Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İktisat

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 26-02-2007, 10:54   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
5 Nisan Ekonomik İstikrar Kararları

5 NİSAN EKONOMİK İSTİKRAR KARARLARI
1. KARARLARA YOL AÇAN EKONOMİK ORTAM

5 Nisan Ekonomik istikrar kararlarına yol açan gelişmeler, bizzat kararların başlangıç kısmında şu şekilde açıklanmaktadır:Türkiye ekonomisinde temel yapısal değişiklik yaratan 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Tedbirlerinden sonra, özellikle 1990 yılından itibaren kamu kesimi açıklarının hızla artması, vergi gelirlerinin iç borç servisine bile yetmemesi, devletin nakit açığını iç borçlanma ile finanse eder duruma düşmesi, bu açığı kapatmak için dış borca ve Merkez Bankası kaynaklarına yönelmesi ile döviz rezervlerinin hızla erimesi, yeni bir istikrar programının yürürlüğe konulmasını zorunlu kılmıştır.

I. Kamu açıkları uzun yıllardan beri Türk Ekonomisinin gündemindeki en önemli yeri almıştır. 1996 yılından bu yana kamu açıklarının sürekli bir artış eğilimi gösterdiği dikkati çekmektedir. Yine aynı dönemde kamunun iç borçlanmasında ciddi bir artış olduğu görülmektedir.

II. Hızla artan kamu açıkları, 1989 - 1993 döneminde reel ücretlerdeki hızlı yükselme ve aynı zamanda sermaye hareketlerinin serbest bırakılması ile birlikte Türk Lirasının reel olarak değer kazanması, ekonomide iç talepten kaynaklanan bir büyüme yapısı oluşturmuştur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:54   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

III. Artan kamu açıklarının borçlanma yoluyla finansmanı, iç borçlanma faizlerinin yükselmesi ve borç vade yapısının kısalması ile sonuçlanmıştır.

IV. 1989 sonu itibariyle uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmiş olduğu bir ortamda yüksek kamu açıkları nedeniyle artan iç faizler kısa vadeli sermaye girişinin hızla artmasına neden olmuştur.

V. Ancak bu finansman yöntemi bir yandan Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında reel olarak değer kazanmasına yol açarken, diğer taraftan kısa vadeli ve çok yüksek faizli bir dış borçlanmayı beraberinde getirmiştir.

KARARLARIN AMAÇLARI

5 Nisan Kararlarının amaçları, Kararların ilgili paragraflarında şöyle sıralanmaktadır.

I. Bu programın amacı; enflasyonu hızla düşürmek, Türk Lirasına istikrar sağlamak, ihracat artışını hızlandırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürebilir bir temele oturtmaktır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:54   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

KONJONKTÜREL KARARLAR

Kararların konjonktüre yönelik maddelerden bazıları aşağıda verilmiştir.

1. Döviz Kuru, Ücret ve Fiyat Politikaları

I.Uluslararası piyasalarda güvenin sağlanması, rezervlerin güçlenmesi ve ödemeler dengesinin iyileşmesi, programın bir bütünlük içinde ve tavizsiz uygulamasına bağlıdır. Nisan ve Mayıs ayları fiyatlarının denge düzeyini bulma dönemi olacak Mayıs ayından sonra ekonomide önemli gelişmeler gözlenecektir.

II.Programın uygulanması ile oluşacak yeni koşullarda, döviz kurunun hedeflenen enflasyon oranı ile uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlamayı amaçlayan bir kur politikası izlenecek, spekülatif hareketlere izin verilmeyecektir.

Özetlersek, bütün ekonomik birimlerin, hesaplarının ileriye dönük yapmaları ve geçmiş enflasyonun toplumun hafızasından silinmesi, başarının temel şartıdır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:54   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2. Merkez Bankası ve Bankacılık Sektörüyle İlgili Tedbirler

I.Son yıllarda hızla artan kamu açıklarının Merkez Bankası ve mali piyasalar üzerindeki baskısı, para politikalarının etkin bir şekilde kullanımını zorlaştırmıştır. İstikrar programının kamu açıklarını düşürücü etkisi, Merkez Bankasının parasal büyüklükler üzerindeki kontrol gücünü arttıracak ve mali piyasalarda kalıcı bir istikrar sağlanacaktır.

