Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Bæsın Yayın

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 08-02-2007, 14:19   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Afişler

1. AFİŞ

1.1. Afişin Tanımı

Afiş bir mesajı işletmek veya bir ürünü tanıtmak amacıyla hazırlanan ve karşımıza hemen her yerde her an çıkabilecek bir grafik tasarımdır.
Bugüne kadar afiş konusunda yapılan afiş tanımlarında genellikle "Tanıtma yada reklam amacıyla hazırlanmış yazılı ve resimli grafik sanatı ürünüdür[1]" tanımı kullanılmıştır.
Herhangi bir reklam etkinliğinde temel olan koşul: doğru hedef kitleye, doğru zamanda seslenebilmektir. Afiş doğuşundan günümüze kadar gelen süreç içinde ayrı bir anlatım-iletişim türü olarak karşımıza çıkmıştır. Kitle iletişiminin büyük bir önem taşıdığı günümüzde afiş de bu döngünün içinde yerini almıştır.
Belli amaçlar doğrultusunda (tanıtım, mesaj verme vs...) hazırlanan afişlerin toplumsal işlevi çok büyüktür. Günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan afişin insan üzerinde psikolojik, sosyolojik, ideolojik ve estetik bir baskı uyguladığı bilinen bir gerçektir. Tüm bu kavramların ışığı altında afiş gerek estetik düzlemde, gerek insan davranışlarını etkileme düzleminde önemli rol oynamaktadır
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:19   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.1.1. Amaçlarına Göre Afiş Türleri

Afiş aktif olarak iki alanda işlevini sürdürür, öncelikle bir ürünün satışını artırmak için kullanılan reklam ve ticaret afişleri, diğeri ise çeşitli bilgileri, olayları, düşüncelere, öğretileri yaymak için kullanılan resmi haber ve propaganda afişleridir. Bunları kategorileştirmek gerektiğinde afişi 4 grupta toplayabiliriz:
1.l.1.1. Kültürel Afişler

Bu alana giren afişlerin daha çok sanat olaylarını duyurusunu amaçladığını görüyoruz. Özellikle tiyatro afişleri bu kategoride ağırlıklı olarak yerini almaktadır.
1.1.1.2. Dekoratif Afişler

Dekoratif afişlerde, çeşitli toplumsal konulara hicivsel eleştiriler getiriliyor, Duygular belgeleniyor. Dekoratif afişlerde fantastik öğelerin ağır bastığını görüyoruz.[1]
1.1.1.3. Propoganda Afişleri
Propaganda afişleri. Kızılay, alkolle savaş, aşırı hızla savaşım. AIDS vs... gibi çeşitli kampanyalarda yada siyasal öğreti ve kurumların yaygınlaştırılması için kullanılır. Bu tür afişler hiç bir zaman yalnızca bilgi verme amacıyla yapılmamakladır. Genelde buyuruculuk niteliği taşırlar. Görsel eleman olarak afişte çok kullanılan resim, propaganda afişlerinde çok az kullanılır veya ikinci plana itilir. Sanatsal nitelik taşıyan propaganda afişine rastlamak çok zordur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:20   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.1.1.4. Toplumsal Afişler

Toplumsal afişlerde ise turistik, politik konuların yanı sıra, ulusal ve evrensel çağrılar işlenmektedir. Konumuzla ilgili olan toplumsal afişler içinde yer alan Turizm Afişleri, inceleme kapsamımıza girmekledir. Geniş halk kitlelerine seslenen ve konuları genellikle evrensel boyutlarda olan toplumsal afişler hem sanatsal açıdan hem de iletişimsel açıdan uygulanışında yeterlilik göstermektedir.Görsel elemanlar bu tür afişlerde çok fazla kullanılmaktadır. Yazı ikinci planda kalmakla beraber her iki görsel elemanlar arasında tam bir bütünlük sezilmektedir.
1.1.2. Günümüzde Afişe Duyulan Gereksinim

