Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Hayvancılık ve Tarım

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29-01-2007, 08:52   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Tavukçuluk

TAVUKÇULUK

1.GİRİŞ;
Bugün gerek dünyada, gerekse ülkemizde artan nüfusun sağlıklı ve dengeli beslenmesinin, kısa zamanda, en ucuz ve bol üretimle karşılaması ulaşılmak istenen hedeflerdendir. Bu açıdan bakıldığında diğer hayvancılık dallarına oranla yüksek üreme gücü ile hızlı ve ekonomik hayvansal protein üretimine olanak tanıyan tarımda geniş arazi gerektirmeyen kurak ve verimsiz toprakların değerlendirilmesine olanak tanıyan, tavukçuluk üretim dalının bir alt sektörü durumunda olan yumurta tavukçuluğu büyük bir önem kazanmaktadır.
Türkiye, yumurta tavukçuluğunda özellikle 1980’li yıllarda hızlı bir gelişme görülmesine ihtiyaca yönelme şeklindeki olumlu tabloya karşılık, değişik konularda karşılaşılan sorunlar ve dağ boğazlar, hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz yönde etkilemiş ve sektörün zaman zaman bunalıma düşmesine neden olmuştur.
İşbu bu çalışmada temel amaç Türkiye’de yumurta tavukçuluğunu ekonomik yönleriyle ortaya koymak, karşılaştığı sorunları belirlemek ve bu sorunların çözümüne ilişkin bazı öneriler getirmektir.
Çalışma 1981-1990 dönemi itibarıyla ele alınmıştır. Konu ile ilgili veriler DPT DİE,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve diğer ve diğer kamu kuruluşların yayınladığı kaynaklardan sağlanmıştır. Ayrıca bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan da yararlanılmıştır.
2. Türkiye’de Yumurta Tavukçuluğunun Ekonomik Yönden İncelenmesi
2.1 Tavuk Varlığı :Ülkemizde DİE tavuk ve horoz sayısını birlikte vermek tedir. 1981 yılında yaklaşık 57 milyon olan tavuk ve horoz varlığı 1990 yılına gelindiğinde %70 artmış ve yaklaşık 97 milyona ulaştırmıştır (Tablo.1) 1990 yılındaki 97 milyon olan tavuk ve horoz varlığının 44 milyonunun et tavuğu, 53 milyonunun ise yumurta tavuğu olduğu bildirilmektedir (DİE. 1992.S.15)
2.2 Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Durumu :Türkiye’de Yumurta tavukçuluğu ile ilgili işletmeleri;
a) Damızlık ve Yumurta ve civciv üretimiyle ilgili işletmeler
b) Yemeklik yumurta üretimiyle ilgili işletmeler, olmak üzere iki grupta
toplamak mümkündür. (DPT,1991,S.158)
1987 yılı verilerine göre Türkiye’de 68 tane damızlık yumurta ve civciv ü retiminde bulunan işletme vardır. Bunun 59 tanesi kamu kuruluşu,9 tanesi ise özel kuruluşa ait işletmelerdir. Kamu kuruluşlarının sayısı çok olmakla birlik te kapasiteleri 0-10.000 tavuk civarındadır. Özel sektörde ise 10.000 den az tavuk kapasiteli işletmeler yanında 25.000- 50.000 kapasiteli işletmeler yanın da, 25.000-50.000 kapa siteli işletmelerin bulunduğu dikkati çekmektedir. (Tablo.2)
  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 08:52   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Yemeklik yumurta üreten işletmeler ise ya dışarıdan ya da alarak veya uygun kapasitede de ise,civcivlerini kendileri büyüterek faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 1987 yılı verilerine göre yemeklik yumurta üretiminde bulunan 3264 işletmenin % 64.77’si 0-2500 tavuk kapasitesine sahiptir. (Tablo.2)
2.3 Yumurta Tavukçuluğunda Finansman Düzeni
Türkiye’de yumurta tavukçuluğu ile ilgili olarak üreticilere T.C. Ziraat Bankası tarafından kredi verilmektedir Fakat üreticilerin kredilerden yararlanabil mesi için belirtilen asgari kapasite veya bunun üzerinde işletme kurmaları veya kurulu işletmeye sahip olmaları gerekmektedir. Yumurta tavukçuluğu işletmelerinin cinsine göre asgari kapasite;yer de yumurta tavukçuluğunda 1.000 adet Tavuk kafeste yumurta tavukçuluğunda 2.000 adet tavuk, damızlık yumurta tavuğu işlet meciliğinde ise 1.000 adet tavuk olarak bildirilmektedir. (ÇADIRCI, 1989,s.9)
1990 yılı itibariyle, T.C. Ziraat Bankası tarafından 4.000 ve daha fazla ta vuk kapasitesine sahip işletmelere yönelik olarak, kafeste yumurta tavukçuluğuna ait 10 proje için 1.4 milyon TL. Yatırım tutarı ayrılmıştır.(T.C. Ziraat Bankası Zirai Krediler Müdürlüğü 1990 yılı kayıtları)

