Konu: Devlet
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 22-01-2007, 17:18   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Devlet

DEVLET
Devlet: Belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir yönetim adı altında örgütlenmiş olan, benzer örgütlercede tanınan siyasi ve bağımsız örgüte devlet denir.
Devlet: Sınırları belirlenmiş kara parçası üzerinde siyasi örgütlenmedir.
DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI :
Ø Aile ,
Ø Akraba Topluluğu,
Ø Toplum (Millet),
Ø Devlet,
DEVLETİN UNSURLARI:
Millet(Ulus): Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan,aralarında dil, tarih,kültür,ülkü,ırk ve inanç bağı bulunan topluluğa denir.
Ülke(Vatan): Bir milletin egemen olarak üzerinde yaşadığı sınırları belli kara parçası,,hava sahası ve kara sularına denir.
Bağımsızlık ve Egemenlik : Karar alma ve vatandaşları dışında kimseye hesap vermeme yetkisine bağımsızlık;
Toplumun geleceğine yönelik söz söyleme yetkisine egemenlik denir.
DEVLETİN ÖZELLİKLERİ:
Ø Meşru ,
Ø Hukuki ,
Ø Otoriter,
Ø Siyasi,
Ø Sosyal,
DEVLET ÇEŞİTLERİ:
a) Yapılarına Göre
1-Merkezi Devletler:
2-Federal Devletler :
b)Egemenlik Anlayışına Göre
1-Demokratik Devletler :
Demokrasi: Bir devletin yönetiminde söz söyleme yetkisinin millete ait olmasıdır. Millet bu yetkiyi değişik şekillerde kullanır.
a-Doğrudan demokrasi ,
b-Halk Oylaması ( Referandum) ,
c-Yarı Doğrudan Demokrasi,
d-Temsili Demokrasi: Milletin egemenlik yetkisini seçtiği yöneticiler aracılığı ile kullanmasıdır.
Temsili Demokrasinin Unsurları:
Ø Milli Egemenlik,
Ø Kanunlar karşısında eşitlik,
Ø Düşünce ve haklara saygı,
Ø Çoğunluk,
Ø Çoğulculuk ve Çok Partili sistem ,
Ø Hukuk Devleti ,
Ø Sosyal Devlet ,

2-Monarşik Devlerler: Bir hanedan (aile) tarafından yönetilen devletlerdir.
3-Oligarşik Devletler, ( Sosyalizm,Kominizm,Faşizm... ) Bir grubun bir ideolojiye göre yönettiği devlettir.
4-Teokratik Devletler : Din kurallarına göre yönetilen devletlerdir.

c- Yönetim Şekillerine Göre:
1-Cumhuriyetle Yönetilen Devletler:
Cumhuriyet:Yöneticilerin belirli bir süre için halkın oyu ile seçildiği yönetim şeklidir.
a-Demokratik Cumhuriyet : Egemenliğin millete ait olduğu Cumhuriyet. Türkiye;Fransa ,ABD...)
b-Teokratik Cumhuriyet: Egemenliğin kaynağının din olduğu Cumhuriyettir. (İran;Afganistan...)
c-Oligarşik Cumhuriyet,: Egemenliğin kaynağının bir grup yada bir düşünceye ait olduğu Cumhuriyettir.
( Sosyalizm,Kominizm,Faşizm... ) (Suriye,Çin,Küba,Kuzey Kore...)


2-Teokratik Devletler:
a-Teokratik Cumhuriyet,
b-Teokratik Monarşi, ( Suudi Arabistan ,Kuveyt ,Ürdün...)
3-Oligarşik(Totaliter) Devletler:
a -Oligarşik Cumhuriyet
4-Monarşik Devletler:
a-Mutlak Monarşi,
b-Teokratik Monarşi,
c-Meşruti Monarşi, (İngiltere ,Hollanda,Japonya,İspanya...)

(Totaliter Devletler :Temel Hak ve hürriyetlerin sınırlı olduğu dışa kapalı devletlere denir.) (Kuzey Kore, Küba...)
  Alıntı ile Cevapla