Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Taraftar > islam > Dua

Dua Bu Bölümde Namaz dualari ve Diğer dualar bulunur.

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 05-01-2007, 17:49   #1
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Post Güzel Dualar

Ey Rabbimiz! Gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanların gözünde büyük eyle.

Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve Cemal'inle şereflenmeği ve cehennemden kurtuluşu dileriz.

Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz.

Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksiğimizi- gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet. Zira bunların salih olanına ancak sen ulaştırır, kötülerinden de ancak sen alıkorsun.

Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi şakamızı, zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur. İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır, ihsan ettiğin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme.

Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah et. İçinde geçimimiz olan dünyayı ıslah buyur. Döneceğimiz yer olan ahiretimizi ıslah et. Hayatı her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl. Ölümü de her türlü şerlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap.

Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok şükreden, Sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.

Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doğru yolda azim ve sadık diller selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve istikamet ver. İçimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sök al.

Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.

Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Senden tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz.

Ey Rabbimiz! Senden hidayet, takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz. Bize talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, tertemiz kalpler lutfeyle.
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:49   #2
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Allahım!


Efendimiz Muhammed'e ve onun âline; gece gündüz değiştikçe, sabah-akşam birbirini takip ettikçe, gece gündüz tekrarlandıkça, Kutup yıldızı ve onun arkadaşı doğdukça salât eyle!

Onun ruhuna ve Ehl-i Beytinin ruhlarına bizden mânevi hediyeler ve selâm ulaştır! Ona ve onlara, mahşer ve ebediyet gününe kadar çok çok rahmet ve bereket ihsan eyle!

Bu salavâtlardan her birisi hürmetine bizi mağfiret eyle, bize merhamet et ve bize lütufta bulun!

Allah'ım!
Senin nurlarının deryâsı, sırlarının kaynağı, inâyetinin pınarı, hidâyetinin güneşi, memleketinin semâsı, huzuruna götüren imamı, mahlukatının en hayırlısı, yaratılmışların Sana en sevimlisi, kulun, sevgilin ve elçin, nebiler ve rasulleri kendisiyle sona erdirdiğin ümmi peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, diğer nebi ve resullere, onun bütün âl ve Ashabına, mukarreb meleklere, göklerin ve yerlerin ahâlisinden salih kullarına salât eyle!

Allah'ın rızası onların ve bizim hepimizin üzerine olsun!

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:49   #3
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Allahım!Sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celâl medarının merkezi, cemal feleğinin kutbu olan ebediyyete mensub latif Muhammed'in zâtına salât eyle!

Allah'ım!
Onun Senin katındaki sırrı ve Sana olan manevi yaklaşması hürmetine korkumu emniyete çevir, hatalarımı sil, hüzün ve hırsımı gider, benim destekçim ol, beni benden alıp Kendine götür, yaklaştır, benliğimden geçmeyi bana nasip et, beni nefsime meftun ve hislerimle perdelenmiş kılma, bana her gizli sırrı aç!

Allah'ım!
En üstün rahmet, en mükemmel selam ve en güzel selametlerini, peygamberliğin başlangıcı ve sonu, risalet semasının güneşi, en parlak nur, en temiz sır, kıyamet gününde Kevser havuzunun ve şefaatinin sahibi, melek ve insanların efendilerinin efendisi, Allah'ın yaratıklara karşı delili, peygamberlerin sultanı, Allah'ın seçkin kullarının rehberi, Âlemlerin Rabbinin Habibi, Efendimiz ve en şereflimiz olan Hz. Muhammed'e (Allah ona, bütün âl ve Ashabına salât ve selam eylesin) nasib eyle.

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:50   #4
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Allahım!


Senin şu mahlûkun ve kulun; hem âsî, hem âciz, hem gâfil, hem câhil, hem hasta, hem aşağılık, hem günahkâr, hem riyâkâr, hem bahtsız, hem efendisine varmak istemeyen bir köle hükmünde olduğu halde, bunca yıl dünyada bir firârî gibi yaşadıktan sonra pişmanlık duyarak Senin kucağına gelmek istiyor!

Senin rahmetine baş koymak istiyor! Hadsiz günah ve hatâlarını itiraf ediyor! Sana yalvarıyor, yakarıyor, duâ ediyor, niyaz ediyor! Eğer merhametinle onu kabul etsen, acıyıp bağışlasan, zâten o Senin şânındandır. Çünkü Sen, Erhamürrâhimîn’sin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var?

Senden başka Rab yok ki, dergâhına gidilsin! Senden başka hak Ma’bud yok ki, ona ilticâ edilsin!Âmîn... Âmîn... Âmîn...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:50   #5
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Allahım!

Bize ihsan ve ikram ettiğin yüksek duyguları hayırda, iyilikte, âhiret işlerinde ve Senin emirlerini edâda kullanmamızı nasip eyle!

Bize, verdiğin nimetleri doğru kullanma idrâki ve sevgisi ver! Bize, şefkatimizi harap edecek, merhametimizi serap edecek, sevgimizi bîtap kılacak, göz yaşımızı kurutacak batıl inanç, kötü emel ve kötü amel nasip etme!

Şefkatimizi sevap kıl! Merhametimizi hayır kıl! Sevgimizi güzel ahlâkla taçlandır! Göz yaşımızı affınla, mağfiretinle ve merhametinle ödüllendir!

Bize acı! Bizi hayra karşı şefkatli, şerre karşı izzetli kıl!

