Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 03-02-2007, 09:53   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
İşyeri Tanıtım Bilgileri

1. İŞYERİ TANITIM BİLGİLERİ


1.1 İŞYERİ ADI VE ADRESİ

İşyeri Adı : BEŞER BALATACILIK SAN. VE TİC. AŞ.
İşyeri Adresi : Ankara Cad. No:309 Bornova – İZMİR
Tel: 0232-4781800


1.2 KURULUŞ TARİHÇESİ

Beşer Balatacılık A.Ş. olarak 1969 yılında 20.000 m2 alan üzerine kurulan işletmemiz , konusunda Türkiye’nin en büyük ve lider kuruluşudur.150 çalışanı ile Beşer Balatacılık A.Ş. her çeşit araçlar için disk ve kampana balatası yanında özel tip sürtünme malzemeleri de üretmektedir.
Firmamız , orijinal ekipman üreticilerinin özellikle aradığı ürünleri titizlikle üretmektedir.

1.3. ASIL ÜRETİM VE ÇALIŞMA KONUSU, ÜRETİM PLANLARI

Otomotiv sanayii için balata imalatı , endüstriyel çalışmalar...Asıl üretim konusudur.
Planlama , konuyla ilgili çalışanlarla ortak görüş alışverişiyle hazırlanmaktadır. Makine bazında haftalık üretim planı yapılmaktadır. Bu planlar doğrultusunda hedeflenen amaca ulaşma derecesi takip edilir. Herhangi bir aksaklık sonucunda program bir sonraki haftaya kaydırılıyor. Yardımcı malzeme ve hammadde ihtiyacı belirleniyor.

1.4. EK BİLGİ

Beşer Balatacılık San. Ve Tic. Aş. Bir Beşer Holding kuruluşudur. Bu holding kapsamındaki kapsamın da ki diğer kuruluşlar ise şu şekildedir:

· Beşer Holding A.Ş.
· Beşer Balatacılık San. Ve Tic. A.Ş.
· Aysan Debriyaj End. San. Ve Tic. A.Ş.
· Beşmak A.Ş.
· Üstün Kalıp A.Ş.
· Beşer Uluslararası A.Ş.
· Beşer Pazarlama A.Ş.
· Balata Market A.Ş.NOT: Fiziki kapasite, organizasyon şeması, çalışan sayısı ve fabrika kuruluş planı bir sonraki sayfalarda yer almaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:53   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

GİRİŞ

Amaç, öğrencinin kendini yetiştirme alanlarıyla ilgili endüstrilerde ve gerçek iş ortamında üretime azami derecede katılarak ; okulda kazanılan teorik bilgi ve yetenekleri pekiştirmek, labaratuvar uygulamalarında edinilen beceri ve kabiliyetlerin geliştirilmesi; iş yerindeki sorumluluklar, işçi-işveren ilişkileri ,kullanılan teknolojiyi, organizasyonu , üretim ve iş güvenliği sistemlerini tanımak. Ayrıca öğrenciye bu çalışma ortamı içinde olması ; staj gördüğü bölüm ve bölümlerle ilgili tecrübe kazanması , sonucunda gelecekteki iş hayatında bu tecrübelerden yararlanarak olumlu bir adım atması EDE çalışmalarının görünmeyen amaçlarından olacaktır.Konular : EDE çalışmalarının takvimi içerisinde söz konusu işyerin-
deki ithalat dept. ‘ınca yürütülen çalışmalar.

