Tekil Mesaj gösterimi
Alt 01-03-2007, 13:31   #43
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

4369 sayılı Kanun’la yapılan son değişiklikle, K.V. oranı 01.01.1999’dan itibaren %25’ten %30’a çıkarılmıştır. Buna fon payı da eklenince normal kazançlar için Kurumlar Vergisi yükü, kurum halka açık olsun veya olmasın %33 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kurumlarda vergi yükü böyle olmakla birlikte, kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan veya kurumlar vergisine tabi bulunmayan kazançlarının mevcudiyeti, vergi karşılığı hesabının daha değişik ve karmaşık olmasına yol açmıştır.
G.V.K.’nın 94/6-b-ii hükmü uyarınca, kurumların kurumlar vergisinden müstesna kazançları %33 oranındaki vergi yüküne maruz olmamakla beraber, kâr dağıtımı yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, istisna tutarı üzerinden stopaj ödenmesini gerektirmekte olup, bu stopaj K.V. beyannamesinin verildiği ayı izleyen ayın ( Mayıs ayının ) ilk 20 günü içinde beyan olunur ve G.V.K.’nın 119. maddesi uyarınca (kâr dağıtımı yapılmamak kaydı ile ) üç taksitte ödenir.
İstisna kullanımına bağlı olarak doğan bu stopaj oranı 99/13230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurum halka açık olsun veya olmasın, %15 olarak tespit edilmiştir. Buna fon payı da eklenince, istisnaya konu kazanç kısmına ait vergi yükü prensip olarak %16.5 olmaktadır. Ancak, bazı istisna türlerinden bu oran ilgili mevzuatı uyarınca daha düşüktür veya sıfırdır.
İstisna kullanımına bağlı olarak doğan stopaj, istisnaya konu kurum kazancı kaynaklı kâr payının ön vergilemesi niteliği taşımakla beraber, kâr dağıtımına bağlı olmaksızın doğması nedeni ile, vergi karşılığı hesabına girerek şablon bilançonun “K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI” bölümünde %30+Fon payının yanı sıra yer almalıdır.
Ayrıca her şirketin %5 temettü dağıtım zorunluluğu olmasına karşılık bu yapılmadığı zamanda, herhangi bir yasal yaptırımı bulunmaması, şirketleri temettü dağıtmama yönünde teşvik etmektedir.

  Alıntı ile Cevapla