Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Üniversiteler

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17-06-2008, 21:51   #1
Savaşçı Kartal
 
Akdora - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Dokuz Eylül Üniversitesi ...

MİSYON-VİZYON


Dokuz Eylül Üniversitesi’nin misyonu kuşku yok ki en iyi biçimde üniversitemizin önüne koyduğu hedeflerle açıklanabilir. Dokuz Eylül Üniversitesi nasıl bir eğitim, nasıl bir öğrenci, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya hedeflemektedir? Nasıl Bir Eğitim, Nasıl Bir İnsan, Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Dünya Görüşü sorularının yanıtları bize Üniversitemizin misyonunu da tanımlayacaktır.
Nasıl Bir Eğitim ? Bilgiyi dikte ettiren değil bilgiye ulaşma yollarını öğreten, takım çalışmasını ön plana çıkaran, öğrenci öğretim elemanı etkileşimini üst düzeyde tutmaya özen gösteren, araştırıcı ve yaratıcı öğrenci odaklı bir eğitim.
Nasıl Bir Öğrenci? Aklını kullanan, soru sormaktan çekinmeyen, düşleyen ve düşünen, çalışkan, üretken ve yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, özdeğerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş ve aydın bireyler.
Nasıl Bir Toplum? Aklın ve bilimin ışığı altında sahip olduğu değerlerin bilincinde olan ve bu değerleri üretime yönelik olarak kullanabilen, üniversite-sanayi-toplum ilişkisinin son derece sağlam ve işler olduğu, ülkenin bağımsızlığı ve devamlılığı için ortak çıkar birliği içinde olabilen, laik ve sosyal hukuk devletinden yana Cumhuriyetine sahip çıkan bireylerden oluşan güçlü bir toplum.
Nasıl Bir Dünya? Bilginin sınır tanımadiği, bu anlamda ülkeler arası sınırların yok olduğu bir ortamda evrensel barış ve evrensel çıkarlar doğrultusunda ekolojik dengenin de korunmasını ön planda tutan bilimsel ve teknolojik üretim için uluslar arası işbirliğinden yana bir dünya.
Yukarıda sorduğumuz soruların yanıtları bize Dokuz Eylül Üniversitesi'nin nasıl bir birey, toplum ve dünya hayali için kendini görevli kıldığını da açıklamaktadır. Üniversitemizin misyonu yukarıda tanımladığımız toplum, ülke ve dünya hedefine nasıl bir eğitim ve nasıl bireylerle ulaşılabileceğinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi çabası olarak da özetlenebilir. Dokuz Eylül Üniversitesi'ni oluşturan tüm kadrolar bu hedeflerin oluşturduğu misyonun bilincindedirler.
Bilginin hızla çoğaldığı,yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in da söylediği gibi cehalet artık "okuma yazma bilmemek" yerine "bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmemek" olarak tanımlanıyor. Bu noktadan hareketle Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisine gerekli bilgiye ulaşmanın yollarını ve böylelikle ömür boyu öğrenmeyi öğreten bir eğitim sistemine ulaşmak için, "bilgi okur yazarlığı" adı altında yeni bir proje uygulamaya başlamıştır. Bu proje kapsamında öğrencilerimizin gereksiz bilgi yükünden kurtularak her konuda bilgiye ulaşma ve ulaştıkları bilgileri analiz etme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. "Bilgi okur yazarlığı", Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öncülüğünü yaptığı "Aktif Eğitim" sisteminin önemli bir parçasıdır. Ülkemizde üniversitelerin yanı sıra pek çok eğitim kurumuna "Aktif Eğitim" sisteminin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda öncü bir misyon üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi, kendini sürekli yenileyen öğretim elemanı kadrosunun çabası ile tüm araştırma, laboratuar ve kütüphane olanaklarını günün koşullarına göre yenilemeye özen göstermektedir. Ayrıca öğretim elemanlarını ve öğrencileri daha fazla araştırma ve buluş için özendirmek amacıyla ülkemizin ilk ve tek, dünyanın ikinci Öğrenme Kaynakları Merkezi üniversitemiz bünyesinde hizmete sunulmuştur. Önümüzdeki günlerde de öğrenci ve öğretim elemanlarımızın projelerini hayata geçirebilecekleri Teknoloji araştırma ve Geliştirme Merkezimiz hizmete açılacaktır.
"Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım" sözünde vurgulanan anlayıştan yola çıkarak katılımcı, araştırmacı ve tartışmacı bir eğitim uygulanan üniversitemizde Atatürk İlke ve Devrimleri'nin rehberliğinde akılcı,aydınlanmacı ve demokrat bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun sadece öğretimle olamayacağı bilincindeyiz. Bundan ötürü öğrencilerin geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdükleri öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin kendilerini geliştirme süreçlerine katkı sağlayabilmek de bizim en önemli hedeflerimizden biridir.
İletişim ve bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler sonucu ülkeler arası sınırların kalktığı bir dünyada yaşıyoruz. Eğitimde de evrenselliğin giderek önem kazandığı bu ortamda pek çok yabancı eğitim kurumu ile ortak proje, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi konusunda işbirliği çalışmalarını sürdüren üniversitemizde , Avrupa Birliği 'ne eğitim alanında entegrasyon kapsamında Socrates gibi global eğitim programlarıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmektedir.
Güzel bir gelecek ve güçlü bir Türkiye için
"Cumhuriyetçi"
"Laik"
"Ulusalcı"
"Demokrat"
"Akılcı"
"Bilimsel"
"Aydınlanmacı"
"Özgürlükçü"
"Toplumcu"
olmayı kendisine ilke edinen Dokuz Eylül Üniversitesi'nde siz gençlerimizle birlikte olmak ve yarınlar için el ele vermek dileğiyle sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Emin ALICI
REKTÖR


