Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Beşiktaş > Futbol

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 18-03-2015, 11:22   #1
Moderator
 
dogan_cordoba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Icon16 İşte Çanakkale'de Şehit Olan Futbolcularımız !

Türkiye Futbol Federasyonu, 1912 Balkan Savaşı'ndan ulusal kurtuluş savaşlarında çarpışan ve şehit düşen asker futbolcuların listesini yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ’18 Mart Şehitler Günü’ ve ‘Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılı anısına takdirle karşınanan bir çalışmaya imza attı. TFF’nin resmi internet sitesinin açılış sayfasına günün anlam ve önemini ifade eden yazılara yer verildi.

Mehmet Yüce’nin kaleme aldığı ‘Şehit Futbolcularımız’ başlıklı yazıda, 1912 Balkan Savaşı’ndan itibaren 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda çarpışıp şehit düşen ya da gazi olan futbolcularımızın isimleri yer aldı. Dönemin en önemli dergisi ‘Donanma’nın 64 ve 66. sayılarının kaynak gösterdiği isim listesi şöyle:

TFF’nin yazısına kaynak olan Donanma mecmuasının askerleri cephede gösteren kapak fotoğrafı.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

Şehit Olanlar:

Kâzım Bey (koşucu, zabit vekili)
Âsım Bey (futbolcu, zabit vekili)
Ali Bey (futbolcu, gönüllü asker)
Silah Altında Bulunanlar:
Muallim Kenan Bey (boks ve güreş muallimi)
Ahmet Fetgeri Bey (terbiye-i bedeniye muallimi)
Alâaddin Bey (mübazir ve musâri – zabit vekili)
Mehmet Bey (futbolcu, gönüllü asker)
Fuad Bey (futbolcu ve güleşçi)
Resul Bey (kaleci ve atlayıcı, baytar)
Sabri Bey (futbolcu, tabib muavini)
Genç Mehmet Bey (atlayıcı, askeri tâir (uçucu))
Cemâl Efendi (mukavemet koşucusu, zabit namzeti)
Cevdet Efendi (futbolcu ve koşucu)
Aziz Efendi (hokeyci, topçu küçük zabiti)
İzzet Efendi (irtifa atlayıcı, bahriye efradından)
Hikmet Bey (ağırlık atar, atletik müsabakalarda muvaffak olur, bahriye efradından)

Savaş sırasında asker olan Ahmet Fetgeri Bey, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kurucuları arasında yer aldı.

GALATASARAY KULÜBÜ

Şehit olanlar:

Abdurrahman Robenson Bey (umumi kaptan ve izcilerin oymak beyi, mülazım-ı sâni)
Hasnûn Gâlib Bey (futbol ve hokey ikinci kaptanı, zabit vekili)
Neşet Bey (hokey kaptanı, zabit vekili)
Hâlid Fuad Bey (Müşir Fuad Paşazâde) (ikinci takımda futbolcu, zabit vekili)
Mehmet Ali Bey (Enver Paşazâde) (futbolcu)
Refik Ata Bey (futbolcu)
Cemil Bey (futbolcu)
Hasib Bey ((Ali Paşazâde)
Nazmi Bey (futbolcu)

Yaralananlar:

Yusuf Ziya Bey (birinci futbol takımı iç muhacimi, zabit vekili)
YakubRobenson Bey (futbolcu, asker)
Feyzi Robenson Bey(futbolcu, askeri tâir (uçucu)

Şehit düşen Hasnun Galib Bey, Galatasaray’ın futbol ve hokey takımlarında oynamıştı.

