Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Orman Bilimleri Ödev

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22-03-2007, 11:51   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Erozyon Nedir

Toprak Nedir?


Bu tezde erozyonun ne olduğu ayrıntılı bir şekilde açıklanacağı için bu iki kavram çok önemlidir:
W Toprak
W Orman
Toprak, “fiziksel ayrışmayla gevşemiş, kimyasal ayrışma ve humuslaşma olayları ile yeni özellikler kazanmış katı yerkabuğunun en üstteki canlı tabakasıdır.”[1]
Toprağın Belli Başlı Özellikleri Şunlardır:
W Her canlının en önemli ihtiyaçlarından olan ve yenilemeyen bir doğal kaynaktır.
W Toprak, bitki, havyan ve mikroorganizmaların yaşadığı evidir ve besin deposudur.
W Suyun doğal süzgeci olan toprak, aynı zamanda bu suların deposu ve bütün madenlerin çıkarıldığı yerdir.
W Kültür ve doğanın geçmişini ortaya çıkaran belgedir.
W Yerküre’nin üstüne giydirilmiş değer biçilemez bir elbisedir. Böylece Ölümün sessizliğini sonsuzlaştırır.
W Adına “Yurt” denilmesi için kan dökülen, bu ad altında birleştirilmiş kutsal ve ulusal bir servettir.

Toprağın Anamateryalleri:
W Cansız Varlıklar (Kaya, Kum, Silt, Ölmüş Yapraklar vb.)
W Canlı Varlıklar (Ağaçlar, çiçekler, bakteriler, mikroorganizmalar vb.)
W Mineraller (demir, alüminyum, bakır)
Orman Nedir?

“Oldukça sık bir şekilde bir arada bulunan, olgunluk çağında 8 metrenin üzerinde boylanan ağaçların meydana getirdiği, geniş alanları kaplayan ****su bitki toplumlarıdır.”1 Ancak orman sadece ağaç topluluklarını ifade etmez, çünkü orman bir ekosistemdir. Ormanın oluşturduğu ekosistemin tanımı ise şudur: “ Ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla; toprak, hava, su, ışık, sıcaklık gibi cansız çevre faktörlerinin beraberce oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen doğa parçasıdır.”[2]
Ormanlar:
W En zengin, yenilenebilen doğal enerji kaynağıdır.
W Tarım topraklarının güvencesidir.
W Suyu saklayabilip, çok tutarlı harcayan bir hazinedir.
W Selin doğal önlemidir.
W Bütün canlılar için gerekli olan oksijenin üretim kaynağıdır.
W Erozyonu en önemli önlemlerinden biridir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-03-2007, 11:51   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Erozyon Nedir?

“En basit tanımlaması ile erozyon, toprak materyalinin su ve rüzgarla taşınması olayıdır. Oluşum süreci bakımından bu şekilde tanımlanan erozyon, fonsiyonel açıdan, daha doğrusu çevreye yaptığı etkiler bakımından çeşitli şekillerde karakterize edilmektedir.”1
Erozyon:
W Toprağın en büyük düşmanı, çoğu doğal afetin nedenidir.
W Su kaynaklarını karşı, çölleşmenin yanındadır.
W Taşkınların ve sellerin oluşmasındaki en önemli nedenlerden biridir.
W Tüm canlıların yuvalarını ve yaşamlarını yok eden Azrail’dir
W Toprak gibi hayat için çok önemli olan bir hazineyi yok eder.
W “Vatan topraklarını ordusuz, savaşsız, sessiz, sedasız işgal eden bir düşmandır.”[1]

Erozyonun Çeşitleri

Erozyon, suyun ve rüzgarın etkisiyle toprağı aşındırması olduğu için, erozyonu bu iki belli başlı kısımlara ayrılabilir:
W Yağmur (su) erozyonu
W Rüzgar erozyonu

Ayrıca, erozyonu aynı şekilde ancak daha ayrıntılı başlıklar içine de alınabilir:W Yağmur (su) erozyonu
W Nehir kıyısı erozyonu ve taşkınlar
W Rüzgar erozyonu
W Çığlar
W Kitle hareketleri / Kaymalar
W Heyelan
W Akma
Erozyonun Nedenleri
Erozyonun nedenleri başlıca ikiye ayrılabilir. Bunlardan birincisi “Doğal Faktörler” ikincisi ise “Antropojen Faöktörler”dir.2Doğal Faktörler:
Doğal Faktörler 4 grupta incelenir:
W Yeryüzü Şekilleri
W Anamateryal ve Toprak
W İklim
W Bitki Örtüsü

  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-03-2007, 11:52   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Yeryüzü Şekilleri:
Dağlık araziler, çok fazla eğimli ve geniş yamaçlar erozyon oranını yükselten en etkin yeryüzü şekilleridir. Ne yazık ki, bu nedenlerden dolayı topraklarının %61 “Çok eğimli” bir ülke olan Türkiye, erozyon çok elverişli bir ülkedir. Bunun gibi çok eğimli bölgelerde özel önlem alınmadan tarım veya ormancılık yapılması sakıncalıdır.

