Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-02-2007, 12:29   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Kotoların Sosyal Maliyeti

KOTALARIN SOSYAL MALİYET
Gümrük tarifelerinin dışında uluslar arası serbest ticarete getirilen bir diğer engelde kotalardır. Kota, bir ülkenin belirli bazı mallarda bir yıl içerisinde ithal edilebilecek mal miktarına getirdiği sınırlamadır. Bir malın ithalatına getirilen kotanın o mala ilişkin uluslar arası ticareti, o malın üretimini ve fiyatını etkilediğini görebilmek için bir örnek ele alalım:
Türkiye’nin bir yıl içerisinde İsviçre’den ithal edebilecek saat miktarını 6 milyon adetle sınırlandırdığını kabul edelim. Kotanın yürürlüğe girmesinden önce saatin fiyatı 10 TL (veya 30 İsviçre Frangı) ve İsviçre’den ithal edilen saat miktarı 10 milyon adet iken, getirilen kota Türkiye’nin İsviçre’den ithal edebileceği saat miktarı 6 milyon adetle sınırlandırmaktadır.
YÜRÜRLÜĞE KONAN KOTALARIN ULUSLAR ARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?
Hem gümrük tarifeleri hem de ithalat kotaları uluslar arası ticaret hacmini daraltmakta, fiyatları yükseltmekte, yerli sektörü dış rekabetten korumakta ve bir bütün olarak ülkenin yaşam standartını düşürmektedir. Bir çok durumda kota uygulaması yerli sektörün tamamıyla yabancı rekabetten kurtulmasına neden olur. Bunun dışında yasaklayıcı olmayan bir gümrük tarifesi devlete bir gelir bırakırken kota uygulanması durumunda devlet hiçbir gelir elde edememektedir.
GÜMRÜK TARİFELERİ VE KOTALARIN NEDEN OLDUĞU OLUMSUZLUKLAR NELERDİR?
Son olarak ihracata sağlanan teşvikler, devletin yerli üreticilere uluslar arası ticarette bir avantaj sağlamak amacıyla kullandığı bir diğer araçtır. İhracat Teşvikleri de uluslar arası serbest ticarete getirilen bir engel niteliğindedir. Bir ülkede ihracata uygulanan teşvikler ve diğer önlemler ilgili ülkelerin genellikle karşı önlemler alması ile sonuçlanmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:29   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ULUSLAR ARASI TİCARETE GETİRİLEN BİR SINIRLAMA OLARAK GÖRÜLMESİNİN NEDENİ NEDİR?
Gümrük tarifeleri, kotalar ve uluslar arası ticarete getirilen diğer kısıtlamaların topluma getirdiği sakıncalar bu kadar fazla iken, devletler neden hala bu tür kısıtlamaları sürdürmeye devam etmektedir? Bunun için kimileri mantıklı, kimileri ise akılcı olmayan bir çok neden sayabilmek mümkündür. Bu nedenlerin en önemlisi; ülkedeki belirli bir sektörün ulusal savunma amacıyla korunması gerektiğidir. Örneğin İsviçre radar üretiminde Türkiye’ye göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olsa bile, radar üreten firmaların ulusal savunma açısından zorunlu olduğu düşünülüyorsa yerli radar üreten firmaları serbest uluslar arası ticarete açmak doğru olmayabilir. İsviçre açısından bu durum pek hoş karşılanmayacak olsa da ulusal savunma açısından bu kadar önemli bir aracı yabancı bir ülkeden ithalat yoluyla edinmek ulusal çıkarlara aykırı olabilir. Zira böylesine önemli bir araçta uluslar arası politik nedenlere bağlı olarak ithalat güçlükleri yaşanabilir.
TÜRKİYE’DE UYGULANAN KOTALAR
ABD ve Kanada’ya yönelik kısıtlamaya tabi tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatında 2000 yılında uygulanacak “Kota Dağıtım Sistemi Esasları”nın;
3 üncü maddesi, “Tekstil ve konfeksiyon kategorilerinin hepsinde past performans hesabının tamamı miktar üzerinden yapılır.
2000 yılı uygulama döneminde kategori 338/339/638/639-S ve 351/651’de serbest bölümden 54 dolar/dz’nin altında kayda bağlanan kota belgeleri 2001 yılı past performans hesabında dikkate alınmaz. Ayrıca, kategori 338/339/638/639-S’te serbest bölümden 54 dolar/dz’nin üzerinde kayda bağlanan kota belgelerinin ise %40 oranında past performans tahakkuk ettirilir.”
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:29   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

