Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Gıda *

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 30-01-2007, 10:34   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bezelye

BEZELYE
Giriş
Baklagiller familyasının önemli türlerinden biri olan bezelye, insan beslenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Diğer birçok baklagil gibi bezelyede protein ve aminoasit kapsamı yönünden hayvansal kaynaklara boy ölçüşebilir niteliktedir. Bileşiminde %18-28 protein bulunan ve ayrıca B ve C vitaminlerince de zengin olan bezelyenin dünyadaki yıllık üretimi 10-11 milyon tondur. Serin iklim koşullarında geniş bir yayılma alanı gösteren bezelye en çok Kuzey Avrupa,Rusya’nın bir kısmı,Çin ve Kuzeybatı Amerika’da üretilmekte olup tropik ülkelerin yüksek kesimlerinde de tarımı yapılmaktadır. Çok değişik iklim koşullarına uyabilmesinden ve bileşiminde yüksek protein ile pek çok aminoasit içermesinden dolayı günümüzün önemli besin kaynaklarından biri durumuna gelmiştir.

Geleneksel olarak taze baklaları veya kuru taneleri için yetiştirilmekte iken son yıllarda özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika’da yıl boyu tüketim için,dondurulmak amacı ile yeşil tane olarak hasat edilmektedir.

Ekonomik önemi
Dünyada toplam yemeklik tane baklagiller içerisinde ekim alanı fasulye ve nohuttan sonra 3.sırada,üretim yönünden ise 2.sırada yer alan bezelye,ülkemizde;ekim alanı ve üretim yönünden 5.sırada bulunmaktadır. Dünyada yemeklik tane baklagiller üretiminde %19.2 lik pay almaktadır.

Bezelye,yurdumuzda özellikle Ege,Marmara,Akdeniz illerinde yetiştirilmekte ve halk tarafından daha çok taze olarak tüketilmektedir. İç bezelye(yeşil tane) ise konservecilikte kullanılır. Ayrıca kuru bezelyeden bezelye unu yapılmakta ve çorbalarda kullanılmaktadır.

1.Bezelyede sorun olan yabancı otlar

Bezelye ılıman iklim bölgelerinde yetişen bir kültür bitkisidir. Kışı sert geçmeyen bölgelerde kış sonu veya erken ilkbahar dönemlerinde yetiştirilir. Donma noktasının üstündeki düşük sıcaklıklara dayanabilir. Genellikle organik maddece zengin olmakla birlikte,değişik topraklarda da yetişebilir. Buna bağlı olarak da,bulunan yabancı otlar da farklılık göstermektedir. Yetişme dönemlerine göre,bezelye çoğunlukla tek yıllık ve kışlık yabancı otlar,yani soğuk dönemlerde çimlenip erken yetişen yabancı otlar sorun oluşturmaktadır. Ayrıca serin şartlarda gelişme özelliği gösteren Orobanche crenata(beyaz çiçekli canavar otu) önemli sorun oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Avena fatua(yabani yulaf) ve Alopecurus myosuroides(tilki kuyruğu) da bezelyede büyük sorun oluştururlar.

2.Yabancı otlarla mücadele

A. Kültürel önlemler ve mekanik mücadele;

Bezelyede öncelikle,toprak hazırlığının iyi yapılması gerekir İyi hazırlanmış ve yabancı otu az olan topraklardan daha fazla verim alındığı bilinmektedir .Yabancı otun yoğun olduğu alanlarda toprak işlemesi yapılmalı,ilkbaharda erken ekim ve yüzeysel sürümün ardından,toprak yüzeyi düzeltilerek kesekler kırılmalıdır. Bezelye ekimi ülkemizde elle yapılıyor ise de,ekim aletleri ile yapılması tavsiye edilir. Bu şekilde yapılan ekim,yabancı ot mücadelesi açısından da avantaj sağlar. Ekim derinliği iyi ayarlanmalı;tohumun herbisitlerden zarar görmemesi için ekim,yüzeye yakın yapılmamalıdır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 30-01-2007, 10:35   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Ekim sıklığı da yabancı ot yoğunluğunun kontrolünde önemlidir. Bezelyede sıra araları,bodur tiplerde 30-40cm , tane için 40-60cm olmalıdır.