Staj Tarihi : 26.06.2000 – 18.08.2000 (8 hafta)
Departman : İTHALAT DEPARTMANIİthalat departmanında söz konusu olan çalışmalar genel hatlarıyla şu şekildedir: Siparişi verilen mal veya malların ithalini ve bu malların fabrika sahasına girişini sağlamak, yapılacak olan ithalatla ilgili işlemleri sırasınca bilgisayara girişini yapmak ve dosyasına işlemek, dolayısıyla malın takibini yapmak, ithalatla ilgili ihracatçı firmalar ile gerekli tüm bilgi alışverişini ve yazışmaları yürütmek, izin gerektiren bazı ithal mallarla ilgili iznin yetkili bakanlıkça izninin alınması, ithalat işlemi sonunda ihracatçıya anlaşılan ödeme şekline göre banka yoluyla transferinin gerekli onaylar alındıktan sonra gerçekleştirilmesini ve transfer yapıldıktan sonra kambiyo taahhüt hesabının kapatılması, ithalatı gerçekleştirmek için gerekli nakliye acentesi ile irtibat kurmak , gerektiğinde ödemenin yapılabilmesi için akreditif açmak ve bunun için gerekli işlemleri yürütmek.

Bunlara ek olarak fabrika müdürlüğünce istenen bilgileri sağlamak.  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:53   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

.EDE RAPORU

3.1.İTHALAT DEPARTMANINDA YAPILAN İŞLERLE İLGİLİ BİLGİLER


Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler:
1- Proforma Fatura: Satılacak malın niteliğini ve satış şartları hakkında alıcıya bir fikir vermek üzere düzenlenir.
2- Koli Listesi (Packing List): Birden çok kap içinde gönderilen malların ne cins , miktar ve ne kıymette olduğunu gösterir.
3- Çeki Listesi(Weight List): Sevk edilen malların brüt ağırlıklarını gösterir.
4- Menşe Şehadetnamesi(Certificate Of Origin): Malın menşei yani imal edildiği yeri belirtir.
5- Dolaşım Belgesi(ATR): Avrupa birliği ülkelerinden yapılacak ihracat veya bu ülkelerden yapılacak ithalatta ortak Pazar tercihli rejiminden yararlanılabilmesi için fiili ihracat sırasında ihracatçı tarafından düzenlenen Ticaret Odasınca onaylanan ve Gümrük İdaresince vize verilen belgedir.
6- Analiz Raporu(Certificate Of Analysis): Sevk olunan malların analizine veya özelliklerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu taktirde düzenlenen belgedir.
7- Konşimento(Bill Of Landing): Taşınacak mallar için yetkili acente veya aracın şirketince düzenlenir. Malın teslim alındığını , yükleme limanından boşaltma limanına kadar taşınıp, teslim alındığı haldeki durumuyla varma limanında teslim edileceğini gösteren kayıtlar yer alır.
8- Fatura(İnvoice): Satılan malın niteliğini , cinsini, miktarını, satış tutarını gösteren, satıcı tarafından alıcıya verilen belgedir.
9- Sigorta Belgeleri(İnsurance Documents): Malın sevk edildiği yerden varış yerine kadar doğabilecek taşıma rizikolarına karşı teminat veren belirli taşıma yolu sigorta tipleriyle sigorta edildiğini ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren belgedir.
10-Sigorta Poliçesi: Sigorta şirketi veya acentesi tarafından düzenlenen ve sigoeta aktinin yapıldığını gösteren belgedir.
11-Akreditif Açma Mektubu: İhracatçı firmadan proforma faturayı alan ithalatçı mal bedelinin ödenmesi için kendi ülkesindeki bir bankaya akreditif açma talimatını akreditif açma mektubuyla verir.
12-Gümrük Beyannamesi: İthal ve ihraç edilen mallarla ilgili olarak düzenlenen belgedir.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:53   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İTHALAT AŞAMALARI

Bir ithalatın gerçekleştirilebilmesi, ithal edilecek malın sorunsuz bir şekilde istenen yere getirilebilmesi ve dolayısıyla ithalatın en uygun bir şekilde tamamlanabilmesi için bir dizi aşamadan geçmesi , belirli bir takip alanı içinde olması gerekir. Bu aşamaları öncelikle sıralayacak olursak:

