Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 03-02-2007, 17:00   #11
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1995’ten sonra uygulanan sıkı para politikası doğrultusunda döviz kuru için aylık hedefler belirlenmiş , kısa vadeli döviz girişinin önlenmesi için önlemler alınmıştır. 25.11.1995’te ise Merkez bankası bünyesinde vadeli işlemler piyasası oluşturulmuş ilk kez 27 Kasım 1995’te vadeli döviz işlemlerine başlanmıştır.

TL. sının iç piyasada son yıllarda hızla değer kaybetmesi sonucu sıfırları atınca TL.1997’de ABD doları karşısında dünyanın en düşük değere sahip ikinci parası durumuna gelmiştir.

Gelişmeler TL. nin döviz karşısında sürekli olarak gerilemesine neden olmuş , bunda ihracatı ve turizm gelirlerini artıracağı düşüncesinin de önemli bir etkisi olmuş ancak maalesef hiçbir dönemde bu etkiden yeterince yararlanılamamıştır.

1992-2000 Yılları Arası Dolar ve Mark Döviz Kurları1

ABD Doları Alman Markı

Alış Satış Alış Satış

1992 8555.85 8573.00 5302.66 5313.29
1993 14458.03 14487.00 8347.59 8364.32
1994 38418.00 38495.00 24683.00 24732.00
1995 61054.00 61361.00 42600.00 42814.00
1996 107505.00 108045.00 69073.00 69407.00
1997 204750.00 205740.00 114240.00 114790.00
1998 312720.00 314230.00 187340.00 188240.00
1999 540098.00 542703.00 277169.00 278506.00
2000 671765.00 675004.00 316265.00 317790.00


GÜNEYDOĞU ASYA KRİZİ


Krizin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Ucuz işçilikle ; ihracat ve ithalat ekonomisini birlikte oluşturarak dünyanın en büyük pazarını – Asya Pasifik – pazarını oluşturmayı amaçlayan , Güney Kore , Hong Kong , Tayvan , Malezya , Singapur , Vietnam , Filipinler büyük net sermaye akışlarını da arkalarına alarak önemli gelişmeler kaydetmiş , 90’lardaki dünya ekonomik büyümesinin yarıdan fazlası Asya’da gerçekleşmiştir.

Her şeyin yolunda gitmediğinin ilk sinyalleri 1996’da ihracatın ve GSMH büyümesinin yavaşlaması ile gelmiş faiz oranları yükselerek para problemi ile karşı karşıya kalınmıştır. Gayri menkul sektöründe de sorunlar baş göstermiş ve menkul kıymetler borsasında keskin düşüşler ve mali dengelerde bozulmalar başlamıştır.


1 TCMB 3 Aylık Bülteni , Ekim-Aralık 2000
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 17:00   #12
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Sabit kur politikasının uygulandığı bu ülkelerde aşırı değerlenen milli paralar karşısında yapılan uyarılara gerekli reaksiyon gösterilmemiştir. Çünkü Tayland gibi bir çok ülke firmaları içerde milli paraları ile işlem yaparken daha düşük faiz oranları nedeniyle döviz cinsinden borçlanıyordu ve bir devalüasyon bu şirketleri çok güç durumda bırakabilirdi.2 1997 Temmuzunda Tayland Baht’ının yabancı sermaye kaçışları karşısında % 20 oranında devalüe edilmesi sonucu başlayan kriz genişleyerek Malezya , Endonezya , Filipinler ve sonunda Singapur ve Hong Kong’u ve özel sektörü aşırı borçlanmış olan Güney Kore’yi dolayısıyla tüm dünyayı etkilemiştir.

