Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İktisat

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 26-02-2007, 16:22   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Borsa Nedir

BORSA NEDİR :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını sağlamak amacıyla 26 Aralık 1985 günü kurulmuş olup, 3 Ocak 1986 yılında faaliyete başlamıştır. Türkiye’deki tek menkul kıymetler borsasıdır.
İMKB, genel kurulca seçilen beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Osman BİRSEN 25 Ekim 1997 tarihinde üçlü kararname ile İMKB’ye Başkan olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu'nun diğer dört üyesi, yatırım bankaları, ticari bankalar ve aracı kurumlar olmak üzere Borsa üyelerini oluşturan üç ayrı kategorideki aracı kuruluşları temsilen seçilmektedir.
Özerk ve mesleki bir kamu kurumu olarak İMKB yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi yasal düzenlemelerini yapabilme avantajına sahiptir. Yapılan alım satım işlemlerinden oransal olarak alınan borsa payı, kotasyon ücretleri ve mevzuatta gösterilen diğer kalemler gelirlerini oluşturmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:23   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İMKB BAŞKANI
Osman BİRSEN, üçlü kararname ile Borsa’nın genel yönetimi ve temsili görevlerinin yanı sıra sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemekle görevli Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa Üyeleri arasındaki ilişkilerde aracılık rolü üstlenen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Borsa’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak beş yıl süreyle görev yapmak üzere atanmıştır.
GENEL KURUL
Genel Kurul, İMKB üyelerinden oluşan bir üst karar organıdır. Kararları, SPK’nın onayına tabidir. Genel Kurul ayrıca, İMKB’nin sevk ve idaresi ile ilgili önemli konuları karara bağlar. Olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanabilen genel kurulda her üyenin bir oyu bulunmaktadır.
İMKB Üyeleri ve Faaliyetleri
İMKB üyeleri anonim şirket statüsünde kurulmuş bankalar ve aracı kurumlardan oluşmaktadır. Borsa piyasa ve pazarlarında işlem yapan bu şirketleri üç grup altında toplayabiliriz.Bankalar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.08.1996 tarihinde almış olduğu ilke kararı doğrultusunda Hisse Senetleri Piyasası faaliyetlerini kurmuş oldukları veya satın aldıkları bir aracı kuruma devretmişlerdir.
Aracı Kuruluşların Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmesi

Sermaye piyasasında faaliyet göstermek isteyen bütün aracı kuruluşlar öncelikle, Türk Sermaye Piyasasının düzenleyici ve denetleyici organı olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:24   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Borsa ya da piyasalara, sadece Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi verilmiş olan aracı kuruluşlar üye olabilir. Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen aracı kuruluşlara hangi piyasalarda işlem yapmaya yetkili olduğunu gösteren Borsa Üyelik Belgesi verilir.
Borsa üyelerinin gösterebileceği sermaye piyasası faaliyetleri aşağıda yer almaktadır:
 • Birincil Piyasa İşlemleri
 • İkincil Piyasa İşlemleri
 • Portföy Yönetimi
 • Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri
 • Repo / Ters Repo İşlemleri
 • Kredili Alım Satım, Açığa-Satış, Menkul Kıymet Ödünç Verme İşlemleri
 • Türev Araçların Alım Satımına Aracılık
Bankalar da dahil olmak üzere, sermaye piyasasında faaliyet göstermek isteyen bütün aracı kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğlerinde belirtilen nitelikleri sağlamak zorundadır. Asgari sermaye kriterine ilaveten, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen diğer şartların da sağlanması gerekir.
Aracı kurumların şube ve acentaları Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına tabii iken, bankaların şube açmaları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayına tabii tutulmuştur.
Aracı Kuruluşların İMKB Tarafından Yetkilendirilmesi

Aracı kurum ve bankalar, İMKB Yönetim Kurulu kararı ile Borsa üyesi olurlar. Üyelerin, İMKB’deki bütün pazar ve piyasalarda işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Borsa üyeleri birden fazla pazar ve piyasada faaliyet göstermek üzere yetkilendirilebilir. Aracı kuruluşlar, faaliyet gösterebilecekleri her bir piyasa için belirlenen teminatı yatırmak zorundadır. Üyelerin faaliyet gösterebilecekleri pazar ve piyasalar aşağıda yer almaktadır:
 • Hisse Senetleri Piyasası
 • Tahvil ve Bono Piyasası
 • Repo-Ters Repo Pazarı
 • Lot Altı (Borsa Dışı Alım-Satım)
 • Uluslararası Pazar Depo Sertifikası Piyasası
 • Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası
 • Uluslararası Pazar Repo-Ters Repo Piyasası
 • Vadeli İşlemler Piyasası
Borsa üyeleri, İMKB pazar ve piyasalarında temsilcileri aracılığı ile işlem yapabilmektedir. Borsa, Üye temsilcilerinin işlem yapacağı pazar ve piyasalara göre eğitim programları düzenlemektedir. Yalnızca, eğitim programlarını başarı ile tamamlamış ve ilgili mevzuatta yer alan şartları taşıyan üye temsilcilerine İMKB pazar ve piyasalarında işlem yapma yetkisi verilmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:24   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İMKB'DE FAALİYET GÖSTEREN ARACI KURULUŞLAR


