Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Fizik

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 18-01-2007, 14:54   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
GENLEŞME

GENLEŞME

Bir cisim ısıtıldığında sıcaklığı artıyorsa, genelde cismin (L) boyunda, (S) yüzeyinde , (V) hacminde artış gözlenir. Buna genleşme denir. Genleşmenin nedeni, ısıtılan cismin moleküllerinin kinetik enerjilerinin artması sonucu moleküller arası ortalama uzaklığın artmasıdır.

Katıların Genleşmesi :

Katı bir madde ısıtıldığında , genleşmeyi etkileyecek bir dış kuvvet yoksa, maddenin her boyutu (varsa içindeki boşluklar dahil) , aynı oranda genleşir. Bu nedenle , ısıtılan bir katı maddenin genleştikten sonraki durumu , çekilen bir fotoğrafın büyütülmesi durumuna benzer. Örneğin , üzerinde delikler bulunan metal bir levha ısıtıldığında , levhanın her boyutu (üzerindeki delikler dahil) aynı oranda büyür.

Isıtılan katı bir maddenin boyutlarının artması , katı maddenin yüzeyinde ve hacminde artış meydana getirir. Bu nedenle katı maddelerde genleşmeyi boyut, yüzey ve hacim olarak ayrı ayrı incelemek kolaylık sağlar.

a) Boyca Genleşme :

Sıcaklığı artan bir katı cismin genleşmesi her doğrultuda olur. Önce boyca genleşmeyi inceleyelim.

DL = Ll·Dt bağıntısı ile verilir.Lo = ilk boy
L = son boy
DL= boyca uzama
l = Boyca uzama katsayısı
Dt = sıcaklık değişimi ( °C)
Boyca uzama katsayısı : Birim uzunluktaki bir katı maddenin sıcaklığı 1°C arttırıldığında oluşan uzama miktarıdır. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. Birimi 1/°C ‘dir.L = Lo + DL bağıntısı ile de son boy bulunur.

Lo DL
L


b) Yüzeyce Genleşme :

Bir metal levha ısıtılırsa hem enine hem boyuna uzar, yani boyutları değişir.
Yüzeyi So olan bir levhanın sıcaklığı Dt °C değiştirildiğinde levhanın yüzeyindeki artış DS ise ,DS = So · a· Dt dir.DS = yüzeyce genleşme miktarı
So = ilk yüzey alanı
a = yüzeyce genleşme katsayısı
Dt = sıcaklık artışı
S = son yüzey alanı

Burada a , levhanın yüzeyce genleşme katsayısıdır. Yüzeyce genleşme katsayısı , bir katı maddenin sıcaklığını 1°C değiştirdiğimizde levha yüzeyindeki değişme miktarıdır.Yüzeyce genleşme katsayısı a, boyca uzama katsayısı l nın


yaklaşık 2 katıdır.a@ 2lşeklinde gösterilir. Ayrıca ;S = So + DS ile de son yüzey bulunur.


c) Hacimce Genleşme :

Hacmi Vo olan katı bir cismin sıcaklığı Dt°C değiştirildiğinde , cismin hacmindeki artış DV ise,DV = Vo · b · Dt dir.

DV = hacimce genleşme miktarı
Vo = ilk hacim
V = son hacim
b = hacimce genleşme katsayısı
Dt = sıcaklık artışı

Burada b , cismin yapıldığı maddenin hacimce genleşme katsayısıdır. Hacimce genleşme katsayısı, birim hacimdeki bir cismin sıcaklığını 1°C değiştirdiğimizde , cismin hacmindeki değişme miktarıdır.
Hacimce genleşme katsayısı b , boyca uzama katsayısı l ‘nın yaklaşık 3 katıdır.
b@ 3 lolarak gösterilir.

V = V0 + DV ile de son hacim hesaplanır.


Sıvıların Genleşmesi :

Sıvıların uzunluklarından ve yüzeylerinden söz edilemeyeceği için ancak hacimce değişmeleri incelenebilir.

Hacmi Vo olan bir sıvının sıcaklığı Dt °C değiştiğinde sıvının hacmindeki artış :
DV = Vo · b · Dt olur.

DV = hacimdeki genleşme miktarı
Vo = ilk hacim
V = son hacim
b = sıvının genleşme katsayısı
Dt = sıcaklık artışıV = Vo + DV ile de son hacim bulunur.Vo VSuyun Genleşmesi :

0 °C ‘deki bir miktar suyun sıcaklığı arttırıldığında +4 °C değerine kadar hacim azalır. Bu sıcaklıktan sonra hacim artar.