Krizin en temel nedenlerinden biri yüksek ekonomik performanslarına güvenilerek verilen yabancı sermaye desteğinin verimli alanlara yönlendirilememesi, diğer nedenleri ise kısa vadeli borçlardaki artış, makro ekonomi, döviz kuru politikaları ile finans kesimindeki zayıflıklardır. Krizin başlaması üzerine kredilerin kesilmesi 4 krizi derinleştiren bir diğer önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Asya Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Asya Krizi başta çevresi ve yoğun ilişki içerisinde olduğu ülkeler olmak üzere bütün dünyayı etkilemiş ve dünya ekonomisinin 1998 yılında % 3.5 düzeyinde büyümesi beklenirken bunun % 2.5 olarak gerçekleşmesine neden olmuştur.
Kriz uluslararası sermayeyi tedirgin etmiş , borçlanma maliyetinin artmasına neden olmuş ve Türkiye ve aynı durumdaki ülkelerin finansman darboğazını ağırlaştırmıştır.
1998’in ilk yarısında piyasalarda hazine bonosu ve repo faizi gerilemesi enflasyonun hedeflendiği gibi gerilemesi , Merkez Bankasının elinde güçlü döviz rezervleri oluşu ve vergi reformunun gerçekleştirilmeğe çalışılmasının yarattığı olumlu gelişmeler krizle yerini olumsuzluklara bırakmıştır.
Faizler hızla yükselirken , hisse senetleri değer kaybetmiş , yabancı sermayenin çekilmesiyle yatırımlar daralmış , ihracat imkanlarında da paralel bir daralma yaşanmıştır. Bu kapsamda 1997 yılının 2 nci Yarısında Türkiye hisse senedi piyasasından yabancılar 313.1 Milyon dolar çekmiş , bunu Ocak ayında çekilen 94.5 Milyon dolar izlemiştir.
Bu ülkelerin milli paralarında meydana gelen değer kayıpları Türkiye’nin bu ülkelerden ithalatını artırırken , ihracat hacmini daraltmıştır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 17:00   #13
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Türkiye’nin Doğu Asya Ülkelerinden İthalatı (milyon Dolar).5


1995
1996
1997
Güney Kore
566.1
714.6
1.026.6
Çin Halk Cumhuriyeti
539.0
634.9
749.6
Tayvan
350.6
452.0
489.9
Malezya
272.3
228.6
272.2
Hong Kong
138.6
202.9
-
Endonezya
132.7
154.4
130.1
Tayland
62.9
87.2
120.6
Filipinler
7 '9
.17.1
-
TOPLAM
2.070.1
2.491.7
-
Japonya
1.400.0
1.382.0
2.021
TÜRKİYE'NİN TOPLAM İTHALATI
35.709.0
42.463.8
46.655.3
Türkiye'nin Doğu Asya Ülkelerine İhracatı (Milyon Dolar)11995
1996
1997

Singapur
140.8
248.3
365.6

Hong Kong
216.6
219.4
237.9

Malezya
99.7
133.8
125.8

Güney Kore
99.9
101.8
49.8^

Tayland
87.1
75.7
47.0^

Endonezya
32.4
57.1
35.4^

Filipinler
28 '5
46.1
20.1^

Tayvan
107.8
39.6
35.0^

TOPLAM
814.8
921.8
-

Japonya
180.3
166.7
143.3

TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATI
21.637.0
23.082.1
26.009.1


Türkiye'nin Demir-Çelik İhracatının Asya Ülkelerine Göre
Dağılımı (20 Milyon Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ülkeler)2


1996
1997
1997


Milyon
İlk
İlk 8 Aylık

Singapur
Dolar
8 Ay
% Artış

Hong Kong
208.5
194.8
88.0

Malezya
167.3
123.8
26 '3

Güney Kore
57.9
37.4
44.4

Tayland
52.1
7 '1
-85,6

Filipinler
39.1
32.6
-7,4

Japonya
32.4
11 '5
-61,5

TOPLAM
24 '1
0.2
-98,8


581.40
407.40
-84,8

5 İstanbul Ticaret Odası , Uzakdoğu Finans Krizi, 1998-47 ,s.50

1 DTP. Raporu , Aralık'98

2 DTP. Konjonktür Değ. Raporu , Aralık '98
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 17:01   #14
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

RUSYA KRİZİ

Asya Krizinin hemen ardından dünya ekonomisi, Ağustos 1998’de Rublenin devalüe edilmesi sonucu ortaya çıkan Rusya Kriziyle sarsılmış, kriz etkilediği ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarı tehdit ederken globalleşme ile ilişkili tereddütlere de yenilerini eklemiştir.

