Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Yabancı Dil

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29-09-2007, 01:40   #1
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Common Suffixes And Prefixes

Common Suffıxes And Prefıxes

a- / an- : yoksun, olmayan anlamı verir. Örnek : atypical (tipik olmayan)
ab- : olmayan anlamı verir. Örnek : abnormal (normal olmayan)
-able / -ible : genellikle eylemden sıfat türetir. Örnek : reliable (güvenilir), readable (okunallı), available (elde edilebilir), incredible (inanılmaz)
- age : eylemden ad türetir. Örnek : leakage (sızıntı), wreckage (enkaz), marriage (evlilik)
-al : addan sıfat, eylemden ad türetir. Örnek : theoretical (kuramsal), technical (teknik), refusal (ret, kabul etmeme)
-ance / -ence : eylemden ad türetir. Örnek : assistance (yardım,destek), ignorance (cahillik), preference (tercih,öncelik)
-ant : eylemden ad ve sıfat türetir. Örnek : participant (katılımcı), determinant (belirleyici), inhabitant (oturan,sakin)
-anti : karşı, karşısında anlamı verir. Örnek: anti war (savaşa karşı), anti-social (toplum karşıtı), anti-aircraft (uçaksavr)
-ation : eylemden ad türetir. Örnek : investigation (soruşturma), communication (iletişim), resignation (istifa)
bi- : iki anlamı verir. Örnek : bilingual (iki dilli), bicycle (bisiklet), bilateral (iki taraflı)
co- : ile,birlikte anlamı verir. Örnek : co-exist (birlikle yasamak), coeducation (karma eğitim), cooperation (birlikte çalışma)
contra- / counter- : karşı.karşıt anlamı verir. Örnek : counter-attack (karşı hücum), counter-claim (karşı dava), contravention (karşı gelme)
-cy : sıfattan ad türetir. Örnek : illiteracy (cahillik), accuracy (doğruluk), dependency (bağımlılık.sömürge)
de- : işi tersine çevirme,-den kurtulma Örnek : decode (şifre çözme), decelerate (yavaşlatmak), defrost (buzları cözmek)
di- : iki,iki kez anlamı verir. Örnek : dioxide (ikioksijenli)
dis- : olumsuzluk takısıdır. Örnek : disagree (anlaşamamak), disconnect (bağlanamamak), disobey (itaat etmemek)
-en : eylem türetir. Örnek : widen (genişletmek), shorten (kısaltmak), tighten (sıkıştırmak,germek)
-er : eylemden ad türetir. Örnek : teacher (öğretmen), worker (işçi), singer (şarkıcı)
ex- : eski, önceki anlamı verir. Örnek : ex-husband (eski koca), ex-presşdent (eski başkan)
-ful : addan sıfat türetir. Örnek : careful (dikkatli), handful (avuç dolusu), helpful (yardımcı)
-hood : addan ad türetir. Örnek : childhood (çocukluk), neighbourhood (komşuluk), brotherhood (kardeşlik)
hyper- : aşırı, yüksek anlamı verir. Örnek : hypertension (yüksek tansiyon), hyperactive (aşırı hareketli), hypersensitive (aşırı duyarlı)
hypo- : düşük, olağandan az anlamı verir. Örnek : hypotension (düşük tansion), hypothermia (vücut ısısının düşmesi)
-ify : ad veya sıfattan eylem türetir. Örnek : clarify (açığa vurmak), classify (sınıflandırmak), simplify (basitleştirmek)
in- olumsuzluk takısıdır. Örnek : inhuman (merhametsiz), incomplete (elsik), inadequate (yetersiz)
il- : olumsuzluk takısıdır. Örnek : illogical (mantıksız), illiterate (cahil), illegal (yasadışı)
im- : olumsuzluk takısıdır. Örnek : immortal (ölümsüz), impartial (tarafsız), impatient (sabırsız)
-ion : eylemden ad türetir. Örnek : prevention (önleme), election (seçim), prediction (tahmin)
ir- : olumsuzluk takısıdır. Örnek : irregular (düzensiz), irresponsible (sorumsuz), irrelevant (ilgisiz)
inter- : arasında anlamı verir. Örnek : international (uluslararsı), interaction (etkileşim), interpose (arsına sokmak,araya girmek)
-ish : addan sıfat türetir. Örnek : childish (çocukça), foolish (budala), selfish (bencil)
-ism : soyut ad üretir. Örnek : optimism (iyimserlik), realism (gerçekçilik), naturalism (doğalcılık)
-ist : addan ad türetir. Örnek : linguist (dilbilimci), chemist (kimyacı), physicist (fizikci)
-ity : sıfattan soyut ad türetir. Örnek : similarity (benzerlik), credibility (güvenirlik), reality (gerçeklik)