- Planlama departmanınca yada Ege Serbest Bölgesinde kurulu yine balata imalatı yapan Beşer Uluslararası A.Ş. tarafından ihtiyacı duyulan malzemelerin sipariş talebi gelir.
- İthalat şefi tarafından malla ilgili sipariş yazısı ihracatçı firmaya ithalatçı firma adına yazılır.
- Bu yazı fabrika müdürü tarafından onaylanır ve ihracatçı firmaya faks ile bildirilir gönderilen yazının cevabı beklenir.
- Min. iki gün içinde istenen, malla ilgili bilgiler veren proforma faturanın yine faks yoluyla cevabı gelir. Proforma da malın yükleme tarihi yer almaktadır.
- Proforması istenen malın böylece siparişi verilmiş olur.
- Mala dosya açılır ve numaralandırılarak bilgileri yazılır.
- Malın taşımasını yapacak nakliyeci şirkete konuyla ilgili faks çekilir ve yükleme hakkındaki detaylar için ihracatçı firmanın bilgileri verilerek irtibata geçmesi istenir.
- Mal yüklendiğinde yükleme ile ilgili belgeler ihracatçı tarafından ithalatçıya postalanmadan önce fakslanarak konuyla ilgili bölüme bilgi sağlanmış olur.
- Siparişi verilen mal yola çıkınca teslim şekli FOB ise – mal satıcı tarafından satış sözleşmesinin belirlediği yükleme limanında geminin bordasına yüklenmesi. Tüm rizikolar o anda satıcıdan alıcıya geçer- mal sigortalanır. Malın yükleme limanından gümrüğe gelmesi beklenir.
- Mal gümrüğe geldiğinde malın banka transferi işlemleri yapılır.
- İhracatçı tarafından ithalatçıya posta yoluyla malın orijinal ve nüshalı faturası, ATR ‘si , çeki listesi, konşimentosu, analiz raporu, menşe şehadetnamesi gelir. Bu belgelerden birer orijinaller ve malın çekilmesi için ithalat şefince onaylı bir yazıyı gönderir.
- İthalatı için izin gerektiren mallarla ilgili Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Merkezi Müdürlüğü’nce malın sağlık açısından herhangi bir sakıncası bulunmadığını ispatlayan İŞGÜM MÜDÜRLÜĞÜ , mühendisi, alıcı firma onaylı yazı böyle bir mal söz konusu olduğunda önceden hazırlanır ve gümrükçüye diğer belgelerle gönderilir.
- Mal boşaltma limanına girdikten sonraki işlemlerle beraber taşıma acentesine malın taşınma ücreti ve ilgili masrafların ödenmesi peşin olarak yapılır.
- Tüm işlemler tamamlandıktan sonra malın gümrükten çekilmesine gelir ve dahili bir nakliyeci şirketten araç istenir ve mallar gümrükten istenen yere ulaştırılarak ithalat işlemi tamamlanmış olur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:56   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İTHAL EDİLEN MALIN BEDELİNİN ÖDENMESİ
Eğer Mal Bedeli Peşin Ödenecekse, ithalat gerçekleştirilmeden mal bedeli ödenir. Havale ile gerçekleştirilen ödemede ithalatçı firma ,bankasına , ihracatçı adına mal bedelinin ödenmesi için ödeme emri verir. Bu ödeme emri faks yoluyla bankaya gönderilmeden önce mali işler koordinatörlüğü ,ithalat şefliği ve mali işler müdürlüğünce onaylanır. Ödeme emri yazısında mal bedeli, fatura tarihi ve numarası, ihracatçı firmanın banka hesap numarası, adı ve ülkesi bildirilir. Yurt dışına yapılan bu para transferi sonunda mal meblağının Merkez Bankası Kambiyo Taahhüt Hesabı kapatılarak işlem tamamlanmış olur.
Eğer Mal Mukabili Ödeme İse, mal alıcı firmanın ülkesine gelince ithalatçı firma malı gümrükten çeker ve daha sonra ödeme yapılır. Bu işlem onaylar sonrası bankaya talimat verilmesi ile devam eder.
Eğer Mal Bedeli Vesaik Mukabili Ödenecekse, ilgili taşıma bedelinin ithalatçı bankası tarafından mal bedelinin tahsili karşılığı muhataba teslimini öngören ödeme şeklidir. Mal ihracatçı tarafından sevk edildikten sonra belgeler tahsil emri ekinde ithalatçı bankasına verilir . İthalatçı bankası da talimat gereği mal bedelini tahsil ettikten ve kabul kredili vesaik mukabili ödeme şekli söz konusuysa , poliçenin ithalatçı firma tarafından kabulünden sonra belgeleri ithalatçıya teslim eder. İthalatçıda malı gümrükten çeker.
Akreditif Ödenecek Mal Bedelinde İse, ithalatçı firmanın emrine dayanarak bir bankanın ihracatçıya ödeme yapacağını yazılı olarak onaylamasıdır. Yani banka şarta bağlı ödeme garantisi verir. Bu ödeme şekli için bankanın hazırlamış olduğu akreditif açtırma mektubuna detaylar yazılarak bankaya fakslanır. Daha sonra banka akreditif onayı teminatını ithalatçıya fakslayarak ödemeyi kabullenmiş olur. Akreditif vadesi, son yükleme tarihinden itibaren 21 gündür.

