Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-02-2007, 12:18   #11
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

f- Sağlık Sertifikası (phytosanitary certificate): Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında kullanılan bir belge olup, hem Türk gümrüklerinden maların çıkış işlemlerinin yapılabilmesi , hem de ithalatçı ülke gümrüklerinde giriş işlemleri için kullanılan uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Bu belge ihraç konusu ürünün, her türlü hastalık ve zararlıdan arındırılmış olduğunu, tüketime uygun olduğunu kanıtlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Bitki Sağlık Sertifikaları , Zirai Karantina Teşkilatı veya Tarım ve Köy işleri Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kendilerine ibraz edilen numunelere dayanılarak verilmektedir.

e- Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)
g- Helal Belgesi (Helal Certificate)
ğ- Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)
ı- Boykot/Kara Liste Sertifikası
i- Konsolosluk Faturası (Consular Invoice): Malın gideceği ülkenin konsolosluğu tarafından mal menşei birim fiyatı ve mal değerinin onaylandığı faturalardır. Onay konusu faturalar ithalatçı ülkelerin konsolosluklarından elde edilmektedir. Bu tür bir uygulamanın nedeni, ithalatçı ülkenin düşük faturalarla mal bedellerinin düşük gösterilmek suretiyle vergi kaçaklarının önlenmesidir.

j- Tasdikli fatura (Legalized/Certified Invoice): İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın ithalatçı ülkelerin konsolosluğuna onaylatılması neticesinde tasdikli fatura elde edilmiş olur. Bu tür bir uygulamada temel amaç, ithalatçı ülkenin vergi tahsilatı ile ilgili kaygılarını gidermektir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 12:19   #12
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1. Taşıma Belgeleri

Uluslararası ticarette malların bir ülkeden bir başka ülke ya da ülkelere sevk edilmesi
söz konusudur. Bu sevkıyatlarda, taşıtan ile taşıyıcının sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme, taşıma belgeleri ile yapılmaktadır. Bu açıdan taşıma belgelerinin aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.
- Taşıyıcı firma veya acentesi tarafından düzenlemeli ve imzalanmalıdır.
- Malların sevk tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
- Tahsil belgelerinin bankaya verilişi,
- Sigorta süresinin işlemeye başlaması,
- Malların hasara uğrama veya kaybolma risklerinin satıcıya mı
alıcıya mı ait olduğunun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.
- Taşıma belgeleri temiz olmalıdır.
- Yani taşıta yüklenen malların ambalajının bozuk, malların
akıntılı sızıntılı vb. olduğuna dair bir ifade içermemelidir.
Bu tür bir ifade içeren taşıma belgeleri “kirli” olarak addolunmaktadır.
- Taşıma belgeleri bayat olmamalıdır. Yani,
- Zamanında alıcının eline ulaşmalıdır.
- Zamanında bankaya verilmelidir
- Taşıma belgeleri ihbar kaydını taşımalıdır. Yani,
- Alıcı ya da adına hareket edenler “notify” bölümünde belirtilmelidir.
- Deniz konşimentolarında malların güverteye yüklendiği ifadesi yer almamalıdır.
- Bazı taşıma belgeleri birden fazla orijinal set halinde düzenlenmektedir.
Bu durumda her orijinal nüsha üzerine kaçıncı nüsha olduğu belirtilmelidir.
(1/3, 2/3, 3/3 gibi)
- Navlunun ödenip ödenmediği belge üzerinde belirtilmelidir.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 12:19   #13
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Taşıma Belgelerinin Türleri

1- Deniz konşimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading): Devir yönünden 3’e ayrılır.
- Nama yazılı (straight B/L)
- Emre yazılı (order B/L)
- Hamile yazılı (bcarer B/L)
Gemiye yüklenip yüklenmemeyi belirtmesi açısından 2’ye ayrılır
- Tesellüm konşimentosu (Received for shipmen B/L)
- Yükleme konşimentosu (on board B/L)
Özellikli Konşimentolar
- Tek konşimento (Through B/L)
- Kara + Deniz,
Deniz + Kara,
Kara + Deniz + Kara
şeklindeki taşımaları tek bir konşimentoda toplamaktadır
- Kombine Nakliyat Konşimentosu (Combined Transport B/L)
- Konteynır Konşimentosu (Container B/L)
- Düzgün Hat Konşimentosu (Liner B/L)
- Kısa Konşimento (Short from, Blank back B/L)
- Tanker Konşimentosu (Tanker B/L)
- Ciro Edilemez Konşimento (Non-Negotiable B/L)
- Navlun Sözleşmesine Dayalı Konşimento (Charter Party B/L)
- Kaptan Mektubu (Mate’s reccipt)

2-Hava Yolu Konşimentosu (Air-Waybill-Aws)

3-Demir Yolu Hamule Senedi (Rail Consignment Note)

4-Kara Yolu Taşima Senedi/Cmr Senedi (Rdad Waybill/Cmr Consignment Note)
1. Sigorta Belgeleri
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 12:20   #14
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Sigorta Poliçesi: Mallar bir yerden başka bir yere sevk edilirken, sevkıyat esnasında vuku bulabileceksek risklere karşı leh darı koruyan bir belgedir. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır; bunlar, sigorta eden (sigorta şirketi), sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır.