YILLAR
TAVUK VE
horoz VARLIĞI
(Bin Adet)
INDEKS
(1981=100)
YUMURTA
Üretim(Ton)
İNDEKS
(1981=100)
YUMURTA
İhracat (Ton)
İNDEKS
(1981=100)
YUMURTA
İthalat (Ton)
İNDEKS
(1982=100)
(X)
1981
56753
100
261000
100
3095
100
-
-
1982
50646
89
285000
109
1305
333
20
100
1983
60435
106
287000
110
17000
549
-
-
1984
60472
107
300000
115
54609
1764
1220
6100
1985
61046
108
340000
130
42777
1382
2223
11115
1986
58039
102
355000
136
24496
791
3056
15280
1987
58045
102
370000
142
21584
697
812
4060
1988
58790
104
386000
148
10020
324
332
325
1989
64078
113
395000
151
4992
161
65
325
1990
96676
170
411000
157
2476
80
254
1270

Tablo. 1: Türkiye’de Tavuk-Horoz Varlığı,Yumurta Üretimi, İhracat ve İthalatındaki Gelişmeler (1981-1990)
(x) 1981 Yılında yumurta ithalatı olmadığı için indeks hesabında 1982-100 esas alınmıştır
Kaynak: DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, Ankara, Çeşitli Yıllar
DPT, Yıllık raporlar, Ankara, Çeşitli Yıllar
  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 08:52   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

YEMEKLİK YUMURTA ÜRETEN İŞLETMELER DAMIZLIK YUMURTA VE CİVCİV İŞLETMELERİ
KAPASİTE
(TAVUK SAYISI)
İŞLETME
SAYISI
(ADET)
%

KURULUŞLAR
KAPASİTE
(TAVUK
SAYISI)
İŞLETME
SAYISI
(ADET)
%
0-2500
2114
64.77
KAMU KURULUŞU
0-10000
59
86.77
2500-5000
554
16.97
ÖZEL SEKTÖR
0-10000
3
4.41
5000-10000
289
8.85
ÖZEL SEKTÖR
10000-25000
2
2.94
10000-25000
204
6.25
ÖZEL SEKTÖR
25000-50000
4
5.88
25000-50000
74
2.27
50000’den fazla
29
0.89
TOPLAM
-
68
100.0
TOPLAM
3264
100.00

Tablo.2 Türkiye’de damızlık yumurta ve civciv ile yemeklik yumurta işletmelerinin tavuk kapasitesine göre dağılımları (1987)
Kaynak: DPT, Altıncı B.Y.K.P. Tarım ve Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Kanatlı Hay anlar Altı Komisyonu Raporu Ankara 1989ÜRETİCİ FİYATLARI (1)
TÜKETİCİ FİYATLARI (2)
YUMURTA FİYATLARI (3)

YIL
LAR
TL
(ADET)
Cari
İndeks
(1981=100)
Reel (x)
indeks
(1981=1000)
TL
(ADET)
Cari
İndeks
(1981=100)
Reel (x)
indeks
(1981=1000)

TL/
KG
Cari
İndeks
(1981=100)
Reel (x)
indeks
(1981=100)
1981
9
100
100
10
100
100
20
100
100
1982
11
122
97
12
120
97
26
130
102
1983
13
144
87
14
140
84
38
190
114
1984
18
200
80
22
220
88
60
300
120
1985
26
289
81
26
260
73
80
400
112
1986
32
356
77
33
330
71
100
500
108
1987
53
589
97
55
550
90
175
875
143
1988
81
900
84
81
810
76
310
1550
145
1989
142
1578
88
149
1490
83
500
2500
139
1990
223
2478
90
228
2880
83
720
3600
131

Tablo.3 Türkiye’de yumurta Üretici ve Tüketici ile Yem Fiyatlarındaki Gelişmeler
(x) 1981-100 Bazlı Toptan Eşya Fiyat İndeksi Kullanılarak Hesaplanmıştır.
Kaynak : (1) DİE, Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar, Ankara, Çeşitli Yıllar
(2) DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, Ankara, Çeşitli Yıllar
(3) T.Z.O.B. Zirai ve İktisadi Rapor (1990-91), yayın no:168, Ankara,1992


