PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dış Ticaret


 1. diş.tic.teslim şekilleri
 2. Dünya Ticaret Örgütü
 3. Ülkemizdeki Ticari Faaliyetler
 4. Ülkelerin Dış Ticaret Politikaları
 5. Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler
 6. Uluslararası Sermaye Piyasası
 7. Uluslararası Pazarlama
 8. Türkiyenin Gıda Dış Ticareti
 9. Türkiye'nin Tanıtım Harcamalarının Dış Turizm Talebine Etkileri
 10. Türkiyede Yabancı Sermaye
 11. Türkiye ve AB Ülkerinde Tarım
 12. T.C Dış Ticaret Yapısının 90-99 Yılları Arasında Yaşadığı Değişim
 13. Teoride Dış Ticaret Hadleri Kavramları
 14. Tarife Dışı Kısıtlamalar
 15. İhracatta Dağıtım Kanalları
 16. Siyasi İstikrarsızlığın Dış Ticarete Olumsuz Etkileri
 17. Serbest Bölge
 18. Sanayi İnkilabı
 19. Ön Fizibilite ve Fizibilite Etüdü
 20. Kotoların Sosyal Maliyeti
 21. Kayıt Dışı Ekonominin Ulusal-Uluslar Arası Boyutu ve Çzüm Önerileri
 22. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
 23. İthalat İşlemleri
 24. İthalat-İhracat Mevzuatı
 25. İthalat-İhracat Finansmanı
 26. İşyeri Tanıtım Bilgileri
 27. İmalat Sanayi
 28. İhraç Ürünlerinde AB Standartları
 29. İhracatta Yazışma Örnekleri
 30. İhracata Yönelik Dış Ticaret Politikası ve İhracatı Teşvik Politikası Kapsamı
 31. Gümrük Rejimleri
 32. Gümrük Reformu
 33. Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı
 34. Giriş ve Tarifeler
 35. Futures Sözleşme Türleri
 36. Fortaiting
 37. Euro Tahvil Piyasası
 38. Elektronik Ödeme Araçları
 39. Ekol Lojistik
 40. e-Ticarete Giriş
 41. Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi
 42. Dünya Deniz Ticareti
 43. Döviz Piyasası
 44. Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 45. Dış Ticarette Vergiler
 46. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 47. Dış Ticarette Koruma Politikası
 48. Dış Ticarette İşletmelerin Gümrük ve Gümrükleme Sorunları
 49. Dış Ticarette Depolama ve Dağıtım
 50. Dış Ticaret Üzerinden Alınan Vergilerin Amaçları
 51. Dış Ticaret İşlemleri Kullanılan Belgeler
 52. Dış Ticaret Finansmanı
 53. Dış Politika ve Dış Ekonomik İlişkilerin Yönetimi
 54. Dış Pazarda Dağıtım Kanallarının Seçimi
 55. Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Türleri
 56. Dış Ekonomik İlişkiler
 57. Devşirme
 58. Develüasyon Uygulamalarının Dış Ticarete Etkisi
 59. AB Üye Ülkelerinde Enerji
 60. AB'nin Enerji Kaynakları
 61. Amerikan Ekonomisinin Ana Hatları
 62. 1980 Sonrası Dış Ticaret Politikası