Hacim Yoğunluk

Vo doSıcaklık (°C) Sıcaklık (°C)

4 4
Suyun 0 ile +4 °C arasındaki genleşmede bu aykırılık olmasaydı, göl ve havuzdaki sular dipten donmaya başlayacak ve böylece sulardaki hayat yok olacaktı.

Gazların Genleşmesi :

Gazlar , bulundukları kabın hacmini aldıklarından, ancak sabit basınç altında gazların genleşmesi incelenebilir.

(P) basıncında hacmi Vo olan bir gazın sıcaklığı Dt °C değiştiğinde gazın hacmindeki artış DV ise ,DV = Vo · b · Dt dir.

Burada b , gazın hacimce genleşme katsayısıdır ve bütün gazlar için

1 1
b = · dir.
273 °C


Bu nedenle , hacimce genleşme , gazları birbirinden ayırdedebilmek için kullanılmaz.

Genleşmenin Uygulamaları, Termometreler :

Maddelerin sıcaklık etkisinde genleşmesinden yararlanılarak termometre denilen düzenekler yapılmıştır. Sıvıların genleşmesinden yararlanılarak alkollü ve civalı termometreler, katıların genleşmesinden yararlanılarak ise metal termometreler yapılmıştır. Termometrelerin derecelenmesinde genellikle suyun donma ve kaynama noktaları arası eşit bölmelere ayrılır. Her bölme 1 derece olarak alınır.
Celsius termometresinde suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C alınmış ve aralık 100 eşit parçaya ayrılarak her birine 1°C denmiştir.
Fahrenhayt termometresinde suyun donma noktası 32°, kaynama noktası 212° kabul edilmiş ve bu aralık 180 eşit parçaya ayrılarak her birine 1°F denmiştir.
Celsius,Fahrenhayt
C F – 32 K – 273 ve Kelvin sıcaklık ölçü-
= = leri arasında yandaki
100 180 100 bağıntı vardır.
ÖRNEKLER

1 – Boyca uzama katsayısı 12·10-6 / °C olan bir maddeden yapılmış 150 cm uzunluğundaki bir telin sıcaklığı 10 °C den 60 °C ye çıkarıldığında , telin uzunluğu kaç cm değişir ?

Çözüm:
L0 = 150cm l = 12·10-6/C°
Dt = 60-10 = 50C°
DL= L0·l·Dt
DL=150·12·10-6·50 = 0,09 cm olur.

2 – Boyca uzama katsayısı 2·10-5 / °C olan bir maddeden yapılmış bir levhanın üzerinde 40 cm çaplı daire şeklinde bir delik vardır. Levhanın sıcaklığı 10°C den 110°C ye çıkarılırsa , deliğin çapı kaç cm olur?

Çözüm:
Katı maddeler ısıtıldıklarında her boyutu (üzerindeki boşluklar dahil) aynı oranda genleşir.40cm
Deliğin çapı 40 cm dir. Burası boş olmasına rağmen , burada levhanın yapıldığı maddeden yapılmış Ro =40 cm uzunluğunda bir tel varmış gibi düşünüp , telin boyundaki DR artışını bulursak , boşluğun çapındaki artışı bulmuş oluruz.

DR = Ro · l ·Dt
DR = 40·2·10-5 (110-10)
DR = 8000·10-5 = 0.08 cm . (Boşluğun çapındaki artış).

Boşluğun yeni çapı,
R = Ro = DR = 40+0.08=40.08 cm olur.

3 - 25°C de uzunlukları eşit A ve B metal çubukları birbirlerine sıkıca yapıştırılmışlardır. lA > lB ise çubular ısıtıldığında ve soğutulduğunda ne olur?


A B

aA > aB olması çubuklar ısıtıldığında A çubuğunun B çubuğundan daha çok uzayacağını ,soğutulduğunda ise A çubuğunun B çubuğundan daha çok kısalacağını gösterir.Çubuklar birbirine sıkıca yapıştırıldıklarından, ısıtıldıklarında Şekil-1 deki , soğutulduklarında da Şekil-2 deki durumu alırlar.

B
A

B A

Şekil-1 Şekil-2

4 – Kenar uzunluğu 1 metre olan kare şeklindeki bir levhanın yapıldığı maddenin boyca uzama katsayısı 2·10-5 /°C dir.Levhanın sıcaklığı 100°C değiştirildiğinde yüzeyindeki artış kaç cm2 olur?

Çözüm:

Levha yüzeyinin alanı ,
So = 1·1=1 m2 = 1000 cm2

Yüzeyce genleşme katsayısı,
a@ 2l = 2 · 2·10-5 /°C = 4·10-5 /°C

Sıcaklık değişimi ,
Dt = 100°C olduğundan ,
DS = So · b · Dt = 10000 · 4 ·10-5·100 = 40 cm2 bulunur.

