Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 02-02-2007, 11:44   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Dış ticaret işlemlerinde malların bedelleri konvertibl dövizlerle ödenir. Uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinin bazıları daha çok satıcının, bazıları ise daha çok alıcının yararınadır. Bundan dolayı kullanılacak ödeme şekli taraflar arasında yapılacak pazarlık sonucu belirlenir ve varılan anlaşmaya göre tarafların bankaları aracılığı ile ödeme gerçekleştirilir.

Uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekilleri şunlardır.

- Peşin Ödeme
- Mal Mukabili Ödeme
- Vesaik Mukabili Ödeme
- Kabul Kredili Ödeme
- Akreditifli Ödeme


1.1 PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT)

Peşin ödeme, ithalatçının ihracat gerçekleşmeden önce mal bedelini ihracatçıya ödemesidir. İhracatçı mal bedelini tahsil ettikten sonra malları sevk eder. Bu ödeme şeklinde ithalatçı malları almadan önce ödeme yaptığı için risk altındadır. İhracatçının ise hiçbir riski yoktur.

Peşin ödeme, ihracatçı açısından en ideal ödeme şeklidir. İhracatçıya malları hazırlamak ve sevk etmek için ihtiyaç duyduğu fonları önceden kazandırır.

Peşin ödeme 4 şekilde gerçekleşmektedir.

- Havale Şeklinde Ödeme
- Nakit Ödeme
- Prefinansman
- Red Clause Akreditif


1.1.1 Havale Şeklinde Ödeme

Havale şeklinde ödemede, ithalatçı firma bankasına ihracatçı adına mal bedeli kadar bir tutarı transfer etmesi için talimat verir. Kendi ülkesindeki para cinsinden mal bedelini öder. İhracatçının bankasına ulaşan havale o ülkedeki para birimi cinsinden ihracatçının hesabına kaydedilir. Daha sonra ihracatçı malları ithalatçıya gönderir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:45   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.1.2 Nakit Ödeme

İthalatçı, ihracatçının ülkesinde ihracatçının bankasına mal bedelini öder. Ödemenin yapıldığı banka döviz alışının ne için yapıldığını kaydederek bir döviz alım bordrosu tanzim eder. İhracatçı daha sonra malları ithalatçıya gönderir.

1- Alıcı firma kendi bankasına mal bedeli ile ilgili ödemeyi yapar.
2- Alıcının bankası transferi satıcının bankasına gönderir.
3- Satıcının bankası ödemeyi satıcı firmaya yapar.
4- Satıcı firma malları alıcı firmaya sevk eder.


1.1.3 Prefinansman

Prefinansman bir ön ödemedir. Bu ödemede ithalatçı ihracatçının bankasından garanti alır. Eğer ihracatçı malı ithalatçıya göndermez ise ithalatçı yaptığı ön ödemeyi garanti vermiş bulunan bankadan faizi ile birlikte iade alır. Garanti veren banka bu garanti karşılığında ihracatçıdan belirli bir komisyon alır. Prefinansmanda peşin ödenen kısım için faiz söz konusudur.1.1.4 Red Clause Akreditif

Red clause akreditif, ihraç olunacak malın satın alınması ve yükleme masraflarının karşılanması amacıyla ihracatçıya aracı bankanın avans niteliğinde peşin ödemede bulunma yetkisi veren ödeme şeklidir.

1.1 MAL MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINST GOODS)

Mal mukabili ödeme şeklinde, mallar ihracatçı tarafından hiçbir tahsilat yapılmadan ithalatçıya gönderilmektedir. İthalatçı tarafından mallar gümrükten çekilmekte ve ödemesi daha sonra yapılmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:45   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bu ödeme şeklinde ihracatçı parasını tahsil etmeden malları gönderdiği için risk altındadır. İthalatçı açısından ise avantajlı bir ödeme şeklidir. İthalatçıya malları sattıktan sonra mal bedelini ödeme imkanı sağlamaktadır.

Bu ödeme şeklinde mal bedelini vadesinde nakit ödemeyip ihracatçının göndermiş olduğu poliçeyi kabul ederse ödeme şekli “Kabul Kredili Mal Mukabili” olur.
1- Satıcı firma malları alıcı firmaya gönderir.
2- Alıcı firma mal bedelini kendi bankasına yapar.
3- Alıcının bankası transferi satıcının bankasına gönderir
4- Satıcının bankası ödemeyi satıcı firmaya yapar.1.1 VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINSTDOCUMENTS)

Vesaik mukabili ödeme, malı temsil eden vesaikin ithalatçı firmanın bankası tarafından mal bedelinin tahsili karşılığında ithalatçıya teslimini gerektiren ödeme şeklidir.

Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları sevk etmekte ve mallar ile ilgili vesaiki tahsil emri ile kendi bankasına veya ithalatçının bankasına vermektedir. Bu tahsil emrinde vesaikin hangi şartlarda ithalatçıya teslim edileceği, faiz ve komisyonun kime ait olacağı, tahsil edilen mal bedelinin nasıl transfer edileceği, mal bedelinin ödenmemesi halinde ne yapılacağı gibi konular yer almaktadır. İthalatçı, tahsil emrinde belirtilen koşullarda mal bedelini bankasına ödeyerek vesaiki teslim alır ve malları gümrükten çeker.

Bu ödeme şeklinde ithalatçı mal bedelini nakit olarak ödemeyip, ihracatçının düzenlediği poliçeyi kabul ederse ödeme şekli “Kabul Kredili VesaikMukabili” olur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:45   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1- Satıcı firma mallar ile ilgili yükleme işlemini tamamlar.
2- Satıcı firma kendi bankasına vesaiki ibraz eder.
3- Satıcının bankası vesaiki alıcının bankasına gönderir.
4- Alıcı firma ödemeyi kendi bankasına yapar.
5- Alıcı firma bankasından vesaiki teslim alır.
6- Alıcının bankası mal bedelini satıcının bankasına gönderir.
7- Satıcının bankası satıcı firmaya ödemeyi yapar.

1.1 KABUL KREDİLİ ÖDEME (ACCEPTANCE CREDITS)

Vesaik mukabili ödeme, ithalatçının ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek malları almasını sağlayan ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı ithalatçıyı belirli bir süre finanse etmekte yani ödemenin ileri bir tarihte yapılmasına olanak vermektedir. Böylece ithalatçı malları sattıktan sonra ödeme yapma imkanına sahip olacaktır.

İhracatçı tarafından keşide edilen poliçe ithalatçı ve ihracatçı arasında yapılan anlaşmaya göre 3 şekilde kabul edilir.

- İthalatçı tarafından kabul edilir.
- Amir banka veya muhabir banka tarafından kabul edilir.
- İthalatçı tarafından kabul edilir, amir banka tarafından aval verilir.

Bu ödeme şeklinde ihracatçının tahsilat için poliçe vadesini beklemeden poliçeyi iskonto ettirme olanağı vardır.

Kabul kredili ödeme şekli mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditifli ödeme şekilleri ile birlikte olur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:45   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1- Satıcı firma mallar ile ilgili yükleme işlemini tamamlar.
2- Satıcı firma kendi bankasına vesaiki ibraz eder.
3- Satıcının bankası vesaiki alıcının bankasına gönderir.
4- Alıcı firma poliçeyi kabul ederek kendi bankasına teslim eder.
5- Alıcı firma bankasından vesaiki teslim alır.
6- Alıcının bankası poliçeyi satıcının bankasına gönderir.
7- Satıcının bankası poliçeyi satıcı firmaya teslim eder.


1.1 AKREDİTİF ÖDEME
(LETTER OF CREDIT, DOCUMENTARY CREDIT)

1.5.1 Akreditifin Tanımı

Akreditif, ithalatçının talebine dayanarak bir banka tarafından ihracatçıya verilen belirli şartların yerine getirilmesi koşulu ile sattığı mal ve hizmetlerin bedelini ödeyeceğini garanti eden bir taahhütdür. Bu şartlar genellikle malların sevk edildiğini gösteren vesaikin ibrazıdır.

Akreditif hem ihracatçıyı hem de ithalatçıyı korumaktadır. İhracatçı malları sevk ettiği taktirde mal bedelini tahsil edeceğini, ithalatçıda sevkiyat yapılmadan önce ödeme yapılmayacağını bilir.

Akreditif ithalatçının bankası tarafından açılır. Akreditifte istenen şartlar küşat mektubu adı verilen bir belge ile ihracatçının bankasına bildirilir. İhracatçı sevkiyatı yapıp, akreditifde belirtilen koşulları yerine getirip gerekli vesaiki bankaya ibraz ettiğinde mal bedelini tahsil eder.

