Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Hayvancılık ve Tarım

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29-01-2007, 10:36   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Döl Kontrolü Projesi

DÖL KONTROLÜ PROJESİ

Proje Sorumluları: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
Uygulama Alanı: Soy Kütüğü Kaydı tutulan işletmelerin bulunduğu Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun,Tekirdağ,Aksaray, Kastamonu, Amasya, Çorum, Çanakkale ve Uşak İlleri
Bugün ülkemizde, kullanılan spermaların tamamına yakını test edilmemiş boğalardan elde edilmiş spermalardır. Ayrıca, döl kontrolünden geçmiş güncel boğaların spermaları ise yüksek fiyatlarla ithal edilmektedir. Bu durum, hem döviz kaybına neden olmakta hem de yüksek fiyatı nedeniyle yetiştirici tarafından kullanılmak istenmemektedir.

PROJENİN AMACI :
Mevcut yetiştiricilik koşulları, özellikle AB'ne entegrasyon hazırlığı aşamasında olan ülkemizde özellikle bu entegrasyondan en fazla etkilenecek olan sığırcılık işletmelerinde en ekonomik üretim sistemlerinin geliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan, birim başına elde edilen verimin artırılması birinci önceliği almaktadır. Bunun dışında, yüksek döl verimi (yüksek gebelik oranı, kolay doğum v.b.) başarı için ön şartlardır.
Bu projede öngörülen ıslah çalışması, döl kontrolü ne dayalı olan seçilmiş boğalardan yapay tohumlamadan yararlanılmasını hedefleyen bir çalışmadır. Program boğa ana ve babalarının seçilmesi, amaçlı çiftleştirmeler ve bunlardan elde edilen erkeklerin döl kontrolleri sonucu başarılı olanlarının denenmiş boğa olarak suni tohumlamada kullanılması süreçlerini içermektedir.
Bu programdan amaç, yukarıda verilen hedefler doğrultusunda Türk sığır yetiştiriciliğinde, laktasyonda (305 günde) %4 yağlı 7.000 kg. süt verebilen, uzun ömürlü (en az 3 laktasyon), ergin yaşta 750 kg canlı ağırlığa ve 145 cm sağrı yüksekliğine ulaşan, sağlam yapılı ve sağlıklı, hayvana rahat hareket etme yeteneği sağlayacak ayak ve tırnak yapısı olan, makine ile sağıma elverişli ve kolay sağılabilen kapasiteli bir memeye sahip genotip elde etmek ve bunu populasyonda yaygınlaştırmak ve elde edilen bu sürünün özelliklerinin geliştirilerek daha sonraki kuşaklara aktarılmasıdır.
Programda elde edilecek spermalar, öncelikle bölgede bulunan toplam 700.000 baş dolayındaki saf Holstein-Friesian ve bunların melezi inek ve düvelerin tohumlanmasında kullanılacaktır.
Bu programın uygulamaya konulması ile suni tohumlama çalışmaları Merkez Birliğimize bağlı işletmelerde disipline edilecek ve ileriki yıllarda AB ülkeleri ile rekabet edebilecek sürünün oluşması sağlanacaktır.
Projede bu buzağıların elde edilmesinde kullanılacak elit 750 dişi hayvan tespit edilmiş ve bunlardan uygun olanların tohumlanmasında kullanılacak üstün genetik özelliklere sahip boğalardan elde edilmiş 1.000 doz dondurulmuş sperma Almanya'dan ithal edilmiştir Uygulama alanındaki illerde aktif olan İl Birliklerimizde süt verim kontrolleri ve soy kütüğü çalışmaları yapılmaktadır.
PROJENİN UYGULANMASI
A) Damızlık Değer Tahminleri:
Tahminler Üniversitelerin danışmanlığında ortaklaşa yapılacak ve daha sonraki yıllar Merkez Birliği bu çalışmaları kendisi yapacaktır.
B) Boğa Analarının Seçimi:
1998 yılı başında yapılan tahminler sonucunda yüksek değerli 750 inek (Islah populasyonunun yaklaşık %3.75'i) belirlenmiştir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ile İl Birliğinden oluşturulacak İl Islah Komisyonu görevlendirilecektir.
Yetiştiricinin imzalayacağı sözleşme ile yetiştirici, Merkez Birliğinin önerdiği bir boğanın spermasıyla ineğini tohumlatmayı ve erkek buzağı doğması halinde, doğumu izleyen ilk 3-5 ay içerisinde Merkez Birliğine, Merkez Birliğince belirlenmiş olan bir bedel karşılığında satmayı taahhüt edecektir.
C) Boğa Babalarının Seçimi:
Belirlenen boğa analarını tohumlamak amacıyla, ıslah amacı gözetilerek, Almanya'dan Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Projesi kapsamında anılan ülkenin en uygun elit boğalarından elde edilmiş 1.000 doz sperma ithal edilmiştir.
D)Aday Boğa Anası İneklerin Tohumlanması:
Boğa babası ve boğa analarının damızlık özellikleri dikkate alınarak ıslah amacına uygun genotip elde etmek için en uygun çiftleştirme programı hazırlanacaktır.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 10:36   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