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:50   #6
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Allah’ım!

"Yâ Rabbî! Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsanına göre bize muamele eyle.

Yâ Rabbî! Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete,sapıklığa meylettirme. Belaları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir.

Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azab etme.

Yâ Rabbî! Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma.

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim! Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.

Ey mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.

Yâ Rabbî! Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle.

Ey ihsânı çok olan Rabbim! Cefa içinde geçip giden ömre merhamet et.

Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.

Ey yardım isteyenlerin yardımcısı! Bizi hidâyete çıkar.

Yâ Rabbî! Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslah et ve duamızı kabul buyur. Çünkü sözlerin hakimi ve sultanı ancak sensin.

Ey alemin yaratıcısı! Kasvetli, kararmış, katılaşmış adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryadımızı, ah u vahımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin.

Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al. O nefis bıçağı kemiğe dayandı...

Ya Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin."

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:51   #7
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Allahım!


Ümmi, kadri yüce ve şerefi büyük peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve Ashabına salât ve selam eyle.

Ey nurların nuru!
Ey kullarına karşı sonsuz lütuf ve ihsan sahibi olan Latîf! Ey kullarının hatalarını örten Settar! Peygamberlerin kandili, evliyaların yıldızı, asfiyâların ay ve şemsi, cin ve insanların güneşi, Doğu ve Bat'ının ışığı olan Efendimiz Muhammed'e salât eylemeni, vücudumuzu irfan göğüne çıkarmanı, görünen varlığımızı ihsan makamında sabit tutmanı Senden niyaz ediyoruz. Duamızı kabul buyur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Allah'ım!
Nuru bütün yaratıklardan önce varolan, ortaya çıkışı âlemler için rahmet olan, Efendimiz Muhammed'e, gelip geçmiş, henüz gelmemiş, iyi olup saadete ermiş, kötü olup azabı haketmiş yaratıklar adedince ve her sayıyı aşacak, her sınırı taşacak, sonsuz, nihayetsiz, bitip tükenmeyen bir salât ve rahmet eyle.

Bu bizzat Senin ona yaptığın ve varlığının devam ettiği ebediyyet müddetince kesilmeyen bir salât olsun.

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:52   #8
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Allahım!


Şükür ki bizi kutlu bir zamana daha kavuşturdun. Efendimiz S.A.V. davet ettiğin miraçta benide kulluğuna layık gör beni ve tüm insanlığı kulluğuna kabul et.


Günahlarımızı afet. Dualarımız kabul et.

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:52   #9
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Rabbim binbir günah ile kapina geldim, sana sigindim, sana dayandim, sanadir tüm sikayetim, sanadir sarilisim, sanadir sevgim.

Elimde sahadet karanfilleri, kalbimde pisman olmus bir cocukla önünde diz cöküyorum.

Sen esirgeyen, sen bagislayan, sen affedensin, affet bizi Allah'im.

Her sabah uyaniyorsa gözlerimiz, her sabah yeni bir gün doguyorsa, mevsimler degisiyor ve biz buna sahid oluyorsak, bize tevbe etmek icin yeni bir firsat daha verdigin icin sana hamd ile tesekkür ediyoruz.

Ilahi, bizi gözleri kör bakan, kulagini tüm seslere kapamis, kalbindeki sicakligi yitirmis insanlik zincirinin cürük bir halkasi eyleme.

Senden baska kimsemiz yok ilahi, önünde diz cökecegimiz, ugruna sevda sarkilari besteleyecegimiz, yolunda canimizi verecegimiz, gözyaslarimizi huzurunda utanmadan dökecegimiz kimsemiz yok senden baska...

Eger sevgini yüregimizden alirsan, biz kaybedenlerden oluruz, ebedi azabini hak edenler arasinda saf tutariz, bize aci, bize merhamet et , bizi yolu dosdogru olanlarin kervaninda yolcu kil rabbim.

Allahim kalbimizi sana adiyoruz, su dünyanin acilarina kederlerine yenilmeden, senin rizan icin sirf senin icin kalbimizi sana adiyoruz, adagimizi kabul buyur.

Bize gönül dilini ögret, bize sana gitmeyen yolun sarp bir yokus, kainatin dehlizlerinde ebedi bir kaybolus oldugunu anlat.
Bize kucagini ac ey merhametlilerin en merhametlisi, bizi sevginle kusat, bizi birakma!

Bizi teslim etme, bizi senden koparacak olan hic bir seye teslim etme!

Bugün hüzün tasiyorsa gözlerimiz, bugün kaniyorsa yaralarimiz, bükükse halen boynumuz, biliyoruz ki senden geldi, narinada nurunada kucak aciyor ,riza gösteriyoruz.

Ilahi darilma, yeterki sen bize darilma, yeterki sen bizi unutma, düzenin kana susayan carki arasinda kan revan icinde kalsada bedenimiz, hor görülsek, iskence görsekte, sen bizimleysen asla müteessir degiliz.

Allahim! Bizi namazi, duasi, ibadeti, yasami ve ölümü senin icin olanlardan kil, bizi affet, bizi bagisla...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 17:52   #10
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Allahım!


Ey rahmeti gazabının önünde bulunan, kullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz!

Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi haybet ve hüsrana uğratma!...

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın

« Yağmur Gibi . | - »

LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/dua/16946-guzel-dualar/
Mesaj Yazan For Type Tarih
Untitled document This thread Refback 31-03-2008 11:57

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 23:51 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580