-ive : eylemden sıfat türetir. Örnek : selective (seçici), descriptive (tanımlayıcı), attractive (çekici)
-ize / -ise : sıfattan eylem türetir. Örnek : generalize (genelleştirmek), realise (gerçekleştirmek), modernize (cağdaşlaştırmak)
-less : -siz,-sız anlamı verir. Örnek : careless (dikkatsiz), homeless (evsiz), harmless (zararsız)
-logy : bilim, inceleme anlamı verir. Örnek : biology (biyoloji), mythology (söylembilim), geology (yerbilim)
-ly : sıfattan zarf türetir. Örnek : easily (kolayca), carefully (dikkatlice), politely (kibarca)
macro- : büyük ölçüde anlamı verir. Örnek : macromolecule (büyük molekül), macrocosm (evren), macroeconomy (büyük ekonomi)
-ment : eylemden ad türetir. Örnek : development (gelişme), achievement (başarı), arrangement (düzenleme)
micro- : küçük anlamı verir. Örnek : microfilm (mikrofilm), microphone (mikrofon), micromolecule (küçük molekül)
milli- : binde bir anlamına gelir. Örnek : milligram (miligram), millilitre (mililitre)
mis- : yanlış, kötüce anlamına gelir. Örnek : misunderstand (yanlış anlamak), misuse (kötüye kullanmak), miscalculate (yanlış hesaplamak)
mal- : kötü anlamı verir. Örnek : maltreat (kötü davranmak), malediction (lanet), malevolance (kötü niyet)
mono- : tek, bir anlamı verir. Örnek : monologue (tek kişinin konuşması), monograph (tek yazı), monotone (tek ses, tek düze)
multi- : çok anlamı verir. Örnek : multinational (çok uluslu), multilateral (çok taraflı), multiform (çok şekilli)
neo- : yeni anlamı verir. Örnek : neo-logism (yeni,uydurma sözcük), neo-imperialism (yeni sömürgecilik akımı)
-ness : sıfattan soyut ad türetir. Örnek : happiness (mutluluk), carelessness (dikkatsizlik), closeness (yakınlık)
non- : değil, olmayan anlamı verir. Örnek : nonfiction (uydurma olmayan), nonstop (aralıksız) nonexistent (var olmayan)
out- : daha fazla anlamı verir. Örnek : outlive (birinden daha uzun yaşamak, outweigh (daha ağır basmak), outwear (daha uzun giymek)
over- : aşırı, çok fazla anlamı verir. Örnek : overproduction (aşırı üretim), overpopulation (aşırı büyüyen nüfus), overweight (fazla ağır olmak)
pre- : önce, önceki anlamı verir. Örnek : premature (zamanından önce olan), pre-war (savaş öncesi), precaution (tedbir)
post- : sonra, sonrası anlamı verir. Örnek : post-war (savaş sonrası), post-date (sonraki bir tarihe almak), post-mortem (ölümden sonra yapılan)
pro- : yandaşı, tarafı anlamı verir. Örnek : pro-American (American yandaşı), pro-war (savaş yanlısı)
proto- : ilk anlamı verir. Örnek : prototype (ilk örnek)
pseudo- : sözde anlamı verir. Örnek : pseudo-scientific (sözde bilimsel), pseudo-art (sözde sanat)
re- : tekrar anlamı verir. Örnek : reread (tekrar okumak), rebuild (yeniden inşa etmek), replay (tekrar oynamak)
self- : kendi, kendisi anlamı verir. Örnek : self-confidence (kendine güven), self-defence (kendini savunma), self-satisfaction (kendini tatmin)
semi : yarım, yarı anlamı verir. Örnek : semi-circle (yarım daire), semiconscious (yarı baygın), semifinal (yarı final)
-ship : durum, statü anlatır. Örnek : friendship (arkadaşlık), membership (üyelik), partisanship (taraftarlık)
-sion : eylemden ad türetir. Örnek : persuasion (ikna), conclusion (sonuş,karar), admission (kabul)
-tion : eylemden ad türetir. Örnek : reduction (indirim), production (üretim), solution (çözüm)
un - : olumsuzluk takısıdır. Örnek : unnecessary (gereksiz), unemployed (işsiz), unaccustomed (alışılmadık)
under- : az, altında anlamı verir. Örnek : underdeveloped (az gelişmiş), underline (altını çizmek), underwear (iç çamaşırı)
-wise : yönünde, bakımından anlamı verir. Örnek : clock-wise (saat yönünde), education-wise (eğitim bakımından)
-y : eylemden ad türetir. Örnek : recovery (sağlığına kavuşma), discovery (kesif), injury (yara)
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 15-12-2007, 12:18   #2
ah mine'l-aşk
 