E) Döl Kontrolü (Progeny Testing):
İneklerden doğan erkek buzağılar ilk 6-8 hafta içerisinde İl veya Merkez Birliği tarafından yetkilendirilen bir komisyon tarafından görülerek gelişme durumu bakımından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu olumlu olan erkek buzağılar önceden karşılıklı imzalanmış sözleşmede belirtilen bedel ile satın alınacaktır.
Bu şekilde seçilip satın alınan 50 baş erkek buzağı 3-5 aylık iken Menemen Suni Tohumlama Laboratuarlarına getirilecektir.
Boğa adayı erkek buzağılar, 15 gün karantinada tutulduktan sonra, 1 yaşına kadar büyütüleceklerdir. Boğa adayları 1 yaşını tamamladıktan sonra Merkez Birliği tarafında yetkilendirilen bir Komisyon tarafından sınıflandırılırlar. Sınıflandırmada başarılı olan tosunlara sperma kalite testi yapılacak ve en başarılı 30 tosun sperma sağımı için kullanılmaya başlanacaktır.
Her bir aday boğadan alınan ilk 500-750 doz sperma, diğer boğalardan alınan spermalarla birlikte kanisterlere karışık bir şekilde konarak illere gönderilecektir. Aday boğaların spermaları üye işletmelere ikinci buzağısına gebe kalacak ineklere rasgele, planlama yapılmadan kullanılacaktır. Sonuçta her aday boğa sperması ile en az 120 inek (ortalama 150 inek) gebe bırakılacaktır. Hedef,her boğanın en az 20 (ortalama 30) kızının 1.laktasyon kaydının alınmasıdır. Her bir aday boğadan alınan spermalardan 15.000 dozu istasyon ve İl Birlikleri aracılığı ile piyasaya sürülecektir. Geri kalan aday boğa başına 5.000 doz sperma ise damızlık değer tahmini sonuçları kesinleşinceye kadar, Laboratuarlarda saklanacaktır. Aday boğalarla ilgili tanıtıcı kataloglar her yıl yayınlanacaktır.
Aday boğaların spermaları ile tohumlanan 1. Laktasyon undaki ineklerden elde edilecek kızlar, yaklaşık 15-16 aylık iken tohumlanacaklardır. Bu kızların doğum yapmalarını müteakip, laktasyonda bulundukları süre içerisinde verim kayıtları alınan ve laktasyon sonunda yapılacak değerlendirmeyle aday boğalar sıralanacaktır. Sıralamada ilk 10'a giren boğaların spermaları soy kütüğü kaydı tutulan işletmeler öncelikli olmak kaydıyla kullanıma sunulacaktır. Ayrıca, Döl Kontrolü programı süresince hayvanların sağlık ve hastalıklarla ilgili testleri bir program dahilinde yapılacaktır.