Bezelyenin toprak yüzüne çıkıp gelişmeye başladığı ilk hafta içinde, büyümesi çok yavaştır. Bu dönemde yabancı otlar, bezelyeyi zayıf düşürebilir. Toprağı havalandırmak, kaymak tabakasını kırmak ve yabancı otları öldürmek amacıyla, yüzlek toprak işlemesi yapılabilir.

Bunların yanı sıra , ekim nöbeti uygulaması ve rekabet gücü yüksek çeşitlerin yetiştirilmesi,yabancı ot sorununun azaltılmasında önemli rol oynar.

B. Kimyasal mücadele;

Bezelyede öncelikle, ekim öncesi dönemde yabancı otları kontrol etmek gerekir. Bu amaçla, dinitroanilin grubu herbisitlerden trifluralin,pendimethalin, EPTC veya alachlor gibi herbisitler kullanılabilir.

Çoğunlukla tek yıllık yabancı otların sorun olduğu bu bitkide, çıkış öncesi herbisit uygulaması da oldukça önemlidir. Bu amaçla, bir çok herbisit kullanılmaktadır. Çizelge incelendiğinde bu herbisitlerin kullanılma zamanları ve dozları hakkında ayrıntılı bilgi edinilebilir. Bezelyede çıkış sonrası dönemde bentazon uygulaması yapılabilir.

C. Canavar otları (Orobanche spp.) ile mücadele

Genel olarak baklagillerde büyük sorun olduğu bilinen canavar otlarına karşı genel mücadelede uygulanan yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

c1. Kültürel önlemler

a) Elle yolma: Canavar otları toprak yüzeyine çıktıkça, elle yolunarak temizlenmeli ve büyümelerine izin verilmemelidir. Bu işlem aşırı derecede bulaşık tarlalarda ve büyük alanlarda uygulanamaz. Çünkü, çok fazla işgücü gerektirmektedir.

b) Geç ekim: Bu yöntemle canavar otunun tutunması %90 oranında azaltılabilir. Geç ekimden kaynaklanan sorunlar ise,erken olgunlaşan varyeteler kullanılarak telafi edilebilir.

c) Tuzak veya yakalayıcı bitkiler kullanmak: Bu amaçla keten (Linum usitatissimum L.) bitkisi yetiştirilebilir. Keten, topraktaki canavar otu tohumlarının çimlenmelerini teşvik eder fakat, canavar otu tohumları çimlenmesine rağmen, keten köklerine tutunamaz. Bu şekilde ölüm gerçekleşir. Bu yöntemle, canavar otu mücadelesinde %30 oranında bir kontrol sağlamak mümkün olmaktadır.

d) Derin sürüm: Toprak yüzeyine düşen canavar otu tohumlarını derine göndermek amacıyla toprak, özel aletlerle 20-45 cm derinlikte sürülür. Ancak, bu işlem bir defa yapılmalıdır. Daha sonra toprak yüzeysel olarak işlenmelidir.

e) Ekim nöbeti: Canavar otu tohumlarının toprakta uzun süre (10 yıldan fazla) canlı kalabilmesi, ekim nöbeti uygulamasıyla mücadele şansını azalmaktadır.

c2. Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi

Yetiştiricilikte genel olarak dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi gerekir. Canavar otuna dayanıklı çeşitlerin ıslahı, sorunun ortadan kaldırılmasında en etkili yol olarak görülmektedir.

c3. Fiziksel mücadele:

