Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Taraftar > islam > Dini Bayramlar

Dini Bayramlar Bu Bölümde Dini Bayramlar Hk. bilgiler buluınur

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 19-12-2007, 09:21   #1
 
Pritt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Icon15 Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Click the image to open in full size.
KURBAN NEDİR?
Adet oldu, her yıl Kurban bayramı yaklaştığı günlerde gerek yurtdışında ve gerekse ülkemizde müslümanlara ve nihai olarak da dolayısıyla İslam'a saldırmak. Özellikle 1970'li yıllardan bu yana, müslümanların çoğunlukla yaşadığı Batı ülkelerinde, hıristiyan din adamları da dâhil çeşitli çevrelerde, aleyhine faaliyetlerde ve söylemlerde bulunulmaktadır ki, bunların çoğu tenkit sınırını aşarak doğrudan kurban olayına saldırı niteliğindedir.
Hiç şüphesiz bazı müslümanların, Allah'a yakınlaşma vasıtası ve bir ibadet olarak kesilen kurbanlık hayvanlara bu ruh içerisinde olması gereken gerekli itinayı göstermeksizin, onlara eziyet verdikleri doğrudur. Bu durumu dile getirmek ve tenkit etmek herkesin hakkıdır. Özellikle yurtdışında kurbanların, o ülkelerin alışık olmadığı bir biçimde rast gele sokak ortası, bahçe ve hatta banyo gibi yerlerde kesimi, tenkitçilere bir haklılık payı veriyorsa da, bu durumdan sadece müslümanlar sorumlu değildir. Zira o ülkelerin yerel yönetimleri 1970'li yıllarda, hatta bazen müslümanların müracaatlarına rağmen, geçici özel yerler tahsis etmiyorlardı. Eğer böyle yerler tahsis edilmiş olsa -ki bugün Türkiye'de de buna ihtiyaç vardır- çoğu uygunsuz durum ortadan kalkar.
Burada üzerinde durmak istediğimiz konu ne böyle tenkitler, ne de kurbanın fıkhî hükümleriyle ilgili meselelerdir. Hayvan hakları ve hayvan sevgisi vesile edilerek kurban olayına yapılan saldırılara cevap vermektir. Ülkemizde son yıllarda kurbanı “kavurma şöleni” ve kurban kesenleri “şizofrenik” olarak niteleyenler zuhur etti.

1- Kurban Bir Hayvan Toplu Kıyımı Değildir:
Özellikle Batılılar ve hayvan sevenler, kurban olayını hayvanlara karşı işlenen bir toplu kıyım gibi görmekte; bir etoburluk veya etçilik gibi değerlendirmektedirler. Herkesin bildiği gibi, kurban bir ibadettir. Kur'an açısından, dinler tarihi ve din antropolojisi yönünden bakıldığında, kurban evrensel bir ibadet şekli olarak görünmektedir. Allah veya ilahlar adına çeşitli hayvanların kurban edildiği ve edilmekte olduğu bir vakıadır.
O halde ilk olarak vurgulanması gereken husus, kurban kesmek İslam'da bir ibadettir. Bütün müslümanlar bunu hacca gidenler için bir farz olarak telakki ederler. Hacca gitmeyenler için, Hanefi mezhebinde vacib hükmünde; diğer mezheplerde, sünnettir. Bu açıdan, Türkiye gibi çoğunlukla Hanefi olan ülkelerin dışında, Türkiye'ye oranla zaten çok az sayıda kurban kesilir.
İkinci önemli nokta, kurban bayramı esnasında bir anda yüksek sayıda hayvan kesilmesi, öyle görülmesine rağmen, aslında normal bir sayıdır. Şöyle ki, kurban bayramı esnasında ve bir hafta-on günlük bir zaman zarfı sonrasında, mezbahanelerde hayvan kesimi yok denecek kadar azalır; insanlar kasaplara gitmezler. Bayram esnasındaki yüksek orandaki sayı, bayramın dört gününe ve sonraki bir haftaya yayılınca normal sayıya düşer; yani normal günlük günlerde tüketilen ortalama hayvan sayısı kadar olur. Dolayısıyla, başka bir ifadeyle kurban, bir müslüman ülkenin yıllık hayvan tüketimine ilave bir hayvan kesimi değildir.

