Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi

Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi (http://besiktasforum.net/forum/)
-   Coğrafya (http://besiktasforum.net/forum/cografya/)
-   -   Nüfus ve Özellikleri (http://besiktasforum.net/forum/cografya/76830-nufus-ve-ozellikleri/)

Gokhan 24-10-2008 00:51

Nüfus ve Özellikleri
 
NÜFUS
Dünya Nüfusu
 • Asya: %58,6
 • Amerika: %13,7
 • Afrika: %11,9
 • Avrupa: %9,8
 • Avustralya: %04
Dünya Nüfus Yoğunluğu
 • Asya: 109
 • Avrupa: 100
 • Amerika: 34
 • Afrika: 20
 • Avustralya: 3
Az Nüfuslu Yerler
 • Kutuplar (Alaska, Grönland,Antartika)
 • Yüksek Dağlar
 • Çöl Bölgeleri (Gobi, Taklamakan)
 • Sık Ormanlar (Ekvator-Amazon ve Kongo)
Çok Nüfuslu Yerler
 • Muson Asya’sı
 • Deltalar ve Kıyı Ovaları
 • Avrupa
 • Kuzey Amerika’nın Doğusu
 • Japonya
Nüfus Dağılımına Etki Eden Hususlar:
İklim, Bitki Örtüsü, İş İmkanları, Yeryüzü Şekilleri, Yükselti, Enlem, Deniz, Tarihi Nedenler.
Not: Bir ülkede nüfus dağılışı, yağış, yer şekilleri gibi doğal koşullara bağımlı ise o ülke geri kalmış bir ülkedir. Bu koşullardan bağımsız bir nüfus dağılışı var ise o ülke gelişmiş bir ülkedir.
Not: Bir ülkede, tarımda verimlilik iklim koşullarına göre yıldan yıla çok farklılık gösteriyorsa o ülke gelişmemiş bir ülkedir. Tarımda sulama geliştirilirse bu durum engellenmiş olur (GAP Projesi).
NÜFUS ARTIŞI
Bir bölgede, bir yıl içerisinde doğanlar ile ölenler arasındaki sayısal farka denir.
Hızlı Nüfus Artışı İçin;
 • Uzun süren savaşların azalması,
 • Salgın hastalıkların önlenmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin gelişmesi,
 • Beslenme koşullarının iyileşmesi,
 • İnsan ömrünün uzaması.
Nüfus Artışının Sonuçları;
 • Ülkenin kalkınma hızı azalır,
 • Eğitim sorunu,
 • Konut sorunu,
 • İşsizlik, göçler, beslenme sorunu gibi olumsuzluklar ortaya çıkar.
Not: Nüfus artışı, ölüm oranının azalması sonucu gerçekleşirse bu ülke gelişmiş bir ülkedir. Nüfus, doğum ile artarsa bu ülke geri kalmış bir ülkedir.
Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri:
 • Çocuk Ölümleri az olur,
 • Doğum oranı düşüktür,
 • Milli gelir fazladır,
 • Yaşlı nüfus fazla, genç nüfus azdır (bu yüzden dışarıdan işçi göçü alır-Almanya),
 • Ortalama yaşam süresi uzundur,
 • Eğitim düzeyi yüksektir,
 • Nitelikli işçi fazladır (Kalifiye eleman),
 • Kentli nüfus fazla, kırsal (köylü) nüfus azdır.
NÜFUS YOĞUNLUĞU
Birim alana düşen nüfusa nüfus yoğunluğu denir.
Türkiye’de sanayi tesislerinin olduğu yerlerde matematiksel ve fizyolojik nüfus yoğunluğu, fazla yağış alan kırsal kesimlerde ise tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.
 • Matematik Nüfus Yoğunluğu: Belirli sınırlar içerisindeki insan sayısının yüz ölçüme oranına denir. (Toplam nüfus / Yüz ölçüm).
 • Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu: Toplam nüfusun ekili-dikili araziye oranına denir. (Toplam nüfus / Ekili-Dikili arazi).
 • Tarımsal Nüfus Yoğunluğu: Sadece tarımla uğraşan nüfusun ekili dikili araziye oranına denir. En fazla tarımsal nüfus yoğunluğu Doğu Karadeniz Bölümü ile Doğu Anadolu Bölgesindedir. (Tarımla uğraşan nüfus / Ekili-Dikili arazi).
Matematiksel Nüfus Yoğunluğu Bakımından Bölgelerimiz:
1.Marmara Bölgesi (En Sık)
2.Ege Bölgesi
3.Karadeniz Bölgesi
4.Akdeniz Bölgesi
5.İç Anadolu Bölgesi
6.G.Doğu Anadolu Bölgesi
7.Doğu Anadolu Bölgesi (En büyük bölgemizdir ve en tenha bölgemizdir).
Nüfus Piramidi ve Yaş Grupları
 • 0-14 yaş grubu genç nüfusu (Tüketici nüfus) belirler. Gelişmiş ülkelerde genç nüfus azdır.
 • 15-64 yaş grubu (Üretici nüfus) çalışan nüfusu ifade eder. Çalışan nüfus gelişmiş ülkelerde fazla, gelişmemiş ülkelerde azdır.
 • 64 ve üzeri yaş grubu yaşlı nüfusu ifade eder. Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmeti ve beslenme şartları iyi olduğundan yaşlı nüfus fazla iken gelişmekte olan ülkelerde azdır.
Not: Bir bölgede nüfus artış oranı doğurganlık oranından fazla ise bu bölge dışarıdan göç almaktadır.
Göçlerin Nedenleri
 • Sosyal Nedenler (hızlı nüfus artışı, hastalıklar, kan davaları),
 • Tabii olaylar (deprem, seller, volkanik olaylar),
 • Ekonomik nedenler (nüfus artışı, geçim sıkıntısı).
Ülkemizde Göçlerin Meydana Gelmesinde;
 • Tarımda makineleşme (Karadeniz bölgesinde olmaz),
 • Genç nüfusun fazla olmasından kaynaklanan işsizlik,
 • Tarım alanlarının miras yolu ile bölünmesi,
 • Kentlerde sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha fazla olması.
Türkiye`de Saat: 19:35 .

Powered by: vBulletin Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580