Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İktisat

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 28-02-2007, 10:47   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Denetim Raporları

31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Bağımsız Denetim Raporu

FFK Fon Finansal Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, Uluslar arası muhasebe ve denetim standartlarına uygun olarak yapılmış olup, muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin Amerikan Dolarına çevrilmesinde yıl sonu cari döviz kuru esas alınmıştır.

Görüşümüze göre, FFK Fon Finansal Kiralama Tic. A.Ş.' nin mali tabloları 31 Aralık 2003 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul, 06 Şubat 2004
KAPİTAL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Correspondent firm of RSM İnternational
Celal PAMUKÇU
Sorumlu Ortak Başdenetçi

FFK Fon Finansal Kiralama A. Ş.
31 Aralık 2003 Tarihli Bilançosu (ABD Doları )
Varlıklar
31 Aralık 2003
31 Aralık 2002
Dönen Varlıklar
Kasa ve Bankalar (Not 4):
1.679.166
2.073.359
Menkul Kıymetler:
42.269
0
Kira Alacakları , net (Not 5):
35.796
7.116
Ortaklardan Alacaklar:
0
0
Stoklar:
0
0
Diğer Dönen Varlıklar (Not 6):
6.203.599
1.220.109
Finansal Kiralama Alacakları (Not 7):
75.996.487
28.302.635
Asgari Finansal Kiralama Alacakları:
94.082.182
33.170.209
Kazanılmamış Faizler (-):
-17.946.031
-4.698.441
Ayrılmamış Karşılık (-):
-139.665
-169.133
Dönen Varlıklar Toplamı:
83.957.317
31.603.220
Sabit Kıymetler ( Not 8):
18.889.782
3.695.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Not 9):
75.832
0
Diğer Duran Varlıklar (Not 10):
6.463
4.624
Duran Varlıklar Toplamı:
18.972.077
3.700.096


Varlıklar Toplamı:
102.929.394
35.303.315

  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 10:48   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

FFK Fon Finansal Kiralama A. Ş.
31 Aralık 2003 Tarihli Bilançosu (ABD DOLARI )
Borçlar
31 Aralık 2003
31 Aralık 2002
Kısa Vadeli Borçlar
Kısa Vadeli Banka Kredileri (Not 11):
27.140
138.874
Ticari Borçlar (Not 12):
11.687.682
1.937.182
Diğer Borçlar ve Gider Tahakkukları (Not 13):
2.078.071
2.450.404
Diğer Karşılıklar:
838.876
21.145
Kısa Vadeli Borçlar Toplamı:
14.631.769
4.547.605
Uzun Vadeli Borçlar (Not 14)
66.549.948
27.957.653
Toplam Borçlar:
81.181.716
32.505.258
Taahhüt ve Yükümlülükler (Not 20)
-
-
Özkaynaklar
Sermaye (Not 15):
10.746.256
2.447.230
Yasal Yedekler (Not 16):
129.626
110.699
Birikmiş Karlar / Zararlar (Not 17):
281.187
-311.197
Net Dönem Karı:
10.590.608
551.325
Özkaynaklar Toplamı:
21.747.677
2.798.057
Borçlar ve Özkaynaklar Toplamı:
102.929.394
35.303.315

FFK Fon Finansal Kiralama A. Ş.
31 Aralık 2003 Tarihli Gelir Tablosu (ABD Doları)
31 Aralık 2003
31 Aralık 2002
Net Satışlar
12.688.419
944.359
Satışların Maliyeti
0
0
Brüt Kar / (Zarar)
12.688.419
944.359
Araştırma - Geliştirme Giderleri
0
0
Pazarlama - Satış - Dağıtım Giderleri
0
0
Genel Yönetim Giderleri
-1.412.625
-314.676
Finansman Giderleri (Not 18)
-4.096.283
-1.901.238
Diğer Gelirler, Net (Not 19)
3.411.097
1.822.880
Vergi ve Değerleme Öncesi Kar / (Zarar)
10.590.608
551.325
Vergi Yükümlülüğü
0
0
Net Kar (Zarar)
10.590.608
551.325


  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 10:48   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

FFK Fon Finansal Kiralama A. Ş.
31 Aralık 2003 ve 2002 Tarihli Mali Tablolar Dipnotları

1.İşletmenin Kuruluşu Ve Faaliyet Konusu
FFFK Fon Finansal Kiralama A. Ş., Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi ünvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihli olağan genel kurul kararı ile Şirket ünvanı FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş, söz konusu unvan değişikliği 9 Ağustos 2002 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilerek 5610 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket makine, ekipman, kara ve deniz nakil vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda faaliyet göstermektedir.