SIĞIRLARDA ÖNSOYKÜTÜĞÜ SİSTEMİNİ GELİŞTİRME
PSütün tüketiciye kaliteli ve ucuz ulaşmasının sağlanmasında en etkili yol, ülkede iyi bir Islah Programı uygulanmasına bağlıdır. Ayrıca, bir işletmenin karlılığının ilk koşulu iyi bir sürü idaresi olup, iyi bir sürü idaresi de işletmelerde tutulan gerçek kayıtlarla sağlanabilir.
Kayıtlı sistem ile gelecekteki pazar koşullarına uygun nitelikli damızlık hayvanların yetiştirilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ile hayvan sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin de kolaylıkla yapılabilmesi sağlanacaktır.
Proje Sorumluları:
-Tarım ve Köy işleri Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
-Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
Projenin Amacı:
-Birim başına elde edilen verimin artırılması
-Yüksek döl verimi (gebelik oranı, kolay doğum v.b.)
-Kayıt altındaki hayvan sayısının arttırılması
-Proje kapsamındaki hayvanların takibi
-Sistem dışı işletmelerde satılan soy kütüğüne kayıtlı hayvanların takibi
-Sistem dışındaki işletmelerde bulunan hayvanların soy kütüğüne alınmasının kolaylaştırılması
-Ülkemizde kullanılan ithal spermaların takibi
-Suni tohumlama çalışmalarının disipline edilmesi
-Tanımlanan hayvanların belgelendirilmesi
-Ülkemizdeki mevcut sığırlardan suni tohumlananların kayıt altına alınıp belgelendirilmesi
-Damızlık vasıflı hayvan sayısının artması
-Suni tohumlama özendirilerek boğa altı inek sayısına göre çok düşük olan suni tohumlama çalışmalarının .yaygınlaştırılması
Proje Uygulama Alanı: Proje tüm İl ve İlçelerde uygulanacaktır.
Toplam Hayvan Sayısı: 10,712,308 baş
Toplamdaki Kültür Irkı Dişi Hayvan Sayısı: 1,500,000 baş
Kültür Irkındaki Toplam İnek Sayısı: 925,000 baş
  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 10:37   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Uygulama alanındaki tohumlama dağılımı ise aşağıdaki şekildedir:
Kamu ve Özel Sektörün Suni Tohumlama Sayısı: 692,153 baş
Tabii Tohumlana Sığır Sayısı: 104,930 baş
İşletme İçi Boğayla Tohumlanan Sığır Sayısı KALAN
Suni tohumlanan hayvanların 480,000 başı ( %70'i) kültür ırkı ve kayıt edilebilecek dişi sığır sayısıdır.
Merkez Birliğine Bağlı İl Birliklerinin illerinde yapılan tohumlama Sayısı 411,775 baş
Merkez Birliğine bağlı İl Birliklerinde ise;
Kayıt Altındaki İnek Sayısı: 26,000 baş
Kayıt Altındaki Dişi Hayvan Sayısı: 54,000 baş
İşletme sayılarına bakıldığında;
Merkez Birliğine Üye İşletme Sayısı: 5,100
Soy kütüğüne Kayıtlı İşletme Sayısı: 3,300
Suni Tohumlanan Hayvan Sayısına Göre Kontrol Altına Alınabilecek İşletme Sayısı: 200,000
Bilgisayar Programı:Başlatılan Islah Programının ülke genelinde disipline edilmesi, suni tohumlama kayıtlarının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, dişi damızlık satışlarında başıbozukluğun önlenmesi, damızlık hareketlerinin kontrol edilmesi amacıyla Ön Soy kütüğü Projesi hazırlanmış ve Proje Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca onaylanmıştır. İl Müdürlükleri ile Birliklerin ortaklaşa yürüteceği bu Projede suni tohumlama boğaları ile ana ve babası belli, anasının verim kayıtları bulunan tabii tohumlama boğaları ile tohumlanan tüm hayvanlar kayıt altına alınacaktır.
Eğer istenir ve imkan sağlanırsa kullanılacak olan programda tüm hayvanların kayıtları yapılabilecektir.
Belgelendirme: Bu proje kapsamında verilecek belge Saf Irk Sertifikası'dır. Bu belgeyi alacak hayvanın ana ve baba kaydının bulunması gerekmektedir.
Satış halinde belge talebi Merkez Birliğine bağlı illerden Merkez Birliğine, diğer illerden ise Bakanlığa yapılacaktır.
Uygulama Şekli: İthal hayvanların takibi bilgisayar programı yerine geçecek olan bu program, illerde ve Merkezde (Ankara) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Programın hazırlığı ile kullanımı Bakanlık ve Merkez Birliği'nin ortak sorumluluğunda olacaktır.
İllerdeki uygulama ise;
-Merkez Birliği faaliyet alanında, sorumluluk İl Birliklerinde ve Merkez Birliğinde bulunacaktır.
Verilerin toplanması, Merkez Birliğine bağlı İl Birliklerinin bulunduğu illerde Bakanlık İl Müdürlüğü ile İl Birlikleri arasında yapılacak bir protokol çevresinde yapılacaktır.
Veri toplanması ve küpeleme şekli;
O İlde suni tohumlama yapan kişi ve kuruluşlar her ayın bitimini takip eden hafta içerisinde tohumlama cetvellerini İl Müdürlüğüne verecek ve İl Müdürlüğü de soy kütüğü bilgisayar programına kaydetmesi için İl Birliğine gönderecektir. İl Birliği takip eden ay içerisinde tohumlanan hayvanların küpesiz olanları ile o ay doğacak muhtemel buzağı adreslerini çıkartarak İl Müdürlüğü ile yapılan Protokol çerçevesinde çalışma alanlarında küpelemeleri yapacaktır.
Tohumlamalarda kullanılan spermalardan; İthal edilen spermanın test edilmiş olması, eğer yurt içinde üretiliyor ise ana, baba biliniyor ve ananın süt verim özelliklerinin olması gerekmektedir. Bu belgeleri suni tohumlama yapan kişi ve kuruluşun beyan etmesi zorunlu olacaktır.
Ayrıca, yetiştirici veri toplayan elemanlara istenilen belge ve bilgileri (tohumlama bilgileri ve kullanılan spermanın payeti) vermek zorunda olacak, bilgi veremeyenlerin hayvanları noksan olan bilgileri ile kaydedilecek ve bundan dolayı da belge talepleri karşılanmayacaktır.
-Yetiştirici Birliklerinin aktif olmadığı illerde, program İl Müdürlüğünde olacak, veriler İl Müdürlüğünde toplanacaktır. Toplanan veriler Merkez Bilgi İşleme (Ankara) gönderilecektir.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 10:37   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