II.Hazine ve diğer kamu kuruluşlarının Merkez Bankasından kredi kullanımlarına sınırlama getirilerek, Merkez Bankası daha özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.

Gelir Artırıcı Tedbirler

I.Vergi ödemeyen kesimlerin bu alışkanlıklarına son verileceği öngörülmektedir.5 Nisan’dan itibaren vergi denetimleri kamuoyunun yakından göreceği şekilde daha da yaygınlaştırılacak ve yoğunlaştırılacaktır.

II. KİT mal ve hizmet fiyatları döviz kurundaki artışlar ve piyasa koşulları dikkate alınarak yeniden belirlenerek önemli ölçüde artırılmıştır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:55   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

6 ay içinde KİT fiyatları dondurulacaktır. Şeker ve çay fiyatlarına 1994 yılının sonuna kadar zam yapılmayacaktır. Kamu açıklarının denetim altına alındığı ve parasal büyüklüklerin kontrol edildiği bu yeni ortamda, özel kesiminde fiyatlarını bu politika çerçevesinde belirlemesi beklenmektedir. Bundan sonra her türlü fiyat ayarlamasının geçmişe göre değil ileriye dönük olarak yapılması gerekir. Yani, yeni bir dönem başlamaktadır.

III. Bütçe açıklarının süratle kapatılması amacıyla, akaryakıt tüketim vergisinden bütçeye aktarılan pay %50’den %70’e çıkarılmıştır. Ayrıca akaryakıt fiyat istikrar fonu kesintisi % 10’dan % 25’e yükseltilmiştir. Bunun yanı sıra, KİT fiyat ayarlamalarıyla ortaya çıkan ek hasılatın bir bölümü Hazine’ye aktarılacaktır.

IV. KİT’lerin Hazine’ye olan borçlarının süratle ödemeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:55   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Harcama Kısıcı Tedbirler

I. 1994 yılında memur maaş artışları, mevcut bütçe ödenekleriyle sınırlı tutulacaktır. Personelle ilgili bütçe ödeneklerinden ek bir kısıntı yapılmayacaktır.Toplumda yerleşmiş bulunan geçmiş enflasyona endekslenme alışkanlığını kaldırmak gerekmektedir. Bu çerçevede, tüm toplum kesimlerinden fedakarlık beklemek toplumsal uzlaşmanın gereği olarak düşünülmektedir.

II. KİT’lerdeki sözleşmeli personelin ücretleri eş değer statüdeki memur maaşlarından daha yüksektir. Bu dengesizlik zaman içinde ortadan kaldırılacaktır.


IV. Kamu’da personel alımları dondurulmuştur. Personel ihtiyacı kuruluşlar arası nakil yoluyla karşılanacaktır. Hiç bir şekilde açıktan atama yapılmayacak, yeni kadro ve pozisyon (sözleşmeliler dahil) ihdas edilemeyecek, boş olanlar da doldurulmayacaktır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:55   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İhracata Yönelik Tedbirler

I. Önümüzdeki dönemde başta ihracat olmak üzere, turizm, dış müteahhitlik ve kazandırıcı tüm hizmetler, Türk ekonomisinin itici gücü olmak zorundadır. Yurtiçi talep yurtdışı talebin arttırılması yoluyla dengelenecek, bu yola istihdam ve döviz gelirleri arttırılacaktır. Dünya ekonomisindeki durgunluğun 1994 yılından itibaren yeniden canlanma dönemine bırakacağı yolundaki gelişmeler ve GATT Uruguay Round çerçevesinde dünya ticaretinin liberalleşmesi yolunda atılan adımlar da bunu kolaylaştıracaktır.

II. 1994 yılı başından itibaren reel düzeylerine ulaşan döviz kurları Türk lirasının çıkışının bir kaç yıldır süregelen fiyat dezavantajını ortadan kaldırmış ve rekabet edebilir bir hale getirmiştir.

