Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Tekstil Bölümü

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22-01-2007, 11:59   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Dokuma

DOKUMA BÖLÜMÜ

I. Bölüm:
A) Dokuma Desen Şefliği

1. Müşteriden gelen numunenin parçasının yapılabilirlik tayini

2. Şablon Hazırlığı

3. Hazırlananu şablon numunenin veya istenilen imalatın üretime aktarılması

4. Üretime giren tiplerin kontrolü

5. Ham bez ve mavi bez teknik tahlili.


II. Bölüm

Dokuma İşletmesinin Bölümleri

1. Çözgü Çekme
2. Haşıl Dairesi
3. Tahar Dairesi
4. Dokuma Dairesi
5. Bazı etkenler
  • Dokuma duruşlarına neden olan etkenler
  • Dokuma hatalarına yol açan etkenler
  • Kumaşta meydana gelebilecek hata ve çeşitleri
  • Kontrolden geçen dokuma hataları ve çözümleriSİPARİŞ

TERMİN TALEP FORMU
ÜRETİM PLANLAMA (TERMİN) → İPLİK TERMİNİ

DESEN BÜRO (İMALAT EMİRLERİ)

DOKUMA HAZIRLIK DAİRESİ (ÇÖZGÜ ÇEKME)

HAŞIL

TAHAR

DOKUMA HAM BEZ


Dokuma işletmesinde toplam 168 tezgah vardır.
GAMMA: 48 Adet 12 tanesi geniş en (2.20 cm)
% 94 Randıman 36 tanesi dar en (1.90 cm)

GTX : 72 Adet en: 1.90 cm
%85 Randıman

SOMET: 48 adet 24 tanesi 1.90 cm, dar en
% 75 Randıman 24 tanesi 2.20 cm, geniş en

Günlük üretim: 35-40.000 MT olup ortalama atkı sıklığı 24 tel’dir.

ÇÖZGÜ ÇEKME
Çözgü çekme işleminden önce genellikle aşırı büküm ipliklerin fikselenerek çözgü ve atkıda daha rahat çalışması sağlanır.
Çözgüleme işleminde bobinlerde sarılı olan iplikler levent adı verilen büyük bir makaraya istenilen uzunluk ve sıklıkta sarılır.

ÇÖZGÜ HAZIRLAMADA YÖNTEMİN SEÇİLMESİ
- Genel olarak karışık renk raporlu çözgüler konik çözgüde hazırlanır.
- Çift katlı iplikler % 95 konik çözgüde hazırlanır; çünkü haşıllanma ihtiyacı yoktur.
- Küçük partiler konik çözgüden alınır.
- Büyük partiler eğer diğer şartlar elverişli ise düz çözgüden alınır.
Konik çözgülerin hızı, düz çözgüye göre daha düşüktür. Konik çözgüde levent değiştirme zamanı daha uzun sürer.
Her iki çözgüde de ortak olan bölüm ise çoğlık yani kafes’dir.
Kafes: Dokuma hazırlık dairesinde çözgüleme işleminde bobinlerin dizildiği raftır. Her çözgü teli için tek bir bobin hazırlanır. Her bobin bittiğinde makine durur ve yerine yenisi takılır.

ÇÖZGÜ MAKİNASININ VERİMLİ ÇALIŞMASININ YOLLARI

- Kafesleri mümkün olduğunca dolu çalışılmalı
- Bobin değişim süresini azaltmak için standart ağırlıkta bobin kullanılmalı.
- Parti uzunlukları müsaade ettiği kadar bobinler sonuna kadar kullanılmalı.

DOKUMA HAZIRLIK DAİRESİ

İplikhaneden bobin halinde gelen ipliklerin dokuma dairesinde ekonomik bir şekilde dokunacak hale getirilmesi işlemine dokuma hazırlık işlemi denir.
Çözgü iplikleri arzulanan tel adedi, levent genişliği, uzunluğu ve tel adedine getirilirler. Atkı iplikleri ise dokuma dairesine bağlı olarak bobinlere veya atkı masuralarına takılır
Dokunacak ipliğin özellikleri arzulanan seviyede değilse hazırlık dairesinde özel olarak iyi hazırlanması gerekir.