8’inci maddesi, “Tüm kategorilerde past performans bölümden pay alan firmalar kayda aldırmadıkları past performans haklarını 1 Ocak –30 Haziran 2000 tarihleri arasında ilgili İhracatçı Birliğine iade ederlerse, iade edilen kotanın % 50’si fiili ihracat gerçekleştirilmiş gibi izleyen sene past performans hesabında dikkate alınır. 30 Haziran 2000 tarihinden sonraki iadeler için herhangi bir past performans hakkı doğmaz.(9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla.)”
11’inci maddesi, “Tekstil ve konfeksiyon hassas kategorilerinde past performans bölümden kayda aldırılan kota belgeleri, kayda alındığı ay içerisinde, orijinalinin iadesi ve kullanılmadığın belgelenmesi kaydıyla iade edilebilir ve iadeye konu kotanın tamamı firmaya bilahare kullandırılır.(kategori 361 ve 369-S hariç) Kayda alınan aydan sonra iade yapılması halinde ise, iade edilen miktar serbest havuza döner. İhraç süresinin dışında iade yapılması halinde ise, iade edilen miktar serbest havuza döner ve iade edilen miktarın üç katı, firmanın 2001 yılı past performans kotasından düşülür. Hassas olmayan kategorilerde ise past performans ihraç süresi içerisinde iade edilen miktar firmanın past performans kotasına döner, past performans ihraç süresinden sonra iade edilen miktar serbest havuza döner.”
12’inci maddesinin son paragrafında yer alan “Tüm kategorilerde, bu tarihten başlayarak her gün bakiyelerin duyurulması şartıyla, serbest dağıtımlar sürekli bakiye dağıtımı şeklinde yapılacak olup, kayda bağlanan belgelerde yükleme süresi 21 gündür.” İfadesi, “Tüm kategorilerde, bu tarihten başlayarak her gün bakiyelerin duyurulması şartıyla, serbest dağıtımlar sürekli bakiye dağıtımı şeklinde yapılacaktır.”
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:30   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

16’ıncı maddesi “Tüm kategorilerde, kota belgesinde kayıtlı miktarın % 100’ünün fiili ihracatının yapılması gereklidir. Aksi takdirde, firma kota belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren üç ay serbest dağıtıma müracaat edememe cezası alır. Ancak hassas kategorilerde firma gerçekleşmeyen kısma ait orijinal belgelerin ibrazı şartıyla cezadan kurtulur.
Hassas olmayan tekstil ve konfeksiyon kategorilerinde tüm belgelerin iadesi kaydıyla herhangi bir ceza uygulanmaz.
Cezai müeyyideler (devir cezası hariç) uygulama dönemi ile sınırlı değildir. Tüm kategorilerde serbest bölümden alınan paylar hiçbir suretle devredilemez ve devralınamaz.
20’inci maddesi, “Tüm konfeksiyon ve tekstil kategorilerinde past performans bölümden kayda bağlanmış kota belgelerinin süresi 90 gündür. Serbest bölümden kayda bağlanmış konfeksiyon kategorileri ve tekstil kategorilerinde kategori 361 ve 369-S için kota belgelerinin süresi 21 gün, diğer tekstil kategorilerinde ise 90 gündür. Tüm tekstil ve konfeksiyon kategorilerinde bu Uygulama Esaslarında belirtilen süre sonlarının, resmi tatile rastlaması durumunda, söz konusu süre, takip eden ilk iş günü akşamına kadar uzamış sayılır.” Şeklinde değiştirilmiş, diğer taraftan;
10’uncu maddesinin son paragrafında yer alan “Serbest bölümden alınan paylar hiçbir surette devredilemez ve devralınamaz.” İfadesi çıkartılmış ve;
2’inci maddesinin dördüncü paragrafında yer alan “Serbest bölümden gerçekleştirilen ihracatlarda ise,” ifadesinin sonuna, “(3’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla)”
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:30   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

14’üncü maddesinin ikinci paragrafının sonuna, “(Kategori 361 kiralama yoluyla sağlanan kapasiteler dikkate alınmaz.)”
15’inci maddesinin birinci parafının sonuna ise, “(Ortak yönetim kurulunca asgari ihraç fiyatları FOB olarak belirlenir.)” ifadesi eklenmiştir.
12- SERBEST KOTA DAĞITIM DÖNEMLERİ
TEKSTİL

