Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Hukuk

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 09-01-2009, 18:03   #1
ยŦยк
 
Constantin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Post Tüketici Hakları

 • TÜKETİCİ HAKLARI
Konuya girmeden önce tüketicinin tanımını yapmak gerekir. Tüketici nedir? Tüketici
mal ve hizmeti alıp kullanan kişidir. Tüketici aldığı mal ve hizmetin kötü ürün olması durumunda tüketici hakları araya girer. Yani tüketicinin hakları tüketicinin kaklarını istismar edilmesi durumunda ortaya çıkar. Örneğin, bir ayakkabı aldık bu durumda para karşılığında mal almış bulunmaktayız. Yani tüketici konumundayız. Eğer aldığımız mal ayıplı ve kusurlu ise o zaman tüketici olarak ortaya haklarımız girer.
 • Tüketici Hakları Tarihçesi
Batılı kaynaklar tarafından 1800 yıllarda ABD’de başladığı kabul edilen bir görüşe göre
ilk kez 1502 Bursa kanunnamesi ile Osman coğrafyasında kendini gösteren tüketici hareketinin günümüzdeki en son ifadesi 1985 tarihli Birleşmiş Milletler evrensel tüketici hakları bildirgesidir.
Tüketiciyi korumaya yönelik ilk yasal düzenlenme İngiltere’de 1972 tarihli gıda ve ilaçları
karşılaştırılması kanunundur. Daha sonra bunu takip eden ABD’deki yasalardır.
Bizim kültürümüzde ise tüketici her zaman gözetilmiştir. Bunun en güzel örneği ahilik
teşkilatıdır. Ahilik teşkilatı esnafların tüketici koruyup korumadığı konusunda denetlemektedir. Bunun en güzel örneği dilimize giren “pabucu dama atılmaktır”. Bu sözün dilimize girmesinin nedeni yapılan bir denetleme esnasında Bağdat’taki bir esnafın iyi mal satmadığı tespit edilmiş ve ceza olarak pabucu bir haftalığına dükkanın damına atılmış. Bunu gören halk ise kimin iyi mal satıp satmadığını anlarmış. Bizim kültürümüzde müşteri velinimet olarak görülmüş hakları daima gözetilmiştir. Daha sonra bu güzel adet kalkmış ve müşteri istismar edilmeye başlamış ve müşterinin aldatılması yoluna gidilmiştir. Dinimiz ise müşterinin korunmasına yönelik emirler vermektedir. Alışverişlerinizde dosdoğru olun tartıda hile yapmayın gibi emirlerle tüketicinin korunmasına çalışmıştır.
Türkiye’de ise tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar gönüllü kuruluşlar aracılığıyla yapılmıştır. Bunların başında tüketici koruma dernekleri gelir. Bu konudaki yasal düzenleme ise tüketicinin korunması konusundaki kanundur. Bu kanun 23.02.1995 tarih 4077 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. 2003 yılında yapılan tüketici sürecinin tüm süreçlerinde tüketiciler örgütler aracılığıyla hazır bulundular ve katkı sağladılar.
 • Tüketici Hakları Kavramı
Tüketici hakları tüketicinin alışverişle ortaya çıkan haklarıdır. Tüketici hakları malın
kalitesinde söz verilen süreye kadar dayanıp dayanmamasından tüketicinin isteğinin karşılayıp karşılamaması durumunda ortaya çıkar. Eğer tüketici aldığı mal ayıplı ve kusurlu ise tüketici mal aldığı yere gidip satıcıdan:
ØAldığı malı geri vererek parayı alabilir.
ØAldığı malı yenisi ile değiştirmesini isteyebilir.
ØMaldaki ayıbın giderilmesini isteyebilir.
ØAyıp oranında maldan indirim yapılmasını isteyebilir.
Tüketici yukarıdaki haklardan herhangi birsini isteyebilir. Tüketici bu haklarını malın
teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ya da maldaki ayıp gizli ise iki yıl içersinde yukarıdaki haklarını talep edebilir. Tüketici hakları bunlarla sınırlı kalmayıp taksitli satışlarda ve kapıdan satışlarda garanti belgesi satışlarda hakları vardır.
Taksit sayışlarda ne gibi haklar vardır?
Öncelikle tüketiciye yapılan sözleşmenin örneği verilmelidir. Malı satış fiyatı toplam borç miktarı ödeme tarihleri gibi bilgilerin verilmesi gerekir. Tüketici borçlarını vadesinden önce ödediği takdirde faiz miktarından indirim yapılması zorunludur.
Kapıdan satışlardaki haklar nelerdir?
Kapıdan satış yapılması halinde satıcının tüketiciye cayma bildirim belgesi vermelidir. Bu belge 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden malı geri verebileceği ve parasını geri alabileceğine dair taahhüt hükmündedir.