Afiş. yazılı ve resimli grafiksel görsel unsurların bir mesaj veya bir tanıtım amacıyla kullanıp tasarlanması sonucu oluşan grafik tasarım ürünüdür.
Herhangi bir düşüncenin izleyiciye doğrudan aktarımında görüntü öğesi sözcüklerden daha etkilidir. Grafik Tasarımcısı veya üretici bunun bilincinde olup faaliyetlerinde resimsel unsurları taşıyan iletişim araçlarını kullanmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte her şeyin mekanikleştiği ve otomatikleştiği günümüzde, fertler arası sözcüklerle yapılan iletişimin azaldığı görülmektedir. Anında göze hitap eden bir araç bu yönüyle ele alındığında sözcüklerden daha etkin olabilmektedir. İşte afiş ve diğer iletişim araçları bu ihtiyaca cevap verebilecek güçtedirler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:20   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Karşımıza çıkan reklamlar hepimize bir nesne daha alarak kendimizi veya yaşantımızı değiştirmemizi önerir. Bir yerde, reklam çekicilik üretme sürecidir. Üretici hep gelecekteki alıcıya seslenmek ona hitap etmek zorundadır. Alıcıya satmaya çalıştığı ürünle veya tanıtmaya çalıştığı şeyle yada olanakla çekicilik kazanmış olan kendi imgesini yansıtır.[1] Bir simgenin çağrışım değeri önemlidir. Çünkü reklam etkisi, iletişim etkisi olmaksızın sağlanamaz. Bu bakımdan reklamın söyleşi ve eğlence sanatıyla da ilişkili bir yanı olduğu bir gerçektir. Reklamın görülüp işitilebilmesi, inandırıcılığı, hatırlanabilmesi, dikkat, ilgi ve istek yaratması eyleme dönüşmesiyle gerçekleştirilir.[2] Aklımızda olmadığı halde bir ürünü satın almamız veya istek duymamız karşımıza çıkan afişin etkileyici özelliği ile doğru orantılıdır. Üreticinin amacı ihtiyaç duyulan gereksinimleri olanaklar ölçüsünde karşılamaktır. Gereksinimler dürtüleri doğurur, dürtü, gereksinimleri giderecek eylemi yaratır.[3] Almak isteyip de unuttuğumuz veya sonraya bıraktığımız bir işi etkili bir afiş veya bir reklam değiştirebilir. Hatırlatma görevi görerek alma arzusunun doğmasına yol açabilir.
Reklam faaliyetlerini azaltan veya kesen bir üretici, rakip firmanın etkin reklamları karşısında ezilecektir. Reklamı yapılan ürün piyasada daha çok ömre sahiptir. Üretici ürününü sunacağı kitlenin güdülerin tanımalıdır. Güdüler ihtiyaçlara dayalı olarak ortaya çıkarlar. Tüketicinin ihtiyaçlarını cevaplamak için yapacağı eylemleri yönlendirirler. Üretici reklamlarında bunları her zaman ve her yönüyle göz önünde tutmak durumundadır. Tüketicinin ihtiyacı ne ise kullandığımız iletişim aracında bu unsuru öne çıkarmamız reklamımızı etkili kılacaktır. Ancak doğru yer ve zamanda kullanmamız gerekmektedir. Örneğin; yaz dönemine yaklaşırken gözümüze çarpan etkili bir turizm afişi bize tatil kavramını çağrıştırabilecektir. Demek oluyor ki reklam, mal, hizmet veya fikri sunan kişi,firma veya kurum ile sunulan mal ve hizmetleri tüketecek kimseler arasında özel bir iletişim biçimi olarak görev yapmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:20   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Reklamın üreticilerin gereksinme duydukları hizmet mal veya fikirlerin özelliklerini açıklama, tanıtma ve hatırlatma işlevini yerine getirdiğini biliyoruz. Bu olgular arasında tanıtmanın yeri ve önemi daha fazladır. Tanıtma kavramını açarsak: tanım olarak tanıtma, "Bir kişi, topluluk veya kurum tarafından uygun yöntem, teknik ve haberleşme araçlarından hedef grupları bir durum veya olay konusunda aydınlatmak veyahut ta bir tutum ve davranışa yöneltmek amacıyla yapılan bilinçli bir etkinliktir."[1] diyebiliriz. Bir tanıtma etkinliği: bilgi iletişimi, bilgi aktarımı acısından, kişiler arası iletişim süreci ve teknik olarak kitle iletişim araçları ortamı içinde gerçekleştirilmelidir. Tanıtma faaliyeti içerisinde iletişim olayının oluşabilmesi için, ulaştırılmak istenen mesajı yayan veya ulaştıran bir araca (iletiye), mesajın ulaşması gereken unsura, yani bir hedef kitleye ihtiyaç vardır. İletişim yüz yüze herhangi bir araç kullanmadan gerçekleşebildiği gibi kimi zamanda teknik araçlar yardımıyla oluşan bir olaydır. Ancak anlaşıldığı üzere her türlü tanıtma etkinliklerinde kitle iletişim araçlarının (gazete, broşür.afiş. televizyon...) önemi çok büyüktür.
Kullanılış amacı ve uygulanış biçimine göre tanıtım, halkla ilişkiler, reklam yada enformasyon ile eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Tüm bu kavramlar birbirleri ile bütünleşmiştir ve aralarında fazla bir anlam ayrıcalığı bulunmamaktadır. Çağdaş anlamdaki tanıtma da en büyük desteği ise propaganda reklam ve halkla ilişkiler yöntem ve tekniklerinden almaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:20   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tanıtım amaçlı faaliyetlerde başarı oranının yüksek olması isteniyorsa öncelikle seslenilecek hedef kitle ve bu çalışmada kullanılacak iletişim aracının belirlenmesi gerekmektedir. Devreye burada konumuz olan afiş girmektedir.
1.2. Gelişim Süreci İçinde Afiş