Tüm bu ödeme şekilleriyle yapılan ödemelerden sonra banka ödemenin gerçekleştiğini gösteren transfer swiftini ithalatçı firmaya faks geçer. Amaç ödemenin ve havalenin yapıldığını belgelemektir. Bu swift ise ilgili ihracatçı firmaya fakslanarak bildirilir.

İthalat işlemi sonunda bankadan yapılan para transferi işlemi kapatılır. Bu işlem sırasında gümrük beyannamesi, vezne alındısı ve gümrükçe tasdikli fatura aslı bankaya gönderilerek işlem tamamlanır. Bu işlemin geçerli olması için muhasebe müdürlüğü, mali işler müdürlüğü ve ithalat şefinin onayı gereken bir başka husustur.


  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:56   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İTHALAT İŞLEMLERİNİN KAYDEDİLİP DOSYALANMASI
Her dosyaya sırasına göre bir numara verilir. Sırasıyla şu bilgiler kapakta yer alır:
- Belgelerin gümrükçüye teslim edildiği tarih
- Dosya no
- İthalatçı firma
- İhracatçı firma
- Malzeme cins ve miktarı
- Yükleme acentesi
- Konteyner no
- Plaka
- Yükleme tarihi
- Geliş tarihi
- Teslim şekli ve döviz tutarı
- Bankası
- Sigortası
- Ambara giriş tarihi
- Ödeme şekli
- Vadesi

Sipariş yazısı ihracatçıya yollanan ve cevabı yani proforma faturası beklenen mala, mallara dosya açılır. Bu dosyaya takip dosyasından sıradaki numara verilmek üzere takip dosyasına ve malın dosyasına dosya no’su, ithalatçı adı, ihracatçı adı, malın cinsi yazılarak dosya açma işlemi tamamlanmış olur.