semra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

teşekkürler
__________________


Yar gurbette can yürekte..Bir kafeste ne amansız..Sonsuz ayrılıktır geçmez zaman..Her gece hep aynıdır..Fırtınada ak ayazda..Sürgün her yerde hep yalnızdır..Gül açsada kuş uçsada..Görmez dargındır..
semra Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 26-01-2008, 11:48   #3
ah mine'l-aşk
 
semra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

kimse yok derse gelen
__________________


Yar gurbette can yürekte..Bir kafeste ne amansız..Sonsuz ayrılıktır geçmez zaman..Her gece hep aynıdır..Fırtınada ak ayazda..Sürgün her yerde hep yalnızdır..Gül açsada kuş uçsada..Görmez dargındır..
semra Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 26-01-2008, 18:23   #4
 
DUKKHA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Çok sağol meric...Gerşekten çok işime yarıyacak. Ellerine sağlık...
__________________
Lütfen forum kurallarını okuyunuz..
DUKKHA Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-02-2008, 14:54   #5
ah mine'l-aşk
 
semra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

evet çok işe yarıyor bu bilgiler
__________________


Yar gurbette can yürekte..Bir kafeste ne amansız..Sonsuz ayrılıktır geçmez zaman..Her gece hep aynıdır..Fırtınada ak ayazda..Sürgün her yerde hep yalnızdır..Gül açsada kuş uçsada..Görmez dargındır..
semra Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-02-2008, 19:07   #6
ah mine'l-aşk
 
semra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

.................
__________________


Yar gurbette can yürekte..Bir kafeste ne amansız..Sonsuz ayrılıktır geçmez zaman..Her gece hep aynıdır..Fırtınada ak ayazda..Sürgün her yerde hep yalnızdır..Gül açsada kuş uçsada..Görmez dargındır..
semra Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-02-2008, 21:46   #7
 
varada - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

valla kardeşim cok güzel örnekler vermişsin ne diyelim eline sağlık
__________________
.
varada Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-02-2008, 21:48   #8
Dişi Kartal
 
Nefertiti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Evet eline sağlık Meriç çok yararlı bilgiler.
__________________
geçti istemem gelmeni
yokluğunda buldum seni
bırak vehmimde gölgeni
gelme artık neye yarar...
Nefertiti Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-02-2008, 21:52   #9
YaSHaR1903
 
crazy_chemist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tşkler Meriç paylaşım için gerçekten de yararlı bilgiler...
crazy_chemist Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-02-2008, 21:53   #10
Forumun Mavis'i
 
Maviş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Evet güsel bilgiler.


TskLer Adminim.
__________________
Click the image to open in full size.Ey benim başımı alıp duvarlara vuran gönülüm!
Sen her böyle yaptığında bin parçaya bölündüm...
Maviş Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 21:51 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580