Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Din ve İlahiyat

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 27-01-2007, 09:38   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
5 Vakit Namaz

SABAH NAMAZI


SABAH NAMAZI DÖRT REKATTIR.
Önce iki rekat sünnet, sonra iki rekat farz namazı kılınır.
ÖNCE NİYET EDİLİR.“ Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmağa ”

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Alla hu ekber denir.
Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.
Önce SUBHANEKE okunur.

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Sonra KEVSER Süresi okunur.

İnna atayna kel-kevser.Fesalli lirabbike ven’har. İnne şani-eke hüvel’ebter.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )Eller bağlanır.BESMELE çekilir ve FATİHA süresi okunur.”Amin” denir.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim .Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin. Ve sonra İHLAS SÜRESİ okunur.

Kul hüvellahü ehad.Allahüssamed.Lem yelid ve lem yuled, ve lem yekül-lehü küfüven ehad.

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra
“ Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”
der doğrulup oturulur. ”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMME SALLİ ve BARİK duaları okunur.

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.
Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada
“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece sabah namazının sünneti bitmiş olur.SABAH NAMAZININ FARZI

ÖNCE NİYET EDİLİR.
“ Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmağa ”

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.
Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.
Önce SUBHANEKE okunur.

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.
Daha sonra FELAK süresi okunur.

“Kul eüzü bi-Rabbil-felak.Min şerri ma halak.Ve min şerri gasikın iza vekab.Ve min şerrin-neffasati filukad.Ve min şerri hasidin iza-hased.”


Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresi okunur.Amin denir ve NAS süresi okunur.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:39   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

NAS Sresi

“Kul eüzü bi-Rabbinnas.Melikin-nas.İlahin-nas Min şerril-ves’vasil-hannas.Ellezy yüvus’visü fiy sudurin-nas.Minel-cinneti ven-nas.”

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Dahasonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMMESALLİ ve BARİK duaları okunur.“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.
Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada
“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece sabah namazının farzı bitmiş olur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:39   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ÖĞLE NAMAZI
Öğle namazı 0n rekattır.Önce dört rekat sünnet sonra döret rekat ölen farzı kılınır.Sonra da iki rekat öğlenin diğer iki sünneti kılınır.
Önce niyet edilir.


“ Niyet ettim Allah rızası için bu günki oğle namazının dört rekat ilk sünnetlerini kılmağa” der,kıyama durup, “Allahu ekber” diyerek tekbirimi alırım.Sonra ellerimi göbek altına bağlayıı ( Kıreat )
SUBHANEKE süresini okurım.Sonrada EÜZÜ BESMELE çeker FATİHA Süresini okurum.

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk. Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Daha sonra ise FİL süresini okurum.

Elem tera keyfe fe’ale Rabbüke bi’eshabil-fiyl.Elem yac’al keydehüm fiy tadliylin ve arsele aleyhim tayran ebabiyle termiyhim bihicaratin min sicciyl.Fa’ce’alehüm ke’asfin me’kul.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )

Daha sonra besmele çekilerek Fatiha süresi okunur.


Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Sonrada KUREYŞ Süresini okunur.

Li’ilafi kureyşin,ilafihim rihleteş-şitai vessayf.Fel’yabüdü Rabbe hazel-Beyt. Elleziy et’amahüm mincuin ve amenehüm min havf.

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra
“ Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”
der doğrulup oturulur. ”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ okunur.
“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.” Daha sonra “Allahu Ekber”
diyerek ayağa ( Kıyama ) kalkarım.Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.


Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Dua bitince MAUN süresini okurum.

Era’ eytellez iy yükezzibü biddiyn.Fe’zalikellezy yedu’ul-yetiym.Ve la yehuddu ala taamil-miskiyn.Fe-veylül-lil-müsalliynel-leziynehüm an salatihim sahun.Elleziyne hüm yüraüne ve yem-naunel-maun.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:40   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.


Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Dua bitince KEVSER süresini okurum.