Kriz Öncesi Durum ve Krizin Sebepleri

1992 yılında fiyatların serbest bırakılması sonucu Rusya ekonomisi hızla hiper enflasyon ortamına girmiş kısa sürede fiyat artışları % 200’leri geçerken ekonomi tamamen çökmüş, bunun sonucunda uygulanan sıkı para politikasıyla Ağustos 1998 Krizi öncesi enflasyon % 10’a kadar çekilebilmiştir. Ülkede enflasyon konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş olmasına karşın mali ve yapısal sorunların çözümünde önemli bir başarı elde edilememiş, etkinlikten uzak firma yönetimi ve zayıf bankacılık sistemi yanı sıra vergi toplanamaması ve büyük kamu harcamalarıyla büyüyen bütçe açığı önemli bir sorun haline gelmiştir. Sıkı para politikaları sonucu ortaya çıkan likit para darlığı ülkeyi takas ekonomisine sürüklemiş buda vergi gelirlerini iyice azaltmıştır. Mali piyasa yapısı itibarıyla Uzakdoğu ülkeleri ile benzerlikler arz eden Rusya ekonomik kalkınma için yabancı sermayeye muhtaçtı ve Asya Krizi ile ortaya çıkan taze kaynak bulma sorunu Rusya’yı doğrudan etkilemişti. Bir yandan batılı liberal demokratik sistemin yerleştirilmesine çalışıldığı ülkede bir yandan serbest piyasa ekonomisine geçiş çalışmaları yapılırken ortaya çeşitli sorunlar çıkıyordu.

Ülkede istikrar olmayışından kaynaklanan kayıt dışı ekonomi ve mafya sorunu diğer önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta 1998 yılı itibarıyla ekonominin yaklaşık % 50’sinin kayıt dışı olduğu tahmin edilmektedir.
IMF verilerine göre Rusya’nın federal bütçe açıklarının GSYİH’ ya oranı nakit dışı vergi ödemeleri de dahil 1997 de % 7 ve 1998’de de % 6 olarak gerçekleşmiştir.

Rusya hükümetleri bu büyük bütçe açıklarını yerli ve yabancı yatırımcılara kısa vadeli bir Ruble eksiltme enstrümanı olan GKO ve OFZ satarak kapatmaktaydı.1 Bunların önemli bir kısmının yabancı banka ve yatırımcı elinde oluşu kaygıları artmakta idi.2

1997’nin son çeyreğine kadar bu hazine kağıtlarının satılmasında bir sorun çıkmamaktaydı. Ancak bu tarihten sonra Asya Krizinin Rusya’ya ulaşan etkisiyle yabancı yatırımcıların ellerinde bulunan Ruble cinsinden varlıkları dolara çevirip paralarını dışarı çıkarmaya başlamaları devleti gittikçe daha fazla faiz ödemeye mahkum etmiş , bu dönemde firmaların birikmiş vergi borcu 42.6 milyar dolara ulaşmıştır.3

Uygulanan aşırı değerli Ruble politikası sonucu ihracat zorlaşırken ithalat teşvik edilmiş ve bankacılık sisteminin dengeleri bozulmuştur. Rus Bankaları dışardan batı paraları ile borçlanıp içerde Ruble ile kredi verme politikası izler hale gelmişlerdir. 17 Ağustos Krizi sonrası birkaç hafta içinde Rublenin % 60 oranında değer kaybetmesinin bankacılık sektörü üzerinde bu denli yıkıcı bir etki yaratmasının asıl nedeni budur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 17:01   #15
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Kriz ve Alınan Kararlar

17 Ağustos 1998’de hükümet aşırı değerli Ruble politikasına son vermiş kriz öncesi doların değeri 6.2 Ruble iken Mart 1999’da 24-25 Rubleyi bulmuş , böylece 1 Ruble 16 centten 4 cente düşmüş , değerinin ¾ ünü kaybetmiştir.