Solarizasyon: Toprak yüzeyine şeffaf polietilen (PE) sermek suretiyle, güneş ışığının etkisiyle nemli toprakta meydana gelen ısınma sonucu canavar otu tohumları öldürülür. Bunun dışında diğer hastalık ve zararlıların kontrolünde de başarılı sonuçlar verir. Fakat ülkemizde bu yöntemin kullanılabilirliği PE’nin maliyetinin yüksek olması nedeniyle azalmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 30-01-2007, 10:35   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

c4. Biyolojik mücadele:

a) Böceklerle: Diptera takımına ait Pytomyza orobanchia isimli bir böceğin larvaları, canavar otunun tohum kapsüllerinin içini yemek ve gövde içinde galeriler açmak suretiyle zararlı olmaktadır. Ancak tarım alanlarında pestisitlerin , özelliklede insektisitlerin yaygın olarak kullanılması, bu faydalı böceğin populasyonunu azaltmaktadır.

b) Funguslarla: Birkaç Fusarium(solgunluk) türünün hastalanmalara neden olduğu belirlenmiştir. Yine değişik sebeplerle açılan yaralardan funguslar girerek, ikincil enfeksiyonlar yapabilmektedir.

c5. Kimyasal mücadele:

a) Herbisitler:Birçok herbisit bu amaçla test edilmiştir. Ne yazık ki hiçbirisi etkili ve ekonomik bir mücadele sağlayamamıştır.

Yalnızca çıkmış olan canavar otlarının üzerine kerose isimli kimyasal maddenin püskürtülmesi, onların ölümüne sebep olmaktadır. Fakat uygulaması zor bir yöntemdir.

b) Toprak fumigasyonu: Methyl bromid ve dazomet gibi toprak fumigantları oldukça etkili kontrol sağlayabilmektedir.Fakat maliyetlerinin yüksek olması ve diğer toksik etkilerinden dolayı kullanılmaları mümkün olmamaktadır.

c)Çimlenme engelleyiciler (stimulantlar): Canavar otu tohumunun çimlenmesini engelleyen ve konukçusunu yok edebilen bir kimyasal madde kullanımı söz konusu değildir.

c6. Entegre (Birleştirilmiş) mücadele:

Mücadelede başarıyı arttırmak için, mevcut mücadele yöntemlerinin uygun olanlarının bir arada kullanılmasıdır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 30-01-2007, 10:35   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ORABANCHACEAE (CANAVAROTUGİLLER)

Başta Avrupa ve Asya olmak üzere genellikle ılıman bölgelerde yaygın olarak görülür. Yaklaşık 12 cins ve 200 kadar tür içerir. Ülkemizde 4 cins ve 42 türü vardır.
Bitki köklerinde parazitik olarak yaşayan tek veya çok yıllık klorofilsiz otsu bitkilerdir. Yapraklar pul şeklini almış olup almaşık dizilimli sapın alt tarafında kiremit gibi üst üste binmiştir. Çiçekler tek, salkım veya başak durumunda, 2 eşeyli ve zigomorf simetridir. Çanak yapraklar silindirik şekilde birleşik ve 2-5 adettir. Taç yapraklar silindirik ve basittir. Erkek organ taç yapraklara bağlı ve 4 adet, dişi organ 1 adet, ovaryum üst durumlu, tek gözlü 2 karpelli, stylet tek, 2 parçalı veya stigmaya kadar bütün haldedir. Meyve 2 kapakçıklı bir lokulisid kapsüldür ve kalıcı bir kaliks ile sarılıdır. Tohumlar çok sayıda ve çok küçüktür.

Çevre İstekleri.:

Toprak bakımından fazla seçici değillerdir. Toprak neminin artışı çıkışı azaltabilir. Özellikle sebze ve baklagil yem bitkilerinde zarara neden olur.

POACEAE (GRAMINEAE)
Avena fatua (Yabani yulaf)

Çevre İstekleri:

Kumlu toprakların önemli bir yabancı otudur. Hemen hemen tüm kültürlerde (Kışlık hububat, baklagil ve yem bitkileri, meyve ve sebze bahçeleri, bağlar, endüstri ve süs bitkileri, yol kenarları, duvar dipleri, döküntü alanlarında) görülür.

