Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi

Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi (http://besiktasforum.net/forum/)
-   Denizcilik (http://besiktasforum.net/forum/denizcilik/)
-   -   Yangın ve Yangın Çeşitleri (http://besiktasforum.net/forum/denizcilik/20649-yangin-ve-yangin-cesitleri/)

Meric 31-01-2007 01:49

Yangın ve Yangın Çeşitleri
 
Yangın: Yanıcı bir maddenin yeterli bir ısı altında oksijen ile birleşmesidir. Yangın kontrol altında olmayan yanmadır.yangının oluşması için üç temel unsur gerekir. Yeterli ısı,oksijen,yanıcı madde. Bunların uygun koşullarda bir araya gelmesi yanmayı meydana getirir. Buna yangın üçgeni denir.

Yangın çeşitleri: Yangınlar “A,B,C,D,E”

“A” Sınıfı yangınlar: A sınıfı yangınlara adi yangınlarda denir. ****, kömür, kağıt, ot,tekstil ürünleri ve gibi katı maddelerin yanması ile oluşan yangınlardır. Bu tip yangınlar katı madde yangınları olduğundan, bol oksijen ve yüksek ısı ve iletim yolu ile yukarıya doğru ve rüzgar alıyorsa yatay istikamette rüzgar altına doğru yayılır. Adi yangınların söndürülmesinde; su, karbon dioksit foram (körük) kuru kimyasal toz kullanılabilir.
“B” Sınıfı yangınlar: B sınıfı yangınlara akaryakıt yangınlarında denilmektedir. Petrol ve petrol ürünleri, boyalar, makine yağları vb. yanıcı parlayıcı maddelerin oluşturduğu yangınlardır. Her maddenin bir yanma ısısı vardır. Akar yakıt cinsi maddeler de bu sıcaklığa erişince önce, gaz yayarlar ve sonra da parlama ile yanmaya başlarlar. Sıvıların buharlaşma derecesi çok düşük olduğundan çok çabuk yanmaya başlarlar. Buharlaşan sıvı, hava ile karıştığında üçgenin üçüncü unsuru olan ısı ile birlikte patlama yapabilir. Bu tip yangınların söndürülmesinde en önemli unsur havadır. Gazların hava temasını kesilmesi ile yangım söner. Akaryakıt yangınlarında müdahale ne kadar erken ve doğru yapılırsa, o kadar başarılı olunur.aksi taktirde zaman geç tikçe ısı yükselir, gaz çıkışı artar ve söndürme güçleşir.
“C” Sınıfı yangınlar: havagazı hidrojen propan gibi çeşitli kimyasal gazların yangınıdır. Bu tip yangınlarda bir çok tehlike vardır. Bu gazların çoğu zehirli ve boğucudur. Ayrıca ısınınca yanar veya patlama yapar. Bu sebepten dolayı bu tür yangınlarda çok dikkatli olunmalıdır.öncelikle gazın akışı durdurulmalı ve gazın yanma ısısı düşürülmeye çalışılmalıdır. Bu tip yangınların söndürülmesinde;karbon dioksit, kapak ve kuru kimyasal tozlar kullanılır.
“D” Sınıfı yangınlar: ”D” Sınıfı yangınlara metal yangınları da denir. Magnezyum, titanyum gibi maddelerin kendi kendine oksitlenerek ısınıp yanması sonucu oluşur. Zehirli gaz çıkarıp patlamalara ve yangınlara sebep olabilir. Bu gibi metal özel kaplarda taşınır. Metal yangınlarda gelişi güzel söndürücülerin kullanılması çok tehlikeli ola bilir. Geriye bu tip kimyasal maddelerin yüklenmesi halinde yangın durumlarına karşı yüklenen maddelere uygun koruyucu ve gemi mürettebatına kullanma şekillerini gösterir.Bu tip yangınlarda özel kuru kimyasal tozlarla birlikte kum ve yukarıda belirttiği gibi maddelerin özelliğine uygun olarak sürdürücüler ve sistemler öğretildiği şekilde talimat lamaya uygun olarak kullanılır.
“E” Sınıfı yangınlar: Elektrik yangınları da denilmektir. Elektrik yangınları alandan da anlaşıldığı gibi elektrik enerjisinin meydana getirdiği yangınlardır. Bu durum çeşitli şekillerde oluşur.
Örneğin:Kısa devre, kontak, aşırı yükleme ısınma gibi…
Böyle bir yangında karşılaşıldığında ilk yapılacak şey ehemmiyetli bir şekilde enerjinin kesmesidir.akım kesildikten sonra, kablo yanıyorsa o kısım kesilerek ilerleme önerilir. Bu tip yangınların söndürülmesinde karbon dioksit, kuru halol gazı veya çok gerekirse tatlı su kullanılır. Deniz suyu kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü deniz suyu elektriği iyi iletir. Özellikle karbon monoksit elektriği istemediğinden çok iyi netice verecektir. Bu tip yangınları söndürürken eldiven v çizmeler giyilmelidir.
Yangınla mücadele:Yangınla mücadele daha önce açıklamış olduğumuz yangının oluşma şartlarını yangın çıkmadan alınacak tedbirler önemlidir. Tüm tedbirlere rağmen yangının oluşmasına engel olmadıysa yangına erken ve etkili müdahale yapılmalıdır. Erken ve etkili müdahale yangının erken haber alınması ve hakkında doğru bilgiye sahip olmasıyla mümkün olur. Haber verme ve değerlendirme de dumanın görüldüğü yerin mutlaka yangının merkezi olduğu düşünülmelidir

eagles_03_bjk 31-01-2007 02:37

tşkk..ler sagolasın

Constantin 04-02-2007 18:19

teşekkürler


Türkiye`de Saat: 16:55 .

Powered by: vBulletin Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580