Bu dönemde alınan bir başka kararla iç borç ödemeleri dondurulmuş Rus firma ve bankalarının yabancılara olan borçlarına ait anapara ödemeleri 90 gün süre ile dondurulmuştur. 24 Ağustosta ise bu karaları alan Kriyenko Hükümeti düşmüş ve yerine 11 Eylül 1998’de Primakov Hükümeti gelmiş , bu hükümete duyulan güven krizin büyük bir hiperenflasyona dönüşmesini engellemiştir. 1998 Krizi sonunda ekonomi ilk defa 1997’de sağladığı % 0.8 gibi küçükte olsa büyümenin aksine % 4.6 küçülmüş , 1997’de ülkeye 6.2 milyar dolarla gelen yabancı sermaye 1998’de sadece 2.2 milyar olarak gerçekleşmiştir.

Rusya Krizi’nin Türk Ekonomisine Etkileri

Coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı konumunda bulunan Rusya’nın yaşadığı kriz , 1994 Krizinden çıktıktan sonra yaralarını kısmen sarmış olan ancak gerekli olan özelleştirme , sosyal güvenlik reformu ve bankacılık sektörü reformunu gerçekleştirememiş olan Türkiye’yi olumsuz yönde etkilemiştir.

Türkiye’de bulunan yabancı sermaye Rusya örneğinden etkilenerek çıkış yapmış ancak krizin Türkiye’ye etkileri bununla sınırla kalmamıştır. Çünkü 1996 yılında 8.8 milyar dolar olarak gerçekleşen bavul ticaretinin önemli bir bölümünün sahibi Rusya’dır. Aynı şekilde % 7.8 ile ihracatımız içindeki pay sırasına göre Almanya’nın ardından 2 nci ve ithalatımız içinde 6 ncı sırada bulunana Rusya’da yaşanan olumsuzluklar Türkiye’yi derinden etkilemiştir.

Sonuçta bu ülkeye yönelik ihracatımız yılın ilk çeyreğinden itibaren önemli bir düşüş kaydetmiştir. Türkiye’nin daha riskli bir görünüm kazanması sonucunda borçlanma maliyeti de yükselmiş ve özelleştirme hedefleri bundan olumsuz etkilenmiştir.

İMKB’de yaşana panik satışlar sonucu Ulusal 100 Endeksi % 6.8 düşüş ile kaparken bono piyasasında faizler 11 puana varan sıçramalar yapmıştır.3 Dövizdeki olası sıçramayı önleme satışı sürdüren Merkez Bankasının döviz rezervindeki düşüş ise 3 Milyar dolara ulaşmıştır.


Türkiye'nin Rusya Federasyonu İle Ticari İlişkileri (Milyon$)1


YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
DENGE
HACİM
İTH/GEN İTH
İHR/GEN İHR%
1992
438
1.040
-602
1.479
4,55
2,98
1993
499
1.542
-1.043
2.041
5,24
3,25
1994
820
1.045
-225
1.886
4,49
4,53
1995
1.238
2.082
-844
3.321
5,83
5,72
1996
1.512
1.912
-400
3,424
4,38
6,51
1997
2.057
2.174
-117
4.231
4,47
7,84
1997(1-6)
914
1.018
-104
1.933
4,57
7,36
1998(1-6)
776
1.071
-295
1.847
4,64
6,1


3 Dünya Gazetesi ‘’ Piyasalar Soros’un Tokadı İle Sallandı ‘’ 14 Ağustos 1998 , s.1

1 Dış Ticaret Dergisi , Ankara , 1998 , S.222

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 17:02   #16
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 


Toplam ihracat içinde ülke gruplarının payı (%)1

Ülke grupları
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Toplam ihracat


