Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İktisat

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 01-03-2007, 12:10   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
İşletmelerde Üretim İşlevleri

İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVLERİ
Üretim konusunda genel kabul gören iki tanım vardır.
Bunlardan birisi mühendislere, diğeri ekonomistlere aittir.
Mühendislere göre üretim, hammadde malzeme, işgücü kullanarak fiziksel bir ürün yaratma işleminin adidir.
Ekonomistler ise daha kapsayıcı bir tanımı yapmaktadırlar. Onlara göre üretim, her çeşit fayda yaratmaktır.
Ortada kalan işletmeciler için bu tanımlardan birini tercih etmekten başka bir seçenek yoktur. Öyleyse işletmeciler olarak biz de hısımlık bağımızın bulunduğu ekonomistlerin tanımını benimsemeliyiz.
Üretimi tarif ederken üretim ve yönetim kavramlarından yararlanabiliriz. Bu durumda üretim yönetiminin tarifi şudur:
İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin en ekstrem (uç) kalitede, en düşük maliyette üretimini sağlamaya yönelik faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, kadrolanması, yönlendirilmesi ve denetlenmesidir.
Üretim Yönetiminin Konuları
. İşimiz nedir?
. Tüketicilerimiz kimlerden oluşmaktadır ?
. Tüketicilerimiz ne tüketmeyi istemektedirler ?
. Tüketicilerimiz ne kadar miktarda ürün ya da hizmet satın alacaklardır ve hangi fiyat düzeyinde satın almayı düşünmektedirler ?
Ürün lideri olmayı arzulamakta mıyız ?
. İşletmemiz orijimli yeni ürünler üretmeyi ve geliştirmeyi arzulamakta mıyız ?
. Tüketici gereksinimlerini karşılama konusunda üstünlüklerimiz var mıdır ?
. Mevcut ve potansiyel rekabete nasıl karşılık vermemiz gereklidir ?
. Tüketici gereksinimlerini karşılamak için ne kadarlık coğrafyaya ulaşabiliriz ?
. Ne kadarlık bir kâr düzeyi bekleyebiliriz ?
. İzleyeceğimiz temel strateji nasıl olmalıdır ?
Üretim ve Üretim Yönetimi Kronolojisi
Üretimin insanlıkla aynı kronolojiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. İlk insanın da fiziksel gereksinimlerini karşılamak için üretime gereksinimi vardır.
Zira üretim yönetimi, bilimsel alanda üretim yönetimi Adam Smith ile başlar. Adam Smith uzmanlaşma üzerine durarak, bunun sağlayacağı avantajları şu şekilde açıklamıştır. Belirli bir iş sürekli yapılırsa , işi yapanın yeteneği artar, bir üretimin çeşitli aşamalarını aynı kişiler yaparsa zaman kaybı oluşur, Belirli bir işin belirli kısmını yaparak uzmanlık kazanan işçiler, makine ve donanımdan daha iyi yararlanırlar ve makine donanım geliştirebilirler.
Sistem Yaklaşımı ve Üretim Sistemi
Üretimde de hakim konular olduğu için üretimi de sistem olarak tasnifleyebiliriz.
Sistemleri çeşitli şekillerde tasnif edebiliriz. Doğal sistemler ve yapay sistemler bir ayırımdır Açık sistenler _kapalı sistemler şeklindedir.
Sistemleri duyarlı sistemler, duyarsız sistemler olarak da sınıflandırabileceğimiz gibi, genel sistemler, alt sistemler olarak da açıklayabiliriz. Üretim sistemini çeşitli giderlerin, çeşitli süreçlerden geçilerek insanların gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerin yaratıldığı yapılar olarak tarif edebiliriz.
Üretim faaliyetleri temel iki üretim sistemiyle yürütülür. Bunlardan birincisi sürekli üretim sistemi diğeri süreksiz üretim sistemidir. Sürekli üretim sisteminde mamüller kitle halinde önceden bilinmeyen müşteriler için sürekli olarak üretilir. Süreksiz üretimde ise bir mamülün çeşitli versiyonları yada seri halde veya siparişe göre üretilir.
