Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Taraftar > islam > Hadis

Hadis Bu Bölümde Peygamber efendimiz Hz. Muhammed S.a.v Sözlerini Bulabilirsiniz.

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-01-2007, 18:47   #1
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
"Bir hadis-i Şerif Ve Ayet-i Kerime"

Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:


“Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.”

Müslim, Müsâfirîn 269. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 16


Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Kur’an’ı hıfzetmek okuma anlama ve ilmine sahip olma yönünde gösterilen her gayret fazilettir.

2. Kur’an’ı okuyan ve onunla amel edenleri, hayatlarını Kur’an’la nizama sokanları Allah yükseltip yüceltir.
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:47   #2
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İlmi kolayca öğretmeye çalışmak:
"İnsanlara muhtaç oldukları faydalı ilimleri öğretin. Fakat bu babda kolaylık gösterin, güçlük göstermeyin, m üjdeleyin, ürkütmeyin; nefret ettirmeyin, herhangi biriniz öfkelendiği vakit sükut etsin."
*Buhârî*

***
Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim.
*Bakara, 160*
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:48   #3
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İbn Ömer'in (r.ahm.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. "
*Müslim, Eşribe,73(l, 1587*

***
Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.
*Meryem, 85,86,87*
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:48   #4
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Kul namaza durduğunda rükua gidinceye kadar hayır onun başı üzerine saçılır. Rükuda iken secdeye varıncaya kadar, Allah’ın rahmeti onu kaplar. Secde ettiğinde ise, Allah’a manen yaklaşır. Ve onun rahmet nazarını kendine çevirir.
*Hadis-i Şerif (Said bin Masur)*

***
Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü'minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.
Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!
*Â'râf
, 2-3*
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:48   #5
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


(Cihada çıkan erkeklerin geride bıraktıkları hanımları, cihada çıkmayan erkeklere kendi anneleri gibi haramdır. Bunlardan bir erkek, mücâhidlerden birinin âilesine bakmayı üzerine alır da hiyânet ederse kıyamet günü bu adam durdurulur, o mücâhid bunun amelinden dilediğini alır." Büreyde diyor ki, sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Ne zannediyordunuz?" buyurdu.
*Müslim, İmâret 139. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 11; Nesâî, Cihâd 47, 48*

Hadislerden Öğrendiklerimiz
1. Yanında mahremi bulunmayan bir kadının yanına girmek, onunla tenhada baş başa kalmak (halvet) haramdır.
2. Cihada çıkmış bir mücâhidin âile fertleri, gerideki erkekler için kendi anneleri hükmündedir. Onlara ihanet etmek, kişinin annesine hıyanet etmesi kadar çirkin ve ağır bir suçtur, cezası da ona göredir.
3. Mücâhidlerin yokluğunu fırsat bilip aile efradını istismar etmek asla câiz değildir.
4. İslâm toplumu, mücâhid ve gurbettekilerin geride bıraktıkları için tam bir emniyet ve güven ortamıdır.
****
Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
*Zilzal suresi 7-8*
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:49   #6
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Ukbe İbni Âmir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bir gün Uhud şehidlerini ziyarete gitti. Yaşayanlara ve ölenlere vedâ eder gibi onlara dua etti. Sonra (konuşmak üzere) minbere çıktı ve şunları söyledi:
“Ben âhirete sizden önce gideceğim ve sizin için hazırlık yapacağım; sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şâhitlik edeceğim. Buluşma yerimiz Kevser havuzunun yanıdır. Ben şu bulunduğum yerden Kevser havuzunu görmekteyim. Ben sizin Allah’a şirk koşmanızdan korkmuyorum. Ama dünya hırsıyla birbirinizle didişip çekişmenizden korkuyorum.”
Ukbe sözüne şöyle devam etti: Bu benim Resûlullah’ı son görüşüm oldu.
*Buhârî, Megâzî 17; Müslim, Fezâil 31. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 68-70; Nesâî, Cenâiz 61*
Diğer bir rivayete göre Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:
“Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helâk olup gitmenizden korkuyorum.”
Ukbe şöyle dedi: Bu benim Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i minberde son görüşüm oldu.
*Müslim, Fezâil 31*
Diğer bir rivayete göre Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:
“İçinizde Kevser havuzuna ilk ulaşan ben olacağım ve sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şâhitlik edeceğim. Vallahi şu anda havuzum gözümün önündedir. Yeryüzü hazinelerinin anahtarları (veya yeryüzünün anahtarları) bana verildi. Vallahi sizin benden sonra tekrar şirke dönmenizden hiç korkum yok. Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.”
*Buhârî, Cenâiz 71, Menâkıb 25, Megâzî 27, Rikâk 7, 53; Müslim, Fezâil 30*
Hadisten Öğrendiklerimiz
1. Uhud Gazvesi’nde şehid düşen ashâbın değeri pek üstündür.
2. Allah Teâlâ Resûlü’ne daha dünyada iken cenneti, cehennemi, Havz’ı ve âhiret hayatıyla ilgili birçok şeyi göstermiştir.
3. Resûlullah Efendimiz, İslâmiyet’in ve müslümanların kıyamete kadar devam edeceğini müjdelemiştir.
4. Her devirde müslümanları bekleyen en büyük tehlike, onların dünya menfaatleri için birbirleriyle çekişmeleri, hatta birbirlerini öldürmeleridir.
5. Kabirlere gidilmeli ve orada yatanlara dua edilmelidir.

