Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Taraftar > islam

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11-10-2009, 19:52   #1
 
Strike EagLe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Icon16 Allah Yolunda Öldürülen Şehidin Fazileti

Şehadet üstün bir mertebe, yüce bir derecedir. Büyük na*sip sahipleri ancak ona kavuşabilirler. Kitabında ebedi kur*tuluş yazılanlar onu elde edebilirler. Şehadet, peygamber*lik derecesinden sonra üçüncü sıradadır. Allahu Teala'nın ayette buyurduğu gibi:"İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygam*berler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştırlar. (Nisa: 4/69)Utbe b. Abdin[1] hadisinde ifade edildiği gibi; şehidi peygamberler ancak, peygamberlik derecesiyle geçebilirler. Bu hadisin; şehidlerin has tabası için, ayetinde hepsi için ge*çerli olması muhtemeldir.Şehide "şehid" denilmiştir. Bazılarına göre bunun sebe*bi; onun için Cennet şahitliği yapılmasıdır. Cevheri[2] ve baş*kaları bu görüştedir. Bazılarına göre; onların ruhları selamet diyarına şahid olup orada olacaklardır. Çünkü onlar, Rable-rinin katında diridirler. Başkalarının ruhları Cenneti ancak kıyamet günü görebilirler. Nadr b. Şemil şöyle diyor:"Şehid şahid manasınadır. Yani Cennette hazır olandır." Kurtubi; bu görüşün sahih olduğunu söylemektedir.[3]İbni Faris şöyle diyor:"Şehid, Allah yolunda öldürülendir. Şehid denilmiştir. Çünkü Allah'ın[4] melekleri ona şahidlik[5][6]di nefsine Allah için şahitlik edecektir. Allahu Teala'nın şu ayetinde geçen biata vefa gösterdiğine şahitlik edecektir:"Şüphesiz Allah mü'minlerden mallarını ve canları*nı satın almıştır." (Tevbe: 9/111)Hakiki şehidin şehadeti, kulun şehadetiyle birleşmekte*dir. Bunun için onu şehid diye isimlendirmiştir. Bundan dolayı Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:"Allah kendi yolunda yaralananı daha iyi bilir."İbni Anbari şöyle diyor:"Çünkü Allah ve melekleri onlar için Cennetin şahitliği*ni yapacaklardır." Bir görüşe göre; şehid, ruhunun çıkışı sı*rasında kendisi için hazırlanan sevabı ve ecri müşahede edecektir. Bir görüşe göre rahmet melekleri ona şahitlik edecekler ve onun ruhunu alacaklardır. Bir başka görüşe gö*re; onun üzerinde şehid olduğuna şahidlik edecek bir şahit vardır. O da kanidir. O, kıyamet günü haşredildiği zaman, şah damarları kan ile dolacaktır. Başka görüşler de söylen*miştir."[7]Allahu Teala şehidlere sayılamayacak faziletler, sınırla-namayacak üstünlükler vermiştir. İnşaallah bunlardan bazı*larını zikredeceğiz. Az.ilmimiz, kısa anlayışımızla ulaştığı*mız fazilet ve üstünlükler:"Hiç bir nefis onlar için gizlenen göz nuru şeyleri bi*lemez." (Secde: 32/17)Bu faziletlerden biri de, onların rablerinin katında can*lı oldukları ve rızıklandırıldıklarıdır. Allahu Teala'nın bu*yurduğu gibi:"Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Bel*ki onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz."(Bakara: 2/154)Yine şöyle buyuruyor:"Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Belki onlar canlıdırlar ve rablerini katında rızıklanıyorlar. Allah'ın fazlından kendilerine verdikleriyle sevinmekte*dirler. Kendilerinden sonra kendilerine katılacaklarla .müjdeleşiyorlar ve onlar için korku ve üzüntü olmadığı*nı müjdeliyorlar. Allah'ın nimet ve fazlıyla müjdeleşiyor-iar. Şüphesiz Allah mü'minlerin ecrini zayi etmez."(Al-iİmran: 3/169-171)
1107- İbni Abbas'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Ra-sulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:"Şehidler, Cennetin kapısındaki bir nehrin kenarın*da,[8]
Ahmed, İbni Ebi Şeybe, İbni Cerir, îbni Hibban sahihin*de ve Hakim rivayet etmişlerdir. Hakim, Müslim'in şartıy*la sahih olduğunu söylemiştir.
1108- Enes b. Malik'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Ra-sulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:[9]İ"Allah'ın kulları hesaba durdukları, zaman, bir top*luluk gelir, kılıçlarını boyunlarının üzerine koyarlar. Onlardan kan damlar. Cennetin kapısında kalabahklaşırlar."Bunlar kim?" diye sorulunca,"Şehidlerdir. Diridirler ve rizıklandırılıyorlar" diye cevap verilir."[10]Taberani Hasen bir isnadla rivayet etmiştir.