KONİK ÇÖZGÜ MAKİNELERİ

Çözgü ipliklerinin bantlar halinde ve her bandın hafif yana kaydırılmış şekilde sarıldığı konik biçimli büyük tamburu olan makinelerdir.
Düz çözgüye nazaran çözgüleme kapasitesi yaklaşık 10 kat daha fazladır

HAŞIL DAİRESİ

Haşıl: Çözgü ipliklerinin dokuma sırasında maruz kalacakları mekanik etkilere karşı korumak, çözgü ipliklerindeki ebat ucuntularını birbirine yapıştırmak, ipliğin yüzeyini bir haşıl filmi ile kaplamak ve mukavemetini arttırmak için hazırlanan çeşitli ve uygun kimyasal bileşiminde yapıştırıcı özelliği bulunan viskoz bir sıvıdır.
Haşıllama ise: Bu sıvının uygun şartlarda ipliğe nüfuz etmesini sağlama işlemidir.
Haşıllama işlemi tek katlı ipliklere uygulanır. Haşıllanmamış çözgü ipliklerinde kopuşlar çok daha fazla olacaktır. Şu anda kullanılan haşıl çözeltisinin adı ROTTA olup, suda münlaidir (çözünebilir).
- Haşıllamada beklenilen en iyi sonucu almak için; çözgü ipliği elyaf cinsiyle eğirme sistemine kesikli ve kesiksiz olmasına, iplik no.suna, çözgü sıklığına ve dokuma özelliğine uygun bir haşıl reçetesi kullanarak gerekmektedir. Ayrıca haşıl maddeleri ile işletmedeki atmosferik şartlarda önemlidir.
- Haşıl maddesinin seçilmesi ve haşıllama işleminde yapılacak hatalar gerek dokuma esnasında gerekse dokumadan sonra uygulanacak terbiye işlemlerinde güçlükler oluşturabileceği gibi kaliteyi de olumsuz olarak etkiler.

Haşıl çözeltisinde aranan özellikler

- Haşıl maddesi ipliğe kolay işlemeli ve tutunmalıdır.
- Haşıl maddesinin ipliğin yüzeyine yapışma ve film tabakası oluşturma yeteneği olmalıdır.
- Haşıl maddesi esnek olmalıdır.
- İdeal bir haşıl maddesi şeffaf ve renksiz olmalıdır.

TAHAR DAİRESİ

Çözgü ipliklerinin lamellerden, gücünden ve taraktan geçirilmesi işlemidir.
Dokuma tezgahının üzerinde veya ayrı bir yerde çözgü levendindeki çözgü ipliklerinin güçlerden tahar raporuna uygun şekilde geçirilmesi işlemine fücü taharı denir. Burada önemli olan tahar planında belirtilen sıraya çok dikkatli bir şekilde bağlı olarak taharı yapmaktır. Aksi halde bir sıra atlaması örgü yapısını bozacağından telafisi çok zor olan kumaş hatalarına neden olur.
Tarak Taharı: Gücülerden geçirilmiş çözgü ipliklerini tahar kplanında belirtilen sayılarda tarak dişlilerinden geçirme işlemidir.
Her tarak dişinden geçirilen çözgü ipiği sayısı kumaş enine ve çözgü sıklığına bağlıdır.
Tarak dişinden geçerek iplik sayısı ve tarak nosu yani taraktaki diş sıklığı çözgü sıklığına bağlı olarak seçilir. Aynı zamanda iplikler dokumada yapışkan kontrol deecek lamellerden geçirilir.
Dokuma hazırlık dairesinde 1 adet otomatik tahar makinesi bulunmaktadır.
Bu makine bilgisayar üretiminin yönlendirilmesi ile çalışır. Bilgisayar taharla ilgili bütün bilgiler girilir. Bu bilgiler dokuma imalat emri üzerindeki bilgilerdir.