SONUÇ :
Uygulama ile;
* Kayıtlı hayvan sayısı artırılacak, tohumlama kayıtları güvenilir hale gelecektir.
* Kayıtlı hayvanların il içi ve iller arası hareketi Merkezden sıkı bir şekilde takip edilebilecek, böylece kayıt dışına ...çıkmalar önlenecektir.
* Önsoykütüğünden soy kütüğüne geçmek isteyen işletmelerle ilgili veriler otomatik olarak, yeni veri girilmeksizin ...Soy kütüğü Bilgisayar Programına aktarılabilecektir.
* Suni tohumlama çalışmaları gelecek desteklemelerle ivme kazanacaktır.
* Sürü içinde yapılacak araştırma çalışmaları için geniş bir veri tabanı oluşacaktır.
* Eğitim ve yayım hizmetleri daha etkin olacaktır.
* Islah programı yaygınlaştırılabilecektir.
* Genç hayvanların erken tohumlanması önlenecektir.


DAMIZLIK SÜT SIĞIRLARINDA SOYKÜTÜĞÜ PROJESİ

TANIM:
Soy kütüğü; dünyaca tanınmış ve/veya Türkiye'de mahalli olarak geliştirilmiş ırkların özelliklerini gösteren sığırların ırk özelliklerinin ve verim seviyelerinin iyileştirilmesi amacıyla, teknik açıdan genetik özelliklerini tespit ederek ırk ile ilgili üretim ve seleksiyon aktivitelerini yönlendirmek ve bu sayede ekonomik değerlendirmeyi yapabilmek için oluşturulan bir sistemdir.
Soy kütüğü yalnızca damızlık hayvanların soy bilgilerini değil, ekonomik açıdan önemli verim özellikleri ile ilgili bilgileri ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçlarını da içermekte olup soy kütüğü sistemi aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir.
1- Tanımlama: Bir işletmedeki tüm sığırlar tanımlanmak zorundadır.
2- Süt Verim Denetlemeleri:
a) Verimleri denetlenecek her bir ineğin kontrol gününde verdiği süt miktarı, sütündeki yağ ve protein oranları belirlenir.
b) Verimleri denetlenecek ineklerin "Tanımlama" talimatnamesi uyarınca numaralanmış ve soy kütüğüne kayıt edilmiş olması zorunludur.
c) Bir işletmede bulunan aynı ırktan tüm ineklerin verimleri denetlenir.
3- Sınıflandırma: Bir hayvanın damızlık için uygunluğunu belirlemek amacı ile süt, et ve döl verimleri gibi ölçülebilen özellikleri yanında ekonomik açıdan önemli olmalarına rağmen ancak görsel olarak belirlenebilen özelliklerine de bakılmalıdır. Bu amaçla hayvanın dış görünüş özelliklerinin belirlenmesine "Dış GörünüşeGöre Sınıflandırma" denilir.
4- Doğum, Buzağılama, Tohumlama ve Sürüden Ayrılma Kayıtları:
a) Soy kütüğü sistemi içerisindeki bir inekten doğan hayvanların, sistemin gerektirdiği aşağıdaki bilgilerinintoplanması ve buzağının bilgi işlem merkezi tarafından doğum bildirim formu ile belgelendirilmesi gerekir.
- Soy kütüğü numarası
- Doğum tarihi
- Doğum tipi (normal, zor)
- Doğum şekli (tekiz, ikiz vb.)
- Ana ve baba no
b) Her inek için laktasyonunun başlamasını sağlayan ve süt verim denetlemesi sonuçlarının girilebilmesini sağlayacak buzağılama olayının aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tespiti yapılmalıdır.
- Buzağılama tarihi
- Buzağılama tipi (normal, zor)
- Buzağılama şekli (tekiz, ikiz vb.)
c) Soy kütüğü sistemi içerisindeki her hayvanın tohumlanması ile ilgili aşağıdaki bilgilerin tespitini içerecek bilgi edinme sisteminin oluşturulması gerekir.
- Tohumlanan hayvanın numarası
- Tohumlayan boğanın adı
- Tohumlayan boğanın numarası