Akreditifler ile ilgili uygulama esasları Milletlerarası Ticaret Odası’nın 500 nolu “Vesikalı Krediler, Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar” isimli yayının 1993 revizyonunda belirlenmiştir.

1.5.2 Akreditifte Taraflar

1.5.2.1 Akreditif Amiri (Applicant, Orderer, Principal)

Akreditif amiri, bankasına akreditif açma talimatı vererek işlemi başlatmış olan ithalatçıdır. İthalatçı ve ihracatçı arasında bir satış sözleşmesi yapılır ve akreditif açılması bu sözleşmede belirlenir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:46   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İthalatçı satış sözleşmesine veya ihracatçıdan aldığı proforma faturaya istinaden akreditifin cinsini, şartlarını ve istenecek belgeleri bankasına bildirir ve akreditifin içeriğini belirler.

Satış sözleşmesi akreditifi açan ve ödemeye aracılık eden bankaları doğrudan doğruya ilgilendirmez ve bağlamaz. Akreditif amiri banka ile ayrı bir sözleşme yapar. Amir, akreditif gereğince lehdara ödenecek mal bedelini bankaya ilk talebinde ödeme yükümlülüğünü kabul eder.

Akreditif amiri, satış sözleşmesi ile ihracatçıya karşı, akreditif sözleşmesi ile de bankaya karşı sorumludur.


1.5.2.2 Akreditif Lehdarı (Beneficiary)

Akreditif lehdarı, lehine akreditif açılan ihracatçıdır. Lehdar, akreditif şartlarına göre malları sevk ederek gerekli vesaiki kendi ülkesindeki bankaya ibraz ederek mal bedelini tahsil eder veya düzenlediği poliçenin kabulünü alır.


1.5.2.3 Amir Banka (Opening Bank, Issuing Bank)

Amir banka, ithalatçının talimatı üzerine akreditifi açan bankadır. Amir banka ithalatçının verdiği talimatları içeren akreditif metnini hazırlayarak lehdara iletilmek üzere ihracatçının ülkesindeki muhabir bankaya veya direkt lehdara gönderir.

Amir banka, akreditif metninde muhabir bankaya gerekli şartların yerine getirilmesi karşılığında ödeme, iştira, poliçe kabulü yetkisi verir ve bu yetkiler sonucu muhabirine karşı ödeme taahhüdüne girer. Akreditif doğrudan lehdara gönderilmiş ise aynı taahhütler lehdara karşı verilmiş olur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:46   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Amir bankanın muhabir bankaya veya lehdara gönderdiği akreditif metnine “Küşat Mektubu” denir. Küşat mektubunda bulunması gereken bilgiler şunlardır.

- Akreditif Şekli
- Numarası
- Düzenleme yeri ve tarihi
- Geçerlilik süresinin sona erdiği tarih ve yer
- Amirin ismi ve adresi
- Lehdarın ismi ve adresi
- İhbar bankasının ismi ve adresi
- Akreditifin döviz tutarı
- Teslim şekli
- Akreditif ibrazda ödemeli, vadeli poliçe kabulü veya vadeli ödeme çeşidinden hangisi olduğu
- Kısmi yükleme ve aktarmaya izin verilip verilmediği
- Sevk yeri, sevkiyatın şekli ve varış yeri
- Yükleme vadesi
- Malların tanımı
- İstenilen vesaik
- Vadeli poliçe kabullü akreditiflerde istenilen poliçenin tarifi
- İlave şartlar
- Rambursman şekli
- İhbar/teyit eden banka masraflarının hangi tarafa ait olduğu
- Vesaikin yükleme tarihinden itibaren ibraz süresi
- Akreditifin teyitsiz veya teyitli olduğu
- Akreditifin lehdara ihbar şekli
- Akreditifin “Vesikalı Krediler, Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar” yayınına tabi olarak düzenlendiğine ilişkin açıklama
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:46   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.5.2.4 Aracı Banka (Intermediary Bank)

Aracı banka, akreditif şartlarına göre akreditifi lehdara ihbar veya teyit eden, lehdara ödemeyi yapan, ibraz edilen poliçeyi kabul eden ya da aval veren veya poliçeyi iştira eden bankadır.