DOKUMA DAİRESİ

Çözgü ve atkı ipliklerinin birbiriyle 90° oluşturacak şekilde bir tekstil yüzeyi meydana getirmesine dokuma denir.
Dokuma makinelerinin temel elemanları:
Dokuma makinalarında kumaş oluşumunu sağlayan temel elemanlar şunlardır:
1. Çözgü levendi ve çözgü sarma tertibatı:
Çözgü ipliklerinin sarılı olarak bulunduğu dokuma makinesi parçası çözgü levendidir. Çözgü levendinden çözgüleri dokumaya sevk eden tertibat ise çözgü solma tertibatıdır.
2. Çözgü Köprüsü
Çözgü levendinden dikey çıkan çözgü ipliklerini yatay olarak yönlendiren ve dokuma bölgesine bu şekilde gitmesini sağlayan elemandır.
3. Lamel:
Çözgü ipliğinin kopuşu anında düşerek tüm makineyi durduran elemandır. Her bir çözgü ipliği ayrı lamelden geçer.
4. Gücü ve Çerçeveler:
Gücüler ortalarında bir göz bulunan madeni parçalardır. Gücü gözlerinden çözgü iplikleri geçer. Çerçeveler ise örgüye göre aynı hareketi yapan çözgü iplikleri geçtiği topluca takıldığı elemandır. En az iki çerçeve bulunur. Ağızlık açma tertibatları ile çerçevelere aşağı yukarı hareket verilerek ağızlık oluşumu sağlanır.
5. Atkı Atma Tertibatı ve Atkı Taşıyıcılar
Çözgü ipliklerinin oluşturduğu ağızlıktan atkı ipliğinin geçirilerek kumaş oluşumunun gerçekleşmesini sağlayan tertibat ve elemanlardır.
6. Tefe ve Birlikte Hareket Eden Tarak:
Tefenin görevi atkı taşıma elemanına kılavuzluk etmek ve üzerinde taşıdığı tarak ve vasıtası ile atkı ipliğini kumaş çizgisine sıkıştırmaktır. Tarak ise aynı zamanda çözgü ipliklerinin paralelliğini sağlayan kumaş enini ve çözgü sıklığını belirleyen elemandır.
7. Cımbarlar
Tam kumaş çizgisinde dokunmuş olan kumaşın ende büzülmesini engeleyerek, tefe vuruşu sırasında çözgü ipliklerinin kopmasına engel olurlar.
8. Kumaş Köprüsü
Dokuma kumaşının, dokuma bölgesinden bir miktar uzaklaştıran, sonra aşağı doğru yön veren elemandır.
9. Kumaş Çekme Silindiri ve Kumaş Regülatörü
Dokuma kumaşını istenilen atkı sıklığına göre belirlenen sabit bir hızla çekilmesini sağlayan elemanlardır.

Dokuma İşlemi
Dokuma işleminin başlayabilmesi için ya takım indirilmesi yani çözgü levendinin takılması yada tip değişimi olmayacak ise düğüm işleminin yapılması gerekir. Takım indirme yeri girilecek tipler için kullanılır. Çözgü levendi, makinenin önüne getirilir. Ancak bundan önce yeni tip için gerekli ayarların yapılmış olması gerekir. Takım indirme işçileri eski tipten kolon çerçeveleri ve tarağı çıkarırlar. Daha sonra taharda hazırlanmış lamellerden; gücülerden, çerçevelerden geçirilmiş çözgü levendi dokuma makinesine takılır. Bilgisayara dokuma için gerekli olan armür planı, çözgü solma kumaş sarma hızı, rapiyer devirleri, tefe devri, ağızlık yükseklikleri gibi değerler de girildikten sonra dokumaya hazır duruma gelinir. Ancak tip değişmeyecek ise düğümleme işlemi yapılır. Düğümleme yapılacak çözgü leventleri tahara girmez. Haşıldan çıktığı gibi dokuma makinesine getirilir.