III. İhracatımız için hayati öneme haiz olan Türk Eximbank kredi ve sigorta yatırımlarının, 1994 yılında kapsamı genişletilerek uygulanmasına devam edilecek, bu amaçla Eximbank’a gerekli kaynak transferi sürdürülecek, bu çerçevede bütçe açıkları kredi imkanlarından yararlanarak Eximbank’a ek 1 Milyar dolar tahsis edilecektir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:55   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

IV. AT ile gerçekleştirilecek gümrük birliği çerçevesinde, AT ve genelde dış pazarda rekabet gücüne sahip olabilecek sektörlerde üretimin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede AT normlarına teknolojisi uygun, çevreye duyarlı, değeri yüksek, moda ve markaya yönelik, uluslararası kaliteye sahip üretim ve yatırımlar desteklenecektir.Yatırım teşviklerinde mukayeseli üstünlükler ve yerli kaynak yabancı kaynak dengesi dikkate alınacak, özkaynak kullanımı geliştirilecektir.

Tarımsal Destekleme Politikaları

I. KİT’ler tarım satış kooperatifleri birlikleri ve diğer kuruluşlar aracılığıyla yürütülen tarımsal destekleme politikasında yanlışlıklar, bu kuruluşların finansman açıklarının artmasına neden olmuştur. Dünya fiyatlarının üstünde seyreden destekleme fiyatları, diğer ürünlerde eğitim alanlarının aşırı genişlemesine, üretim fazlası oluşmasına ve devletin aşırı alımlar yaparak yüksek stok maliyetlerine katlanmasına neden olmaktadır.

II.Destekleme fiyatları belirlenirken dünya fiyatlarındaki gelişmelerin yanısıra yurtiçi-faktör fiyatlarındaki gelişmelerde dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, tarımsal destekleme fiyatları ücret ve maaşlarda öngörülen hedeflerle tutarlı olarak belirlenecektir.

III. Tarımsal destekleme konusunda; hedef kitleye doğrudan ödeme yapmak ve kredi kolaylıkları sağlama gibi fiyat desteği dışındaki konulara ağırlık verilecektir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:55   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile İlgili Düzenlemeler

I. Faaliyetleri devam eden KİT’lerin özel sektör kuruluşları gibi hacze, iflasa ve tasfiyeye açık olmaları için gerekli düzenlemeler hazırlanmıştır.
II. KİT’lerin iştirakleri, gayrimenkul, dinlenme tesisleri ve lojmanların satılması hızlandırılacak bu konuda Yönetim Kurulları yetkilendirilecektir.

III. Emekli sandığına ait gayrimenkuller gözden geçirilecek, sandığa ait oteller kiraya verilecek veya satılacaktır.

IV. Özelleştirilecek kuruluşlarda rasyonalizasyon sebebiyle olabilecek istihdam azalmalarında ödenen istihdam kaybı tazminatlarının, özelleştirme kapsamında olmamakla birlikte benzer tarzda rasyonalize edilmesi, gereken KİT’lerde de ödenmesi sağlanacaktır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26-02-2007, 10:55   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Reformu

i. Sosyal güvenlik kuruluşlarına kaynak yaratmalarının sağlanması, Bütçe üzerindeki yüklerinin azaltılması ve emeklilikteki nimet - külfet dengesinin kurulması temel hedef olarak benimsenmiştir.

-Özel sağlık ve özel emeklilik sigortası teşvik edilecektir.

-Tazminatların emekli keseneği matrahına dahil edilmesi suretiyle emekli sandığı gelirleri arttırılacak ve böylece söz konusu kuruluşun bütçe üzerindeki yükü hafifletilecektir.

-Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi sigortalılar için, emekliliğe hak kazandıran prim gün sayısı belli bir geçiş süresi tanınarak, kadın sigortalı için 7200 , erkek sigortalı için 9000’e çıkarılacaktır. Ayrıca, emekli aylığı ödemelerinin başlayabileceği asgari yaş sınırı getirilecektir.
-Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine ödenen sosyal yardım zammını karşılayacak şekilde prime esas ücret yükseltilerek prim gelirleri ve bazı prim oranları arttırılacaktır.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 00:33 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580