AKTİF EĞİTİM HAKKINDA

Aktif Eğitim, öğrenci merkezli eğitimdir. Sistemin temelini “probleme dayalı öğretim” (PDÖ) uygulamaları oluşturmaktadır. Probleme dayalı öğretimde amaç, öğrenciyi problemi görmeye, tartışmaya ve çözmeye yönlendirmek, bilgiyi hazır vermekten çok araştırmacı ve sorgulayıcı zihniyeti özendirmektir.

Öğrenci başarı değerlendirmesinin tüm yıl içinde elde edilen değerlendirme puanları üzerinden yapıldığı ve Klasik Eğitim’de esas olan “ders geçme” sistemine değil de “sınıf geçme” esasına dayalı olan Aktif Eğitim, öğrenim konularına göre ayrılmış ve başlıklandırılmış 14 modülden oluşmaktadır. Her yılın ilk ve son modülleri 3’er hafta olup, diğerleri 2’şer haftalık süreçler halinde işlemektedir.

Her modül, ilgili bilim alanına özgü konu, durum ve olgulara odaklı belirli öğrenme hedeflerinden oluşur. PDÖ uygulamaları olarak öğrenciyi öğrenme hedeflerine yönlendirecek bir senaryo metni çerçevesinde tartışma ve araştırma ortamı yaratılır. Alan Çalışması, Mesleksel Beceriler, Mesleksel İngilizce, Mesleksel Değerler ve Etik, İletişim Becerileri ve ilgili Alan Sunumları altında toplanan modül etkinlikleri, içerik yönünden öğrenme hedeflerini destekleyici nitelikte uygulamalardır. Öğrenciler her modül bitiminde PDÖ uygulamaları ve etkinlik birimlerini yürüten öğretim elemanlarının katılımıyla hazırlanan sorulardan oluşan Modül Sonu Değerlendirmesine (MSD) girerler. Bir öğretim yılı içinde 14 MSD yapılır. Öğrencinin toplam başarı değerlendirmesinde MSD’lerin oranı %50’dir.

Öğrenci Başarı Değerlendirmesi (ÖBD) her yarıyıl sonunda yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasıdır. Bir öğretim yılı içinde 2 ÖBD yapılır. 1. Yarıyıl Sonu ÖBD %20, 2. Yarıyıl Sonu ÖBD %30 ağırlıktadır. ÖBD’ler, bir yarıyıl içinde işlenen 7 modülün toplamına yönelik ölçme ve değerlendirme uygulamalarıdır.

Öğrenci Etkinlik Değerlendirmeleri (ÖED) ise öğrencinin PDÖ uygulamaları sırasında gösterdiği performansın ilgili Eğitim Yönlendiricisi tarafından puanlanması sonucu ortaya çıkan değerlendirmedir. Bu değerlendirme, 14 MSD ve 2 ÖBD’den alınan toplam puana %20 oranında yansır ve öğrencinin “yıl içi başarı puanı” elde edilir.

Yıl içi başarı puanı (80) ve üzeri olan öğrenciler Yıl Sonu ÖBD’den muaf olurlar. Bu sınırın altında kalan öğrenciler ise yıl içi toplam başarı puanlarına %50 oranında etki edecek olan Yıl Sonu ÖBD’ye girerler. Fakültemizde Aktif Eğitim sistemine göre öğretim yapılan bölümlerde sınıf geçme puanı (60) olarak belirlenmiştir.