Anamateryal ve Toprak:
Toprağı oluşturan anamateryal[1] ve üzerindeki toprak ne kadar gevşek ise erozyon olma sanşı yükselir. Ülkemizin geçirdiği jeolojik evreler nedeniyle bu bakımdan erozyona çok elverişli bir bölgedir.

İklim:
Kurak olan ve yıllık yağış dağılımı düzensiz olan bölgelerde erozyon daha fazla görülür. Türkiye’de ılıman iklim kuşağında bulunması ve sık sağnak yağışlar nedeniyle erozyon tehlikesi büyüktür.

Bitki Örtüsü:
Bu faktör, erozyonu önleyen en bir doğal kaynaktır. Türkiye’de azalan ormanlar ve yeşil alanlar nedeniyle erozyonun yıldan yıla artmasına sebep olmuştur.


Antropojen Faktörler

Erozyonu çoğaltan başlıca insan aktiviteleri şunlardır:
W Yanlış Arazi Kullanma
W Hatalı Toprak İşleme
W Bitki Örtüsünü Yok Etme dir.

Yanlış Arazi Kullanma:
Bir ülkenin arazisi, çeşitli özellikleri, özellikle de eğimine göre “Arazi Yetenek Sınıfları”na ayrılır. Örneğin çok eğimli arazilerde tarım yapılmaz. Ancak ülkemizde çok iyi olan tarım alanları yerleşim yeri, en iyi meralar ise tarla olarak kullanılmaktadır.

Yanlış Toprak İşleme:
Eğer tarlalar, bağ ve bahçeler arazi koşullarına göre yapılmaz, eğim yönünde toprak işlenir ve eğim olan bir arazide teras yapılmaz ise orada erozyon artar.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-03-2007, 11:52   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bitki Örtüsünün Tahribi:
Ormanlar meralara, meralar tarlalara, tarlalar ve bahçeler ise yerleşim alanına dönüştürülmektedir. Bu geçiş dönemi doğayı etkileyen Süksesyon’u (sıralı değişim) meydana getirmektedir. Bu nedenle toprak evrim geçirir:
Ormanà Çalıà Çayır à Çakıl à Çöl


Her Aşınma Erozyon Anlamına Gelmez

Toprağın oluşması söylendiği kadar kolay olmadığı için, 1 cm’lik bir toprağın oluşması bile yüzyılları alabilir. Bu zaman sürensince eğer oluşan topraktan daha fazla bir toprak kaybedilirse bu aşınma bir erozyondur. Yani çeşitli erozyon biçimleriyle taşınan toprak 1 cm’yi geçmiyor ise, bu bir jeolojik bir erozyon sayılır ve buradaki erozyon bir sorun olarak kabul edilmez.
Erozyon sorunundan ancak toprak oluşum hızı aşınma hızının altında kaldığı zaman söz edilebilir ki buna genellikle hızlandırılmış erozyon adı verilir. İnsan etkisiyle oluşan hızlandırılmış erozyon, jeolojik erozyon hızından 5-25 kat daha hızlı olabilir.


Ülkemizde Erozyonun Boyutları
Ne yazık ki ülkemizde erozyon çok büyük bir tehlike yaratmaktadır. Aşağıda bulunan tabloya göre Türkiye topraklarının %79’unun orta ya da çok şiddetli dereceler arasında erozyon olduğunu göstermektedir:[1]

Erozyon Şiddeti
Alan
Türkiye’nin yüzölçümüne oranı
Hafif Derece
5.611.892
7.22
Orta Derece
15.592.750
20.44
Şiddetli Derece
28.334.933
36.42
Çok Şiddetli Derece
17.366.453
22.32
Toplam
66.906.028
86.40


Erozyona Karşı Alınacak Önlemler
Dünya’nın neresinde olunursa olunsun, insanlar erozyonu durdurmak ya da durdurmak için bir şeyler yapmalıdırlar. Bu nedenler değişik şartlar için deiğişik önlemler bulunmuştur. Bu bulunan önlemler ikiye ayrılmıştır: Teknik ve Biyolojik Önlemler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-03-2007, 11:52   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Erozyona Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler

Yüzey Erozyonuna Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler:
(1) Teraslandırma
(a) Tünel Tipi Teraslar(i) Tünel Tipi Yassı Teras(ii) Tünel Tipi Çift Hendekli Yassı Teraslar


(b) Otlandırılmış Tümsekler(c) Taş Kordonlar
(d) Bitki Kordonları(e) Meyve Ağacı Dikim Terasları(f) Ay Terasları(g) Kesik Teraslar(h) Yağmurluklar(I) Seki Teraslar
(i) Toprak Seki Teras
(ii) Taş Duvar Seki Teras
(j) Orman Ağacı dikim terasları(k) ”Ujda” Hendekleri(L) Otlak Tipi Yassı Temas(2) Çürük Yamaçların ve Yol v.s. Şeylerinin Yeşillendirilmesi
(a) Çizgi Ot Ekimi(b) Ot kesekleri ile kaplama(c) Örme Çitler(d) Çalı Demetleri

  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-03-2007, 11:52   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Oyuntu Erozyonuna Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler:
(1) Ağaçlandırma
(2) Meraların Otlandırılması
(3) Oyuntuların Düzeltilmesi


(a) Kuru Duvar Eşikler(a) Çalı Demetleri(c) Örme çitler(d) Delikli Saç Levhalar(e) Kafes Tel Eşik(4) Islah Barajları
(5) Akma Kanalları
(a) Normal Akma Kanalı
(b) Düşüş Duvarlı Akma Kanalı
Kıyı Erozyonuna Karşı Alınacak Önlemler:
(1) Mahmuzlar
(a) Harçlı Taş Duvar Mahmuzlar

(b) İçi taş dolu Tel Kafes Mahmuzlar(c) Kazık + Taş + Dal Mahmuzlar
(i) Tek sıra kazık Mahmuzlar
(i) Çift Sıra Kazık Mahmuzlar
(d) Üç Ayak MahmuzlarArazi Kanalları ve Akmalara Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler:
(1) Kayamaya neden olan suların drene edilmesi
(2) Derivasyon ve Baraj İnşaatı yolu ile kaymanın durdurulması
(3) Kayma Sahalarının Ağaçlandırılması ve Otlandırılması
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-03-2007, 11:53   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Rüzgar Erozyonuna Karşı Alınacak Teknik ve Biyolojik Önlemler:
(1) Koruyucu Orman Şeritlerinin Tesisi(2) Kumulların Tespiti
(a) Hakim Rüzgar yönüne dik yapay kumul şeridi oluşturulması
(b) Tahta Perdeler Tesisi
(c)Dal/Çalı vs. İle Perde Tesisi
(d) Otlandırma ve Ağçlandırma


Çığlara Karşı Alınan Teknik ve Biyolojik Yöntemler:
(1) Pasif Koruma Yöntemleri:
(a) Çığ Tünelleri
(b) Kar Akışının Kolaylaştırılması
(c) Çığ bölücü yapılar
(d) Çığ yolunu değiştirici tedbirler

(2) Aktif Koruma Yöntemleri
(a) Çığ Terasları


(b) Çığ Duvarları


(c) Çığ Piramitleri
(a) Çığ Köprüleri:

