Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Matematik - Geometri

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-11-2007, 03:10   #1
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
kombinasyon

n ve r birer doğal sayı ve 0 £r £1 olmak üzere n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinden her birine A kümesinin r li bir kombinasyonu denir ve A kümesinin r li kombinasyonlarının tümünün sayısı, C(n,r) veya şeklinde gösterilir.

Kombinasyon gruplandırma (küme oluşturma) olduğundan n elemanının r li her bir permütasyonu, aynı kombinasyondan (aynı kümeden) oluşturuluyor demektir. O halde, n elemanın r elemanlı tüm permütasyonları, n elemandan oluşturulan r li grubun (kümenin) elemanlarının sıralanmasıyla oluşturulur. Buna göre n eleman içinden r elemanlı bir grup oluşturulduktan sonra (birinci iş) bu r elemanının sıralanmaları (ikinci iş), n’ nin r-li permütasyonlarını meydana getirir.

Permütasyonda sıra önemlidir, kombinasyonda sıranın önemi yoktur.Örneğin; A, B, C, D ile gösterilen nesnelerden üç tanesinin sıraya göz önüne almadan seçmek, ABC, ABD, ACD, BCD gibi 4 farklı biçimde yapılabilir.Bu seçimde sıra önemli olmadığından ABC, ACB, CAB, CBA, BAC, BCA seçimleri aynıdır.Buna göre 4 nesnenin üçer üçer sıralanmasından elde edilen sıralanış sayısı 4 tür.

Teorem:
n tane nesnenin r-li kombinasyonlarının sayısı:
C(n,r) = =
İspat:
n nesnesinin r tanesini alalım: Her seçim için r! Kadar farklı sıralanış vardır.Bu durumda, r tane nesnenin permütasyonları sayısı:
r! . C(n,r) dir.Buna göre,
r! . C(n,r) = P(n,r) =è C(n,r)=
A={ 1 , 2 , 3 } kümesi verilmiş olsun.{ 1 } , {3 } gibi elemanlı, { 1 , 4 } , { 2 , 3 } ... gibi iki elemanlı, { 1 , 3 , 4 } gibi üç elemanlı kümeler A nın kombinasyonlarıdır.
A nın tüm 1 elemanlı kombinasyonlarının sayısı:
C( 1 , 4 )===4 tanedir ve { 1 } { 2 } { 3 } { 4 } olur. 2 elemanlı kombinasyonları sayısı C( 4 , 2 ) = 6 dır. Ve

{ 1 , 2 } , { 1 , 3 } , { 1 , 4 } , { 2 , 3} , { 3 , 4 } olur.(Burada, kombinasyonlar için sıra değişimi önemli olmadığından, { 1 , 2 } ve { 2 , 1 } sıralı ikililerden yalnızca biri alınmaktadır). 3 elemanlı kombinasyonların sayısı: C(4,3)=4tür. { 1 , 2 , 3 } , { 1 , 2 , 4 } , { 1 , 3 , 4 } , { 2 , 3 , 4 }. A nın 4 elemanlı kombinasyonlarının sayısı:
C( 4 , 4 )= 1 ve { 1 , 2 , 3 , 4 } tür.
Kombinasyonla İlgili Bazı Özellikler

1. C( n , r ) = C(. n , n-r )
2. C( n , 0 ) = C( n, n ) = 1
3. C( n , 1 ) = C( n , n-1 ) = n
4 =2n
dir. 1., 2. ve 3. özelliklerin varlığı kolayca gösterilebilir.4. özelliğin ispatını yazalım.
Teorem:
nÎN olmak üzere n elemanlı sonlu bir kümenin bütün alt kümelerinin sayısı 2n dir.

0 elemanlı alt kümelerin sayısı =
1 elemanlı alt kümelerinin sayısı=
2 elemanlı alt kümelerinin sayısı=
.... .... ....
n elemanlı alt kümelerinin sayısı=
olduğundan, tüm alt kümelerinin sayısı ,

dir.Diğer taraftan binom teoreminden
( x + y )n = idi. X=1 ve y=1 değerleri bu eşitlikte yerlerine koyulursa,
bulunur.Sonucu belli olmayan durumları anlatırken, bir tahmin yaparız: ”Yarın hava yağmurlu olabilir,“ ”Futbol maçının ertelenme olasılığı var“ gibi. Bir madeni paranın bir kez havaya atılması deneyini düşünelim.Bu deney sonucuna yazı (Y) ya da tura (T) gelir.Deneyin sonucu belli değildir.Fakat deneyde ortaya çıkacak tüm sonuçlar bellidir. (Bir madeni para atma deneyinde Y ya da T gelmesi, ”futbol maçı oynanır ya da ertelenir“ gibi sonuçlardan birinin ortaya çıkacağı önceden bilinir). Buradan olasılığın kesin olmayan ya da rastlantı olaylarla uğraştığını söyleyebiliriz. Rastlantı olayı, gerçekleşmesi şansa bağlı olan önceden kesinlikle bilinmeyen olaylardır.