5 – Boyca uzama katsayısı 5·10-5 /°C olan bir maddeden yapılmış katı bir cismin içinde 800 cm3 hacminde boşluk vardır. Cismin sıcaklığı 20°C den 70°C ye çıkarılırsa , boşluğun hacmi ne olur?

V0=800
cm3
Çözüm:

Boşluğun hacmi Vo = 800 cm3
Hacimce genleşme katsayısı b = 3l = 3·5·10-5 /°C =15·10-5 /°C

Sıcaklık farkı , Dt =70 – 20 =50°C dir.

Cisim ısıtıldığında , cismin içindeki boşluk cismin yapıldığı maddeyle doluymuş gibi genleşir. Bu nedenle boşluğun hacmindeki artış,

DV= Vo·b·Dt = 800·15·10-5 ·50 = 6 cm3 olacağından , boşluğun son hacmi,
V = Vo + DV = 800 + 6 = 806 cm3 olur.

6 – Hacimce genleşme katsayısı 5·10-3 /°C olan bir sıvının sıcaklığını 80°C değiştirdiğimizde hacmi 2 cm3 artıyor.Sıvının ilk hacmi kaç cm3 tür?

Çözüm:

DV= Vo·b·Dt
2 = Vo ·5·10-3 ·80
Vo =2000/400= 5 cm3 olur.

7 – Taban alanları 2 cm2 ve 4cm2 olan silindir şeklindeki iki kabın içine aynı sıvıdan eşit ve h yükseklikte konuluyor. Sıvıların sıcaklıkları 50°C arttırılırsa, sıvıları yeni yükseklikleri için ne söylenebilir?

Çözüm:


h h


S1=2 cm2 S2 =4 cm2
Çözüm:

Kesiti S olan silindir şeklindeki bir kabın içinde h yüksekliğinde bir sıvı olsun .Sıvının hacmi,
Vo=S·h dir
Sıvı ısıtıldığında hacmindeki artış DV ise ,
DV = S · Dh dir.

Ayrıca hacimce genleşme katsayısı b olan Vo hacminde bir sıvının sıcaklığı Dt °C değiştiğinde sıvının hacmindeki değişme DV ise,
DV= Vo·b·Dt olduğundan
Dh = s · h · b · Dt
Dh = h · b · Dt dir.

h yüksekliği, b hacimce genleşme katsayısı veDt sıcaklık değişimleri her iki kaptaki sıvı için aynı olduğundan , her iki kaptaki Dh, dolayısı ile her iki kaptaki sıvıların yeni yükseklikleri eşit olur.

8 – 1 atmosfer basınç altında hacmi 273 litre olan bir gazın sıcaklığı 0°C den 50°C ye çıkarıldığında yeni hacmi kaç litre olur ?

Çözüm:

Vo =273 litre
b=1 / 273 · 1/°C
Dt = 50°C olduğundan,
DV= Vo·b·Dt=273· 1/273 · 50 = 50 litre,
Gazın hacmi 50 litre arttığından yeni hacmi
V = Vo + DV = 273 + 50 = 323 litre olur.

9 – Uzunluğu 1 metre olan A telinin sıcaklığı 10°C yükseltildiğinde uzunluğundaki artış , uzunluğu 2 metre olan B telinin sıcaklığı 30°C yükseltildiğinde uzunluğundaki artışın 0.3 katı oluyor.A telinin boyca uzama katsayısı B telinin boyca uzama katsayısının kaç katıdır.

DL = Lo ·l·Dt
0.3 · DLB = 1 · lA ·10 DLB =10/0.3 · lA
DLB = 2 · lB · 30 DLB =60 · lB

10/0.3 · lA =60 · lBlA =1.8 lB dir.10 – Boyca uzama katsayısı 10·10-6 / °C olan 90 cm uzunluğundaki bir metal borunun sıcaklığı 40 °C den 90 °C ye çıkarıldığında , borunun uzunluğu kaç cm değişir ?

Çözüm:

DL = Lo ·l·Dt
L0 = 90cm l = 10·10-6/C°
Dt = 90 - 40 = 50C°
DL=90 ·10·10-6 · 50 = 0.045 cm olur.

11 – Bir maddenin sıcaklığı, özısısı, kütlesi ve hacmi biliniyor. Bu maddenin özkütlesi, genleşme katsayısı, ısısı niceliklerinden hangisi hesaplanabilir ?