2- Kurban, Hayvan Hakları İhlali ve Ekolojik Dengenin Bozulması Değildir:
Hukuk tarihini bilenler, hayvan hakları konseptinin ilk defa ve yüzyıllarca önce İslam'da ortaya çıktığını kabul ederler. Kurban kesmek, ne hayvan hakları ihlalidir; ne hayvanlara karşı sevgisizliktir; ne de doğal çevreyi ve dengeyi bozmaktır. Kurban olayı bahane edilerek ve aksi söylemlerle İslam’a saldıranlar, eğer kendileri söylemlerinde samimi iseler hiç et yememeleri, kasaplara uğramamaları gerekir. Mezbahanelerin ortadan kaldırılmasını istemeleri gerekir.
Dinler ve medeniyetler hayvan tüketimi açısından karşılaştırılınca, görülecektir ki, hayvanlara ve çevreye bu açıdan en az zarar verenler müslümanlardır. Zira karada, denizde ve havada yaşayan canlı tür1erinden yenebilecek varlıkları en az sayıya indiren belirli hayvan türleriyle sınırlı tutan İslam'dır. Gerek batılılar ve gerekse doğulular doğada ne bulurlarsa yemektedirler; hamamböceğinden domuzuna ve maymununa kadar.
İstatistiklere bakın! Kurban bayramında kesilen hayvanlar da dâhil İslam ülkelerinde kesilen yıllık hayvan sayısıyla, diğer ülkelerde kesilen yıllık hayvan sayılarını, kişi tüketim bazında karşılaştırınca göreceksiniz ki, İslam ülkelerinde kişi bazındaki yıllık hayvan kesimi diğer ülkelerinkinin kat kat altındadır. O halde kim daha çok çevreci? Doğada bulduğu her canlıyı yiyen batılı veya doğulu mu; yoksa sadece sınırlı sayıda hayvan türünü yiyen müslüman mı?

3- Otoburluk, Etoburluğa Bir Alternatif Değildir:
Bazı batılılar ve son zamanlarda ülkemizde bazı kimseler müslümanlara, kurbanı bir etoburluk telakki ederek, yerine vegetarianizmi (otoburluk veya otçuluğu) salık vermektedirler. Genelde Hint kökenli olarak bilinen bu anlayış, güya daha çevreci ve hayvan sevgisini temel alan bir anlayışmış. Hiç de sanıldığı gibi değildir Zira kendi çelişkisini de içerisinde barındıran bir anlayıştır.
Şöyle ki, hayvan yerine bitki yemek, hayvan canını kurtarma adına bitki canına kıymaktır. Can olma bakımından bitki canıyla, hayvan canı arasında ne fark vardır ki? Bitki yiyen bu açıdan bitkiye zarar vermediğini nasıl söyleyebilir? Diğer taraftan Hintliler gibi, hele bir de ruh göçüne (reenkarnasyon) inanıyorsanız, olabilir ki bitki canına kıymanız aslında bir insan canına kıymanız da olabilir. Dolayısıyla bu açılardan bakıldığında, etobur gibi otobur da aslında cana kıyıyor ve çevreye o kadar zarar veriyor demektir. Hayvan hakları sorunu olduğu gibi bir de bitki hakları olması gerekmez mi?

4-Kurban Şizofreniyi Tedavi Eder:
Şimdiye kadar gördüğünüz itirazlar aklen ve mantıken makul olmasalar da, psikolojik dille anormal itirazlardır denebilir. Kurban kesmenin müslümanları şizofreni yaptığı iddiası, anormalliğin sınırlarını aşan, "abnormal" veya "anomalie” denebilecek bir iddiadır. Kevser’i, Hz. Fatıma validemiz; "ve'nhar" emrini Hz. Hüseyin olarak tevil edince geriye ne kalabilirdi ki!
Eğer kurban olayına psikanaliz açısından yaklaşacak olursak, kurban kesmenin müslümanı şizofreni değil tam tersine şizofreniden kurtardığını söylememiz gerekecektir.
Yeryüzünde ilk insanı yaratması ile ilgili:
"Rabbin, meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" deyince, onlar: Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek olanı mı var edeceksin? Hâlbuki biz Hamd'in ile hamd ediyor ve tesbih ediyoruz, dediler. Sizin bilmediğinizi Ben bilirim dedi.” (Bakara 2/30) mealindeki ayette, Allah insanın kan dökmeye müsait bir varlık olduğunu belirtiyor. Allah insanlığa kurban kesmeyi emretmekle veya diğer zamanlarda kesilen hayvanları Kendi adına kestirtmekle insanın kan dökmeye meyyalliğini ve müsaitliğini legal yolla gerçekleştirerek, şuuraltındaki bir dürtüyü tatmin ettiriyor; boşalttırarak psikolojik açıdan bir rahatlama sağlatıyor. Eğer iddia edildiği gibi aksi doğru olsaydı dünyadaki bütün kasapların veya sürekli kurban kesenlerin hep cellat olması gerekirdi. Diğer ibadetlerin emrediliş nedeni gibi kurbanın da emrediliş sebebi insanları kötülüklerden sakındırmaktır.