Deney sözcüğünü belli koşullar altında tekrar edilebilen her hangi bir işlemi belirtmek için, kullanacağız.

Bir zar atma deneyinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı yüzlerin üste gelmesi aynı şansa sahiptir. Günlük konuşmamızda ”3 numaralı yüzün üste gelmesi şansı 6 da 1 dir.“ ifadesi yerine, ”3 numaralıyüzün üste gelmesi olasılığı dır.“ denir. Matematiksel sembollerle,
P( 3 numaralı yüzün üste gelmesi ) =
yazılır. P(...) sembolünü, bir olayın veya bir sonucun olasılığını göstermek için kullanacağız. Bir deney sonucunda bulunabileceklere çıktılar diyelim.Burada, zarın atılmasında 3 numaralı yüzün üste gelmesi bir çıktıdır.


Bir deneyde elde edilebilecek tüm çıktıların kümesine örneklem uzayı denir ve E sembolü ile gösterilir.Örneklem uzayın bir elemanına ise örneklem nokta denir.

Bir deneyde örneklem uzayı belirtmek çok önemlidir; ama örneklem uzayı belirtmek için kesin bir kural yoktur.

Bir madeni paranın arka arkaya 3 kez havaya atılması deneyinde en az iki kez yazı gelmesi olayını bulalım:
Deneye ait örnek uzay,
E={( Y , Y , Y ) , ( Y , Y , T ) , ( Y , T , Y ) , ( T , Y , Y ) , ( Y ,T ,T ) ,
( T , Y , T ) , ( T , T , Y ) , ( T , T , T )}
dir. İstenen olay A ile gösterilirse,
A={( Y , Y , Y ) , ( Y , Y , T ) , ( Y , T , Y ) , ( T , Y , Y ) olacaktır.
Madeni paranın iki yüzü olduğu için havaya arka arkaya yapılan atışlarda nÎN+ için,
1. atışa ait çıktıların sayısı 21
2. atışa ait çıktıların sayısı 22
3. atışa ait çıktıların sayısı 23
... ... ... ...
n. atışa ait çıktıların sayısı 2n
dir. Böyle olduğunu örneklerden görebiliriz.Örneklem uzayın her bir alt kümesine bir olay denir. E örneklem uzayına ise kesin olay denir.

Bir madeni parayı arka arkaya iki kez havaya atalım.Bu deneyde örneklem uzayı, E={( Y , Y ) , ( Y , T ) , ( T , Y ) , ( T , T )} dir. Her iki atışta da yazı gelmesi bir olaydır. Bu olay A={( Y , Y )} dır. İki atışta bir yazı iki tura gelmesi olayı, imkansız olay dır.

Bir torbada 1 den 5 e kadar numaralı 5 top vardır.Bu torbadan rasgele seçilen bir topun numarasının 6 dan küçük olması kesin olay dır.


E bir örneklem uzayı ve A,B Ì E olsun. A Ç B = Æ ise A ve B olaylarına ayrık olaylar denir.
Bir madeni paranın arka arkaya iki kez atılışında paranın iki kez yazı ve iki kez tura gelmesi olaylarını karşılaştıralım:
E={( Y , Y ) ,( Y , T ) , ( T , Y ) , ( T , T )}
A={( Y , Y )} B={( T , T )} A Ç B = Æ bulunur.


Bir E uzayının tüm alt kümelerinin kümesi EA ile gösterelim.Tanım kümesi EA değer kümesi, { cïcÎR ve 0 £c£ 1 } olan ve aşağıdaki aksiyomları sağlayan, her P fonksiyonuna EA üzerinde bir olasılık fonksiyonudur denir.

1. Aksiyom: A Ì EA için 0 £ P(A) £ 1 ‘dir.
2. Aksiyom: P(E)=1 ‘dir
3. Aksiyom: A, B Î EA için,
A Ç B = Æ ise; P(AÈB)=P(A)+P(B) dir.

Tanım: m,r Î N+ , E={e1 , e2 , e3 , .... , en }eş olumlu örneklem uzay ve r £ m olmak üzere E de bir olay A={e1 , e2 , e3 , .... , en } ise,

oranına, A olayının olasılığı denir.

