Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Üniversiteler

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 14-02-2007, 16:13   #1
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi, 119 yıllık mazisi, 2800 civarında seçkin öğretim elemanı ve 57.000’e yaklaşan öğrenci sayısıyla, en büyük kentimiz olan İstanbul’da, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’nin tek POLYGLOD (çok dilli) Üniversitesi’dir.Üniversitemizde eğitim kalitesinin yükselmesi, bilimsel faaliyetlerin en etkin hale getirilmesi, akademik ve idari kadrolarımızın ve gençlerimizin, olanak ve tesislerimizi en üst düzeyde kulanarak, özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilmektedir.
Üniversitemizin tarihî geçmişi, Ticaret, Ziraat, Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak, 16 Ocak 1883’de, Suphi Paşa tarafından, Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adı altında kurulan Yüksek Ticaret Okulu’nakadar uzanmaktadır. Sonraki yıllarda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla teşkilât yapısı ve idaresi değişen bu yüksekokul, Üniversitemizin nüvesini oluşturmuş; aynı çekirdek etrafında gelişecek Marmara Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameyi yasalaştıran 2809 Sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş bir Üniversitesi olarak yeniden doğmuştur.
Üniversitemiz, aradan geçen tam 20 yıllık sürede yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş Üniversite kimliği içinde, 13 fakülte , 11 enstitü, 8 yüksekokul ve rektörlüğe bağlı 3 bölüm, 28 araştırma ve uygulama merkezi ile 104 bölüm, 44 programda eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanısıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, Ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, Ülkemizi, yurtiçi ve yurtdışında onurla temsil etmektedir.
Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda , demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 471 profesör, 224 doçent, 552 yardımcı doçent, 281 öğretim görevlisi, 953 araştırma görevlisi, 177 okutman, 93 uzman, toplam 2757 öğretim elemanı ile 5 çevirmen, 1 eğitim-öğretim plânlamacısıylabirlikte çalışmakta; 1375 idarî personeli, çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Öğretim elemanlarımızın 300 kadarı, Üniversite şehri İstanbul’da, çok sayıdaki diğer Üniversitenin derslerine de dışarıdan girmekte, bilgi dağarcığını Ülke gençliği ile paylaşmaktadır. 1982 yılı öncesi mezunlar hariç, Marmara Üniversitesi adı altında diploma vererek mezun ettiğimiz gençler, 60 bine yaklaşmakta; mezunlarımız, kamu sektöründe veya yurtiçi ya da yurtdışında özel teşebbüsde, bazıları kendi işletmelerinin başında, adımızı onurla taşımaktadırlar.
Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitemiz, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri terimler daima gündemimizdedir ve eğitimimizde hayat bulmaktadır. Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği ( EUA)’nin, Türkiye’de değerlendirmeye aldığı az sayıdaki üniversiteden birisidir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir.Bu uzun ve zor bir süreç olup, sonuca ulaşmak için hedeflenen, 2003 yılıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz, Avrupa’da işletme ve ekonomi eğitimde akreditasyonu yapan EQUİS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir.Sosyal Bilimler Enstitü’müzün, kısa adı “efmd” olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu ( European Foundation for Management Development)’ na kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapılmış bulunmaktadır.
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 14-02-2007, 16:14   #2
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