5. Başka İbadetler Kurban Yerine Geçmez:
Bütün ibadetlerin ibadet olma bakımından temel ortak özellikleri olmasına rağmen her ibadetin yalnızca kendine özgü metafizik, psikolojik ve sosyal hikmetleri ve nedenleri vardır. Bu açıdan nasıl hukukta hiçbir suç ve ceza bir başka suç veya bir başka cezayla aynı sayılamaz ise dindeki emirler ve yasaklar da bir diğerinin yerini alamaz.
Bazıları diyor ki: Kurban kesmeyelim, sözgelimi, karşılığı parayı bir hayır kurumuna veya fakire verelim. Bu kurban yerine geçer.
Bu tür bir akıl yürütme de, verilecek paranın kurban yerine geçeceği hükmü de yanlıştır. Yukarıda açıkladığımız gibi, hiçbir ibadet diğeri yerine geçmez. Kurban kesimi hacca giden kimseler için farz, hacca gitmeyenler için Hanefilerce vacib, diğer mezheplerce sünnet kabul edilmiştir. Kurban bedelini vermekle kişi, başka bir ibadet yani sadaka yapmış olur ve sadaka mükâfatını kazanır. Belki de bu durumda daha fazla ilâhî mükâfat kazanabilir; elbette bunun takdiri Allah'a aittir. Kısaca ifade edecek olursak, kurban kesmeyen bedelini verirse kurban kesmiş olmaz, sadaka vermiş olur ve sadaka mükâfatı kazanır. Elbette Allah katında sadaka da çok büyük bir ibadet ve iyiliktir. Dolayısıyla kurban kesmeyip bedelini vermek, kurban kesmek gibidir demek yanlıştır.

* Prof. Dr. Mehmet Bayraktar Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Bu yazı İslamî Araştırmalar Dergisi, c: 13, s: 1, 2000’den alınmıştır.
Pritt Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 09:25   #2
 
karakartal_233 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

teşekkür ederiz senin ve forumdaki tüm arkadaşlarında kurban bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim..
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
karakartal_233 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 09:25   #3
 
Pritt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bütün üyelerimizin ve Bütün Müslüman aleminin kurban bayramı mübarek olsun.

Nice Bayramlara.....
Pritt Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 09:27   #4
Eskişehirli_Kartal
 
ilkeres26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

BÜTÜN ARKADAŞLARIN BAYRAMINI KUTLAR SAĞLIKLI MUTLU VE SEVDİKLERİMİZLE BERABER NİCELERİNE ERMEYİ DİLERİM İYİ BAYRAMLAR...
__________________
Click the image to open in full size.
1-2-3-4 YETMEZ 5-6-7-8-9-10 OLSUN HOLOSKO NOBRE BOBO KOYSUN BEŞİKTAŞIM ŞAMPİYON OLSUN
ilkeres26 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 09:31   #5
Köyün Delisi
Guest
 
Köyün Delisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

bayramınıs kutlu olsun arkadaşlar
hep birlikte nice bayramlara...
  Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 09:32   #6
Disi_KaRTaL_
Guest
 
Disi_KaRTaL_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bütün forumdaki arkadaşların bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 10:10   #7
Optik bArikAtı
 
uMuT TaCiRi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

tüm herkezin bayramını kutlar iyi geçmesini dilerim..
uMuT TaCiRi Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 10:54   #8
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bütün herkesin bayramını Kutalarım daha nicelerine çıkabilmek dileğiyle
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 11:07   #9
 
KaRaHaNLI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tüm arkadaşlarımın ve islam aleminin Kurban bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim Nice bayramlara
__________________
Kudretin taraftarındır Renklerin onurundur En büyük silahın ise ahlakındır BEŞİKTAŞ SEN BİZİM HERŞEYİMİZSİN
KaRaHaNLI Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 19-12-2007, 11:09   #10
 
asparagas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Forumdaki tüm arkadaşların ve Türk milletinin bayramının kutlarım.
__________________
asparagas Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/dini-bayramlar/46850-kurban-bayraminiz-mubarek-olsun/
Mesaj Yazan For Type Tarih
Untitled document This thread Refback 26-02-2008 19:57

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:03 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580