2.4 Yumurta Üretimi
Türkiye’de yumurta üretimi özellikle 1960’lı yıllarda önem kazanmıştır. Asıl gelişme ise son 15 yıl içerisinde olmuştur. 1981 yılında 261 bin ton olan yumurta üterimi, 1990 yılına gelindiğinde %57 artmış ve 411 bin tona ulaşmıştır (Tablo_1). Bu üretim artışın da en önemli faktör olarak ise,son yılarda modern tekniklerle üretim yapan işletmelerin sayısındaki artış gösterilmektedir (UZMAY,1991,s.94)
Türkiye’de altıncı B.YK.P’na göre yumurtada gerçekleştirilmesi planlanan yıllık yıllık ortalama üretim artışı %6.7’dir. 1994 yılı için yumurta üretim hedefi ise 560 bin ton olarak belirlenmiştir. 2000 yılında yumurta üretiminin 944 bin tona çıkması beklenmek tedir (DPT, 1990,S.57)
1991 yılı verilerine göre, Türkiye’de yumurta üretim değeri, hayvansal üretim değeri içinde %5.16, toplam tarımsal üretim değeri içinde ise %1.78 oranında bir pay almak tadır (DPT, 1993,S.14)
  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 08:53   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2.5 Yumurta Tüketimi
Türkiye’de kişi başına yumurta tüketimi 1981 yılında 89 adet iken, 1985’de 103 adete, 1990’da 127 adete yükselmiş olmasına rağmen, yine de gelişmiş ülkelerin düzeyinden düşüktür. Örneğin kişi başına yumurta tüketimi Fransa’da 250, Almanya’da 253 adet İngiltere’de ise 198 adettir. (UZMAY,1991, S.35)
Altıncı B.Y.K.P’da kişi başına yumurta tüketimi 1990 yılı için 7.430 kg, plan dönemi sonunda ise 8.830 kg olarak tahmin edilmektedir. Bu değerin 2000 yılında kişi başına 11.640 kg’ a ulaşması beklenmektedir. Türkiye’de yumurta üretiminin %5-15 kadarının ihraç edilmesi, kalan miktarın ise ülke içinde tüketilmesi nedeniyle kendine yeterli kabul edilmektedir (DPT, 1991,S.190)
2.6 Yumurta Pazarlama ve Fiyat Sistemi
Türkiye’de yumurta pazarlamasında, yeterli soğuk hava deposunun bulunmayışı nedeniyle, üreticiler yumurtalarını hemen satma zorunda kalmakta ve yumurta pazarında büyük bir aracı kitle oluşmaktadır. Yumurtalar üreticiler tarafından ya doğrudan pa zarlanmakta ya da toplayıcılar kanalıyla bölge veya bölge dışı toptancılara dağıtılmaktadır.Toptancılar tarafından kamyonetli dağıtıcı ve yumurta toplayıcıları yoluyla alınan yumurtalar küçük toptancılara iletilmektedir Burada da yine kamyonetli dağıtıcılar tarafından perakende satış yapan çoğunlukla Pazar ve bakkallardan almaktadır (Şekil 1)
İhracatçı firmalar ise ya üretimlerini kendileri gerçekleştirerek dış satımda bulunmakta, yada üreticilerle sözleşmeler üzerinde yumurta pazarlamaktadırlar.
Türkiye’de tavuk ürünlerinin üretim ve pazarlaması ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı uğraşmaktadır.
Dış ticaret mevzuunda Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Son dönemde uygulanan ithalat rejim kararları ve yönetmeliğine göre damızlık amaçla ithal edilen tavuk yumurtalarında gümrük vergisi CİF’in % 1 alındığı Toplu Konut Fon’unda ise herhangi bir bedel tahsisinde bulunulmadığı, ancak damızlık dışı kuş ve kümes hayvanlarının yumurtalarına (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş ve pişirilmiş) ise CİF’in %15’i ve Toplu Konut fonu olarak her bin adette 17 dolar tahsisin ön görüldüğü belirtilmektedir. (İGEME, 1+990, s.13)
İhracatta ise herhangi bir teşvik yoktur. Sadece 1986 yılında her bin adette 10 dolar destekleme ve fiyat istikrar fonundan ödeme yapılmış, 1990 yılında bu uygulama kaldırılmıştır.