Erozyona Karşı Alınması Gereken Toplumsal Önlemler:Ormansızlaşma ve erozyon gibi doğal dengelerin bozukluğunun çölleşme getirdiği çok açıktır ve bütün dünya bunu kabul eder. Ayrıca bu çölleşmenin en büyük nedeninin “insan” olduğunu bildiğimiz halde, kendi menfaatlerimizin uğruna toprağı tahrip edip, yaptıklarımızın erozyona yol açıp sonunda da çölleşmeye yol açtığını bildiğimiz halde yaptıklarımıza hiç “dur” demiyoruz ya da herhangi bir önlem almıyoruz.
Doğa bu konuda “masum” olsa da çok güçlü bir savunma sistemi olduğunu bildiğimiz için bu bozukluk ile ilgili hiç bir önlem almadık; ancak her şeyin bir dayanma sınırı vardır ve insanlar doğanın dayanma sınırını çok fazla aşmışlardır.
Erozyon bir sosyo-ekonomik bir olaydır. Maalesef, ileri indüstri toplumları daha lüks ve yüksek yaşam standartlarına taşırlarken çevre sorunlarını da çoğaltırlar. Bu nedenle indüstrilerin şehir dışında, tarım alanlarının veya meraların üstüne inşaa edilmeyip, toprağı zaten daha kullanışsız olduğu bir alan kurulması daha akıllıcadır.
Doğaya ve yeşil örtülere sahip çıkmama, geri kalmışlığın bir göstergesidir. Çok büyük nüfus patlamaları, eğitimsizlik ve saygı eksikliği nedeniyle hem kendilerine hem ülkelerine hem de doğaya zarar vermektedirler. Bunların olmaması için bütün insanların bu konuda eğitilmesi, aslında doğaya zarar vererek, kendilerine de zarar verdiklerini ve doğaya saygı öğretilmelidir.
Doğanın tahribatının diğer bir nedeni ide toplumların kültürüdür. Doğayı koruma, ormanlara ve yeşil örtülere sahip çıkma kültürel bir olaydır. Bunun da aile, yuvasında başalaması, okulda devam etmesi ve medya dahil tüm yaşam boyunca verilmesi gereken bir eğitimdir.
Bunların yanında insanların kararını değiştiren toplumsal kuruluşlar kurulması, insanları bu kuruluşlara çağırılması ve insanları bu konuda teşvik etmeleri gerekmektedir. Ayrıca kuruluşlara destek amacıyla ülkeler anayasaya bu konuyla ilgili yasalar koyup erozyon bu kuruluşların yaptıklarını resmileştirmelidirler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-03-2007, 11:53   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Sonuç
Dünyadaki tüm besin maddelerinin %78’ini bitkisel besin maddeleri oluşturmaktadır. Bu bitkisel besin maddelerinin tek üreticisi topraktır. Bu nedenle yararlı toprağı götüren erozyon durdurulmalıdır. Topraklar kendi “yeteneklerine”[1] göre kullanılmalı, hatalı arazi kullanımından kaçınılmalı ve bitki örtüsü korunmalı ve bitki örtüsünün gelişmesinde doğaya yardımcı olunmalıdır. Tabii ki, bunların hepsini tek bir kişiden beklenemez, bu yüzden insanlar eğitilmeli ve herkes bu konuda birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Bu maddeler bu konuyu özetlemektedir:
W “Dünya insanlara ait değildir.
W Dünya bizlere geçmişin mirası değil, geleceğin emanetidir. Emanet hıyanet gerçek insanlıkla bağdaşmaz.
W Doğanın tahribi, tüm canlılara ait yaşam koşullarının yok edilmesiyle özdeşleşmiştir.
W Doğal Denge bozulmuştur. O nedenle, yaşanılabilir bir dünyanın yeniden kazanılması veya ekolojik dengenin yeniden eski sağlığına kavuşması, insan yardımı olmadan gerçekleşemez.
W Doğal kaynakların korunması ve devamlılıklarının sağlanması, onlardan en yüksek düzeyde yaralanma amacından çok, gerçek insanlığımızın ortaya konması bakımından önemlidir.
W Doğal kaynakları, sömürü materyali olarak değil, yaşamın temel varlıkları olarak görmek zamanı gelmiş, hatta geçmektedir.
W Yaşadığımız ortamı kurtarmak için henüz çok geç kalınmamıştır. Fakat olaya sadece karşıdan bakıp yorumlamakla zaman kaybetmemeliyiz. Tam aksine, çevremizi aktif olarak koruma eylemini gerçekleştirmeliyiz. Çünkü, doğayı aktif olarak koruma, tüm canlıların yaşamına hizmet demektir.
W İnsan dışında hiç bir doğal varlık, kendisini etkin bir şekilde savunamaz. Tam aksine, hepsinin korunmaya gereksinimleri vardır. Eğer insanlar, bu doğal varlıklardan en üst düzeyde ve sürekli olarak yararlanmak istiyorlarsa, bunu onları koruyacak, yani ekolojik dengeyi bozmak için bu yararlanmayı doğa yasalarına uygun şekilde yapmak zorundadırlar.
W İnsanlara doğal güzellikleri sevdirmek, ve onların tahribine acımalarını sağlamak kolaydır. Fakat insanların daha uygar ve modern bir yaşam için doğayı sürekli olarak tahrip ettiğine ve bu eylemin yaşam koşullarının ve temellerinin yok edilmesiyle eşdeğer olduğuna inandırmak çok güçtür. Buna karşın, bu güçlüğü aşmak için hepimize önemli görevler düşmektedir. Bireysel olarak yapılacak ve çok önemsiz gibi görünen bu görevleri küçümsememek gerekir. Çünkü “Hiç kimse çok az şey yapabileceği için, hiç bir şey yapmamayı yeğleyen birisi kadar büyük bir hata işleyemez.”

  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 05:55 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580