Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Taraftar > Atatürk Köşesi

Atatürk Köşesi Büyük Beşiktaşlı Mustafa Kemal Atatürk ve Atamız Hakkında Herşey.

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 20-11-2008, 23:25   #601
hüngürella
 
HandaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

20.11.1920
 • Askerî hâkimiyetin de Fransızlara bırakılması üzerine, İngiliz Generali Mac Anrow, Adana ve Mersin’den karargâhı ile ayrıldı. Buralarda 11 ay 4 gün süren İngiliz işgali sona erdi.
 • Çerkez Ethem gece 150 atlısıyla, Anzavur İsyanı’nı bastırmak üzere Balıkesir’e geldi.
 • Sivas’ta komutanlar ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin ortak gizli toplantısı devam ediyor. Bugünkü görüşmelerde Yunan zulümleri hakkında yapılacak başvuru, Meclis-i Mebusan güvenlik içinde çalışırsa Heyet-i Temsiliye’nin alacağı tavır görüşüldü. Varılan sonuca göre, Heyet-i Temsiliye, Hükûmet’le ilişiği kesecek.
__________________
Click the image to open in full size.
HandaN Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 21-11-2008, 10:00   #602
hüngürella
 
HandaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

21.11.1920
 • Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine gönderdiği yazıda, “.. Amerika resmî çevreleri, İtilâf hükûmetlerinin, işgal bölgelerinde seçimlere engel olma ve diğer bölgelerde karışıklık çıkarma, asayişi bozma ve eşkıyalığı teşvik suretiyle yaptıkları tahriklere ait belgeleri, büyük bir önem ve ilgi ile istemektedirler. Bu sebeple, bu gibi belge ve delillerin elde edilerek toplanılması ve Heyet-i Temsiliye’ye bilgi verilmesi rica olunur.” dedi.
 • Dün İngilizlerin çekilmesi üzerine Mersin ve Tarsus’ta Fransızların işgali devralma töreni yapıldı. Hükûmet binalarına Fransız bayrakları çekildi. Dükkânlar ve evler Fransız bayraklarıyla donatıldı.
 • Ödemiş’in 15 km. güneydoğusundaki Kaymakçı çarpışmalarında ünlü Gökçen Efe öldürüldü. Yunanlılar, Türklerin bu saldırısına engel olmak bahanesiyle Milne hattını geçtiler. Saldırıda toplar da kullanıldı. Şiddetli çarpışmalar oldu.
__________________
Click the image to open in full size.
HandaN Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 22-11-2008, 12:42   #603
hüngürella
 
HandaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

22.11.1920
 • Çerkez Ethem kuvvetlerinin önünden kaçan Ahmet Anzavur, Gönen’e geldi. Telgrafhaneye el koyarak Gönen’i ayaklanmanın üssü hâline getirdi.
 • Lenin, Doğu Halkları Örgütleri İkinci Rusya Genel Kongresi’nde, “Mandacılık, soygun ve talan için ruhsat dağıtmaktadır. Doğu halkları, bütün dünyanın kaderini kararlaştırmada söz sahibi olma ihtiyacını duyuyor. Milletlerarası proleterya, Doğu halklarının biricik müttefikidir. Sosyalizm için savaş, emperyalizme karşı savaşla birleşti” dedi.
 • Sivas’ta komutanlar ve Heyet-i Temsiliye üyeleri, Bekir Sami Bey’in evinde toplandılar. Meclis-i Mebusan’ın olumsuz bir karar aldığında ne yapılacağına ilişkin hareketli tartışmalar oldu. Ali Fuat Paşa, eski görüşlerini tekrarlayarak derhal ihtilâl durumuna geçmeyi ve mebusları İstanbul’a göndermemeyi önerdi. Kâzım Karabekir buna karşı çıktı.
__________________
Click the image to open in full size.
HandaN Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 23-11-2008, 17:54   #604
hüngürella
 
HandaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

23.11.1920
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Antep Şubesi, mahallî hükûmete kuruluş bildirgesini vererek açıktan çalışmaya başladı. Dernek bir süredir gizli çalışıyordu. Eşraftan hayır gelmeyeceğini anlayan gençler, Belediye Hekimi Hamit (Uras) Bey’i başkanlığa getirdiler.
 • Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir kısım komutanların müşterek toplantısının yedinci birleşiminde şunları söyledi: “… Mütareke tarihindeki topraklarımız anavatandan ayrılamaz. Düşmanlarımız bu şartlar altında barış yapmakta direnirlerse, biz de onların isteklerini hiçbir zaman hükûmete (Meclis’e) tasdik ettirmeyiz. O halde, ilke olarak Millî Meclis’in ve onunla beraber yürüyecek olan hükûmetin, daha başlangıçta böyle bir teklifi reddetmesi gerekir.”
 • İstanbul Üniversitesi’nde bütün öğretim kadrosu ve öğrenciler, derslere bir gün ara vererek İzmir göçmenlerinin durumunu tartıştılar. Dokuz kişilik bir yardım komitesi seçildi. Komite, İstanbul’u 30 bölgeye ayırarak felâkete uğrayanlar için yardım toplayacak.
__________________
Click the image to open in full size.
HandaN Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 24-11-2008, 10:11   #605
hüngürella
 
HandaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

24.11.1920
 • Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne ve komutanlara, millî örgütün mahalle ve köylere kadar yayılmasını isteyen bir telgraf göndererek, “… Bu pek hayatî ve mühim meseleye ivedi çare bulmak, vatanın geleceğiyle ilgili olan millî örgütü, sağlam esasa dayandırmak amacıyla kolordu ve tümen komutanlarının ve askerlik dairesi başkanlarının bu mukaddes vazife ile doğrudan meşgul olmaları, bu yolda temasta bulundukları başkanlar ve mülkiye memurlarının vatansever yardımlarından azamî istifade etmeleri gereği, karar altına alınmıştır.” dedi.
 • Mustafa Kemal, Harbiye Nâzırı Cemal Paşa’ya gönderdiği yazıda; Kuvâ-yi Milliye’nin direnmesinin paraya bağlı olduğunu, Donanma Cemiyeti’nin 400.000 lirasının Aydın cephesine ayrılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.
 • Delhi’de, Gandhi’nin başkanlığında Hindu-Müslüman Birleşik Konferansı toplandı. Konferansın en çok tartışılan konusu Türkiye.
 • Gebze’de çetecilik yapmakta olan Yahya Kaptan, Mustafa Kemal’e başvurarak, emir beklediğini bildirdi. Mustafa Kemal, bulunduğu çevrede güçlü bir teşkilâtlanmaya gitmesini öğütledi ve hazır beklemesini bildirdi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kartal Şubesi Başkanı Ahmet Necati Bey, Mustafa Kemal’e çektiği telgrafta, köyde sebepsiz adam öldüren, gasp yapan Yahya Kaptan’ın Hükûmetçe kovuşturulduğunu, kendisini teslim almak mecburiyetinde olduklarını bildirdi.
 • Harbiye Nâzırı Cemal Paşa, Mustafa Kemal’in 16 Kasım 1919 tarihli yazısını yanıtladı: “.. Nezaret, Kuvâ-yi Milliye’ye, giydirme, donatım, silâh gibi elinden her türlü yardımı yapıyor ve yapacaktır.”
 • İstanbul’da başlanan seçimler 18 Aralık’ta sonuçlanacak.
 • Heyet-i Temsiliye, Demirci Mehmet Efe’ye, subayların hiçbir yabancı subayla ilişki kurmamasını, propaganda yapan yabancı subayların bölgeden çıkarılmasını, zorunlu kalınırsa İngiliz ve Fransızlara karşı silâh kullanılmasını emretti.
 • Yüzbaşı André, 125 kişilik jandarma kuvvetiyle Maraş’a geldi. André’yi belediye başkanı, kadı ve müftü karşıladı.
__________________
Click the image to open in full size.