İnna atayna kel-kevser.Fe’salli liRabbike venhar.İnne şani’eke hüvel-ebter.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Dahasonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMMESALLİ ve BARİK duaları okunur.“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.
Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.
Sonra ayağa kalkarım Böylece öğle namazının ilk dört rekat sünnetini kılmış olurum.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:40   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ÖĞLE NAMAZININ FARZI

ÖNCE NİYET EDİLİR.
“ Niyet ettim Allah rızası için bu günki öğle namazının dört rekat farzını kılmağa ”

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.
Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.
Önce SUBHANEKE okunur.

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Daha sonra KAFİRUN süresi okunur.

Kul ya eyyühel-kafirune la abüdü ma tabüdün.Ve la entüm abidüne ma abüd.Ve la ene abidün ma ebedtüm.Ve la entüm abidüne ma abüd.Leküm dinüküm veliye din.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )


Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.


Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Dua bitince NASR süresi okunur.

İzca ca ..e nasrullahi vel –fethu .Ve raeyten-nase yedhulüne fiy diynillahi efvaca.Fe’sebbih bi’hamdi Rabbike ves’tağfir’hü innehü kane tevvaba.

Süre bitince, “Allahü Ekber” diyerek Rüküya varırım.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” denir.Sonra
“ Semiallahü limen-hamideh” der ve doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir ve , “Allahü Ekber” diyerek secde ye varılır.Üç kere “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Sonra “Allahü Ekber”
der doğrulup oturulur. ”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber” der doğrulup oturulur.Bu durumda otururken ETTEHİYYATÜ okunur.
“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.” Daha sonra “Allahu Ekber”
diyerek ayağa ( Kıyama ) kalkarım.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:41   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.


Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )


Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresini okurum.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.


Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Dahasonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMMESALLİ ve BARİK duaları okunur.

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.
Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerek... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada “Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece öğle namazının farzı bitmiş olur.  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:42   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ÖLEN NAMAZININ SON İKİ SÜNNETİ.

Önce niyet edilir. “ Niyet ettim Allah rızası için bu günki öğle namazının iki rekat son sünnetine.”

Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.
Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.
Önce SUBHANEKE okunur.

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.

Sonra EÜZÜ BESMELE çeker ELHAMI yani FATİHA yı okur Amin denir.

Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.
Daha sonra FELAK süresi okunur.

“Kul eüzü bi-Rabbil-felak.Min şerri ma halak.Ve min şerri gasikın iza vekab.Ve min şerrin-neffasati filukad.Ve min şerri hasidin iza-hased.”


Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )Yalnız besmele çeker ve FATİHA süresi okunur.Amin denir ve NAS süresi okunur.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

NAS Sresi

“Kul eüzü bi-Rabbinnas.Melikin-nas.İlahin-nas Min şerril-ves’vasil-hannas.Ellezy yüvus’visü fiy sudurin-nas.Minel-cinneti ven-nas.”

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Dahasonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMMESALLİ ve BARİK duaları okunur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:42   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.
Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.Sonrada
“Allahümme entesselamü ve min kes-selam, tebarekte ya Zel Celali vel-ikram” denir.Böylece öğlen namazının son iki sünneti bitmiş olur.Böylece öğlen namazı biter....

İKİNDİ NAMAZI

İkindi namazı sekiz rekattır.Önce dört rekat Sünnet sonra da dört rekat farz kılınır.
Önce niyet edilir. “ Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının döret rekat sünnetini kılmağa.”

Kıyama durup, “Allahu ekber” diyerek tekbirimi alırım.Sonra ellerimi göbek altına bağlayıı ( Kıreat )
SUBHANEKE süresini okurım.Sonrada EÜZÜ BESMELE çeker FATİHA Süresini okurum.

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk. Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Daha sonra ise FİL süresini okurum.

Elem tera keyfe fe’ale Rabbüke bi’eshabil-fiyl.Elem yac’al keydehüm fiy tadliylin ve arsele aleyhim tayran ebabiyle termiyhim bihicaratin min sicciyl.Fa’ce’alehüm ke’asfin me’kul.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:42   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Daha sonra besmele çekilerek Fatiha süresi okunur.


Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.

Sonrada KUREYŞ Süresini okunur.

Li’ilafi kureyşin,ilafihim rihleteş-şitai vessayf.Fel’yabüdü Rabbe hazel-Beyt. Elleziy et’amahüm
mincuin ve amenehüm min havf.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )Kıyama durup, “Allahu ekber” diyerek tekbirimi alırım.Sonra ellerimi göbek altına bağlayıı ( Kıreat )
SUBHANEKE süresini okurım.Sonrada EÜZÜ BESMELE çeker FATİHA Süresini okurum.

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk. Eüzü billahimineş-şeytanir-racim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.


Dua bitince MAUN süresini okurum.

Era’ eytellez iy yükezzibü biddiyn.Fe’zalikellezy yedu’ul-yetiym.Ve la yehuddu ala taamil-miskiyn.Fe-veylül-lil-müsalliynel-leziynehüm an salatihim sahun.Elleziyne hüm yüraüne ve yem-naunel-maun.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Daha sonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur.”Sübhanellah” diyecek kadar durur,tekrar “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” derim.Sonra “Allahü Ekber”
Diyerek ayağa kalkılır.( Kıyam )


Yalnız Besmele çeker Fatihayı okurum.Sonrada KEVSER süresi okunur.


Bismillahir-Rahmanir-Rahim.Elhamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Errahmanir-Rahiym.Maliki yevmiddiyn. İyyake na’büdü ve iyyakenes’teıyn.İhdinessıratal-müstekıym.Sıratal-leziyne en’amte aleyhim, ğayril-mağdubi aleyhim ve leddalliyn. Amin.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2007, 09:43   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Sonra KEVSER Süresi okunur.

İnna atayna kel-kevser.Fesalli lirabbike ven’har. İnne şani-eke hüvel’ebter.

Bitince “Allahü Ekber” diyerek rük’a varılır.Üç kere “Sübbahane Rabbiyel azıyım” dedikten sonra, “ Semiallahü limen-hamideh” diyerek doğrulunur.Bu anda da “ Rabbena lekelhamd” denir.
Sonra “Allahü Ekber” diyerek Secde ye varılır.Sonra üç kere, “Sübbane Rabbiyel-ala” denir.Dahasonra ise “Allahü Ekber” diyerek secde den baş kaldırılıp oturulur. ETTEHİYYATÜ ve ardından ALLAHÜMMESALLİ ve BARİK duaları okunur.

“Ettehiyyatü illahi ves-salavatü vet-tayyibatü es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh.Es-selamü aleyna ve alaibadillahis-saliyn.Eşhedü enla ilahe illallah,ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.”

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema sallyete ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme inneke hamiydün Meciyd.
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin.Kema barekte ala İbrahiyme ve ala ali İbrahiyme-inneke hamiydün Meciyd.
Rabbena aaatina fiddünya haseneten ve Fil-ahirati haseneten ve kına azabennar.Birhmetike ya Erhamerrahimin.Rabbenağfırli veli valideyye velil-mü’minine yevmeyekümul hisab.Birahmetike ya erhamerrahimin!

Dualar bitince önce sağ tarafıma yüzümü çevirerek... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” der sonra sol tarafıma başımı çevirerekı... “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” diyerek selam veririm.
Sonra ayağa kalkarım Böylece ikindi namazının ilk dört rekat sünnetini kılmış olurum.


İKİNDİ NAMAZININ FARZI

Önce niyet edilir.” Niyet ettim Allah rızası için bu günki ikindi namazının farzını kılmağa”


Sonra baş parmak uçları kulağın yumuşağına değecek şekilde eller kaldırılır ve Allahu ekber denir.
Sağ elimin avucunu sol elimin üzerine koyar bağlarım.Eller göbek altında bağlı olacak şekilde.
Önce SUBHANEKE okunur.

Sübhanekel-lahümme ve bi-hamdike ve la ilahe gayruk.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:22 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580