Teorem:
E bir örneklem uzayı, A ve B, E de herhangi iki olay olsun.
1. P(Æ)=0
2. A Ì B ð P(A) £ P(B)
3. A nın E ye göre tümleyeni Aı ise P(A) + P(Aı) = 1
4. P(A È B) = P(A) + P(B) – P(A Ç B)

İspat:
1. A ÈÆ = A olduğundan, 3. aksiyoma göre,
P (A) = P(A ÈÆ) = P(A) + P(Æ) ð P(Æ) = 0 dir.
2. A Ì B olsun. B kümesini ayrık iki kümenin birleşimi olarak yazalım: B=A È (B Ç Aı). Aksiyom3 ve 1 den P(B)=P(A)+P(BÇAı ) ³ P(A) bulunur.

Bir sınıfta 20 kız ve 30 erkek öğrenci vardır. 15 kız ve 20 erkek öğrencinin saçları siyahtır. Seçilen bir öğrencinin kız ve siyah saçlı olma olasılığını hesaplayalım:

A={seçilen öğrencinin kız olması}
B={seçilen öğrencinin siyah saçlı olması} olaylarının tanımlayalım. Buna göre;

AÇB={seçilen öğrencinin kız ve siyah saçlı olması}
olayıdır.Her öğrencinin seçilme şansı eşit olduğundan,

P(A)=,P(B)=P(A Ç B)=dır. Buradan,
P(A È B) = P(A) + P(B) – P(A Ç B)= + - =
çıkar.

Bir E örneklem uzayında bir A olayının ortaya çıkması, bir B olayına bağlı ise böyle olaylara bağımlı olaylar denir. B olayına bağlı A olayının olasılığına A nın koşullu olasılığı denir ve P(A/B) biçiminde yazılır.B koşuluna bağlı A olayının olasılığıdiye okunur.

Bir örnek yardımıyla koşullu olasılık için bir formül bulmaya çalışalım:
İki parayı birlikte atma deneyinde bir veya daha fazla yazı geldiği bilindiğine göre, ikinci paranın tura gelme olasılığı sorulabilir. A={ İkinci paranın tura gelmesi} olayları olsun.
E={( Y , Y ) , ( Y , T ) , ( T Y ) , (T , T )}, A={( Y , T ) , ( T , T )}
B={( Y , T ) , ( Y , Y ) , ( T , Y )} A ÈB={( T , Y )} dır.
O halde, P(A/B) olasılığı, B olayının gerçeklendiği bilindiğinde (yani B olayı bir örneklem uzayı olarak düşünülürse), AÇB olayının gerçeklenmesi olasılığına eşittir. s(B)=3 ve s(AÇB)=1 olduğundan, B(indirgenmiş) örneklenmiş uzayına göre,
P(A/B)=
olur. O halde, E örneklem uzayında B olayının gerçeklendiği bilinirse, A nın gerçeklenmesi olasılığının,

P(A/B)= P(B) ¹ 0
olduğu görülür.E örneklem uzayına göre,
P(A/B)=,P(B)=
olduğundan,
P(A/B)=
bulunur. E örneklem uzayında A olayının gerçeklendiği bilinirse, B olayının gerçeklenme olasılığı da,

P(B/A)=, P(A) ¹ 0

Bu kısımda,ortaya çıkmaları birbirine bağlı olmayan olayları inceleyeceğiz. Bu durum olasılık konusunda önemli yer tutar. Bir zarın havaya atılmasında 1,2,3,4,5,6 numaralı yüzlerinden gelmesi olaylarından biri, diğerlerinin sonucuna bağlı değildir.

İki veya daha çok olayın, ortaya çıkmaları birbirine bağlı değilse, böyle olaylara bağımsız olaylar denir. A ve B olayları bağımsız ise,

P( A Ç B ) = P( B ) ve P( B / A ) = P( B ).dir.Buradan.
P( A Ç B ) = P( A ) . P( B )

elde edilir. Buna göre, P( A Ç B ) = P( A ) . P( B )ise, A ve B olayları bağımsızdır.
Bağımsız olaylarla, ayrık olayları birbirine karıştırmamak gerekir. Ayrık olayların ortak noktaların yoktur. Bağımsız olayların olasılıkları sıfırdan farklı ise, ortak noktaları vardır.

Bir torbada 5 mavi, 7 kırmızı bilye vardır. Torbadan 1 bilye çekiliyor. Çekilen bilye yeniden torbaya konup ikinci bilye çekiliyor. Birincinin mavi , ikincinin kırmızı bilye olma olasılığını bulalım:

Birincinin mavi olma olasılığı : P( M ) =
İkincinin mavi olma olasılığı : P( K ) =
olduğundan aranan olasılık,

P(M Ç K) = P( M ) . P( K ) =
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 11:01 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580