Üretim Yönetiminin diğer İşlevlerle Bağlantısı
Özellikle üretim dokusunu oluşturan hammadde, insan kaynakları, teknoloji ve yönetimin nicelik ve niteliğinin belirlenmesinde üretim yönetimi talebe göre hareket etmek durumundadır. Bu nedenle pazarlamaya hareket etme zorunluluğu vardır. Üretim eylemlerinin finansmanında finansal yönetim ile bağlantı gerekir. İnsan kaynakları bölümüyle bağlantı gerekir. İşletme ürünlerinin tanıtımı için halkla ilişkilerle , teknolojik yenilikler içinde Ar-Ge ile teknolojik değişime işgücü direnmesini önlemek amacıyla örgüt geliştirmeye verimliliği sürekli artırmak için verimlilik yönetimi birimiyle sürekli bağlantı gerekir.
Karar Teorisi
Üretim yönetiminin tüm aşamaları karar çerçevesinde gerçekleşir. Karar belirli amaçlarla başlar. Belirli alternatiflerden birini seçerek devam eder. Bu tanıma göre amaçlar belirlenir., alternatif belirlenir, alternatif seçilir ve uygulanır. Üretim yönetiminde kararlar çeşitli ortamlarda alınır. Bu karar ortamları belirlilik, risk, belirsizlik , istikrarsızlık ortamı olarak ele alınır.
Üretim Planlaması
Gelecekteki üretim düzenlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bir eylemdir. Talep tahminiyle yıllık talep belirlendikten sonra kısa ayrıntılı üretim planlarının hazırlanmasının eş değişiyle üretim planlarının hazırlanmasına gelir. Üretim planları haftalık ve aylık olarak hazırlanır. Aylık üretim planları sabit ve değişken haftalık üretim planlarına bağlı olarak hazırlanır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 01-03-2007, 12:10   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Mamül Tasarımı
Mamül tasraımı tüketici araştırmasından sonra tüketicilerin ne tür fiziksel ve kimyasal ve işlevsel özellikte isteklerini belirleme ve bunları işletme ve amaçlarıyla entegre etme faaliyetleri olarak belirlenir. Fiziksel, kimyasal ve işlevsel özelliklerden kastedilen mamülün boyut, hacim, şekil, renk, temel fiyat kullanım yeri vb. yerlerdir. Mamül tasarımı işletmelerin amaçları , pazarlama stratejileri, mamülün dayanıklılığı, ekonomik etmenler ve üretim alanları etkiler.
Kapasite Planlaması
Kapasiteyi genel olarak bir işletmenin elindeki üretim faktörlerini en iyi şekilde kullanarak yapabileceği üretim miktarı olarak tanımlarız. Kapasite daha çok makineler için kullanılan bir kavramdır.
Kapasite Türleri
a) Mümkün olmayan kapasite: İşletmenin teknik projesi ve hesaplamaya dayanır.
b) Mümkün kapasite: İşletmenin bütün yıl hiç durmadan bakım ve onarım olmadan tam yetişmiş işçilerle üretim yapması mümkün değildir.
c) Fiili kapasite: Piyasa koşullarının yani dış etmenlerin etkisi altında varılan üretim gücüdür.
d) Optimum kapasite: Maliyetin en düşük olduğu haldeki üretim gücüdür.
e) Zorlanmış kapasite: Önceden düşünülen ve planlanan bir müşteri talebinin karşılanması veya önceki bir üretim faaliyeti duraksamasının oluşturduğu boşluğu gidermek gibi amaçlarla normal çalışma düzeninin üstüne, zaman ve güç zorlamalarıyla çıkılması halinde oluşan kapasitedir.
f) Aylak Kapasite (Atıl kapasite): Belirli mal ve hizmet üretim miktarı herhangi bir nedenle normal kapasitenin altına düşer. Kullanılması mümkün olduğu halde kullanılmayan bir kapasite olur. İşte bu aylak kapasitedir.
