Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Ödev İstek

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 27-11-2007, 21:46   #1
Inadına BeşiktAşk
 
mltm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
ödev ...Acill

'ülkeyi kalkındırcak olan paradır'
arkadaşlar bu konu hakkında bilgiye ihtiyacım var yani güzel bi şekilde savunmam lazım.bu konuda fikir werirseniz çok sevinirim.şimdiden çok teşekkürler....
mltm Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 27-11-2007, 22:23   #2
Banned
 
|RespecT Me| - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Icon15

BORÇ PARAYLA VATAN KURTARMAK
Bugün ülkemizin içinde bulunduğu dışarıdan borç para bulma politikası, kökleri Osmanlı’ya kadar uzanan bir anlayışın ürünü. Özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinde büyük bir siyasi ve ekonomik iflasa dönüşen bu Ppolitika, aslında iki tarafı keskin bir bıçak. O dönemlerde, neye mal olacağı hesaplanmadan yıllar yılı devam eden borçlanma politikasının üzerine bir de paraları eşe-dosta, yandaşa peşkeş çekme yağmacılığı eklenince, koca bir cihan devletini yitirdik.
Oysa borç parayla büyük başarılar sağlayan ülkeler de var. Mesela Almanya. Onlar da bizimki gibi büyük bir savaş mağlubiyetinin ardından 57 milyar dolar dış borçla işe başladı. Sekiz senede, mucizevî bir kalkınma hamlesiyle yanmış yıkılmış bir ülkeden dünyada söz sahibi bir ülke doğurmayı başardı.

Osmanlı devletinin dış borçlanma dönemi 1850’de başladı. Yani o meşhur Tanzimat hareketiyle. Avrupa devletlerinin gözüne girebilmek için gayri müslim teba ile müslümanları eşit statüye getiren o meşhur “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” ile.