Türkiye’de son yıllarda kooperatifleşme yolu ile yumurta pazarlama eğilimi de görülmektedir. Bugün önemli yumurta kooperatifleri Başmakcı Tarımsal Kalkınma Kooperaifi (Afyon),Bigadiç Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Balı kesir), Tavşanlı ve Havalisi Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama Kooperatifi (Kütahya), Dinar sınırlı sorumlu Dinar ve civarı Küçük Evcil Hayvan Temini ve Pazarlama Kooperatifidir (Dinar).Bu kooperatiflerden özellikle Başmakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yumurta fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Her Çarşamba günü kooperatifte beş ayrı yumurta sınıfı için ayrı ayrı fiyat teşekkül etmekte ve bu telefonla ülke düzeyine yayılmakta, böylelikle kooperatif bir borsa niteliği kazanmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 08:53   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Konu fiyat sistemi açısından ele alındığında, Türkiye’de yumurta fiyatlarının serbest piyasa koşullarında arz ve talebe bağlı olarak değiştiği ortaya çıkmaktadır. Fiyatların serbest piyasa koşullarında oluşması, toptancı ve pazarlayıcıların fiyat üzerinde kontrolünü arttırmaktadır.
Bunun dışında özellikle mevsime bağlı olarak talebin değişmesi, ihracattaki darboğazlar ve üretim planlamasının olmaması, yemeklik ve damızlık yumurtada fiyatların yılı içinde önemli dalgalanmalar göstermesine neden olmaktadır. (GÜNEŞ,1985,S.28). Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada yumurta fiyatlarının Temmuz ayında yıl içindeki en düşük, Aralık ayında ise en yüksek düzeye ulaştığını ortaya koymuştur (KONAK, 1988, S.89)
Türkiye’de ilgili dönemle re el fiyatlarla yumurta üretici fiyatlarında %10 oranında bir azalma, yumurta tüketici fiyatlarında %17 oranında bir azalma, yumurta yemi fiyatlarında ise %31 oranında bir artış görülmüştür (Tablo.3)
Yapılan bir araştırma Türkiye’de 1 kg. yumurta için tüketicinin ödediği fiyatın %74’ünün üretici eline geçtiğini, %26’sının ise pazarlama marjı olduğunu ortaya koymuştur (AÇIL-ARIKAN, 1982, s.85)
Ayrıca yine yapılan bir araştırmada kooperatif ortağı olan üreticilerin olmayanlara göre yumurta fiyatlarında %9,86 oranında bir fazlalık elde ettikleri saptanmıştır (ÇIKIN, 1980,S.311)
2.7 Yumurta İhracatı
Türkiye yumurta ihracatında 1981 yılından sonra büyük gelişme görülmüş, 1984 yılında en yüksek düzeye (54609 ton) ulaşılmıştır. 1981 yılında yumurta ihracatı 3100 ton iken, 1990 yılına gelindiğinde %20 azalmış ve 2500 ton olarak gerçekleşmiştir. (Tablo.1) Yumurta ihracatı genelde Arap Ülkeleri ile Almanya’ya yapılmaktadır. Türkiye’nin 1990 yılında gerçekleştirdiği 2500 tonluk yumurta ihracatının parasal değeri yaklaşık 4.06 milyon dolardır. Bu değer Türkiye’nin 1990 yılında gerçekleştirdiği toplam tarım ve hayvancılık ihracatı içinde %0.17, genel ihracat içinde ise %0.03 oranında bir pay almaktadır (DPT, 1993, S.15)
2.8 Yumurta İthalatı
Türkiye 1981 yılında yumurta ithalatında bulunmamıştır. 1982’de 20 ton olan yumurta ithalatı, 1986 da 3056 tona çıkmış, 1990 yılında ise 254 ton olarak gerçekleşmiştir (Tablo.1)Yumurta ithalatı genelde Yugoslavya,Romanya,Fransa ve Hollanda gibi ülkelerden yapılmaktadır. Türkiye’nin 1990 yılında gerçekleştirdiği 254 tonluk yumurta ithalatının parasal değeri yaklaşık 701 dolardır. Bu değer Türkiye’nin 1990 yılın da gerçekleştirdiği toplam tarım ve hayvancılık ithalatı içinde %0.05, genel ithalat için de %0.003 oranında bir pay almaktadır. (DPT

  Alıntı ile Cevapla
Alt 29-01-2007, 19:10   #6
Forumun Basketçisi
 
AyTeK54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

paylaşım için tşkler
__________________
вιzє єğℓєηмєуι уαηℓış öğяєттιℓєя çüηкü σηℓαя нιç "ραѕ¢αℓ ησυмα" ιℓє ∂ιѕ¢σуα gιтмє∂ιℓєя...
AyTeK54 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 03:14 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580