  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 10:37   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tohumlama tarihi
- Tohumlama sayısı
- Tohumlayıcının adı soyadı veya kodu
d) Soy kütüğü sistemi içerisindeki bir işletmede bulunan hayvanların sürüden çıkışları durumunda aşağıdaki bilgilerin tespitini içerecek bilgi edinme sisteminin oluşturulması gerekir.
- Hayvanın numarası
- Sürüden çıkış tarihi
- Sürüden çıkış sebebi: Damızlık satış, kasaplık satış, ölüm, diğer vb.
5- Soy kütüğü Belgesi:
- Bir sığırın belge alabilmesi için mutlaka kendisinin, annesinin ve babasının soy kütüğüne kayıtlı olması gerekir.
- Belge alacak sığırın soy kütüğünde bulunması gereken asgari bilgileri de şunlardır:
- Soy kütüğü numarası
- Doğum tarihi
- Cinsiyeti
- Irkı
- Baba numarası ve doğum tarihi
- Ana numarası ve doğum tarihi
6- Islah Programı: Gelecekte ulaşılması gereken verim seviyesi belirlenerek bunu en optimal bir şekildesağlayacak genotip tanımlanır. Bu genotipi elde etme ve populasyonda yaygınlaştırma yapılacak ıslahçalışmalarının (ıslah programının) amacıdır.
Islah çalışmaları başlatılırken, öncelikle ıslahı yapılacak her ırk ile ilgili ıslah amacı belirlenir. Bunun için populasyon analizi ve ekonomik analizlerin yapılması gerekir. Yapılan analizler sonucunda bugün ve gelecekte hangi verim özelliklerinin veya özellik gruplarının (örneğin süt verimi, döl verimi, sınıflandırma vb) ekonomik açıdan ne kadar önemli oldukları belirlenir; belirlemelere bağlı olarak ekonomik ağırlık katsayıları hesaplanır. Islahta kullanılacak ölçüt, yapılan hesaplamalar sonucunda bir formül halinde dokümanlaştırılır.
7- Döl Verimi:
- Tohumlamada kullanılan boğa ve diğer hayvanlar ilgili talimata göre numaralanmış ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
- Gerek duyulan tohumlama kayıtları ilgili talimat uyarınca ve güvenilir olmalı, bununla ilgili önlemler alınmalı.
- Buzağılama kayıtları ilgili talimatlar uyarınca doğru ve güvenilir olmalı.
8- Damızlık Değer Tahmini:
a)Tahmin Yöntem ve Modeli: Damızlık sığırların verim ve akrabalık ile ilgili verilerinden en iyi şekilde yararlanarak damızlık değerlerini tahmin edebilmek için BLUP-Animal Model (Best Linear Unbiased Prediction Animal Model) kullanılır. Burada amaç, her bir damızlık sığır için süt verimi (305 günlük süt miktarı ve gelecekte de yağ ve protein verimi) ile sınıflandırma özelliklerinin damızlık değerlerini tahmin etmektir. Tahminlerde 1., 2., 3. laktasyon süt verimleri kullanılır.
b)Damızlık Değerlendirmede Başlangıç Yılı: Damızlık değer tahmini, belirli bir buzağılama yılından (başlangıç yılı) itibaren kendi verimleri olan inekler ve bunların en az 1 kuşaktan anne ve babaları için yapılır.Başlangıç yılı, tahminin yapıldığı tarihten en az 10 yıl öncesi alınır. Bu süre uzmanlarca yeniden belirlenebilir.
c) Damızlık Sığır Populasyonu: Birbirleri arasında kan bağı (soy bağı) olan aynı ırktan, damızlık faaliyetler (verim kontrolleri, soy kütüğü ve suni tohumlama) kapsamında bulunan damızlık sığırların oluşturduğu sığır varlığına "Damızlık Sığır Populasyonu" adı verilir. Populasyondaki tüm sığırların damızlık değer tahminleri çalışmalarına dahil edilmesi hedeflenmelidir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 10:37   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