Tanzimat fermanı sadece sosyal hayatta değil, devlet yönetiminde de bir dizi değişiklerin gerçekleşmesine sebep oldu. Gelir dağılımındaki dengesizliğin kaldırılması, ekonomik hamlelerin yapılması yerine, Avrupa benzeri idari yapılanma hareketlerine öncelik verildi. Yöneticilere “memur” sıfatı o günlerde verildi. Padişahın bazı yetkilerinin daraltılarak yeni meclislerin oluşturulması ve dolayısıyla “bürokratik sistem”in ortaya çıkması da Tanzimat döneminin eseri. Valilikler, kaymakamlıklar, kaza ve nahiye müdürlükleri, bunlara bağlı birimler ve kâtipliklerin kurulması, yeni meclislerin oluşturulması, kısaca atılan her adım paraya dayanıyordu. Bu yüzden de “Tanzimat Vükelâsı” bir dizi ekonomik tedbirler paketi uygulamaya koydu. Padişah da mecburen bu tedbirler paketini hatt-ı hümâyun neşrederek imzalamış oldu.
Ama bunlar, ülkenin hayat standartlarının yükseltilmesi için yeterli tedbirler değildi. Ülkenin sermaye ve paraya ihtiyacı vardı. Bir ülkenin ekonomik dinamizmi belli bir seviyeye kavuşmadan sosyal tedbirlerin alınması, birikmiş sorunların çözülmesi için yeterli olamazdı. Hele tabandan başlamayan, halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen, sadece devlet mekanizmalarında yapılan değişiklikler veya birkaç kanun-yönetmelik çıkarmak, sorunları çözmede hiç de işe yaramıyordu.
‘DIŞ BORÇ ALMAYA MAHKUMUZ HÜNKARIM’
Tanzimatın baş mimarı Mustafa Reşit Paşa, Sultan Abdülmecid’i bu yenileşme hareketinin gerçekleşebilmesi için dış borç almanın gerekliliği konusunda iknaya uğraşıyor, ekonominin ve hazinenin kontrolünü elinden kaçırmak istemeyen padişahın bitmez tükenmez endişelerini izale etmeğe çalışıyordu. Padişah merakla soruyordu:
“Söyler misin paşa, ceddimiz mazideki bu çeşit dertlere nasıl çare bulmuşlar? Benzeri buhranlardan nasıl çıkmışlar? Tebadan ‘imdadiye’ alarak meseleyi hal yoluna nasıl koymuşlar, araştırıyor musunuz? Kendi insanımıza ve kaynaklarımıza güvenmek yerine niçin Avrupa’dan para istiyoruz?”
Padişah, sarsıntı geçiren hazinenin ve dışarıdan alınması düşünülen borçların devleti kurtarmak için değil, bu paraların sadece kendi menfaatlerini düşünen devlet erkânı ve onların yandaşlarınca çar-çur edilebileceğini düşünüyor olmalıydı. Reşit Paşa ise Padişahı borçlanma konusunda ikna etmek için dil döküyor ve şunları söylüyordu;
“Şevketmeap! Kullarının mevzuyu derinlemesine tetkik ettiğine itimat buyurun. Evvela arz edeyim ki, devlet-i aliyenizin itilâ devrinin zirvesi olan cennetmekân Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman Hanların devr-i saadetlerinde dahi imdadiye alınmış, tüccar, zengin eşraf ve ayandan devlet borç almış, fakat bilâhare bunları iade etmişti. Hatta Mısır seferi sırasında ellibin duka altını borç alınan bir zat vefat edince, devrin defterdarı olan zat, ölenin parasının çok olduğunu, iki evladının bolluk içinde olduğunu, bu sebeple alınan paranın iade edilmemesini teklif ettiği zaman, adil padişah bu istizan varakasının üzerine el yazısıyla ‘müteveffaya rahmet, malına bereket, evladlarına afiyet, gammaza da lânet’ iradesini yazdığı meşhurdur. Ama o zaman, bir ordu seferine ihtiyaç duyulan parayı şahsen verecek zenginler var imiş. İmdad ederlermiş. Bugün şartlar değişti. Müsbet ilimler ve buhar devri başladı. Sanayi müesseseleri, bankalar, ilme dayalı ziraat olmadan milli refah olamıyor. Bunun için de bütün milletler daha zenginlerinden faizle para almışlar, eksiklerini tamamlamışlar, madenlerini işletmişler, fabrikalar kurmuşlar, limanlarını köprülerini yapmışlar, istihsallerini istihlâklerinin, ihracatlarını ithalatlarının üstüne çıkarmışlar, zengin olmuşlar. Şevketmeap! Biz dahi hariçten faizli borç almaya ve memalik-i şahanelerinde bu noksanlarımızı telafiye mecbur, hatta mahkûmuz. Yeter ki alacağımız parayı münhasıran bu gaye için sarf etmiş olalım. Kullarının hizmet-i devletlerinde bulunduğu müddetçe de buna emin olunuz. Yoksa bugün, mazide olduğu gibi halkdan imdadiye alarak devletin kısa vadeli ihtiyacını karşılamakla hiç bir netice elde edilemez. Esas hizmetleri devletçe ifa edilmemiş bir ülkede halk imdadiye vermeye kudretli değil, imdada muhtaçtır.”