DÜĞÜM İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kenar tel sayılarının eşit olup olmadığı kontrol edilir.
- Kumaş yüzeyinde eksik yada fazla iplikler kontrol edilir.
- Üstten ve alttan tekli veya çiftli bağlanmamasına dikkat edilir.
- Bağlanan düğümlerin açılmamasına dikkat edilir.
- Boş olan leventle, dolu gelen levendin çözgü tel adedi eşit olmalıdır.
- Leventlerdeki çözgü tel adedinin ve iplik No.larının aynı olmasına dikkat edilmelidir.
Dokuma işleminin sürekli ve uniform olması için çözgü ipliklerinin dokuma bölgesine sevk edilmesi ve oluşan kumaşın sarma işlem senkronize olarak gerçekleşmelidir. Düzgün bir kumaş yüzeyi elde etmek için çözgü levendindeki çözgü ipliklerinin, atılan atkı ipliği ve cm’deki atkı sıklığına bağlı olarak periyodik bir şekilde dokuma bölgesine sevk edilmesi gerekir. Bu da çözgü levendinin yavaşçe dönmesi ile üzerine sarılı çözgü ipliklerinin periyodik olarak bırakılması demektir.
Çözgü iplikleri dokuma esnasında belirli bir gerilim altında çalışır. Bunun 3 nedeni vardır. Ağızlık açma-tefe vurma-kumaş çekme tertibatları bu 3 neden olarak sayabiliriz.
Dokuma makinelerini ağızlık açma sistemlerine göre eksantrikli armürlü ve jakarlı olmak üzere 3’e ayrılır. Mensa dokuma işletmesinde bulunan makinelerde ağızlık açma sistemine göre ARMÜRLÜDÜR.
ARMÜR: Dokuma makinelerinde ağızlık oluşturmak için kullanılan, bu amaçla çerçevelerin hareketlerini sağlayan ağızlık açma tertibatıdır.
TARAK: Kumaş sıklığını ayarlayabilen bir elemandır.
Başlıca Görevleri:
- Çözgü ipliklerinin sıklığını belirlemek
- Çözgü ipliklerinin dokuma bölgesine
- Atkı taşıyıcılara kılavuzluk etmek.
- Ağızlığa yerleştirilen atkı ipliğini sıkıştırmaktır. Tarak dişi taragın iki telin arasındaki boşluktur. Tarak nosu 10 cm’daki diş sayısıdır.
- Kumaş başlangıcının düzgünlüğüne