Silah Altında Bulunanlar:

Celâl Bey (birinci futbol takımı merkez muhacimi, zabit vekili)
Kemâl Niyazi Bey (kotra kaptanı, topçu)
Ahmed Robenson Bey (sandal ve halat takımları kaptanı ve birinci futbol takımı kalecisi, zabit)
Kenan Bey (boks ve güreş kısmı kaptanı)
Emin Bülend Bey (futbol birinci takım sabık kaptanı ve sol açık muhacimi)
Emil Oberle Bey (futbol muallimi ve birinci takım merkez muhacimi, ağır topçu çavuşu)
Ahmed Adnan Bey (birinci futbol ve hokey takımlarından müdafi, maiyet-i seniyye bölüğünde)
Ahmed Cevat Bey (birinci futbol ve hokey takımlarından müdafi, ağır topçu zabiti)
Sedat Bey (birinci futbol takımı sol muavini)
Hüseyin Bey (birinci futbol takımı sağ muavinive hokey takımı müdafi)
Cevat Bey (birinci futbol takımı sağ müdafi)
İbrahim Bey (birinci futbol takımı sağ müdafi ve hokey birinci takımı muhacimi)
Jozef (Joseph) Oberle Bey (birinci futbol takımı sağ muhacimi, Alman ordusunda gönüllü)
Nasreddin Bey (birinci futbol takımı açık muhacimi)
Vehbi Bey (birinci futbol takımı sağ muavini)
Sitar Bey (birinci futbol takımı muhacimi)
Behçet Bey (birinci futbol takımı müdafi)
Naki Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Edip Bey (ikinci futbol takımından, mülazım sâni)
Avni Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Ahmet Ali Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Ahmet Muhtar Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Ömer Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Muammer Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Ferid Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Âsım Bey (heyet-i idare a’zâsından ve ilk teşekkül eden takım kalecisi)
Mahir Sâfi Bey (sandal takımı hamlecisi, Harbiye Nezareti otomobil parkı kumandanı)
Âkif Sâfi Bey (sandal takımından)
Ârif Bey (sandal ve ikinci futbol takımından)
Selim Bey (yelkencilik kaptan muavinlerinden)
Hüsameddin Bey (filika takımından)
Emin Bey (filika takımından)
İsmet Bey (paten ve çayır hokey takımları kaleci ve sol açık muhacimi)
Sıdkı Bey (çayırda birinci hokey takımı kalecisi)
Kemâl Bey (halat ve filika takımlarından)
Şükrü Bey (İstanbul sürat ve uzun atlama birincisi)
Adnan Bey (izci takımından)
Osman Kenan Bey (izci takım başlarından)
Müfid Bey (izci takımından)
Kâzım Bey (izci takımından)
Neyir Bey (boks takımından)
Cemâl Bey (futbol)
Cemâl Hüseyin Bey
İsmail Bey

FENERBAHÇE KULÜBÜ

Şehit olanlar ya da silah altında bulunanlar:

Gâlib Bey (birinci futbol takımı kaptanı)
Yahya Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)
Kemâl Bey (şehit)
Nüzhet Bey (birinci futbol timi azasından)
Said Bey (birinci futbol timi azasından)
Zeki Bey (ihtiyat zabitlerinden)
Sâfi Bey (ihtiyat zabitlerinden)
Hâfid Bey (zabit namzedi
Cemî Bey
Nuri Bey (birinci futbol timi azasından)
Sadık Bey (birinci futbol timi azasından
Rüşdü Bey (kotra ve denizcilik şubesinden)
Osman Bey (futbol ikinci timi azasından)
Fahri Bey (sandal ve deniz şubesinden)
Sezai Bey
Burhaneddin Bey
Hulki Bey (deniz ve sandal şubesinden)
Ömer Bey (süvari mülazım-ı sâni (İhtiyat))
Garî Bey (futbol birinci timi azasından)
Afif Bey (zabit namzeti)
Bedri Bey (zabit namzeti)
Hâfid Bey (zabit namzeti)
Ferik Bey (zabit namzeti)
Kemâl Bey (zabit namzeti)
Emin Bey (zabit namzeti)
Zeki Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)
Nebil Bey
Vasıf Bey
Şevki Bey
Servet Bey
Kenan Bey
Sabri Bey (birinci futbol timi azasından)
İsmail Bey
Ata Bey
Rauf Bey
Şakir Bey (ihtiyat Zabit Vekili)
Vehbi Bey (Müftüzade, futbol birinci timi azasından)
Ârif Bey (futbol birinci timi azasından (askeri mühendis)
Nureddin Bey (şehit
Mehmed Bey (mülazım-ı Sâni)
Nureddin Bey
Cemâl Bey
Wilhelm Kohlhammer (birinci tim azasından (Almanya’da asker)
Mehmed Nasuhi Bey (ikinci tim azasından, ihtiyat zabitlerinden)
Edhem Bey (ikinci tim azasından, ihtiyat zabitlerinden)
Manço Salahaddin Bey
Süreyya Mithat Bey (birinci tim azasından)
Mustafa Behçet Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)
Müfid Bey (ihtiyat zabit namzedi)
Sami Bey (ihtiyat zabit namzedi)
Mithat Bey