Evet, mason localarında uluslararası sermayenin temsilcileri olan Galata bankerleri ile içli dışlı olmuş Reşid Paşa, “imdad”ı Batı’dan bekliyordu.
İlk resmi devlet dış borcu, aktardığımız bu konuşmadan sonra ellibeşmilyon frank olarak, Fransız-İngiliz ortak sermayeli İstanbul Bankası’ndan yapılmıştı. Yıl 1850 idi. Osmanlı tebası ise artık dış borç faizlerini ödemek için vergilere mahkûm edildiğinden habersizdi. Borçlanmayı bir erdem olarak gören devlet adamları, ülkeyi uluslararası güçlerin avucunun içine düşürüyorlardı.
Aradan geçen yüzelli sene sonra değişen ne var ki? Bankaların, finans kurumlarının isimleri ve borçların miktarlarından gayrı...
ALACAKLI VESAYETİNDE ÜLKE YÖNETMEK
Rakamlara boğulmuş bir tarih yazısı bilmiyorum sizleri sıkar mı, ama aynı delikteki yılana kaçıncı kez sokulduğumuzu görmek için biraz sabır...
Kırım Harbi, dış borç almamızın dönüm noktası. 1853’de başlayan Osmanlı-Rus savaşı İngiltere ve Fransa’nın arayıp da bulamadığı bir fırsat doğurur. Rusya’nın karşısında müttefik arayan Mustafa Reşid Paşa, Fransa ve İngiltere ile üçlü bir ittifak kurarak, güya Fransa ve İngiltere’yi Devlet-i Aliye’nin yanına çekmiştir. Oysa gerçek, Osmanlı Devleti’nin Fransa ve İngiltere’ye yem edilmesidir. Fransa ve İngiltere’nin kefaleti ile 1854’de faiz oranı % 6 olmak üzere beş milyonluk, 1856 ve 1858 de beş ve üçer milyon altınlık olmak üzere üç borçlanma gerçekleştirilir. Borç verenler, paralarının nereye harcandığını tespit için heyetler göndermeye başlarlar. Çünkü 1856 Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü, Kırım savaşında Ruslara karşı bizimle birlikte çarpışan İngiltere ve Fransa’nın taahhüdü altındadır.
1860’da devletin resmi ve gayri resmi borçlarının toplamı 774 milyon Fransız Frankı’nı buluyordu. Bunun 274 milyonunun aynı yıl içerisinde ödenmesi gerekiyordu. İngiltere fırsatı kaçırmadı: Almanya büyümüş, meşhur “Şarka Doğru” siyasetini yürürlüğe koymuştu. Osmanlı Devleti içinde daha sonra Hatt-ı Saltanat denilen Anadolu-Bağdat demiryolunun ön projesi hazırlanmış, yeni stratejiler geliştirilmektedir. İngilizler, Almanların Hindistan’a nasıl iştahla baktıklarının farkındadır ve halifenin tesirinde olan bu toprakları elinden kaçırmak istememektedir. Bunun için Osmanlı Devleti’ne vasî olmak tek yoldur. İstanbul’daki İngiliz sefiri Sör Henri Bulvenk şu sinsi teklifte bulunur: “Üçyüzmilyon frank daha verelim ve size yardım için maliyenizi kontrol edelim.”
Osmanlı hazinesi üzerinde vesayet böylece başlamış oldu, Düyun-u Umumiye’nin temelleri atıldı.
150 yıl önce olup bitenlerden söz ediyoruz. Ama her şey nasıl da aşina geliyor değil mi?
DEVLET İÇİNDE DEVLET YA DA DÜYUN-U UMUMİYE
Dış borç alımı 1862, 1865, 1869 ve 1870 senelerinde de gerçekleşti. Devlet bu borçlara karşı her seferinde çoğu yüksek gelir getiren teminatlar gösterdi. Gelen paraların çoğu savunmaya gitti. Güçlü bir donanma oluşturuldu. Onun dışında sarayın artan masrafları, verilen komisyon ve faizlere harcandı. Tarım, ekonomi, sanayi ve sosyal alanlarda ıslahatlar yapılamadı. Çoğu yüzeysel kalan bazı uygulamalar, borç alınan paraların boş yere heder olmasına sebep oldu. Mustafa Reşid Paşa kılık kıyafetle uğraşıyordu, devlet memurlarının sakalları kesiliyor, sarık yerine fes, ayağa setre pantolon giymek, devlet dairelerine padişah resimleri astırmak maharet sayılıyordu.
O meşhur 93 Harbi kapımıza gelip dayandığında artık her şey için çok geçti. Uğradığımız ağır yenilgi alacaklılarımızı telaşlandırmıştı. Savaş sonunda yapılan Berlin Kongresi’nde İtalyan delegesi Kont Alfonzo Krovetti, Osmanlı hükümet ve milletinden alacaklı olanların hukuklarının muhafazası için İstanbul’da bir mali komisyon kurulmasını kabul ettirdi. Mali vesayet, uluslararası düzeyde böylece tescil edilmiş oluyordu.
Meşrutiyet dönemlerinde de değişen bir şey olmadı. Devlet, “rüsum-u sitte” olarak anılan altı vergi çeşidini devlet içinde devlet gibi işleyen Düyun-u Umumiye’ye devretti. Bu operasyonu resmileştiren 102 maddelik anlaşma basından ve halktan gizli tutulmuştu. Resmi kaynakların bir çoğu dahi anlaşmanın tam metninden haberdar değildi. Sayısı yirmiyediyi bulan alacaklı vekilleri ve onlara katılan İstanbul’daki sefirlerinin karşısında, Osmanlı devleti ve milletini temsil eden heyete bakın: Servet Pasa, Münir Bey, Ohannes Çamiç Efendi, Vatendorf Bey, Fişer Efendi, Bertram Bey... Bu isimler bile devletin kimlerin eline kaldığının çok acı bir örneği idi.