100
100
100
100
100
100
100
100
100
Komşu ülkeler


9,33
9,01
8,58
7,04
6,32
6,12
6,49
7
6,56
G7 ülkeleri


53,52
51,07
49,54
46,95
46,91
48,31
46,74
44,2
46,58
AB ülkeleri


55,48
54,05
53,92
49,51
47,69
51,2
49,73
46,64
50,04
Balkan ülkeleri


2,96
3,16
3,35
3,09
3,52
4,13
4,02
4,18
4,9
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri

6,39
7,75
6,91
7,66
9,19
11,79
12,13
13,56
10,86
Diğer Avrupa ülkeleri


2,7
2,22
2,24
1,98
1,71
1,62
1,58
1,79
1,5
Türk Cumhuriyetleri
1,27
2,97
2,45
2,55
3,24
3,48
3,13
Kuzey Afrika ülkeleri


4,99
5,09
4,32
3,89
4
4,16
4,24
3,73
5,57
Diğer Afrika ülkeleri


0,79
0,86
1
0,71
0,65
0,76
0,75
0,97
1,17
Latin Amerika ülkeleri


0,35
0,53
0,46
0,6
0,74
0,67
0,68
0,87
1
Ortadoğu ülkeleri


12,57
13,61
13,39
12,96
11,85
9,86
9,67
10,34
9,14
Uzakdoğu ülkeleri


5,04
5,87
7,07
9,39
8,02
4,94
4,97
4,48
2,19
Güney Asya ülkeleri


0,98
0,91
0,73
0,67
1
0,85
1,11
0,72
0,72
Okyanusya ülkeleri


0,22
0,22
0,22
0,18
0,23
0,25
0,28
0,3
0,28
Diğer ülke ve Bölgeler(Serbest Bölgeler vb)
0,21
0,19
0,6
0,99
2,19
2,03
2
2,55
3,19
Toplam İthalat içinde ülke gruplarının payı (%)
Ülke grupları
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Toplam ithalat
100
100
100
100
100
100
100
100
100


Komşu ülkeler
8,04
1,81
3,27
3,85
4,61
4,52
4,25
5,19
3,93
G7 ülkeleri
50,16
52,13
52,6
53,35
50,78
50,36
51,95
51,27
51,24
AB ülkeleri
44,49
47,02
46,59
47,14
46,91
47,22
53,04
51,22
52,43
Balkan ülkeleri
2,8
2,68
3,01
2,54
2,55
2,99
2,77
2,75
2,48
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri
8,73
8,91
8,7
10,31
9,83
11,4
8,95
8,95
9,44
Diğer Avrupa ülkeleri
2,68
2,58
3,48
2,5
2,47
2,58
2,57
2,7
2,56
Türk Cumhuriyetleri


0,42
0,67
0,83
0,82
0,7
0,83
0,99
Kuzey Afrika ülkeleri
4,21
2,28
2,51
1,29
2,7
3,2
3,71
3,73
3,25
Diğer afrika ülkeleri
1,79
1,28
1,02
1,14
1
0,68
0,86
0,79
0,58
Latin Amerika ülkeleri
2,48
2,09
1,81
1,85
1,53
1,98
1,78
1,67
1,71
Ortadoğu ülkeleri
12,13
11,84
11,58
9,51
10,87
7,53
7,43
6,49
4,83
Uzakdoğu ülkeleri
9,72
10,31
9,88
11,14
8,97
9,91
9,12
10,87
11,79
Güney Asya ülkeleri
0,84
0,88
0,76
1,03
0,74
1,15
0,89
0,81
0,83
Okyanusya ülkeleri
0,66
0,62
0,69
0,89
1,29
0,97
0,98
1,13
0,96
Diğer ülke ve Bölgeler(Serbest Bölgeler vb)
0,01
0,01
0,13
0,28
1,41
0,88
0,74
0,9
0,97


1 DPT
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/dis-ticaret/21418-t-c-dis-ticaret-yapisinin-90-a/
Mesaj Yazan For Type Tarih
D Ticaret [Arşiv] - Beikta Forum ( 1903 - 2008 ) Taraftarn Sesi !. This thread Refback 23-03-2008 18:37

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 19:39 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580