Çözüm:


Özkütle d = m / v ile hesaplanabilir.
Isı sığası mc hesaplanabilir.
Genleşme katsayısı l hesaplanamaz.
Isı Q hesaplanamaz.

11 – Boyları , sıcaklık artışları ve uzama miktarları aşağıda verilmiş x,y,z metal çubuklarının aynı tür olup olmadıklarını belirleyiniz?

Cisim İlk Boy Sıc. Art. Uz. Mik

x L 2t a
y 2L 2t 2a
z 3L t 3a

Çözüm:

Herbir çubuğun uzama katsayısıları bulunur.
DL = Lo ·l·Dt bağıntısından


a
x için l =
L·2t


2a
y için l =
2L·2t

3a
z için l =
3L·t


Görüldüğü gibi x ve y’nin uzama katsayıları aynıdır . Öyleyse x ve y aynı tür madde olabilir. z kesinlikle farklıdır.

12 -
4S S 4S S6S 6S

1 2 3 4

Oda sıcaklığında şekildeki gibi içlerinde aynı tür sıvı bulunan cam kapların genleşme miktarları önemsizdir.Sistemlerin sıcaklıkları aynı miktarda arttırıldığında sıvıların yükselme miktarları arasındaki ilişki nedir?

Çözüm:

Sıvıların genleşme miktarı
DV= Vo·b·Dt
Sıvının S kesitli boruda yükselme miktarı
DV = h·S h = DV / S h = Vo·b·Dt / S ile verilir.

Soruda a ve Dt değerlerinin aynı olduğu verilmiştir. Böylece yükselme miktarı , hacim ile doğru orantılı , kesit ile ters orantılıdır.

1 ve 2 kaplarında, hacimlerin kesit alanlarına oranı aynı olduğundan yükselme miktarları aynıdır.
h1 = h 2

3 ve 4 kaplarında kesitler aynı, hacimlere bakarak,
h4 > h3

1 ve 3 kaplarında kesitler aynı , hacimlere bakarak
h3 > h1
olarak yazılır. Sonuç olarak,
h4 > h3 > h1 = h2

13 - +4 °C deki bir miktar suyun ,
a) sıcaklığı arttırılırsa
b) sıcaklığı azaltılırsa
hacmi ve yoğunluğu nasıl değişir?

Çözüm:

Suyun sıcaklık – hacim grafiğine bakılarak hacim ve yoğunluk değişimleri görülebilir.
a) hacim artar yoğunluk azalır.
b) hacim artar yoğunluk azalır.

14 – Boyca uzama katsayısı 6·10-6 / °C olan bir maddeden yapılmış yüzeyi 500 cm2 olan bir telin sıcaklığı 70 °C den 130 °C ye çıkarıldığında, telin yüzeyi kaç cm2 artar?

Çözüm:
S0 = 500cm2 l = 6·10-6/C°
a = 2l = 12·10-6/C°
Dt = 130-70 = 60C°
DS = So ·a·Dt
DS = 500·12·10-6·60 =0.36 cm2

15 – Hacimce genleşme katsayısı 6·10-3 / °C olan bir maddeden yapılmış 150 cm3 hacmindeki bir metal bloğun sıcaklığı 20 °C den 50 °C ye çıkarıldığında , bloğun hacmi kaç cm3 olur ?

Çözüm:

V0 = 150cm3 b = 6·10-3/C°
Dt = 50-20 = 30C°
DV= Vo·b·Dt
DV = 150·6·10-3·30= 27
V = Vo + DV = 177 cm3


16 – Uzunlukları eşit çapları R , 2R , 3R olan aynı tür metalden yapılmış X,Y,Z çubukları sıcak bir ortama götürülüyor. Çubukların sıcak ortamdaki LX , LY , LY uzunlukları nasıl sıralanır?

R 2R 3R
X
Y
Z
Çözüm :

DL = Lo ·l·Dt
Uzama çubuğun çapına bağlı geğildir. Lo , l ve Dt eşit olduğndan, çubukalrın uzama miktarları eşittir, sonuçta üçünün de uzunluğu eşit olur. LX = LY = LY

17 – Uzunlukları L, 2L , 3L olan çubukların yapıldığı maddelerin uzama katsayıları l1 , l2 , l3 tür. Sıcaklık Dt kadar arttırıldığında çubuklar sırasıyla 2 cm , 2 cm ve 3 cm uzuyor. Buna göre l1 , l2 , l3 nasıl sıralanır?

Çözüm :

DL = Lo ·l·Dt formülünden
2 = L · l1 · Dt
2 = 2L · l2 · Dt
3 = 3L · l3 · Dt elde edilir.
Buna göre l2 =l3 tür. l1 > l2 dir. Sonuçta ,

l1 > l2 = l3 bağıntısı bulunur.