UFAK BİR AYRINTI

Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlayan Üniversitemiz, pek çok biriminde uyguladığı "Toplam Kalite Yönetim Sistemi" ile hedeflediği başarıya ulaşmıştır. Birimlerinde gerçekleştirilen sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında 2001 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, 2003 yılında Rektörlük, 2004 yılında Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005 yılında da Mühendislik Fakültesi uyguladığı sürekli iyileştirme programı
çerçevesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır
__________________
Click the image to open in full size.


Beşiktaşlı olmayanlara sesleniyorum. Birgün bu takımı sevmeyeceksiniz ona tapıcaksınız.


profeminizm hareketi engellenemez !!!

milliyet blog yazıları sayfam...
Akdora Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 17-06-2008, 21:55   #2
Adanalı Melike
 
ondokuzmart1903 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

vay be burda okumak isterimm
__________________
ondokuzmart1903 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 17-06-2008, 21:56   #3
Banned
 
ßurcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

bak burası da çok güzel tşklerrrr
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
ßurcu Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 17-06-2008, 21:58   #4
Savaşçı Kartal
 
Akdora - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

bence türkiyede yer olarak söylüyorum sadece İzmirden daha yi bir kent yok.. Ve dokuz eylül üni. de buranın göz bebeği...
__________________
Click the image to open in full size.


Beşiktaşlı olmayanlara sesleniyorum. Birgün bu takımı sevmeyeceksiniz ona tapıcaksınız.


profeminizm hareketi engellenemez !!!

milliyet blog yazıları sayfam...
Akdora Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 17-06-2008, 21:58   #5
Kü...
 
daniel_clark - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ben tawsiye etmiyorum sebeplerim cok ama burda acıklamak sakıncaLı olur.. ama paşa gönLünüz bilir
__________________

"Her Görevin Adamı"
Biz Haykırırken Tribünde Sevdamız BEŞİKTAŞ Diye,Siz Manita Kollarında Bağırdınız Boş Sevdalara Aşk Diye

''Kalemimizi kırsalar kanımızla yazarız BEŞİKTAŞı''
daniel_clark Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 17-06-2008, 21:59   #6
Banned
 
ßurcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Ya ben iflah olmam hepsinde gözüm kaldı
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
ßurcu Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 17-06-2008, 22:01   #7
Kü...
 
daniel_clark - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
ßurcu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Ya ben iflah olmam hepsinde gözüm kaldı
seni hangi okul kabuL etcek bilmiyorum
__________________

"Her Görevin Adamı"
Biz Haykırırken Tribünde Sevdamız BEŞİKTAŞ Diye,Siz Manita Kollarında Bağırdınız Boş Sevdalara Aşk Diye

''Kalemimizi kırsalar kanımızla yazarız BEŞİKTAŞı''
daniel_clark Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 17-06-2008, 22:03   #8
Savaşçı Kartal
 
Akdora - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
daniel_clark´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
ben tawsiye etmiyorum sebeplerim cok ama burda acıklamak sakıncaLı olur.. ama paşa gönLünüz bilir
valla ben okul konusunda o kadar karamsar değilim ama merak ettim senin sebeplerini ...
__________________
Click the image to open in full size.


Beşiktaşlı olmayanlara sesleniyorum. Birgün bu takımı sevmeyeceksiniz ona tapıcaksınız.


profeminizm hareketi engellenemez !!!

milliyet blog yazıları sayfam...
Akdora Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 18-06-2008, 10:03   #9
Banned
 
ßurcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
daniel_clark´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
seni hangi okul kabuL etcek bilmiyorum

görces
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
ßurcu Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 18-04-2009, 02:38   #10
 
canerator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tüm bölümler sırayla Buca Tınaztepe yerleşkesine taşınıyor. Yakın gelecekte kampüs düzeni daha iyi olacaktır. Şu an için bu anlamda eksiklikleri var. Ama bir kaç yıl öncesine göre özellikle ulaşım açısından avantajları arttı.

Sosyal tesislerinde banka ve postane hizmetlerinin açılmış olması ve öğrencilere ücrtsiz ulaşım hizmeti artıları.

Halen inşa halinde binalar ve tamamlanmamış çevre düzenlemesi, makine mühendisliği gibi bölümlerin kampüse taşınamamış olması, iktisat ve eğitim fakültelerinin daha içe dönük olmaları ve her dönem ödenen burs miktarları eksileri.

İzmir'i sevenlere tavsiye edebilirim
__________________

Ç(A)RŞI interneti yavaşlatan imzalara karşı
canerator Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 04:06 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580