l.2.1. Dünya’da Afiş Sanatının Gelişimi

Afiş, çok yeni kullanılmaya ve yaygın olarak kullanılmaya başlamakla beraber mazisi epey gerilere dayanan bir sanattır.
Eski Mısırda Papirüs üzerine yapılmış resimler, ortaçağda el yazması kitaplar ve bu kitaplardaki resimler eski Yunan'da kullanılan tahta tabletlere (aksonlar) yazılan duyurular. Romalılar da gösteri programlarını ve ticaret ile ilgili bilgileri yazdıkları kireçle beyazlatılmış duvar panoları (albüm), baskı tekniklerinin gelişmesi ve matbaanın bulunmasıyla ortaya çıkan kağıt afiş, afişin tarihindeki ilk adım olmuşlardır.[1] Baskı tekniklerinin gelişimi ile duvarlarda görülen duyuru, bildiri vs... gibi ilanlar afişin tarihi için daha geçerli bir başlangıç sayılır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:21   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Teknolojik gelişmeler özellikle de matbaanın bulunmasıyla onaya çıkan kağıt afişler önceleri resmi haberleri duyurmak için kullanıldı. Sonradan üretilen ürünleri tanıtmak amacıyla basılan afişler ilk reklam afişleri olma görevini de üstlendiler. Karşımıza çıkan bu ilk reklam örnekleri: Salis-bury Banyolarını tanıtmak için basılan bir afiş (1480) ile Fransa'da Notrec Dame de Paris'in Bağışlanması için basılan renkli afişlerdir. (1489)[1]
Kent yaşamı beraberinde birçok gereksinimi de beraberinde getirir. İletişim araçları, bu gereksinimler sonunda ortaya çıkan bir olgudur. Afişse bu iletişim araçları içinde görsel özellik taşıyanlar arasında sunulmak istenen fikri, hızlı ve dolaysız olarak, imge ile yazıyı kullanarak anlatma sanatı olma özelliğine sahip, başlı başına bir dil niteliği taşımaktadır.
19. yüzyılın ikinci yarısında imge ile söz'ün bağdaştığı zamanlarda ortaya çıkan modern afiş daha çok sorumluluk ve görev yüklenmeye başlamıştır. Endüstri Devrimi ile tüketim ekonomisi hızlanmış, afiş de daha çok sattırmak. inandırmak için kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, daha gelişmiş baskı araçlarının ortaya çıkışı da kitlesel üretimi olanaklı kılmıştır.[2]
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:21   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Sanat olaylarındaki hızlı gelişme, afişin gelişimini de etkilemiştir. Art Nouveau, Expresyonizm, Bauhaus, Kübizm, Dadaizm gibi akımlar afiş sanatı üzerinde, söz ve resim ilişkilerinde etkin, kalıcı değişikliklere neden olmuştur.
Art Nouveau akımının (1890)[1] ortaya çıkması afişe duyulan ilgiyi artırmıştır akıcılık, çizgisi biçimleri, incelik, çok zengin ve karmaşık simgecilik bu akımın temel özelliklerini oluşturmaktadır. Akımın etkili olduğu yüzyılda Fransa da Jules Cheret, Toulouse Lautrec ve Eugene Grasset (1841 - 1917) afiş sanatına imzalarını atan önemli sanatçılardandır. Özellikle Cheret Modern afişin babası olarak adlandırılır. Uzun yıllar resimli litografik afişlerin, sadece duyuru niteliği taşımakla görevli resimsiz afişlerin yerini alması için çaba göstermiştir. İlk afişini 1866'da Paris'te açtığı basımevinde gerçekleştirerek resimli afişin öncüsü olmuştur. Bu afiş Sarah Bernhart'ın (oynadığı "Le Biche au Bois" adlı oyun için hazırladığı monokromatik (tek renkli] bir tasarımdır.