İthalat işlemleri daha önce de belirtildiği gibi belirli bir takibi gerektirmektedir. Burada malın takibi için malla ilgili dört aşama söz konusudur : yükleme bekleyenler, yoldaki mallar, gümrükteki mallar ve ambara giren (ödeme bekleyen) mallar olarak takibi kolaylaştıracak sırada dosyalanmakta, ödemesi yapılanlar ise klasörlerine kaldırılarak gerektiğinde tekrar başvurulabilecektir. Bu dört aşamanın bilgisayara kaydedilmesi gelişmelerden haberdar olma ve bu dosyalara ulaşma adına kolaylık sağlamaktadır.
Yükleme bekleyenler, siparişi verilmiş mallara ait dosyalardır. Yükleme ile ilgili belgelere faksla ulaştığında , bu belgelerde eklenir ve dosya yoldaki malların dosyalarına alınır. Sigorta işlemi yapılarak dosyaya eklenir.
Yoldaki mallar, yolda olan malların dosyalarından oluşur. Mal gümrüğe ulaştığında ise dosyaya nakliyecinin ihbarname faksı, gelen orijinal belgeler, nakliyeciye ödeme talebi ve gümrük yazısı eklenerek ambara giren malların bulunduğu dosyalara alınır.
Ambara giren mallar, artık ödeme bekleyen mallardır. Bu dosyalara nakliyeci faturası eklenir. Ödeme vadeleri geldiğinde ödemeleri yapılır ve klasörlerine kaldırılır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:56   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

. YAPILAN İŞLERLE İLGİLİ BİLGİLER

- Sekiz haftalık staj dönemimin tamamı ithalat departmanındaki eğitimle devam etmiştir. Buradaki ilk haftamda işyeri ile ilgili genel bilgileri, ithalat esaslarının ve işlerin burada nasıl yürütüldüğünü takibimle geçmiştir. İkinci hafta, kullanılan belgeler, bu belgelerin dosyalanması, bilgisayara girişlerinin yapılması, ihracatçı firmalar ve ithal edilen mallar hakkında bilgi edinilmesi ile devam etmiştir. Bu arada ithalatın diğer departmanlarla da ilişkisi, örneğin muhasebe departmanıyla alınan malların ödemeleri konusundaki bilgi alışverişi; planlama departmanının ihtiyaçları ithalat departmanına bildirimi sonucu bir anlamda ithalatın gerçekleştirilmesi, fabrika müdürünün ithalata onay vermesi gibi ilişkiler oluşmaktadır. Bunu haricinde ilerleyen günlerde ithalat ve işletme hakkındaki bilgilerimin artmasıyla konu daha iyi kavranmaya başlanmıştır.
İthalat departmanında birebir ve fiili olarak yaptığım işler:

- Takip dosyasına yükleme bekleyen malların dosya numaralarını , yükleme tarihlerini , ithalatçı ve ihracatçısını , malın cinsini girdim.

- Yola çıkan mallar için sigorta formu doldurdum. Bu forma sigortalı adı, malın cins, adet ve ağırlığını, fiyatını, sevk tarihini, vasıta cinsini, plaka numarasını, nereden geldiği ve nereye varacağını yazdım ve bu formu ilgili sigorta şirketine fakslayıp belgenin sigorta poliçesi geldikten sonra dosyasına ekledim. Bu işlemle yola çıkan mallar sigortalandı.

- Yükleme bekleyen, yoldaki, gümrükteki ve ambara giren malların bilgilerini bilgisayarın exel programına kaydettim. Bunu yaparken her dosyanın dosya kapaklarına ve takip dosyalarına girilen bilgilerden ve malın o anki durumuyla ilgili nakliyeci acentası, gümrükçü ve ihracatçı firma yetkililerince verilen günlük bilgilerin bulunduğu dökümanlardan yararlandım.
- Ödeme vadesi galan malları bilgisayardaki takibi ile elde edilip bunlarla ilgili gerekli banka ödeme talimatlarını yazdım. Bu talimata banka adı, tarih, mal bedeli, ihracatçı firma adı ve ülkesi, malın miktarını, ithalatçı firması ve hesap numarası ile ihracatçı banka adres ve adı, hesap numarasını da ekleyerek ilgili bankaya bu talimatı faksladım.
- İthal edilecek bazı mallar için akreditif formunu doldurdum, bu forma lehdar, firma adı ve adresini, akreditif tutarı ve vadesini, ödeme vadesini, son yükleme tarihini, malın cinsini, taşıma aracını, yükleme limanını, boşaltma limanını ve doldurulması gereken ibraz edilecek belgelerle ilgili boşlukları doldurdum ve gerekli onayları aldıktan sonra bankasına faksladım. Daha sonra bu faksın akreditif onayı teminatını alıp dosyasına ekledim.
- İthalatla ilgili diğer işlemleri ithalat şefinin uygulamasında birebir şekilde takip ettim.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:56   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