Bir sigorta poliçenin güvenli olması için aşağıdaki hususları içermelidir.
- Sigortacı (sigortayı yapan),
- Sigorta ettiren,
- Sigortadan yararlanacak kimse,
- Sigortanın konusu,
- Taşıyıcı firma,
- Taşıyacak araç,
- Taşımanın süresi,
- Malın taşıyıcıya teslim edildiği yer ile alıcıya teslim edileceği yer,
- Kapsanan riskler ile riskin başlama ve bitim tarihi,
- Sigorta edilen, taşıma konusu olan mal bedeli
- Sigorta primi tutarı, ödeme yeri ve tarihi
- Sigorta poliçesinin düzenlediği tarih
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 12:20   #15
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Sigorta Poliçesi Türleri
1) Takselenmiş Poliçe (Valued Policy): Sigorta konusu malın değerinin poliçe üzerinde belirtildiği poliçe türü.
2) Takselenmemiş Poliçe (Unvalued Policy/Open Policy)
3) Bir sevkıyat için sigorta poliçesi (Voyage Policy)
4) Abonman Poliçesi (Floating Policy):

1. Finansman Belgeleri

Poliçe: Satıcı tarafından düzenlenen alıcının veya bir bankanın kabulunu, bazen de alıcının bankasının avalini içeren ve alıcıya verilen kayıtsız bir ödeme emridir. Ödeme emri, belirli bir meblağın belirli bir tarihte ödenmesini içerebileceği gibi, ibrazında ödenmesini de içerebilmektedir.

Poliçelerde üç taraf mevcuttur.
1- Keşideci (Drawer): Poliçeyi düzenleyen (satıcı)
2- Keşideli (Drawee): Üzerine poliçe gönderilen taraf (alıcı)
3- Leh dar (Beneficiary): Poliçede belirtilen meblağın ödeneceği kişi

Poliçelerin şu şekil şartlarına uyması gerekmektedir.
1- Düzenlediği lisanda ''poliçe'' sözcüğünü içermesi
2- Şartsız ödeme emri (ödeyiniz, pay. vb gibi) ihtiva etmelidir,
3- Leh dar (ödemenin yapılacağı özel ya da tüzel kişi) belirtilmelidir,
4- Keşide yeri ve tarihi
5- Döviz cinsi ve tutarı,
6- Keşidecinin adı, soyadı, unvanı ve imzası
7- Keşidelinin adı soyadı ve unvanı
8- Vade
9- Akreditif koşullarına göre konulması gerekli kayıtlar
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 12:21   #16
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Poliçenin nüshaları: Bütün nüshalar aynı olmak ve her nüsha üzerine kaçıncı nüsha olduğu yazılmak koşulu ile birden fazla nüsha poliçe düzenlenebilmektedir.

Poliçenin sağladığı avantajlar:
1- Alacağın tevsiki,
2- Kredi aracı,
3- Iskonto,
4- Temlik,
5- Rehin.
Poliçe ile ilgili bazı kavramlar
- Tam ciro
- Beyaz ciro
- Temlik cirosu
- Tahsil cirosu
- Rehin cirosu
- Poliçenin kabulü (Müşteri Kabulü-Banka Kabulü)
- Poliçede aval

6. Teşvik Belgeleri
İhracatın teşvik edilmesi amacıyla firmalara bir takım haklar tanıyan bir takın yükümlülükler getiren belgeler bulunmaktadır. Bunlara kısaca teşvik belgeleri denilmektedir. Teşvik belgelerinin başlıca türleri özetle aşağıdaki gibidir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 12:21   #17
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1-Dahilde İşleme İzin Belgeleri:İhraç edilecek ürünlerin üretimi ile ilgili hammadde
aramalı, yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin çeşitli avantajlardan yararlanılmak suretiyle, dış piyasalar veya serbest bölgelerden sağlanmasına yarayan belgelerdir.

Dahilde işleme izin belgeleri, firmalar tarafından sunulan ihracat projeleri bazında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilmektedir.
2-Geçici Kabul İzin Belgeleri:İhraç edilmesi planlanan ürünlerin üretiminde kullanılan AB menşeli girdilerin AB ülkelerinden bedelsiz geçici kabul hükümlerine göre ithal edilmesi durumunda bu girdilerin KDV'den muaf olarak Türkiye'ye geçici ithal edilmesini sağlayan belgelerdir. Geçici Kabul İzin Belgeleri, Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük idareleri tarafından verilmektedir.

3-Yatırım Teşvik Belgeleri:Yatırımların uygun koşullarda yapılabilmesi, ortaya çıkan vergisel kaynaklı bazı mali yüklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ayrıca yatırımcı kuruluşlara yer tahsisi, uygun koşullu kredi tahsis edilmesi, gibi çeşitli avantalar sağlanmasını öngören belgelerdir. Bu belgeler, yatırımcı firmalara, proje bazında Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2007, 00:27   #18
Forumun Basketçisi
 
AyTeK54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

teşekkürler...
__________________
вιzє єğℓєηмєуι уαηℓış öğяєттιℓєя çüηкü σηℓαя нιç "ραѕ¢αℓ ησυмα" ιℓє ∂ιѕ¢σуα gιтмє∂ιℓєя...
AyTeK54 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 07:16 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580