Yıl
Piyasa Adı
Aracı Kurum
Yatırım ve Kalkınma Bankası
Ticari Banka
ToplamHisse Senetleri Piyasası
126
0
0
126

Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
104
12
48
164

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı
73
12
47
132
2001
Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası
26
3
34
63

Uluslararası Pazar Repo-Ters Repo Piyasası
0
1
2
3

Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası
21
0
10
31

Vadeli İşlemler Piyasası
0
0
17
17Hisse Senetleri Piyasası
125
0
0
125

Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
103
12
44
159

Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı
72
12
43
127
2002/1
Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası
26
3
31
60

Uluslararası Pazar Repo-Ters Repo Piyasası
0
1
2
3

Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası
21
0
8
29

Vadeli İşlemler Piyasası
0
0
17
17


  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:24   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelerin Borsada Temsili (Temsilci / Temsilci Yrd. Başvurusu)
Borsada kurulu pazar ve piyasalarda işlemler, üyeler tarafından yetkilendirilen ve mevzuatta belirtilen niteliklere sahip olduğu tespit edilerek Borsa Başkanlığı tarafından onaylanan temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilir. İlgili mevzuatta yer alan üye temsilci ve temsilci yardımcılığı için aranan koşullara ilave olarak temsilci adaylarının başvuru formunu (Hisse Senetleri Piyasası / Tahvil ve Bono Piyasası / Vadeli İşlemler Piyasası Başvuru Formu, Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları / Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası) ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak Borsamıza başvuruda bulunması ve başvuruların Borsamız Başkanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.


Üyelerin Gözetimi

Üyelerin gözetim ve denetimi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İMKB tarafından yürütülmektedir. İMKB üyeleri, talep edildiği takdirde faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgiyi SPK ve İMKB’ye iletmek zorundadırlar. İMKB’nin ayrıca gerekli gördüğü takdirde üyelerin hesap ve kayıtlarını inceleme yetkisi bulunmaktadır. Diğer taraftan bankalar T.C. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun gözetimi altındadırlar.
Borsa İşlemlerinin Geçici ve Sürekli Durdurulması

Düzenleyici ve denetleyici otorite olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun aracı kuruluşların işlemlerini geçici veya sürekli olarak durdurma yetkisi bulunmaktadır.
İMKB’nin, SPK’dan Alım-Satıma Aracılık Yetki Belgesi almış olan bir aracı kurumu üyeliğe kabul etme veya etmeme hakkı saklıdır. Ayrıca İMKB, belirli durumlarda bir üye aracı kurumun işlemlerini geçici olarak durdurma veya üyeliğini sürekli olarak iptal etme yetkisini haizdir. Sözkonusu durumlar detaylı olarak İMKB yönetmeliklerinde tanımlanmıştır.
Borsa'da yapılan işlemler ve tescil işlemlerinin üyelere göre dağılımı:
(Dosyalar sıkıştırılmış "zipped" Excel dosyaları şeklindedir)

(Hisse Senetleri ve Tahvil ve Bono Piyasası üye işlem hacimleri dosyalarda iki ayrı Excel sheet'i şeklinde yer almaktadır)
1997 Yılındaki Dağılım
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:26   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

Adres:
İMKB
İstinye 80860 İstanbul, Türkiye

Telefon:
(90 212) 298 21 00
Fax:
(90 212) 298 25 00

İMKB ve Yönetim Kurulu Başkanı
Osman BİRSEN - İlgili Birimler: Ref 1

Yönetim Kurulu
Osman BİRSEN
Yavuz CANEVİ
Müslüm DEMİRBİLEK
Adnan CEZAİRLİ
Caner ÇİMENBİÇER

Denetim Kurulu
Atilla KÖKSAL
Asil ONAY

Birinci Başkan YardımcısıArıl SEREN - İlgili Birimler:Ref:2
Başkan Yardımcıları
Emin Ali GÜNDEZ - İlgili Birimler:
Ref 3
Esin AKBULUT - İlgili Birimler: Ref 4
Hüseyin ERKAN - İlgili Birimler: Ref 5
Cavit SAVCI - İlgili Birimler: Ref 6
Sezai BEKGÖZ - İlgili Birim: Ref 7
Hukuk Başmüşaviri
Tangül DURAKBAŞA - İlgili Birim: Ref 8

