Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 03-02-2007, 09:22   #11
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3- PERSONEL ANALİZ GRUBU (Almanya)
Gümrük idarelerinin başlıca amaçlarından biri de, idarenin daha ekonomik ve etkili olmasını sağlamaktır. “küçük devlet” modelinin gerçekleşmesi için başlatılan uygulamalar, görevlerin konsantrasyonunu ve daha büyük ölçüde işgücünde uzmanlaşmayı kolaylaştırmak için daha büyük idari birimler ve daha geniş iş alanları meydana getirilmesine karşı önlem almaktadır.
Bu yüzden, ihtisaslaşmaya uygun daha büyük birimler, küçük birimlere göre öncelikli olarak organize edilirler. Aynı zamanda, idari faaliyette daha büyük tasarruf elde etmeye yönelik çabalarımız, görevlerin merkezileştirilmesinde, iş akımlarının optimize edilmesinde ve bazı görev ve işlevlerin idare dışına transfer edilmesi ihtimali de dahil devlet işlerinin etkili değerlendirmesi ile birlikte bilgi teknolojisi (IT) kullanımının geliştirilmesinde yoğunlaşmıştır.
Yapılması gereken işlere paralel olarak işletme muamelatının optimize edilmesi ve insan gücü koşullarının tespit edilmesi için, 1990 yılında Personel Analiz Grupları olarak bilinen gümrük idaresi teşekkül ettirilmiştir. Bu gruplar, tanınmış ergonomik yöntemleri esas alarak, işletme prosedürlerinin belirlenmesi ve personel koşullarının planlanması için organizasyon yapılarını ve iş akımlarını inceleyen ve çalışma istatistikleri düzenleyen bireysel iş alanları için işlevsel analizler gerçekleştirme görevine sahiptir. Bu yüzden bu grupların işi, idare faaliyetlerinin etki ve gücünün artmasını temin eden önemli bir katkı sağlamaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:22   #12
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

4- 'S’ HARFLİ HİZMET (Yeni Zelanda)
Bu, birçok kuruluşun tartıştığı ve eğer hiç böyle bir hizmet kuruluşundan bir hizmet aldıysanız, birçok insan için bin dokuz yüz doksanların son zamanlarda en çok kullanılan deyimlerinden başka bir şey değildir.
Ancak, Yeni Zelanda gümrükleri için, “Hizmet”, -yakında Yeni Zelanda Gümrük hizmetleri olarak tanınacak- çok benimsenmiştir.
Bu tek kelime, bizim değerlerimizin altını çizmektedir’ diyor, Müfettiş Greame Lodlow. Devlete bir tahsildar veya memur olarak hizmet etmek, ve beklentilerini karşılama bakımından Yeni Zelanda devleti ve vatandaşlarına hizmet etmek. Bizim amacımız, iki türlü hizmet arasında iyi bir uyum tesis etmek ve hem hükümet ve hem de Yeni Zelanda için elimizden gelenin en iyisini yapmaktır.
ÔBu amacımızı gerçekleştirirken, kanunlarda belirtilen hükümler çerçevesinde hareket ederek faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye özen göstereceğiz. Gümrüğü 20. yüzyılın sonlarına taşıyacak olan bu çalışmalarımız yaptığımız her şeyin bir bölümünü oluşturmaktadır. Yeni yasa bize müşterilerin görüşlerinden ve modernizasyon projemizden istifade etmemize yardım edecektir, fakat biz müşteri görüşlerini sadece bununla sınırlı görmüyoruz.
Örneğin, Yeni Zelanda artık saat sekizden beşe ve Pazartesi’den Cuma’ya kadar çalışan bir ülke değildir. Bunu yansıtmak zorundayız. Aynı zamanda daha kolay ulaşılabilir olmalıyız - bizim için hizmet, insanlara sadece hangi işlemlerin yapılması gerektiğini söylemek değil, onların sorularına cevap vermek demektir.’
Bay Lodlow, Hizmet’ adının konulması, kuruluş içinde ve dışında bu mesajın herkese ulaştırılmasının temin edileceğini belirtmektedir.
Mesaj: Gümrük sadece Yeni Zelanda toplumuna hizmet için vardır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:22   #13
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

5- DÜNYA ‚ÇAPINDA HİZMETE DOĞRU (Filipinler)
Filipinler Gümrük İdaresi 21. Yüzyıla adım atarken, kendisini tercih edilen bir vizyon olarak görmektedir. Filipinler Gümrük İdaresi’ni dünya çapında gümrük hizmetleri veren bir kuruluş olarak görmek isteyen ortak bir istekten ilham almaktadır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen modernizasyon girişimlerinin ana hatları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
İMAJ: Kamu nazarında çok saygı duyulur, onun ulusal ilerleme ve uluslararası ticaret kolaylığındaki görevi, Gümrük Teşkilatı’nın Milli Güvenlik, Adalet, Sağlık ve diğer konularda ilerleme sağlama yönünde attığı adımların yanı sıra, tüm gümrük memurları ve personelinin düşünce ve kalplerine işlenmiştir.
KATKI SAĞLAYANLAR: Gümrükler ve Sanayi arasında gerçek bir profesyonel ilişki oluşmalıdır.
Üst düzeyde işbirliği elde edilmeli ve iletişim önerileri, şikayetler ve diğer münasebetler için uygun ekipmanlardan istifade edilerek müşterilere daha yakın olunmalıdır.
HEDEFLER, POLİTİKALAR VE PROSEDÜRLER: Bilgisayar ve elektronik malzemelerin yardımıyla evrak işlerinin bir kaç dakikada ve malların gümrükten geçirilmesi işlemlerinin de aynı şekilde çok kısa sürelerde tamamlanması sağlanmalıdır. Uluslararası işlem standartları ve formları ve kodlanmalarını kendisine adapte ederek, modernizasyon taleplerine karşılık olarak kanunlar çerçevesinde iyi ilişkiler tesis edilmelidir.
ORGANİZASYON VE TOPLUM: Sayıca daha az ve daha çok ücret ödenen personelle birlikte merkezi Yönetim ve Kontrollerle karakterize edilen modern bir kuruluş olma yolunda ilerleme kaydedilmelidir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:22   #14
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