Fiili Üretim
Ayrıca birde kapasite kullanım oranı vardır . bu da şu şekilde formül edilir. ¾¾¾¾¾¾¾
Planlanan Üretim
Kapasite Seçiminde Dikkat Edilen Konular
Pazar araştırmaları yapılmalı, her ünitenin ve bütün tesislerin günde kaç saat ve yılda kaç gün çalışacağı tesbit edilmeli. Endüstri dalında yurtiçi talep belirlenmeli, ithalatı ikame etme yada ihracatta bulunabilme olanakları dikkate alınmalı. Optimum işletme büyüklüğü standartları belirlenmeli. Kuruluş yeri olarak seçilen bölge miktarı düzenlenmeli, satın alınılması düşünülen proje için sağlanabilecek finansman olanakları bulunmalı.
Talep Tahmini
Gelecekte üretilecek mal ve hizmetlerin miktarı belirlenir. Tahmin geçmişteki verilerden yararlanarak geleceğe yönelik kestirimlerde bulunma faaliyeti olarak açıklanır. Talep tahmini iki grupta incelenir. Sezgisel ve istatistiksel olarak ele alınır.
Sezgisel talep tahminlerinde yöneticilerin, çalışanların deneyimlerinden yararlanılır yada anketlerinden yararlanılır; İstatistiksel talep tahminlerinde ise şu yöntemlerle uygulanır:
a) hareketli ortalama yöntemi
b) üstsel düzeltme yöntemi
c) en küçük kareler yöntemi
  Alıntı ile Cevapla
Alt 01-03-2007, 12:10   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Fabrika Düzenleme
Fabrika yerinin içerisi donatılırken hareket miktarını zaman artırımı bakımından minumuma indirmek gerekir. Ayrıca bu düzenlemeyi hatasız sürer. Fabrika yerleştirme süreci mamül ve mamül büyüklüğüne göre olmak üzere başta üç grupta yürütülür.
Hammadde Akımı
Hammaddelerin ve yardımcı malzemelerin nihai mamül aşamasına girinceye çeşitli süreçlerden geçtiği bir gerçektir. Bu süreçlerden geçerken taşımadan dolayı görünür yada görünmez maliyetler söz konusu olur.
Süreçleme
Üretilecek mamülleri hammadde durumundan maül durumuna dönüşünceye kadar iletme içinde izlediği yolun ve uygulama işlemlerinin belirlenmesi gerekir. Bu işleme kısaca yol belirleme denilir.
Bakım Onarım
Üretim yöntemlerinde , üretim sürecinde teknoloji kullanım yoğunluğunun yüksekliği bakım onarım konusunu önemli kılar. Özellikle makinalarının bakımlarının yapılması gerekir. Bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için bakım onarım planlarının yapılması gerekir.
Teknolojik Planlama
İşletmelerin üretim yönetimi çerçevesinde yapacakları planlama türüdür. İki grupta incelenir. A) Üretim teknolojisi, B) Üretim teknolojisi (bilgi teknolojisi)
Üretim teknolojisi , makinalar, donanımlar ve parçalardan oluşur.
Bilgi teknolojisi patent , know-how, marka ve franchising oluşur.
Stok Kontrolü
İletmelerde talebi karşılamak için uygun stok miktarının bulunması kadar fazla stok miktarının bulunmaması da önemlidir. Zira fazla stok fonların bağlı kalmasına neden olur.
Stoklara ilişkin maliyetler:
a) stok bulundurmama maliyeti
b) satın alma maliyeti
c) stok kontrolü maliyeti
Üretim ve Kalite Kontrolü
Üretim ve kalite kontrolünde standartlar belirlenir. Sonuçlar belirlenir. Karşılaştırma yapılır. Sapmaların belirlenmesine engel olunur. Olumsuz sapmalarda standartlara yansıtılır ve yeniden uygulama yapılır. Bu yöntemi şöyle gerçekleştiririz:
a) önleyici kontrol: Problem çıkmaması amacıyla yapılır.
b) Sonuç kontrolü: Planlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığını araştırır.
c) Süreç: Problem çıktığı anda düzelten birimdir.
d) Bütçe denetimi: İşletmenin bütçelerini denetler, uygular ve kontrol altına alır.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 00:35 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580