CIMBAR: Dokunan kumaşı kumaş hattında taraktaki çözgünün enine mümkün olan en yakın oranda tutabilmek için kullanılan iğneli silindirik araca cımbaz denir. İğneli yapıya cımbar mili üzerinde dönebilen iğneli bileziklerle veya mil üzerine takılan ve yine dönebilen tek bir iğneli parça ile elde edilir.
Dokuma Kumaşta Meydana Gelebilecek Hata Çeşitleri
Kumaş hataları genellikle 3 değişik şekilde oluşur:
1. İpliğin kusurlu olması nedeniyle
2. İşçilerin ihmali ve bilgi yetersizliği nedeniyle
3. Makinenin bakımsız, ayarsız olması nedeniyle
Mensa’da şu dokuma hataları kontrolden geçer:
Parça İplik: Atkı ipliğinin içerisinde transferi sırasında verici kanca ipliği ortaya getirip alıcı kancaya bırakırken alıcı kancanın sıkıştırmanın tansiyon ayarları veya atkının sağılım tansiyonu yeterli değil ise iplik alıcı kancadan ağızlık içerisine kaçan kumaşın o bölgesinde fazla iplik görülür.
Çözüm: Rapier sıkıştırma tansiyonuna ve takının sağılım tansiyonuna bakılır
Atkı Kaçığı: Verici rapier; alıcı rapiere ipliği transfer ettikten sonra alıcı rapierin kancası ağızlıktan çıkmadan açılırsa iplik yeniden ağızlık içerisine kaçar. Buna atkı kaçığı denir.
Çözüm: Alıcı rapierin açıcı ayarlarında problem vardır. Rapierin atık ipliğini bırakma zamanı geciktirilir, ancak bu yapılırken, zamanlama iyi ayarlanmalı veya split derecesi düşürülmelidir.
Çift Atkı: Rapierler atkı ipliğini, kumaşın başındaki atkı ipliği iletimini sağlayan atkı kılavuzlarından olur. Eğer ipliği alırken tek yerine iki iplik alırsa bu hataya neden olur.
Çözüm: Atkı kılavuzu ayarları kontrol edilmelidir.
Boncuklara: Özellikle aşırı bükümlü yada yaralı ürünlerde, atkı ipliğindeki gerilim, bobinden ağızlığa kadar sabit değilse, iplik kıvrılma eğilimi gösterir. Böylece iplikte küçük düğümcükleri meydana gelir.
Çözüm: Atkı regülatörüne sürekli sardırma yapılır ve regülatörün devri düşürülür.
Atkı yığılması: Atkı bobini düzgün sarılmamışsa rapier 2-3 sarımı beraber çeker.
Çözüm: Atkı bobini değiştirilir.
Sık/Seyrek: atkı ve çözgü yönünde istenilen sıklıktan az veya fazla olmasıdır.
Çözüm: Raper çekim dişlisi değiştirilir, ki bu dişli atkı sıklığını ayarlar. Kumaş çekme-sıkma silindirleri aşınmış olabilir.
Desen Hatası: Atkı ve çözgü raporundaki hatadan kaynaklanır.
Ezilme-Delik: Çerçeve hareketi esnasında çözgülerin birbirine takılması ile atkının birkaç çözgünün üzerinden geçmesi ile oluşur. Çözüm: Atlamalı tahar yapılır.
Yağlı Ucuntu: Bakımdan sonra yağlı ucuntuların ağızlığa girmesi ile oluşur.
Tahar hatası: Raporun yanlış uygulanması yada düğümde yanlışlık yapılması ile oluşur.
Tarak İzi: Tarak telleri üzerindeki deformasyondan kaynaklanır.
Gergin/Gevşek: Çözgüde bir takım ipliklerin gerginliğinin diğrelerinden farklı olmasından kaynaklanır.
Çözgü Ucu: Kopuk alınan iplik dokumacı tarafından kesilmezse bu hata oluşur.
Çözgü Kaçığı: Çözgü kopuşu anında makinanın geç durmasından kaynaklanır. Çözüm : kavrama ayarlarına bakılır, kavrama derecesine bakılır.
Kafes: Atlama hatası birden fazla atkıda gerçekleşirse bu hata görülür.
Pamuklanma: Haşıl miktarı az veya fazla olmuş ise bu hata görülür. Çözüm: Haşıl dairesiyle ilgilidir.
Cımbar İzi: Cımbar yüksüğünün yüzeyi aşınmışsa, kumaşta çözgü boyu iz yapar. Çözüm: Yüksük değiştirilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22-01-2007, 12:29   #2
Forumun Basketçisi
 
AyTeK54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

paylaşım için teşekkürler
__________________
вιzє єğℓєηмєуι уαηℓış öğяєттιℓєя çüηкü σηℓαя нιç "ραѕ¢αℓ ησυмα" ιℓє ∂ιѕ¢σуα gιтмє∂ιℓєя...
AyTeK54 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 30-01-2007, 15:30   #3
 
Buhayal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

imparator selam, bu bilgiler gerçekten çok güzel, acaba mesleğini sorsam ayıp mı olur?
__________________
Konu Açarken Lütfen Kontrol ediniz.
Buhayal Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 30-01-2007, 17:12   #4
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

teşekkürler
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 08:53   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Alıntı:
Buhayal´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
imparator selam, bu bilgiler gerçekten çok güzel, acaba mesleğini sorsam ayıp mı olur?


mesleğim moderatör (ön muhasebe)
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 15:52   #6
ยŦยк
 
Constantin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

teşekkürler
Constantin Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 13:24 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580