Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi

Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi (http://besiktasforum.net/forum/)
-   Atatürk Köşesi (http://besiktasforum.net/forum/ataturk-kosesi/)
-   -   Atatürk gençlere bu eserle seslendi (http://besiktasforum.net/forum/ataturk-kosesi/61784-ataturk-genclere-bu-eserle-seslendi/)

jaSmin 15-05-2008 13:00

Atatürk gençlere bu eserle seslendi
 http://image.haber7.com/haber/58975.jpg İlk Kültür Bakanı Prof. Talat S. Halman, 1922'de Birleşmiş Milletler'de Cumhuriyeti'in kurucusunu anlattığı metni genişletip gençler için kitaplaştırdı. İşte o kitaptan bir seçki Cumhuriyetin 85. Yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı için hazırlıkların sürdüğü şu günlerde, gençler için Atatürk’ün ölümsüz söylemlerinden derlenmiş bir seçki yayınlandı.
Söylevler, demeçler ve yazılarından seçilmiş etkili söylemler ve çarpıcı vecizelerden oluşan Prof. Talat S. Halman’ın derlediği 56 sayfalık kitap, tümüyle Atatürk'ün kendi sözlerinden oluşuyor.
“Kendi Sözleriyle Yaşayan Atatürk” kitabı, 1992’de Prof. Talat S. Halman’ın yurtdışında yaptığı bir sunumdan yola çıkılarak hazırlanmış. O tarihlerde, Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel merkezinde yapılan sunum, yıllar sonra işadamı Feyyaz Berker’in de katkılarıyla kitaplaşma şansı buldu.
Prof. Talat S. Halman’ın “Kendi Sözleriyle Yaşayan Atatürk” adlı kitabının satışından elde edilecek gelirin bir bölümü Türk gençliğinin eğitimi için kullanılacak.Kitabının satışından elde edilecek gelirin bir bölümü Türk gençliğinin eğitimi için verilecek bursalara kaynaklık edecek.
Kitapta yer alan Atatürk’ün çoğu hafızalara kazınmış unutulmaz söylemleri, yüzyılları aşarak bugün de geçerliliğini koruyor. Birleşmiş Milletler’de Kendi Sözleriyle Atatürk’ü Atatürk'ü dünyaya tanıtan yazarın seçkisi gençliğin Atatürk'ü daha yakından tanıyabilmesi açısından bir şans.
Kitaptaki söylemler, tarihi fotoğraflarla desteklenirken, okuyucular zaman zaman resimler ve sözler üzerine düşenerek tarihi bir yolculuğa çıkıyor.
Öte yandan kitap eğitim kurumlarına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın desteğiyle ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kitapçığa ulaşmak isteyen eğitim kurumları info@85yil.com eposta adresine başvurabilirler.
KİTAPTAN KISA BİR SEÇKİ
http://image.haber7.com/haber/117961.jpg"Herkes, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine göre bir siyasal düşüncede olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Vicdan özgürlüğü, mutlaktır; bireyin doğal haklarının en önemlilerindendir"
"Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası, özgürlüktür. Özgürlük ve bağımsızlık, benim karakterimdir"
"Bizim gücümüz, milletin güvenidir. Türkiye halkı, yüzyıllardır özgür ve bağımsız yaşamış; istiklali, yaşamak için şart saymıştır"
"Uluslararası ilişkilerde, karşılıklı güvenliği ve saygıyı amaçlayan açık ve samimi politikanın en ateşli taraftarıyız. Barış yolunda nereden bir hitap geliyorsa, Türkiye, onu coşkuyla karşıladı, desteğini esirgemedi. Dış siyasetimizde dürüstlük, özellikle barış düşüncesine dayanır. Uluslararası herhangi bir sorunumuzun barışla çözümünü aramak, bize uyan yoldur"
"Başarılı olmak için, aydınlarla halkın düşünce ve amacı arasında uygunluk olması gerekir. Aydınların halka telkin edeceği ülküler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı"
"Her şeyden önce, çok çalışmalıyız. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve saadet, yalnız çalışkanların hakkıdır"
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatçı olamazsınız…”
“Basın özgürlüğünden doğan sakıncaları giderecek olan araç, yine basın özgürlüğünün kendisidir…”

“Hükümetin iki hedefi vardır: Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını sağlamak. Bu iki amacı gerçekleştiren hükümet iyidir, gerçekleştiremeyen kötüdür…”

“Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istemektedir...”

“Gençler, siz, almakta olduğunuz eğitim ve irfan ile, insanlık erdemlerinin, vatan sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız…!”
"...Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Osmanlı ülkeleri tümüyle parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı.