***
Onların içinden, sabrettikleri zaman bizim emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik. Onlar, bizim âyetlerimize kesin bir şekilde inanıyorlardı.
*Secde 24
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:49   #7
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."58. Mugîre bin Şu’be’den: “Peygamber Efendimiz, ayakları çatlayıncaya kadar geceleyin namaz için ayakta (kıyamda) dururdu.

Kendisine denildi ki:

– Ya Resûlallah! Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. (O halde neden böyle kendini zorluyorsun?)

Allah Resûlü şu cevabı verdi:

– Peki ben, (bu bağışlanmaya karşılık) Allah’a şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?”

*Buhari/Teheccüd 16 Müslim/Sıfatü’l-Münafıkîn 79, Tirmizi/Salat 304, Nesâi/Kıyamulleyl 17*
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:49   #8
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Biri sana dil uzatır ve sende olmayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen sakın onu onda olan kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendisine, sevabı sana ait olduğu halde terket. Kimseye de asla sövme
*Müslim*

***
Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.
*MÜNÂFİKÛN, 6*
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:50   #9
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Hz. Aişeden: “Melekler nurdan yaratılmışlardır. Cinler de dumansız ateşten varedildi. Hz. Âdem de Kur’an’da size vasfedildiği gibi topraktan yaratıldı.”
*Müslim*

Hadiste, Allah’ın yarattığı 3 büyük varlığın yaratılış özelliği üzerinde durulmaktadır. Melekler nurdan yaratılmış ruhani varlıklardır. Cinlerin yaratıldığı madde dumansız ateştir. Cinlerin bir sınıfı olan şeytanlar da aynı maddeden var edilmişlerdir. İnsanoğlunun atası Hz. Âdem ise, Kur’an’da da haber verildiği gibi topraktan yaratılmıştır.

***
284. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

285. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."

286. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."


*Bakara, suresi 284,285,286*
(Mirac gecesinde göndreilen bakara suresinin son üç ayeti)
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-01-2007, 18:50   #10
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Mü’min, bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz.”
(Buhari, Müslim)

Mü’min iyi niyetlidir, hüsn-ü zan sahibidir. Herkes hakkında iyi düşünür, iyi niyet besler, onu da kendi gibi iyi niyetli kabul eder. İyi niyetli mü’mini, zaman zaman istismar edenler, iyi niyetini kötüye kullananlar çıkabilir. Bilinçli bir mü’min bu gibi istismar olaylarından ders almalıdır. İnsanlar hakkında iyi niyetini kaybetmeden, daha ihtiyatlı ve tedbirli olmasını da öğrenmelidir. İyi niyetli mü’min hiç kimseyi aldatmaz, ama aldatılabilir. Yalnız bu aldanma bir kereye mahsusdur. Bilinçli mü’min, kötü niyetli muhatabın oyununa 2. kere düşmez. Hadisin ifadesiyle bir yılan deliğinden 2. kez ısırılmaz
***
Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
*İsrâ, 26-27*
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 06:05 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580