1109- İbni Mübarek'in Kutn b. Vehb'den[11], onunda Ubeyd b. Umeyr'den[12]rivayet ettiğine göre şöyle diyor:"Rasulullah (s.a.v.) Mus'ab b. Umeyr'in başında durdu. O Uhud günü şehid edilerek yüzüstü yatmış ve Ölmüştü[13]Rasulullah'm (s.a.v.) sancağım taşıyordu. Rasulullah (s.a.v.)şöyle buyurdu:"Mü'minlerden öyleleri vardır ki, Allah'a verdikleri sözde durdular. Kimisi ahdini yerine getirdi. Kimisi ise beklemektedir. Kimse sözünü değiştirmedi."(Ahzab: 33/23)Muhakkak ki Allah'ın Rasulü kıyamet gününde, Al*lah'ın huzurunda, sizlerin şehid olduğunuza şahitlik edecektir."Sonra insanlara döndü ve şöyle dedi:"Ey insanlar! Onlara gelip ziyaret ediniz, onlara se*lam veriniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, kıya*mete kadar kim onlara selam verirse, onlar da selama karşılık verirler."[14]Müellif: "Bu mürsel'dir" diyor.
1110- Şifau's-Sudur'un sahibinin Rasulullah'tan (s.a.v.) rivayet ettiğine göre şöyle buyuruyor:"Şehidin dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında an*cak bir hurmanın çiğnenmesi kadar fark vardır. Kanı*nın ilk damlasıyla Allah onun geçmiş ve gelecek günah*larını affeder."[15]
1111- îmam Ebu Bekir b. Munzir'in tefsirinde Muham-med b. Kays b. Mahreme'den[16] rivayet ettiğine göre şöyle diyor:"Ensar'dan bir adam Rasulullah'ı (s.a.v.) koruyordu. Uhud günü öldürülen en son müslümandı. Onun kardeşi geldi şöyle dedi:"Rasulullah (s.a.v.) öldürüldü. Ben şahitlik ediyorum ki, o tebliğini yaptı. Dininiz için savaşınız." Üç sefer aya*ğa kalkmaya çalıştı. Her seferinde Ölmek üzere yere ka*paklanıyordu. Sonuncusunda öldü. Allah'ın huzuruna çıkın*ca arkadaşlarını gördü. Gördükleriyle sevindi[17] şöyle dedi:"Ya Rabbi! Senin bize verdiklerini peygambere haber ve*recek bir elçimiz yok mu?".Rabbi şöyle dedi:"Ben sizin elçinizim." Cebrail'i Rasulullah'a (s.a.v.) gönderdi:"Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın."[18](Al-iİmran: 3/169)Müellif şöyle diyor:"Muhammed b. Kays b. Mahreme'nin sahabeliğinde iti*laf vardır. Hadis babasından,[19] onun yoluyla gelmektedir." Bunu hadisçilerden bir topluluk'da söylemiştir.Bu ayetin nüzul sebebi olarak rivayet edilen, bundan daha sahih hadisler vardır. İleride inşaallah gelecektir.
1112- Hafız Ebu Bekir b. Merdeveyh'inin tefsirinde, Beyhaki'nin "Delaüun nübüvve"de, Ali b. Medini yoluyla Musa b. İbrahim b. Kesir'den[20], onun da Talha b. Hu-raş'tan[21] rivayet ettiklerine göre şöyle diyor:"Cabir b. Abdullah'ı (r.a.) şöyle derken işittim:
"Rasulullah bir gün bana baktı ve
"Ey Cabir! Ne oluyor seni dertli görüyorum" dedi. Ben:
"Ya Rasulallah! Babam şehid oldu. Bana borç ve bakman için iyal bıraktı" dedim şöyle dedi:"Sana söylemedim mi? Allah insanlarla ancak perde arkasından konuşur. Fakat senin babanla yüzyüze ko*nuştu." Ali diyor ki:"Kifah: Yüzyüze gelmektir.[22] Allahu Teala şöyle buyurdu:"Benden iste, sana vereyim." Baban:"Senden beni dünyaya geri döndermeni ve tekrar öldü*rülmeyi istiyorum" dedi. Allahu Teala:"Karar verdim ki onlar bir daha dünyaya geri dön*meyecekler" buyurdu. Baban:"Ya Rabbi benden sonrakilere tebliğ et" dedi. Allahu Teala şu ayeti indirdi:"Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz."(Al-i İmran: 3/169)ayetin sonuna kadar. [23]Tirmizi de benzerini rivayet etmiş ve hasen'dir demiştir, ibni Mace ve Hakim de rivayet etmiş*lerdir. Hakim "isnadı sahihtir" demiştir.
edeceklerdir. Bir görüşe göre bu şekilde isimlendirilmiştir. Çünkü şehid ken-Bu sözleri Cevheri'nin Sihah'ında bulamadım. yeşil bir kubbededirler. Gece gündüz onların rız*kı Cennetten onlara getirilir."
__________________

Türk gibi yaşar, gerekirse Türk gibi ölmesini bilirim
.

Ne bebek katilleri, ne yobazlar Ülkemi bölemeyecek.

Kan kırmızısı gökler, beni yakın sona doğru çekiyor.
Kanımın son damlasına kadar savaşmaya hazırım. Savaşarak batacağım.
Strike EagLe Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:14 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580