Bu veriler, zihnimizi ister istemez yine dün-bugün mukayesesine götürüyor. “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünü bir de duvarlara mı asmalıyız acaba?
‘PAŞAM BİZ BU HARBE NİYE GİRMİŞTİK?’
Okullarda tarih derslerinde Birinci Dünya Savaşı’na giriş sebebimizi nasıl öğrendiğimizi hatırlamaya çalışalım. Bir de dönemin en yetkili ağızlarından yapılan şu açıklamaya bakalım. Böylece yakın tarihimizin olaylarını anlamada ve bugünü yorumlamada kendimize bir kapı açalım:
1918 ortalarında, bir Büyükada gezintisi sırasında meşhur yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bahriye Nazırı ve Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa’ya şu soruyu yöneltir:
- Bu harbe niçin girdik?
Cevap şöyledir:
- Maaş vermek için. Orduyu beslemek için... Hazinede on para yoktu. İtibar da tükenmişti. Ben ve Cavid Bey Fransa’nın; Tevfik Paşa ile Rauf Bey İngiltere’nin kapısını ısrarla çaldık ama kabul edilmedik. Almanların uzattığı altınları kurtuluş akçesi olarak kabule mecbur kaldık. Öteki sebepler bu temelin çevresinde yeşerdi. İktidara geldiğimiz zaman devlet maliyesinin nasıl feci iflas içinde olduğunu bilmiyorduk. Öğrendiklerimizi açıklamamıza da imkan yoktu. Çünkü bu taktirde borç para bulma ümitlerini elimizle kapamış olacaktık. Fakat kendimize gelebilmemiz için dış yardım şarttı. Bu yardım, bir taraftan hudutlarımıza tecavüze kararlı düşmanları önümüzde bulunca, bizi aynı zamanda vatan müdafaası için harbe de soktu.”
Harbe soktular da ne oldu? Acı sonucu hepimiz biliyoruz. O sonuçlardan en kötüsü, şüphesiz yine dış borçlardı. 1923’de Lozan’da karşımıza dikilen düyun-u umumiyeciler, yani alacaklılarımız, önümüze yaklaşık 130 milyon altın tutarındaki alacaklarını sürdüler. Temsilcilerimiz, borçların artık yıkılmış bulunan Osmanlı Devleti’ne ait olduğunu ileri sürdülerse de kimseyi ikna edemediler. Büyük pazarlıklar yapıldı. 1928’e kadar süren görüşmeler sonucunda, borcu ancak 87.316.000 altına indirebildik. Kabullendiğimiz bu borç miktarı bile 1928 bütçesinin tam otuzüç misli idi.
İşte dededen toruna kalan borçlar o günden bugüne uzayan bir zincirin halkaları. Ama kimse bu facialardan ders almadı. Neye mal olacağı hesaplanmadan yıllar yılı devam eden borçlanma politikasının üzerine bir de paraları eşe-dosta, yandaşa peşkeş çekme yağmacılığı eklenince, bugünlere gelmiş olduk. Oysa bizimle beraber Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Almanya’ya bir bakın!
1945’de ABD’den 57 milyar dolar borç almış, sekiz senede kalkınma mucizesini gerçekleştirmiş, yanmış yıkılmış bir ülkeden imar edilmiş ve kalkınmış bir ülke doğurmayı başarmış.
Yazık ki bizde alınan borçlar ülkeyi kalkındıracak atılımlar için kullanılmadı. Ne modern tarım, ne ileri endüstri, ne çağdaş teknoloji, ne şehircilik, ne sanat, ne sağlık ve ne de eğitim için kullanıldı.
Bugün de borç alıyoruz. Aldığımız borçları verenler devlet organlarımızı denetliyor. Yani bir bakıma maliyemiz vesayet altında. Verdikleri her kuruşun hesabını soruyorlar. Verecekleri her kuruş için minnet duyuyor, silinmesini istediğimiz her kuruş için gözlerinin içine bakıyoruz. İsteseler onlar için savaşa gireceğiz, komşularımızla kötü olacağız. Tekrar hatırlayalım; dün Almanlar’dan aldığımız borç karşılığı İngiliz ve Fransızlar’a savaş ilan etmiştik. Bugün alacaklarımızla hangi maceralara sürükleneceğimiz ise meçhul.
Ne diyelim, “tarih ibretler manzumesidir”. Ama anlayana ve ders alana...
__________________
ARKADAŞLAR SİZLERİ SALAK YERİNE KOYMAYA ÇALIŞTIM ANCAK BAŞARILI OLAMADIM. FORUM YÖNETİMİNİ ENAYİ YERİNE KOYMAYA ÇALIŞTIM ANCAK BAŞARAMADIM. SİZDEN DİLENEREK ALDIĞIM REPLERİ FORUM YÖNETİMİ SİLDİ. ŞİMDİ İSE BEN BUNA İSYAN EDİYORUM. BEN BİR MALIM!
Click the image to open in full size.
|RespecT Me| Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 27-11-2007, 22:45   #3
 