Morfolojisi:

40-100 cm (130 cm) boylanabilen, tek yıllık otsu bir bitkidir. Sap dik olarak büyür, uzun ve güçlüdür. Yaprak ayası 7-10 cm uzunluk ve 4-18 mm genişlikte ince uzun, alt ve üst yüzü tüysüz, kenarları kirpik şeklinde tüylüdür. Yaprak kını tüysüz ve sapı iyice sarmıştır. Genç yapraklar sola doğru kıvrılarak büyür. Kulakçık yoktur. Yakacık 3-6 mm uzunlukta, zarımsı yapıda ve kenarı ince dişlidir. Başak; bileşik başak şeklinde ve gevşek yapılıdır. Başakçıklar 2-3 çiçekli ve büyüktür. İç kavuzlar sarıdan kırmızı ve kahverengiye kadar değişen renkte olup ucu 2-4 çentikli ve kılçıklıdır. Kılçık 3-4 cm uzunlukta alt kısmı kıvrımlı ve orta kısmından dirseklidir. Tohum 7 mm uzunlukta 2,5 mm genişlikte ve 2 mm kalınlıktadır. Üzeri uzunca açık sarı ipek gibi parlak kıllarla kaplıdır. Sırt kısmı şişkince, karın kısmı derin yarıklıdır. Bin tane ağırlığı 20-40 gr’dır.

Türler Arasındaki Ayrım:

Avena strigosa Schreb.’de diğerlerinden farklı olarak iç kavuzların ucunda 3-5 mm uzunluğunda 2 tüy bulunur.

Alopecurus myosuroides (Tilki kuyruğu)

Çevre İstekleri:

Özellikle killi ve ıslak toprakları sever. Kışlık hububat, endüstri bitkileri, meyve ve sebze bahçeleri, yol kenarları ile Gramineae çayırlarda, üçgül tarlalarında bulunur.
Morfolojisi:

Tek yıllık yaklaşık 60 cm boyunda ancak 140 cm ‘ye kadar boylanabilen otsu bir bitkidir. Bulunduğu ortama bağlı olarak bitki tek sap oluşturabilir veya kardeşlenebilir. Sap çıplak, boğumlar kırmızımsı renktedir. Yapraklar 5-16 cm uzunlukta, 2-8 mm genişliktedir. Özellikle orta damar belirgin tüysüz, yeşil veya morumsu renktedir. Yaprak kını yaprak ayasına kadar kapalı değildir, alt kısım genellikle kırmızımsı renkte ve genç yapraklar kendi eksenine kıvrılmış durumdadır. Yakacık belirgin, 2-5 mm boyda, beyazımsı-mavi renkte ve kenarları gelişi güzel dişlidir. Kulakçıklar yoktur. Başak, ince uzun 2-10 cm * 3-6 mm boyutlarında, 0lgunlaşınca kırmızımsı renkli, karışık salkım şeklinde, iç kavuz kılçıklı ve boyları tüysüz olan dış kavuzlar kadardır. Tohum 2-3 mm uzunlukta 1-2 mm genişlikte ve 0,5- 0,8 mm kalınlıktadır. Yumurta formunda üst uçları sivri sarımtırak renklidir.

Türler Arasındaki Ayrım:

Alopecurus pratensis L.’de başak 3,3-5,7 cm * 6-7 mm yakacık 0,5-1,5 mm dir.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 30-01-2007, 14:24   #5
Forumun Basketçisi
 
AyTeK54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

paylaşımın için teşekkürler
__________________
вιzє єğℓєηмєуι уαηℓış öğяєттιℓєя çüηкü σηℓαя нιç "ραѕ¢αℓ ησυмα" ιℓє ∂ιѕ¢σуα gιтмє∂ιℓєя...
AyTeK54 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 13:02 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580