16.01.1883 ‘ de “Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi“ ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin nezaretine bağlı olarak Cağaloğlu ‘ nda İstanbul Kız Lisesi ‘ nin arkasında bir evde eğitime başlamış olan kurumumuz 1887‘de ilk mezunlarını (13 kişi) vermiştir . 21 Eylül 1889‘ da Maarif Nezaretine bağlanan okul , 1893 yılında ileride islahi ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lagvedilmistir . 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maarif Nezaretine bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir .
1915 yılında yapılan değişiklikle okul iki kademeli (kısmi evvel , kısmi sanı) hale getirilmiştir .
Cumhuriyet döneminin başlamasıyla (1923 – 1924 ders yılı) okul üç kademeli hale getirilmekte (Orta Ticaret Mektebi – Yüksek Ticaret Mektebi ve İstanbul Ulumu Aliye-i Ticarriye Mektebi) ve İktisat vekaletine bağlanmaktadır . 1924 – 1925 ders yılından itibaren de muhtelif (kız – erkek – karma) eğitime başlamıştır . 15.02.1932 ‘ de belirtilen üç kademe küçük ticaret mektebi (1934 – 1935 yılından sonra adi Orta Ticaret Mektebi olmuştur) Ticaret Lisesi ve Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi seklinde yeniden düzenlenmiş ve Maarif Vekaletine yeniden bağlanmış bulunmaktadır .
Kurumumuz 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş , 1982 yılında da Marmara Üniversitesi olarak Üniversiteler kurumları arasında yer almıştır .
Marmara Üniversitesi ‘ nin bugünkü temel karakteristiği 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ‘ nda öngörülen amaç ve ana ilkelere uygun olarak Ulu Önder ‘ in öngördüğü , çağdaşlaşma öncüleri arasına katılmış, demokrat , eşitlikçi ve dinamik bir yükseköğretim kurumu düzeyine ulaşmasıdır . 20.07.1982 ‘ de 20 profesör , 31 doçent , 32 yardımcı doçent olmak üzere toplam 83 öğretim üyesi , 197 öğretim görevlisi ve yardımcısı , 280 öğretim elemanı ile ise başlanmış , 1.10.1998 ‘ de 369 profesör , 276 doçent , 397 yardımcı doçent olmak üzere 1042 öğretim üyesine ve 1497 ‘ si öğretim görevlisi ve yardımcısı olmak üzere 2539 öğretim elemanına çıkılmıştır . Artış on kattır . 1982 – 1983 yılında 12 bin olan öğrenci mevcudumuz bugün örgün , ikinci , önlisans , lisans ve lisansüstü olmak üzere 51024 ‘ tür . Bu gelişmeler sonucu , toplamda Marmara Üniversitesi öğrenci sayısında İstanbul ve Gazi ‘ den sonra üçüncü , öğretim elemanı sayısında da besinci sıradadır . 1998 – 1999 eğitim - öğretim yılında 8755 öğrenci kaydetmiş bulunuyoruz .
Marmara Üniversitesi , 1982 - 1983 eğitim öğretim yılında dokuz fakülte , bir yüksekokul , bir enstitü ile eğitim ve öğretime baslamıştır . Bugün fakülte sayısı on dörde,yüksekokul sayısı dokuza,enstitü sayısı da on bire yükselmiştir. Önlisans , lisans program sayısı 136 ‘ dır .
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 14-02-2007, 16:17   #3
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

MARMARA ÜNİVERSİESİ TANITIM FİLMLERİ
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-05-2007, 23:05   #4
 
DİABOLİC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

birader başka marmaralı yok galiba...
DİABOLİC Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-05-2007, 23:13   #5
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ben de marmaralı değilim ki maksat üniversitelerimizi tanıtalım,kendi üniversitemin başlığı da var
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 29-08-2007, 00:46   #6
Banned
 
canmert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ben marmarayı kazandım bu sene

iktisat 2. öğretim
canmert Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 29-08-2007, 16:33   #7
 
ponjacim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
canmert´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
ben marmarayı kazandım bu sene

iktisat 2. öğretim
HAYIRLI OLSUN KARDEŞİM...
ben de girdim sınava ama sonuç hüsran...
seneye inşallah...
__________________
ђєгкєร ђค๔๔iภi ๒ilєςєк..!

мυнтαç σℓ∂υğυη кυ∂яєт ∂αмαяℓαяıη∂αкi αѕiℓ кαη∂α мєν¢υттυя

No ernesto !
"gσ∂ ωiℓℓ giνє мє נυѕтi¢є"
ponjacim Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 02-09-2007, 01:55   #8
Banned
 
canmert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
ponjacim´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
HAYIRLI OLSUN KARDEŞİM...
ben de girdim sınava ama sonuç hüsran...
seneye inşallah...

inşallah sende kazanırsın

marmara üniye gel

Beşiktaş'ın kalesi
canmert Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-12-2007, 00:49   #9
Dişi Kartal
 
siyahlıı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

bendee marmaralı oldum arkadaşlar, yanlız değilizz yaşasınn..bende bu sene geldim tekstil 2.öğretim
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..

Konu siyahlıı tarafından (08-12-2007 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir..
siyahlıı Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-12-2007, 00:52   #10
Banned
 
|RespecT Me| - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

paylasim güzel saol meric
__________________
ARKADAŞLAR SİZLERİ SALAK YERİNE KOYMAYA ÇALIŞTIM ANCAK BAŞARILI OLAMADIM. FORUM YÖNETİMİNİ ENAYİ YERİNE KOYMAYA ÇALIŞTIM ANCAK BAŞARAMADIM. SİZDEN DİLENEREK ALDIĞIM REPLERİ FORUM YÖNETİMİ SİLDİ. ŞİMDİ İSE BEN BUNA İSYAN EDİYORUM. BEN BİR MALIM!
Click the image to open in full size.
|RespecT Me| Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 03:40 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580