Teftiş Kurulu Başkanıİbrahim KURBAN-İlgili Birim: Ref 9
Dış İlişkiler
Eren S. KILIÇLIOGLU, Müdür
Av.Arzu GİRGİN, Müdür Yardımcısı - Yatırımcı Danışma Merkezi
Telefon : (90 212) 298 23 71, 73, 74
Fax : (90 212) 298 25 00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birimleri
Ref 1:
Özel Kalem Müdürlüğü, Güvenlik Müdürlüğü
Ref 2:
Araştırma Müdürlüğü, Bilgi Sistemleri Merkezi, Eğitim ve Yayın Müdürlüğü
Ref 3:
Gözetim Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü
Ref 4:
Değerleme ve İstatistik Müdürlüğü, Kotasyon Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü
Ref 5:
Dış İlişkiler Müdürlüğü, Uluslararası Pazar Müdürlüğü
Ref 6:
Yapı ve İşletme Müdürlüğü
Ref 7:
Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü,Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü, Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Üye İşleri Müdürlüğü
Ref 8:
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ref 9:
Teftiş Kurulu Başkanlığı

  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:28   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

DENETİM KURULU
İMKB’nin mali hesap ve kayıtlarını denetlemek üzere genel kurul üyeleri arasından Genel Kurul tarafindan iki denetçi seçilir.
İMKB’nin hesapları ayrıca bağımsız denetim kuruluşları tarafindan da denetlenmektedir.

Başkan Yardımcıları
İMKB’nin, Başkan ve Yönetim Kurulu ile müdürlükler ve diğer birimler arasındaki iletişimi sağlama ve kendilerine bağlı bulunan Borsa hizmet birimlerinin genel yönetimi ve temsili rolünü üstlenen bir Birinci Başkan Yardımcısı ve beş Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.
Hukuk Başmüşaviri
Borsa’yı adli, idari ve diğer ilgili kurumlar nezdinde temsil etmek, mevzuat düzenleme çalışmalarına yardımcı olmak, hukuki konularda Borsa Başkanı ve Borsa’nın birimlerine müşavirlik hizmeti sunmak, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunu yapmak ve bu Müdürlükçe yapılan çalışmaları takip etmek ve yönlendirmekle görevlidir. Hukuk Başmüşaviri, yönetim ve özlük işleri bakımından Başkan Yardımcısı statüsünde olup, doğrudan doğruya Borsa Başkanı’na karşı sorumludur.
Teftiş Kurulu
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Borsa Başkanlığı’nca tespit olunacak esaslar çerçevesinde Borsa üyelerinin işlemlerinin teftiş ve denetimi ile Borsa içi işlemlerin kontrol edilmesi ile yükümlüdür. Teftiş Kurulu Başkanı , yönetim ve özlük işleri bakımından Başkan Yardımcısı statüsünde olup, doğrudan doğruya Borsa Başkanı’na karşı sorumludur.
Danışmanlar
Hukuk, sanat, basın ve halkla ilişkiler, hisse senetleri piyasası gibi çeşitli konularda İMKB Başkanı’na danışmanlık yapmak üzere atanmışlardır.
Müdürlükler
İMKB’ nin günlük iş ve işlemleri çeşitli müdürlükler aracılığıyla yürütülür.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:28   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Komiteler
İMKB Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere Kotasyon, Disiplin ve Uyuşmazlık Komiteleri bulunmaktadır. Kotasyon Komitesi, menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması, çıkarılması,yeniden alınması, başvurularını değerlendirerek Yönetim Kurulu’na rapor sunmak; Disiplin Komitesi, Borsa’da düzeni ve dürüstlüğü bozan ve Borsa işlerine hile karıştıran, Borsa işlerinin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi için yapılan düzenlemelere uymayanlarla ilgili kararlar alarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak; Uyuşmazlık Komitesi, Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşteriler arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak görevlerini yapar.
Ayrıca, İMKB’de , alım-satım teknolojilerinin geliştirilmesi, vadeli işlemler de dahil olmak üzere yatırım araçlarının tanıtımı, İMKB’nin geliştirilmesi gibi çeşitli komiteler kurulmuştur.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın Denetlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu Türk sermaye piyasalarında düzenleme ve denetleme yetkileri ile donatılmış bir kurum olarak, yatırımcıların, kamunun ve bunların yatırımlarının korunmasını sağlamak amacıyla İMKB ve İMKB üyelerini denetlemekle görevlidir.
Yasal Dayanak
Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK 06 Ekim 1983 tarih ve 18183 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Kararname, Türkiye’ nin sermaye piyasalarını daha etkin hale getirmek perspektifi ile Türkiye’de menkul kıymet alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesine elverişli ortam yaratmak amacıyla Türkiye’de menkul kıymetler borsalarının kuruluş esas ve şartlarını düzenlemektedir.
Türkiye’de menkul kıymetler borsalarının kuruluş, çalışma, denetlenme ve borsada alım satım esasları ile borsa üyelerinin kuruluş, çalışma ve yükümlülüklerini düzenleyen “Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” 06.10.1984 tarih ve 18637 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:28   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Menkul Kıymet Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname

Karar No-L/91
5 Nisan 1983 tarih ve 2810 sayılı kanunun vermiş olduğu güç ve yetkiye dayanarak, Bakanlar Kurulu’nca, menkul kıymetlerin güven ve istikrar içinde işlem görmesi için menkul kıymetler borsalarının açık, düzenli ve dürüst çalışmasını sağlamak üzere, kuruluş, yönetim, çalışma esasları ve denetlenmesini düzenlemek suretiyle sermaye piyasasının ekonomik gelişmede etkin bir rol oynamasını sağlamak amacıyla, 3 Kasım 1983 tarihinde kararlaştırılarak, 06.10.1983 tarih ve 18183 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, yürürlükteki Kanun Hükmünde Kararname’de ortaya konan şartlar ve belirlenen esaslar dahilinde menkul kıymetlerin alım satımı, fiyatlarının tesbiti ve ilanı işleriyle yetkili olarak kurulan tüzel kişiliğe haiz bir kamu kurumudur. Menkul Kıymet Borsalarının gerekli görülen yerlerde kurulması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun önerisi üzerine, Maliye Bakanlığı’nın iznine tabidir.Menkul Kıymetler Borsaları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimi altındadır.
BORSA İŞLEMLERİNE AİT HÜKÜMLER
Menkul kıymet borsalarında işlem görecek menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması ile ilgili esaslara ait yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulu’ nca hazırlanarak Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca yürürlüğe konulur.
Genel veya katma bütçeli idareler ile mahalli idareler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından çıkarılacak menkul kıymetlerin Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine borsa kotuna alınması zorunludur.
Yabancı menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması Maliye Bakanlığı’nın iznine tabidir.
Menkul kıymetler borsalarındaki alım-satım işlemlerine ilişkin kurallar, Borsa Yönetim Kurulu’nca bir yönetmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Sermaye Piyasası Kurulu, bu yönetmeliği onaylamadan önce gerekli gördüklerinin değiştirilmesini talep edebilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 16:29   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Türkiye’deki Menkul Kıymet Piyasalarının Tarihçesi

Türkiye’deki organize menkul kıymet piyasalarının kökleri 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. İlk menkul kıymetler piyasası Kırım Savaşı’nı takiben 1866 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş olan “Dersaadet Tahvilat Borsası” idi. Dersaadet Borsası çökmüş Osmanlı ekonomisinden yüksek getiri almayı amaçlayan Avrupa’lı yatırımcılar içinde bir vesile olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu çöküntülerinin üzerine kuruluşunu takiben 1929 yılında çıkartılan 1447 sayılı “Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu" ile tecrübesiz sermaye piyasalarının, yeni ismiyle “İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası” adı altında organize olması sağlanmıştır.
Borsa, kısa sürede, gelişerek yurtçapında girişimcilerin fon ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli katkıda bulunmuştur. Ancak, 1929 Krizi, 2.Dünya Savaşı’nın patlak vermesi, henüz emekleyen Türk iş dünyasını olumsuz etkilemiş ve Borsa’nın başarısını gölgede bırakmıştır. Takip eden yıllardaki endüstri devrimi süresince, hisse senetlerini halka arz eden anonim şirketlerin sayısı da sürekli olarak artmıştır. Bu hisseler çoğu bireysel, bir kısmı da kurumsal olan yatırımcılardan yoğun talep görmüştür.
1980’li yılların ilk dönemlerinde sağlıklı sermaye hareketlerine uygun gerek mevzuat gerekse kurumların oluşması yönünden Türk sermaye piyasalarında önemli gelişmeler oldu. 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu çıkartıldı. Bir sene sonra 1982 yılında menkul kıymetler piyasasının idaresinden, kontrolünden ve mevzuatının düzenlenmesinden sorumlu resmi kurum olan Sermaye Piyasası Kurulu Ankara’da kuruldu.
Ekim 1983 Türkiye’de menkul kıymet borsalarının kuruluşunu öngören bir kararname çıktı. Ekim 1984’de ise "Menkul Kıymet Borsalarının Kuruluşu ve Çalışma Esasları" Resmi Gazete’de yayınlandı. Çalışma esaslarına ilişkin mevzuat Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında kabul edildi ve 1985 sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) resmen kuruldu.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 01:46 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580