Aracı banka, lehdarın ülkesindeki bankadır. Bu banka, akreditifi açan bankanın muhabiri olabileceği gibi lehdarın bankası da olabilir.


1.5.2.4.1 İhbar Bankası (Advising Bank)

İhbar bankası, amir bankadan aldığı akreditif metninde kendisine verilen görev sonucu akreditifi ihracatçıya veya onun bankasına ihbar eden bankadır. İhbar bankası sadece akreditifi ihracatçıya iletir, ödemenin yapılması konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
1.5.2.4.2 Teyit Bankası (Confirming Bank)

Teyit bankası, ilgili akreditif şartlarına göre ihracatçıya akreditifi teyit eden bankadır. Teyit bankası, akreditif şartları yerine getirildiğinde lehdara rücu hakkı olmaksızın ödeme yapar veya poliçeleri kabul eder.

Teyit bankasının lehdara karşı sorumluluğu amir bankanın sorumluluğu derecesindedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:46   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.5.2.4.3 Ödeme Bankası (Paying Bank)

Ödeme bankası, akreditif küşat mektubunda ödemeye yetkili kılınan yani vesaik bedelini ödeyecek olan bankadır.

Tüm akreditiflerde ödemeyi yapacak olan bankanın belirlenmesi gerekmektedir. Ödeme bankası, vesaikin akreditif şartlarına uygun olup olmadığını inceledikten sonra ödemeyi yapmalıdır. Aksi taktirde akreditif şartlarına uygun olmayan vesaik karşılığında ödediği parayı amir bankadan isteyemez.


1.5.2.4.4 Kabul Bankası (Accepting Bank)

Kabul bankası, akreditif küşat mektubunda üzerine vadeli poliçe çekilecek olan ve keşide edilecek poliçeleri kabul etmeye yetkili kılınan bankadır.

Kabul bankası kabul edeceği poliçeyi vadesinde ödemek zorunda olduğundan kabul sırasında ödeme bankasının dikkat edeceği hususları göz önünde bulundurmalıdır.


1.5.2.4.5 İştira Bankası (Negotiating Bank)

İştira bankası, ihracatçının akreditif şartlarında belirtilen vesaiki ibraz ettiği bankadır. İştira bankası , vesaiki incelemesi sonucunda akreditif şartlarına uygunluğuna karar verirse vesaiki iştira eder (satın alır/Negotiation) ve amir bankaya veya ödeme bankasına gönderir. Rambursman kendi adına tesis edilmiş ise rambursman şartlarına göre vesaik bedelini ve komisyonlarını talep eder.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 02-02-2007, 11:46   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Akreditif şartları iştiranın herhangi bir bankaca yapılmasına izin vermiyorsa akreditifte iştirayı yapacak olan bankanın belirlenmesi şarttır.

İştira bankası lehdara ödediği parayı daha sonra amir bankadan alacaktır. Kendisinden iştira bankası olması istenen banka lehdarın sunduğu vesaikin akreditif şartlarına uygunluğunu saptadıktan sonra üç yol izleyebilir.

- Uygun bulduğu vesaikin (Clean Documents, Conform Documents) bedelini lehdara ödeyerek amir bankaya müracaat eder.
- Lehdar ile anlaşarak vesaik bedelinin bir bölümünü teminat olarak amir bankanın kendisini ramburse etmesine kadar bekletir.
- Amir bankadan parayı aldıktan sonra lehdara ödemede bulunur. Böylece riske girmemiş olur.


1.5.2.4.6 Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)

Rambursman bankası, amir bankadan aldığı talimata göre ödeme veya kabul bankası ile iştira bankasını ramburse edecek yani bu bankaların lehdara ödediği vesaik tutarını kendilerine ödeyecek olan bankadır. Rambursman bankası yaptığı bu ödeme tutarını kendi komisyonu ile beraber amir bankanın hesabına borç kaydeder. Rambursman bankasının ödemeyi yapmamasından veya geç yapmasından amir banka sorumludur.


1.5.3 Akreditifte Süreler

1.5.3.1 Akreditif Vadesi (Expiry Date)

Akreditif vadesi, akreditifin geçerlilik tarihidir. Lehdar akreditif konusu vesaiki en geç bu tarihe kadar akreditifin kullanılacağı bankaya ibraz etmelidir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 08:09 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580