Bu durum karşısında bir, tek bir karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak!"

"İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani Mustafa Kemal. Diğeri, milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemal’ler idealidir. Ben, onu temsil ediyorum. Feyiz milletindir, benim değildir. Önemli bir görevin yapılmasında benden önce harekete geçen, millet olmuştur. Biz, çalışmamızda halkımızın yüceliğine, halkımızın azim ve imanına dayanmaktayız"

"Türk ata yurduna ve Türkün bağımsızlığına saldıranlara kimler olursa olsun, onlara ulusça, silahlı olarak karşılık vermek, onlarla savaşmak gerekiyordu. Bağımsızlık amacı elde edilinceye kadar tamamiyle ulusla birlikte, fedakarca çalışacağıma, kutsal bildiğim değerler üzerine and içtim"

"İçine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri görmeyecek hiçbir yurtsever düşünülemez. Tarih, bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemez. Vatanımız, milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kesinlikle, iflasa mahkumdur. Vatan ve milletin kutsal saydığı şeylerin kurtarılıp korunması konusunda son sözü söyleyecek ve bunun hükmünü yaptıracak güç, bütün vatanda bir elektrik şebekesi haline girmiş olan ulusal akım ve yiğitlik ruhudur"
"Süngüyle, silahla, kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültürde, fende, bilimde, iktisatta zaferler kazanmak uğrunda çaba vereceğiz"

"Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş alanlarında ne kadar parlak zaferler kazanırsa kazansın, ilerleyemez. O zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi, ancak irfan ordusuyla sağlanır"

"Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ideal ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Önüne, sayısız engeller yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız, hiç gibi görerek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak, bu engelleri aşacaksın. Ondan sonra, sana “büyüksün” derlerse, bunu diyenlere de güleceksin..."

"Biz, uygarlıktan, bilim ve fenden kuvvet alıyoruz. Türk milletinin yeteneği ve kesin kararı, uygarlık yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir"

"Yorgunluk her insan, her yaratık için doğal bir haldir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki işte bu kuvvet, yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız bile beni takip edeceksiniz..."

"Asker oluşumuz, artık, eskisi gibi, başkalarının hırs, şan ve şöhreti ve keyfi için değil, yalnız bu aziz topraklarımızı korumak içindir."
"İnsan topluluğu, kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Mümkün mü ki, bu kitlenin bir parçasını ilerletirken ötekin ihmal edelim de kitlenin tümü ilerleyebilsin? Mümkün mü ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kesimi göklere yükselebilsin?"

"Birtakım şeyhlerin, dedelerin, çelebilerin, babaların arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara talih ve hayatlarını emanet eden insanlardan oluşan bir kitleye uygar bir ulus gibi bakılabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti, şehyler, dervişler ülkesi olamaz..."

"Bir toplum aynı amaca, bütün kadınları ve erkekleriyle yürümezse, ilerlemesine, uygarlaşmasına, fen bakımından imkan, bilim yönünden ihtimal yoktur. Kadınlarımızın elverişsiz koşullar altında erkeklerden geri kalmayışı ve belki aynı koşullar altında erkeklerden ileri gidişi ile iftihar ediyoruz"

"Yobaz insanların din ve imanla hiçbir samimi ilişkisi yoktur. Dini taassup, onlar için bir nüfuz ve menfaat aracıdır. Halk arasında hiçbir nüfuz ve kuvvete sahip olmadıkları halde simsarlığını yaparlar..."

"Biz, sınıfsız imtiyazsız bir kitleyiz."
"Dünyada herşey için, maddi manevi tüm şeyler için, en hakiki mürşit, ilimdir, fendir. İlim ve fen dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir"

"Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Fikirler zor kullanılarak, şiddetle, topla tüfekle asla öldürülemez"

"Güneşin doğuşunu nasıl görüyorsam, mazlum milletlerin harekete geçerek bağımsızlığa kavuşacaklarını da açıkça görüyorum"

"Barış, uluslararası refaha ve mutluğa eriştiren en iyi yoldur"

"Sorun, ölmek değildir. İdeallerimizi biz ölmeden önce gerçekleştirmektir"

OzzY 15-05-2008 15:34

tarihin gördüğü en büyük lider...sözleri bugün bile etkili, doğru...sadece kendi zamanına değil, geleceğe hitap eden bi adam...ona bocumuzu bir tek şekilde ödeyebiliriz, kurduğu cumhuriyeti korumak...


Türkiye`de Saat: 14:12 .

Powered by: vBulletin Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580