UYGULAMA ŞEKLİ:
- Soy kütüğü sistemi 2 temel faaliyeti içerir:
a) Veri toplanması : Tanımlama, süt verim denetlemeleri, sınıflandırma ve doğum, buzağılama, tohumlama, sürüden ayrılma kayıtları konularının yürütülmesi.
b) Toplanan verilerin değerlendirilmesi: Soy kütüğü belgesi, ıslah programı, döl verimi, damızlık değer değerlendirilmesi tahmini konularının yürütülmesi.
SOYKÜTÜĞÜ FAALİYETLERİ:
Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Türk - Alman ve Türk - İtalyan işbirliği çerçevesindeki projelerle başlattığı soy kütüğü faaliyetleri kapsamındaki işletmeler, 1995'de Birlikler Yönetmeliğinin çıkmasıyla örgütlenmeye yönlendirilerek Damızlık Sığır Yetiştirici İl Birlikleri kurulmuştur. 1998 yılında da bu birliklerin üst örgütü olan Merkez Birliği kurulmuştur.
Her iki projenin amacı ki, bunlardan İtalyan projesi (ANAFİ) 1994'de sona ermiş, Alman projesi de (GTZ) Temmuz ayı sonunda sona erecektir. Türkiye'de bir kayıt sistemi oluşturmak ve bu kayıt sistemini yürütecek birliklerin kurulmasıdır. Bu çerçevede; bazı illerimiz soy kütüğü faaliyetlerini kendi elemanları ile yürütmekte, bazı illerimizde Tarım İl Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarına devam etmektedir.
Başlatılan bu çalışmalar ile 1998 yılında kurulan Merkez Birliği ve bağlı İl Birlikleri Soy kütüğü faaliyeti kapsamında aşağıdaki çalışmaları yapılmaktadır:
a- Her ineğin ayda bir verdiği sütün ölçümü,
b- 7 ilde (GTZ Projesi İlleri) her inekte 3 ayda bir sütte yağ tayini,
c- Tohumlama kayıtları
d- Doğum kayıtları
e- Sürü idaresi kayıtları,
f- Kayıtlara dayalı yayım-danışmanlık hizmeti.
Merkez Birliğinde yapılan soy kütüğü faaliyetleri:
a- Soy kütüğü sisteminin yürütülmesinde illerin ihtiyaçlarının karşılanması: kulak küpesi, sperma, süt ölçüm kovası vb.
b- Damızlık Belgesi (pedigri) basımı ve dağıtımı: Avrupa normlarındaki damızlık belgesi illerin talebi doğrultusunda TÜGEM tarafından basılmakta ve Merkez Birliği kanalıyla gönderilmektedir.
c- Damızlık Değerlendirme: Türkiye'de ilk kez bu kadar çok hayvan (18.000) kaydı ile tüm dünyanın kullandığı BLUP ANIMAL MODEL ile kayıtlı hayvanların damızlık değeri hesaplanmıştır. Söz konusu değerler belge basımında ve döl kontrolü çalışmalarında da kullanılmaktadır.
SOY KÜTÜĞÜ BİLGİSAYAR PROGRAMI:
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Türk-Alman (GTZ) işbirliğince yürütülen "Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi" projesinde geliştirilen bilgisayar programı, birliklerimizce kabul görmüş olup halen 22 ilde kullanılmaktadır. Yıllarca İtalyan ve Amerika programları ile çalışılmış; fakat ülkemiz şartlarına uyumsuzluktan istenen başarıya ulaşılamamıştır. En önemlisi de dışarıya bağımlı kalınmıştır. 1995'de bir yıllık bir çalışma ile kendi programımız yapılmıştır. Söz konusu program teknolojideki gelişmeler ve ihtiyaçlara göre her gün yenilenmekte ve geliştirilmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 19:00   #7
Forumun Basketçisi
 
AyTeK54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

paylaşım için tşkler
__________________
вιzє єğℓєηмєуι уαηℓış öğяєттιℓєя çüηкü σηℓαя нιç "ραѕ¢αℓ ησυмα" ιℓє ∂ιѕ¢σуα gιтмє∂ιℓєя...
AyTeK54 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 14:26 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580