2. Mali Tabloların Sunuluşu
a) Yasal Kayıtlar:
Şirket, hesaplarını Türk Lirası (TL) olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak tutmakta ve yasal mali tablolarını Türk Lirası olarak hazırlamaktadır. İlişikte, Amerikan Dolarına çevrilmiş olan mali tablolar, okuyucuya kolaylık sağlamak ve uluslararası sunuma uygunluk amacıyla yapılmış olan düzeltme ve tasniflerle yasal kayıtlara dayanmaktadır.

b) Yabancı Paraya Çevirme: Şirket yüksek enflasyonlu bir ekonomi içerisinde faaliyet gösterdiği için Türk Lirası olarak hazırlanmış olan mali tablolar yeniden hesaplanarak, yabancı paraya dönüşümü daha kolay olarak kabul edilen Amerikan Dolarına çevrilmiştir. Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin Amerikan Dolarına çevrilmesinde, 31 Aralık 2003 tarihli dönem sonu kuru esas alınmıştır.

3. Önemli Muhasebe Ve Raporlama İlkelerine İlişkin Açıklamalar
a) Gelir ve Giderin Muhasebeleştirilmesi:
Bütün gelir ve gider kalemleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmiştir.

b) Ortaklardan Alacaklar/Borçlar: Bu raporda ortaklarla ilgili bakiyeler ayrı olarak sınıflandırılmıştır.

c) Amortisman Yöntemi : Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak maliyet değerleri üzerinden normal ve hızlandırılmış amortisman yöntemine göre hesaplanmıştır.

d) Kıdem Tazminatı Karşılığı: Türkiye'de yürürlükteki sosyal yasaya göre, Şirket istifa ve yasalara aykırı davranış dışında kalan sebepler ve emeklilik nedeniyle iş akdi sona erdirilen çalışanlarına toplu para ödemesi yapmak durumundadır. Kıdem tazminatı için gerekli karşılık ayrılarak genel yönetim giderlerinde muhasebeleştirilmiştir.
4. Kasa ve Bankalar
31 Aralık 2003 ve 2002 tarihi itibariyle kasa ve bankalar hesaplarının detayı aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2003
31 Aralık 2002
Kasa :
155.-
-
Bankalar :
1,679,011.-
2,073,359.-
Toplam :
1,679,166.-
2,073,359.-


5. Kira Alacakları, Net
Bu kalem yıl içinde faturalanan ve yıl sonunda tahsil edilmemiş olan kira alacaklarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle faturalanmış kira alacaklarının 35,796.-USD' lik kısmı vadesinde tahsil edilememiş alacaklardan oluşmaktadır. (2002-7,116.- USD)

6. Diğer Dönen Varlıklar

31 Aralık 2003 ve 2002 tarihli diğer dönen varlıklar hesabının ayrıntıları aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2003
31 Aralık 2002
Gelir tahakkukları:
4,028,150.-
412,345.-
Devreden KDV:
2,145,651.-
772,217.-
Peşin Ödenen Vergi:
29,629.-
35,036.-
İş Avansı:
438.-
Diğer Alacaklar:
169.-
73.-
Toplam:
6,203,599.-
1,220,109.-

7. Finansal Kiralama Alacakları
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle; FFK Fon Finansal Kiralama A. Ş.' nin Finansal Kiralama Alacakları, anapara ve faiz alacakları toplamı 94,082,182.- USD (2002 - 33,170,209.- USD)'dir. Sözkonusu alacağın 75,996,487.- USD (2002 - 28,302,635.- USD) 'lik kısmı anapara , 17,946,031.- USD (2002 - 4,698,441.- USD) ' lik kısmı faiz alacakları ve 139,665.- USD (2002 - 169,133.- USD) ise şüpheli alacak karşılığından oluşmaktadır
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 01:01 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580