Konu HandaN tarafından (24-11-2008 Saat 10:13 ) değiştirilmiştir..
HandaN Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 25-11-2008, 09:15   #606
hüngürella
 
HandaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

25.11.1920

Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne ve komutanlara, millî örgütün mahalle ve köylere kadar yayılmasını isteyen bir telgraf göndererek, “… Bu pek hayatî ve mühim meseleye ivedi çare bulmak, vatanın geleceğiyle ilgili olan millî örgütü, sağlam esasa dayandırmak amacıyla kolordu ve tümen komutanlarının ve askerlik dairesi başkanlarının bu mukaddes vazife ile doğrudan meşgul olmaları, bu yolda temasta bulundukları başkanlar ve mülkiye memurlarının vatansever yardımlarından azamî istifade etmeleri gereği, karar altına alınmıştır.” dedi.

__________________
Click the image to open in full size.

Konu HandaN tarafından (26-11-2008 Saat 09:56 ) değiştirilmiştir..
HandaN Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 26-11-2008, 09:40   #607
hüngürella
 
HandaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

26.11.1920
 • Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir kısım komutanların müşterek toplantısının sekizinci birleşiminde şunları söyledi: “… Bu hükûmet yahut bir başkası, bizimle anlaşmaya yanaşmazsa, bizim işimiz, örgütümüzü daha da güçlendirerek devam ettirmekten ibaret kalacaktır.”
 • Kâzım Karabekir, Sivas’a gelen İnceleme Kurulu Başkanı Ahmet Fevzi Paşa ile görüştü. Fevzi Paşa, Mustafa Kemal’den yakındı. Onun diktatör olmak istediğini, Ali Fuat Paşa’nın ihtiraslı olduğunu ileri sürdü. “İsmet de seni, benim gibi ikaz etme düşüncesinde. Bunlara fırsat verme” dedi.
 • Maraş’a gelen Askerî Vali André, Ermeniler tarafından coşkuyla karşılandı. André, Maraş’ta Jandarma kumandanı Ali Bey’i görevinden uzaklaştırdı.
__________________
Click the image to open in full size.

Konu HandaN tarafından (26-11-2008 Saat 09:56 ) değiştirilmiştir..
HandaN Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 26-12-2008, 18:13   #608
 
gurur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ATATÜRK'e Büyük İskender ile aynı bölgede doğduğunun hatırlatılması üzerine; Benzeyiş o noktada durur,İskender cihanı fethetti;ben etmedim.İskender cihanı fethederken kendi vatanını unuttu;ben hiçbir zaman vatanımı unutmayacağım...
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
gurur Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 06-07-2009, 17:56   #609
 
ösgeee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

atatürk beşiktaşlıdır!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
Click the image to open in full size.
ösgeee Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 06-07-2009, 18:05   #610
david silva
 
mezarkabuL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan biri haline gelen “Atatürk hangi takımı tutuyor” sorusunun cevabı;ATAMIZA EN YAKIN KİŞİDEN
İşte Atatürk'ün kızı Ülkü Adatepe ile yaptığımız çok özel söyleşi...


SORU: Atatürk gerçekte hangi kulübü destekliyordu. Sanırım bunu en iyi siz bilirsiniz?

Ülkü Adatepe: Atatürk o zamanki konumu itibariyle kimi desteklediğini belli etmezdi. Fakat kimisi Beşiktaşlı olduğunu söylerdi, kimisi ise Fenerbahçeli olduğunu söylüyordu. Bana etrafındakilerin çoğunun Beşiktaşlı olduğu anlatılıyordu. Evinin Beşiktaş Kulübü’nün yanında olması bu iddiaları daha da güçlendirir gibi. Bu yüzden sanırım Atatürk Beşiktaşlıydı. Kendisi gerçek bir psikolog gibiydi. Bütünlüğü sağlamak amacıyla bu tip yorumlara pek girmezdi

__________________
TO LİVE İS TO DİE...
mezarkabuL Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/ataturk-kosesi/5689-ataturk-kosesi/
Mesaj Yazan For Type Tarih
Atatrk Kesi [Arşiv] - Sayfa 2 - Beikta Forum ( 1903 - 2008 ) Taraftarn Sesi !. This thread Refback 08-03-2008 22:46

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 09:02 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580