Schwarzer Adler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

link verim bi bak: Kalkınmada Sermayenin Önemi, Kalkınma Para Sermaye İlişkisi
__________________
Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar, güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar, unutma doğruların kaderidir yalnızlık, kargalar sürüyle KARTALLAR yalnız uçar..
Schwarzer Adler Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 27-11-2007, 22:51   #4
Inadına BeşiktAşk
 
mltm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

çok teşekkür ederim ....
mltm Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 27-11-2007, 23:45   #5
Banned
 
bjktuncay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

yavrum sen ilk önce o savunacağın kişiye türkiyeyi örnek ver neden diye sorarsan türkiyenin parası varmı yok,,, yok olduğu içinde kalkınamıyoruz kalkınamadığımız içinde bu hallerdeyiz ulan bi ingiltere gibi olsak fenamı olurduk
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
bjktuncay Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 28-11-2007, 00:13   #6
zɐʎaq ɥɐʎis
 
SahEmre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
bjktuncay´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
yavrum sen ilk önce o savunacağın kişiye türkiyeyi örnek ver neden diye sorarsan türkiyenin parası varmı yok,,, yok olduğu içinde kalkınamıyoruz kalkınamadığımız içinde bu hallerdeyiz ulan bi ingiltere gibi olsak fenamı olurduk
bi merhaba deseydin ilk mesjaın bu
ve tavrın garip biraz
__________________
Emre - 1981 - Yeşilköy - Arh +
SahEmre Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 28-11-2007, 00:36   #7
 
taKi_bJk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
bjktuncay´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
yavrum sen ilk önce o savunacağın kişiye türkiyeyi örnek ver neden diye sorarsan türkiyenin parası varmı yok,,, yok olduğu içinde kalkınamıyoruz kalkınamadığımız içinde bu hallerdeyiz ulan bi ingiltere gibi olsak fenamı olurduk

aleyküm selam
__________________
KIZLARIN GÖZÜ HEP YÜKSEKLERDE
ZENGİN PARALI ŞIK ERKEKLERDE
BİZİM ONLARDAN NE FARKIMIZ VAR
BEŞİKTAŞLIYIZ !
İŞTE O KADAR..
taKi_bJk Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 28-11-2007, 01:07   #8
 
Schwarzer Adler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
bjktuncay´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
yavrum sen ilk önce o savunacağın kişiye türkiyeyi örnek ver neden diye sorarsan türkiyenin parası varmı yok,,, yok olduğu içinde kalkınamıyoruz kalkınamadığımız içinde bu hallerdeyiz ulan bi ingiltere gibi olsak fenamı olurduk
Hoşgeldinnnnn... walla biz iyiyiz senden nbr ya? iyi forunlar dilerim. Kalıcı ol emi
__________________
Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar, güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar, unutma doğruların kaderidir yalnızlık, kargalar sürüyle KARTALLAR yalnız uçar..
Schwarzer Adler Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın

« - | AVRUPA BİRLİGİ »

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 00:59 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580