Fenerbahçe’nin şehit futbolcuları içinde en çok bilineni Mühendis Arif Bey’di (ayakta sağdan ikinci). Görevli olarak gittiği Niğde’de hain bir çete tarafından şehit edildi.

ANADOLU KULÜBÜ

Silah Altında Bulunanlar:

Kemâl Bey (orta muhacim, zabit)
Raif Bey (müdafi, zabit)
Efhem Bey (muavin, zabit)
İlhami Bey (kaleci, zabit)
Nasuhi Bey (muhacim, zabit vekili)
Macid Bey (muhacim, zabit vekili)
Hüseyin Bey (muavin, zabit vekili)
Hâlid Bey (muhacim, zabit vekili)
Şevket Bey (muavin, eczacı mülazımı
Azmi Bey (müdafi, tabib muavini)
Sadullah Bey (muavin, çavuş)
Hüsnü Bey (muavin, zabit namzedi)
Kemâl Bey (muhacim, zabit vekili)
Salahaddin Bey (muavin, bölük emini)
İbrahim Bey (muavin, zabit vekili)
Mehmet Bey (muavin, zabit vekili)
Cevat Bey (muavin, askeri tair
Yusuf Kenan Bey (müdafi, zabit)
Mısırlı Yusuf Bey (muhacim, zabit)
İbrahim Zemçi Bey (muavin, nefer
Hayrettin Bey (muavin, Hilâl-i Ahmer’de)
Rasim Bey (muhacim, zabit)
Mehmet Ali Bey (muavin, zabit)
Hakkı Bey (muavin, yazıcı çavuş)
Ali Osman Bey (muavin, zabit vekili)
Remzi Bey (muhacim, zabit)
Şemsi Bey (kaleci, küçük zabit)
Kadıköylü Hasan Bey (orta muavin, askeri şöför)
Saadettin Bey (kaleci, zabit namzedi)
Raif Bey (muavin, zabit namzedi)
Kâzım Bey (muavin, zabit)
Fazıl Kani Bey (muavin, zabit vekili)
Eşref Bey (kaleci, zabit vekili
Mazhar Bey (kaleci, zabit vekili)

TÜRK İDMAN OCAĞI

Şehit olan:
Mehmet Sedat Bey (ocağın fahri doktoru ve reis-i sabıkı)

Silah Altında Bulunanlar:

İbrahim Bey (ihtiyat zabiti namzeti, terbiye-i bedeniyye takımından)
Mehmet Fuat Bey (baytar, futbol takımından muhacim)
Fahri Bey (baytar, zabit vekili, futbol takımından muhacim)
Burhan Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muhacim)
Hulûsi Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından merkez müdafi, kaptan)
Vefik Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muavin)
Nureddin Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından müdafi)
Suat Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muhacim)
Nuri Bey (ihtiyat zabiti namzeti, terbiye-i bedeniyye takımından
Saim Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)
Şerafeddin Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)
Hayri Bey (asker, futbol takımından muavin)
Vâhid Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)
Abdullah Bey (asker, futbol takımından muhacim)
Muzaffer Bey (asker, futbol takımında muavin)

Hürriyet
__________________
'' BİR DERDİM VAR. BİN DERMANA DEĞİŞMEM ASLA !!! ''
dogan_cordoba Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 05:48 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580