Tekil Mesaj gösterimi
Alt 26-02-2007, 16:05   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Kredili İşlemlere Özel İşlem Sınırı


Sermaye piyasamızdaki borsa işlemlerinde büyük önem arzeden kredili işlemlerin sağlıklı yürütümünü temin için halen yürürlükte bulunan Seri : V No : 18 sayılı "KREDİLİ MENKUL KIYMET AÇIĞA SATIŞ VE MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ" başlıklı Tebliğ ile konu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Kredili işlemlerin riskleri karşısında Tebliğ'le gerekli önlemler alınmıştı.
Tebliğ'in Genel Hükümler Bölümünde yer alan "İşlem Konusu Menkul Kıymetler ve İşlem Sınırı" başlıklı 5'inci maddesinin 5'inci parağrafı şu şekildedir :
" Aracı kururluşların kendi kaynaklarından kredi vermeleri halinde bir müşteriye açacakları kredi tutarı özsermayelerinin % 10(yüzde on)'unu aşamaz."
Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan 4487 sayılı Kanun gereğince Kurul tarafından güncel gereksinimler ve değişiklik gerekçeleri doğrultusunda hazırlanan Tebliğ Taslağı'nda " Özel İşlem Sınırı" başlıklı 6'ncı madde ile konuya yeni bir boyut getrilmiştir.
"Özel İşlem Sınırı
Madde 6- Aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı,özsermayelerinin % 10(yüzdeon)'unu aşamaz.Bu oranın hesaplanmasında;
- Bir gerçek kişi ile eş ve velayeti altındaki çoucuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi,genel müdürü ya da genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıklara,
- Bu kişilerin veya bir tüzel kişinin sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak % 25 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara,
- Kurul tarafından aralarında istihdam ilişkisi,akdi ilişki ya da sair nedenlerle birlikte hareket ettiği belirlenenlere,
verilecek kredi toplamı,bir müşteriye açılmış kredi sayılır"  Alıntı ile Cevapla