Garantili satışlardaki haklar nelerdir?
Satıcı garanti belgesini doldurup tüketiciye vermelidir. Bir arza çıkmışsa tamiri mümkün değilse mal değiştirilir. Garanti süresi en az bir yıl olmalıdır.
Yukarıdaki haklar yerine getirilmezse tüketicinin yapması gerekenler?
Bu isteklerin yerine getirilmesi için tüketici sorunları hakem heyetine gidilebilir. Bu heyetler her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kurulmuştur. Sadece bir dilekçe ile ya da aldığı malın faturası ile başvurulabilir. Başvuruda hiçbir masraf alınmamaktadır. Bu heyetin verdiği karar bağlayıcı olmaz ise ya da tüketici karartı beğenmez ise tüketici mahkemelerine dava açabilir. Bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine dava açabilir. Davada hiçbir harç alınmamaktadır. Davayı açmak için dava dilekçesi ve malla ilgili fiş ve fatura veya garanti belgesi eklenerek başvurabiliriz.
 • Evrensel Tüketici Hakları
Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak aydınlatmak zararlarını
temin etmek çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemler almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlemeleri teşvik etmek amacıyla çıkarılan 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun. 08.03.1995 tarihi ve 22221 sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve bu kanun ile uluslar arası tüketici birlikleri örgütü tarafından ilan edilen 8 hak Türk tüketicisine de tanınmış oldu.
 • Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı
İnsanın insan olmaktan doğan ve hayatını devam ettirebilmesi için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten bu hak tüketicinin en temel hakkıdır. İnsan temel haklarını şöyle sıralayabiliriz.
ØFizyolojik ihtiyaçlar (açlık susuzluk)
ØGüvenlik ihtiyaçları (güven duyguları)
ØSosyal ihtiyaçlar (ait olma sevilme)
ØBenlik ihtiyacı (saygınlık başarı)
ØKendini geliştirme ihtiyacı (ünlü bir bilim adamı olmak gibi)
 • Güvenlik ve Güven Duyma Hakkı
Bu hak tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin tüketicinin hayatını ve sağlığını normal
şartlar altında tehlike düşürmeyecek derecede güvenilir ve kaliteli olmasını ifade eder.
 • Bilgi Edinme Hakkı
Bu hak tüketicinin satın alacağı mal ve hizmetin ne olduğunu ne işe yaradığını ne kadar
dayanacağını herhangi bir aldatmaya fırsat verilmeksizin açık bir şekilde bilmesidir. Tüketiciye verilen bilgilendirme hizmeti piyasadaki diğer mallarla mukayese etmesini sağlar.
 • Seçme Hakkı
Tüketicinin alacağı mal ve hizmeti seçme hakkını ifade eder. Bu sebeple tüketiciye
alternatif mal ve hizmetler sunulmalıdır. Tüketicinin temel hakları arasında yer alan seçme hakkı kapsamında rekabetçi fiyatlar ve karşılaştırabileceği diğer mal ve hizmetler tüketiciye sunulmalıdır.
 • Sesini Duyurma Hakkı
Tüketicinin kendisi hakkında alınan kararlara tüketici örgütler aracılığıyla doğrudan ya da
dolaylı bir biçimde katlamalarıdır. Örgütlü bir tüketici grubunun sesini ilgili mercilere duyurmada şansı oldukça fazladır.
 • Tazmin Edilme Hakkı
Tazmin edilme hakkı ayıplı bir mal satın alan ya da kendisine noksan bir hizmet sunulan
tüketicinin bu mal ya da hizmet dolayısıyla uğradığı zararı giderilmesi ve genel anlamda haklarının korunması amacıyla gerekli yasal tedbirlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanmasıdır. Eğer tüketicinin aldığı mal kusurlu ise bazı yasal hakları vardır. bunlar gerçekleşmez ise tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerine gidilebilir. Bu mahkemeler tüketici haklarını korumaya yöneliktir.
 • Eğitilme Hakkı
Tüketicinin eğitimi bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme ihtiyaçlarını karşılamak
ve Pazar etkilenme gücünü arttırmayı hedef alan eğitim ve bilgilendirme yatırımı olarak tanımlanabilir. Eğitim programlarını temel amacı tüketiciye ihtiyaç duyduğu bilgileri nerede ve nasıl bulacağını bilgiyi nasıl değerlendireceğini ve kullanabileceğini öğretmektir.
 • Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olma Hakkı
Yaşama hakkının temel şartlarından birini oluşturan ve vazgeçilmez nitelikte olan temel
tüketici haklarından birisi de sağlıklı bir çevrede yaşamaktır. Ülkemizde de çevreyle ilgili gelişmeler uluslar arası gelişmeler ile paralel bir seyir takip etmiştir. 1982 anayasasının 56. maddesinde ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 18 ve 19. maddelerinde de tüketicinin çevre sağlığı açısından korunması hükümlerine yer verilmiştir.bunlar ek olarak tüketicinin şikayeti hakkında söz edebiliriz. Tüketicinin şikayet hakkı herhangi bir olumsuzlukla karşılandığında olumsuzluğu giderilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içermektedir.
 • Tüketiciyi Koruyan Örgütler ve İşlevleri
Adından da anlaşılabileceği gibi tüketiciyi anlaşılacağı gibi tüketiciyi koruyan örgütlere
tüketici örgütleri denir. Bunların gayesi tüketiciyi üreticilere karşı korumak ve haklarını tanzim edilmesini sağlamak bunların başlıca görevleridir. 4077 sayılı kanuna göre tüketici örgütleri üçe ayrılmıştır.
1.Tüketici Konseyi
Tüketicinin sorunlarının ihtiyaçlarını ve çıkarlarının korunmasını sağlamak sorunların
tüketici lehine çözümlenmesi için çaba harcayan kurumlardır.
2.Tüketici sorunları Hakem Heyeti
İli ve ilçe merkezlerinde tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyumsuzlukları çözmek
için kurulmuştur.
3.Tüketici Mahkemeleri
Tüketici ile üretici arasındaki uyuşmazlıkları çökurumlardır.
4.Tüketici sorunları Hakem Heyeti
İli ve ilçe merkezlerinde tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyumsuzlukları çözmek için kurulmuştur.
5.Tüketici Mahkemeleri
Tüketici ile üretici arasındaki uyuşmazlıkları çözen mahkemelerdir.
·Tüketicinin Korunmasında Basın ve Yayının Önemi
Tüketicinin haklarını canlı ve önemli yer tutan diğer bir öğe ise basın ve yayındır.
Basın ve yayın tüketiciyi malların gerçek fiyatları ile ilgili bilgi verir ve onun fazla para ödenmesini önler. Reklamlar aracılığıyla alışverişe çıkan haklarını izleyiciye aktarır. Bunun en güzel örneğini TRT 3’deki reklamlarda görmekteyiz. Burada Erman ERMANTOROĞLU tüketici haklarını söylemektedir. Tüketiciyi korumanın silahla ve diğer yollarla değil yasayla olacağını anlatmaktadır. Bunun yanında gazeteler de tüketicileri aydınlatmak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla tüketici köşeleri oluşturulmakta ve tüketiciler bilinçlendirilmektedir. Bunun yanı sıra basın ve yayında tüketiciyi yanıltıcı reklamlarda görmek mümkündür. Buna karşı ise tüketiciler RTÜK e şikayet edebilirler.

Konu Constantin tarafından (10-01-2009 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir..
Constantin Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-01-2009, 23:04   #2
 
OutKast - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

keske günümüzde tüketici hakları burda yazılı olanlar gibi düzenli bir sekilde işlese
__________________
Click the image to open in full size.
|'' Beşiktaş İçin Gerekirse Sahada Kanımı Bile Akıtacağım '' R.Quaresma |
OutKast Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 29-06-2009, 23:11   #3
 
arhon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

bu tüketici haklarını hiç kimse doğru düzgün bilmez.borçlar hukuku alanında yok kapıdan satış, yok taksitle satış, yok art arda teslimle satış, yok mesafeli satış derken tüketicinin kafası allak bullak oluyor.
dostum güzel yazmış.keşke herkes bu haklarını bilse...ama ifade etmek isterim ki tüketici hukukunda en önemlisi 7 gün içinde kullanılan cayma hakkıdır...tüketiciler yaptıkları sözleşmeden caymaktan korkar olmuşlar.halk bu konuda kesinlikle bilgilendirilmelidir.
__________________
SiYaH-BeYaZ/ÖlÜm-YaŞaM
arhon Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 00:25 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580