KAYNAKLAR: Devlet için azami ölçüde bir gelir elde edilirken, İş Topluluğu için kaliteli bir hizmet temin etmek üzere, Gümrük idaresi modern binalarla ve ofis ekipmanlarıyla teçhiz edilmelidir. Yeterli alan, hava ve denizyolu nakliye kaynaklarından da işletmeye yardım için istifade edilmelidir. Ayrıca, bir sonraki mutlu bin yıllık dönem için değişen ticaret çevresi ile baş edebilecek snat teknolojisinden faydalanılmalıdır.
6- RİSK YÖNETİMİ (Meksika)
Meksika Gümrük idaresi, malların kontrol edilip edilmeyeceğini belirleyen mantıklı rastgele bir sistemi kullanmaktadır. Bu sistem, belirli bir yolcu veya malın kontrol edilip edilmeyeceğini belirleyen veritabanına yüklenen menşe ülke, ithalatçı, ihracatçı, malın cinsi, tarifesi, vs. gibi bilgilere dayanır.
Bir yolcu veya malın gümrük formalitelerinin tamamlanmasından sonra bu sistem, uygun bir butona basılmak suretiyle sorguya çekilir. Zamanın % 90’ında, başka bir işlemin gerekli olmadığını gösteren yeşil ışık yanmaktadır. Netice itibarıyla, % 10 oranında mal ve yolcu kontrol için seçilmektedir.
Diğer sistemlerin aksine bu, risk düzeyini belirlemek için veritabanındaki bilgileri kullandığı için tamamen rastgele bir sistem değildir. Bu risk yönetim sisteminin Meksika Gümrüğü için çok başarılı olduğu ve getirdiği gelirin yanısıra kamu imajındaki iyi bir etkiye sahip olduğu da kanıtlanmıştır.
7- INGRID (Gümrük Dahili Kaynakları Yönetimi Göstergesi) (Fransa)
Fransa Gümrük Teşkilatı, hem genel müdürlük ve hem de bölge müdürlükleri dairelerinde kullanılmak üzere bir veritabanı tesis etmektedir. INGRID (Gümrük Dahili Kaynakları Yönetimi Göstergesi), iki kullanıcı programından veriler ihtiva eder. Bir program altı aylık süreli olarak gümrük kaynakları, gümrük çevreleri ve muhtelif departmanların faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili bir dizi göstergenin kayıtlarını tutarken, diğeri de yönetimi bölge müdürünün sorumluluğunda bulunan departman işletme fonlarının kullanımını karşılamaktadır.
INGRID tüm bu verileri bir araya toplayarak, seçilen organizasyon metodlarının uygunluğu, hizmetin etkenliği ve muhtelif misyonların maliyetinin değerlendirilmesi için gerçek bir yönetim kontrol sistemi oluşturmaktadır.
Departmanlar, en sık çalışmalar için elli kadar çizelgeden istifade edebilirler. Özel donanımların kullanılmasıyla, gerektiğinde herhangi bir spesifik çalışmayı gerçekleştirebilirler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:22   #15
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

8- PROJE YÖNETİMİ (Fas)
1995 Nisan ayından bu yana, Maliye ve Dış Yatırım Bakanlığı, birkaç faaliyet alanını değiştirerek büyük bir modernizasyon programı başlatmıştır.
Bu program, aşağıda belirtilen dört ana stratejik eksen etrafında dönmektedir:
1. Onların beklentilerini hesaba katarak ve Ôkamu hizmeti’ kavramını geliştirerek Bakanlık müşterilerine ve ortaklarına karşı daha açık olunması.
2. Bakanlık merkezleri ve harici hizmetlerdeki insan, malzeme ve finansal kaynaklarının optimize edilmesiyle Bakanlık faaliyetleri alanlarında etkinliğin aranması.
3. Yönetim planının adapte edilmesi ve çalışma koşullarının sürekli olarak geliştirilmesi ile modernizasyon planının desteklenmesi için Bakanlık görevlilerinin motive edilmesi.
4. Bakanlık çalışma uygulamalarının, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki gelişmelere ayak uydurmasının sağlanması.
Sadece bir değişiklik ortamı tesis edilmesini amaçlayan kısa vadeli faaliyetlerden değil fakat aynı zamanda uzun vadeli olarak Bakanlığın y
  Alıntı ile Cevapla
Alt 13-12-2007, 19:12   #16
Banned
 
killforyou - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

tşk... bayadır arıyordum
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
killforyou Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/dis-ticaret/21364-gumruk-reformu/
Mesaj Yazan For Type Tarih
D Ticaret [Arşiv] - Beikta Forum ( 1903 - 2008 ) Taraftarn Sesi !. This thread Refback 23-03-2008 18:36

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 07:27 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580