1999 uygulama yılı serbest bölümden belge onayına 04.01.1999 tarihinde başlanacak olup, kategori 410/624’de serbest kota miktarı 10 aya bölünerek ekim ayına kadar her ayın üçüncü iş günü aylık serbest kota dağıtımı yapılacaktır.
Diğer kategorilerde serbest dağıtımlar sürekli bakiye dağıtımı şeklinde yapılacaktır.
KONFEKSİYON

1999 uygulama yılı serbest bölümden belge onayına 04.04.1999 tarihinde başlanacak.
Tüm kategorilerde, bu tarihten başlayarak her gün bakiyelerin duyurulması şartıyla, serbest dağıtımlar sürekli bakiye dağıtımı şeklinde yapılacak olup, kayda bağlanan belgelerde yükleme süresi 21 gündür.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:30   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

13-SERBEST DAĞITIMLARDA AZAMİ LİMİTLER
ABD TEKSTİLKategori
Katsayı
15-44 işçi için
Limit
45 ve daha fazla
işçi için üst sınır
200
2.222
işçi sayısı * katsayı
100.000 KG
219
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
300/301
2.222
işçi sayısı * katsayı
100.000 KG
313
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
314
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
315
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
317
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
326
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
361
666
işçi sayısı * katsayı
30.000 adet
369-S
888
işçi sayısı * katsayı
40.000 KG
410/624
666
işçi sayısı * katsayı
30.000 m2
604
2.222
işçi sayısı * katsayı
100.000 KG
611
4.444
işçi sayısı * katsayı
200.000 m2
617
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
625
2.222
işçi sayısı * katsayı
100.000 KG
626
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
627
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
628
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
629
22.222
işçi sayısı * katsayı
1.000.000 m2
KANADA TEKSTİL

Kategori
kat sayı
15-44 işçi için
Limit
45 ve daha fazla
işçi için üst sınır
41A
4.444
İşçi sayısı * katsayı
200000 adet
A1B
4.444
İşçi sayısı * katsayı
200000 adet

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:30   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ABD KONFEKSİYON

Kategori
Katsayı
15-44 işçi için
Limit
45 ve daha fazla
işçi için üst sınır
335
800
işçi sayısı * katsayı
36000adet
336/636
1.066
işçi sayısı * katsayı
48000adet
338/339/638/639
800
işçi sayısı * katsayı
36000adet
338/339/638/639-S
800
işçi sayısı * katsayı
36000adet
340/640
1.066
işçi sayısı * katsayı
48000adet
341/641
1.066
işçi sayısı * katsayı
48000adet
342/642
1.066
işçi sayısı * katsayı
48000adet
347/348
1.066
işçi sayısı * katsayı
48000adet
350
533
işçi sayısı * katsayı
24000adet
351/651
533
işçi sayısı * katsayı
24000adet
352/652
2.133
işçi sayısı * katsayı
96000adet
448
533
işçi sayısı * katsayı
24000adet
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:30   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 KANADA KONFEKSİYON


Kategori
Katsayı
15-44 işçi için
45 ve daha fazla


Limit
İşçi için üst sınır
5
1.111
işçi sayısı * katsayı
50000adet
5A
1.111
işçi sayısı * katsayı
50000adet
9
4.444
işçi sayısı * katsayı
200000adet

2000 YILI ABD VE KANADA’YA YÖNELİK

HASSAS KATEGORİLERDE
SERBEST KOTA MİKTARLARI
(01.11.2000 İTİBARİYLE)

SERBEST KOTA MİKTARLARI


338/339/638/639
360.020 adet
konfeksiyon
338/339/638/639-S
4407959 adet
konfeksiyon
350
1.091.553 adet
konfeksiyon
351/651
568.220 adet
konfeksiyon
300/301
4.993.414 adet
tekstil
369-S
1.099.246 adet
tekstil
410
54.131 m2
tekstil
624
193.703 m2
tekstil

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:31   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

NOT: *hassas kategorilerde uygulanan sürekli dağıtım sistemine, kotaların günlük olarak duyurulması kaydıyla, serbest kotaya ayrılan miktar bitinceye kadar devam edilecektir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 18:58 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580