[2] Cheret tamamıyla yeni bir yöntemle yeni resim ile yazıyı birleştirici özel bir stil yaratmıştı. O, yazıyı doğrudan resmin üzerine yazarak çalışmaktaydı. Ancak kendi deneyimlerini İtalyan Barok'u ve Fransız Rokoko baskılarının etkisinden kurtaramadığı için, hiçbir zaman Toulouse-Lautrec kadar Özgün olamamıştır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:21   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Henri de Toulouse - Lautrec'in (1864 - 1901) sanatsal esini tümüyle farklı bir yapıya sahiptir. Onun sanatında: Japon tahta baskıcılığı, post empresyonizm, özellikle de Vincent Van - Gogh ve Paul Gauguin'in etkileri görülür. Yaptığı afişlerde sözlerin, resmi güçlendirmediği ama ona eşlik ettiği görülmektedir. Bu da yeni bir yöntem geliştirdiğini göstermektedir. [1]
Art Nouveau akımının etkili olduğu dönemlerde en ünlü afişler; Paris'te George’de Feure ile Eugane Grasset’in zarif yapıtları, Hollanda’da Jan Toorop'un stilize afişleri; Avusturya'da Koloman Maser ve Alfred Roller'in düzenlemeleri ve son olarak da bu üslubu ABD'de tanıtan Will Bradley'in çalışmaları sayılabilir.[2] Daha sonra Art Nouveau’nun bir yeni ustası daha ortaya çıktı. Bu Alphonse Mucha idi. Onun sitili de yeni bir afiş geleneği oluşturdu.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:21   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Afiş l. Dünya Savaşının çıkmasıyla (1914) tarihi etkileyebilen önemli bir propaganda aracı haline geldi ve daha çok expresyonist çalışmalar görüldü. Savaşın bitimiyle birilikte gelen değişiklerden afiş de nasibini aldı. Berlin'de 1917 - 1923 arası etkin olan ve Dadaistlerce uygulanan fotomontaj tekniği ile yazı tiplerinin Bauhaus sitiliyle kullanılışı afişte görülen en bariz etkilenmelerdir. Sanayide 20. yüzyıl başlarında gerçekleşen atılımla hemen her ürün yada olay için tanıtım afişleri üretilmeye başlandı. İlkel sanat ve halk sanatından kaynaklanan ilk sirk afişlerinden, akıcı çizgilere sahip, çağdaş, incelikli, gelişmiş bir kültürü yansıtan 1930'ların gezi afişlerine kadar, o günlerde üretilen yapıtların çoğu dönemin ruhunu ve biçim aşırılıklarını taşımaktadır.[1]
Bundan sonra teknolojinin ve sanayinin hızla ilerlemesiyle, fotoğrafın yanı sıra radyo – televizyon’un iletişim dünyasına ayak basmaları, tanıtım ve reklam dünyasını daha başka bir boyuta taşımıştır. Böylelikle de afiş sanatının parlak dönemi sona ermiştir.
l.2.2. Türkiye'de Afişin Gelişimi

Türk grafik çalışmaları, tezhiplerle donatılmış, minyatürlerle süslenmiş el yazması kitaplarla doğmuştur. İbrahim Müteferrika'nın matbaayı getirmesiyle gerçek anlamda grafik çalışmalarına başlanmıştır.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 23:10 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580