18 – X Y Oda sıcaklığında , Y küresi X
halkasından geçebilmektedir.
lX<lY olduğuna göre, aşağıdaki
durumların hangilerinde Y küresi
X halkasından geçebilir?

1 – X ısıtılıp , Y soğutuluyor.
2 – İkisi de aynı oranda ısıtılıyor.
3 – İkisi de aynı oranda soğutuluyor.Çözüm :

1. durumda X büyür, Y küçülür. Y , X’den geçer.
2. durumda , Ynin genleşme katsayısı büyük olduğundan Y , X den daha fazla genleşir. Bundan dolayı Y , X den geçmez.
3. durumda yani cisimlerin soğutulması durumunda genleşme katsayısı büyük olan daha fazla küçülür. Buna göre Y, Xden geçer.

19 Hacmi 2V ve 3V olan 2 cismin sıcaklıklarını arttırdığımızda ikisinin de hacmi V kadar artmaktadır. Cisimler aynı maddeden yapılmış olduğuna göre sıcaklık değişimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Çözüm :

DV = Vo ·b·Dt
V = 2V · b · Dt1
V = 3V · b · Dt2 ise Dt1 = 3V Dt2 = 2V
Uz
20 - Uzunluk 6L
5L
5L Y
4L X

Sıc
Sıcaklık
t t
X ve Y cisimleri aynı maddeden yapılmış olabilirmi?

Çözüm :

DL = Lo ·l·Dt
X için, L = 4L · lx · t
Y için, L = 5L · lY · t dir ve lX¹lY olduğundan iki madde birbirinin aynı olamaz.
21-10C° de uzunluğu L0 olan homojen ve düz bir telin sıcaklığını değiştir-diğimizde boyu L oluyor. Telin L boyu (metre) ile t sıcaklığı (°C) arasında-ki bağıntının grafiği nasıl olur ?

Çözüm: L

t
22-Metalden yapılmış A küresi, çember şeklinde kıvrılmış B metal halkasından geçemiyor. A küresini B metal halkasından geçirebilmek için, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) A küresi ısıtılmalıdır.
B) B halkası soğutulmalıdır. A
C) A küresi ısıtılıp, B halkası soğutulmalıdır.
D) A küresi ile B halkası birlikte ısıtılmalıdır. B
E) B halkası ısıtılmalıdır.
Çözüm:
Yanıt E’dir çünkü B halkası ısıtılırsa boşluğun çapı artar ve küre halka-
dan geçebilir.
23-Aynı maddeden yapılmış, 10°C de yarıçapları eşit biri çember(içi boş) diğeri daire (içi dolu) şeklinde iki cisim , kaynar suyun içine atılıp uzun bir süre bekletiliyorlar. Cisimler sudan çıkarılırsa, yarıçapları için ne söylenebilir?R2R1Çözüm:

Çember ile daire şeklinde kesilmiş levha aynı maddeden yapıldıklarından aynı sıcaklık değişmesine uğrarlar, içlerinin dolu veya boş olması aynı oranda genleşmelerine engel olamaz bu yüzden sudan çıktıklarında çember ile dairenin yeni yarıçapları yine birbirine eşit olacaktır.

24- Kesitleri 1 cm2 2cm2 3cm2olan üç cam tüp aynı sıvı ile 5 cm yüksekliğe kadar dolduruluyor. Tüpler 12°C’den 60°C’ye kadar ısıtılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur?A)Sıvıların ilk yükseklikleri değişmez.
5cm 5cm 5cm B)Tüpler genleşeceğinden sıvıların
düzeyi alçalır.
C)1cm2 kesitli kaptaki sıvı daha fazla
yükselir.
D)3cm2 kesitli kaptaki sıvı daha fazla
Yükselir.
E)Sıvıların yeni düzeyleri aynı olur.
Çözüm:
Yanıt E’dir çünkü h,b,Dt her üç silindirdeki sıvılar için aynıdır;
Dh=h·b·Dt ifadesine göre sıvıların Dh yükseklik artışları dolayısı ile de sıvıların yeni düzeyleri aynı olur.


  Alıntı ile Cevapla
Alt 18-01-2008, 17:09   #2
 
serseri_b.j.k - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

saol
__________________
BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN KARŞISINDA BİR BEŞİKTAŞIN KARŞISINDA BİRDE 70'LİK RAKI KARŞISINDA BOYNUMUZ KILDAN İNCEDİR İCABINDA
serseri_b.j.k Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 08:43 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580