SAPTANAN SORUNLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


SORUN-1: İthalatla ilgili gecikmeler.
NEDENİ : Üretimde kullanılan bazı hammaddelerin ithalat sürelerinin tam bilinmeden ve elde olmayan sebeplerle doğacak ithalat gecikmelerinin hesaba katılmaması ile siparişindeki gecikme.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ –1 : Planlama departmanının ithalat departmanıyla yaptığı bilgi alışverişinin artması planlamadan önce her bir malın ithalatla ilgili gecikme sürelerinin yada ambara giriş sürelerinin ne kadar sürebileceği tahmininin ithalat şefinden gerekli tahminlerin ve termin sürelerini alarak hammadde ihtiyacı gecikmeden karşılanabilir.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ –2 : Planlamanın haftalık olarak düzenlediği hammadde ihtiyaç raporlarının bir haftadan uzun süreli düzenleyip ithalata bildirmesi yani siparişi sipariş tarihinden önce verip gerekli termin tarihini de beraberinde bildirmesi sonucu ithal malların teminindeki gecikme azalabilecektir.
SORUN-2 : Öncelikle işletmenin ithalat departmanındaki çalışma zorluğu.
NEDENİ : İşletmenin üst düzey yöneticileri tarafından alınan bir karara göre ithalat departmanı ile satın alma departmanının önceden birleştirilerek aynı büro içine alınma kararı. Sonucunda sadece ithalat departmanının yerinden ayrılarak daha uzak bir büroya taşınması... Taşınılan büroda gerekli olan faks cihazının bulunmayıp faks için bir üst kata çıkılması zaman kaybını arttırıp çalışanın işe motivesinin daha birçok nedenden dolayı azalması.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ-1 : İthalat departmanının eski yerine taşınması.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ-2 : Kararlaştırıldığı gibi satın alma ile ithalat departmanının birleştirilmesi. Sonucunda işlerin daha uyumlu ve zaman kaybından uzak yüksek motiveyle yürütülmesi.5. ÖZET VE SONUÇ

Beşer Balatacılık A.Ş.’nin ithalat departmanında sekiz hafta süreli yapmış olduğum staj sonunda edinmiş olduğum bilgi ve kazandığım becerilerin bana fayda getirdiğine inanmaktayım. İthalat gibi beceri ve tecrübe gerektiren oldukça hareketli bir işin bu kanaatimdeki rolü büyük olmuştur. Asıl önemlisi öğrenim hayatımda görmüş olduğum tüm teorik derslerin bir anlamda pratiğini kazanarak ilerdeki iş yaşantımda bu pratiği tecrübeye çevirme şansımın olması olacaktır. Ayrıca son dönemde dersini aldığımız dış ticaretinde staj alanımı seçmemde büyük katkısı olmuştur. Bu derste edindiğim bilgileri yerinde görme ve uygulama imkanı sağlayarak bu konu hakkında bilgi sahibi olduğuma inanıyorum.


  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 11:14   #9
Forumun Basketçisi
 
AyTeK54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

tşkler..
__________________
вιzє єğℓєηмєуι уαηℓış öğяєттιℓєя çüηкü σηℓαя нιç "ραѕ¢αℓ ησυмα" ιℓє ∂ιѕ¢σуα gιтмє∂ιℓєя...
AyTeK54 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/dis-ticaret/21373-isyeri-tanitim-bilgileri/
Mesaj Yazan For Type Tarih
Untitled document This thread Refback 07-11-2008 22:00

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 19:37 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580