Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Bæsın Yayın

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07-02-2007, 13:09   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Dergi

I. BÖLÜM

DERGİ

1.1. Dergi Nedir?
Düzenli aralıklarla yayınlanan, değişik ilgi alanlarına hitap eden, deneme, makale, inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazılar, değişik edebi türleri ya da belirli konulara yönelik derlemeleri içeren ve genellikle resimli olan basılı yayınlardır.[1]
Dergiler alanlarına göre; toplumu bilinçlendiren medya iletişim araçlarındandır. Bu dergi türlerini belirtecek olursak;
Ø Magazin dergileri
Ø Gezi – seyahat dergileri
Ø Sanat dergileri
Ø Moda dergileri
Ø Coğrafya – Turizm dergileri
Ø Güncel haber dergileri
Ø Mizah dergileri
Ø Edebiyat dergileri
Dergiler genellikle süreli yayınlardır. Çoğunlukla aylık olarak yayımlanır. Ancak haftalık ya da iki aylık ve yılda bir kez çıkan dergiler vardır. Dergiler niteliklerine göre farklıdırlar.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:09   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Belirli bir konunun ayrıntılı olarak incelendiği bir iletişim aracıdır. Gazetelerde gerektiği gibi incelenmeyen, atlanan bilgilerin daha yoğun bir şekilde verilmesi söz konusudur. Dergilerin en belirgin özelliği, yöneldikleri belirli bir okuyucuyu kitlesinin olmasıdır. Dergiler, gazeteler gibi günlük yayımlanmayıp, periyodik olarak haftalık, aylık, üç aylık vb. aralarla yayınlanmaktadır. Dergiler değişik hedef kitlelere yönelmektedir. Örneğin; hukuk dergisi, ekonomi dergisi, kadın dergisi gibi. Ekonomiyi ilgilendiren bir konu, kadın dergisine gönderilirse yayınlanmaması muhtemeldir. Dergiler halkla ilişkiler uzmanının özel kitlelere ulaşması gerektiğinde işini kolaylaştırır. Çünkü verilecek mesajlar daha kolay işlenebilecek, kitlelere daha kolay ulaşabilecektir.
Dergiler, işletmeler tarafından da çıkartılabilir. İşletme dergileri çalışanlara, ortaklara, müşterilere, bayilere vb. yönelik hazırlanır. Bu tür dergilerde kuruluşta meydana gelen olaylar, ziyaretçiler işletme faaliyetleri, atamalar, kutlamalar vb. yer alır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:09   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.1. Derginin Tarihi
Tarihsel kökenleri el yazması kitapçılık, el ilanı, balad, halk masalı ve almanaklara kadar inmekle birlikte, gerçek anlamda dergiler batıda basımcılığın gelişmesinden sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Zamanla kitap ile gazete arasındaki geniş bir alanı dolduran dergiler, günümüzde biçim ve içerik açısından çok değişik türlere ayrılmıştır.
İlk dergiler, bilinen en eski dergi olan ve Hamburg’da yayımlanan “Erbauliche Monaths-Unterredungen”i - Örnek Aylık Düşünceler (1663-1668) çok geçmeden öteki Avrupa ülkelerinden çıkan benzer yayınlar izledi. Bilim alanındaki gelişmeleri tartışma ve yayma gereğinden doğan bu ilk dergiler, hemen her alana ilişkin yazıları kapsıyordu. Edebiyat dergileri yönünde ilk adımlar, düzenli kitap kataloglarına eklenen eleştiri yazılarıyla atılmıştır. Okuyucuyu eğlendirmeye, meraklarını gidermeye ve yararlı öğütler vermeye yönelik hafif dergi türü 1672’de yayımlanan “Mercure Galant”la başladı ve kısa sürede etkili oldu.
18. yüzyıldaki gelişmeler, yüzyılın başında okuryazarlığın ve yeni düşüncelere ilginin artmasıyla, dergiler daha oturmuş bir yapı kazandı.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:10   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

19.yüzyıl ve kitlesel yayınlar 1830’larda daha geniş okuyucu kitlelerine ulaşmak amacıyla çıkarılan ilk ucuz dergilerin eğiticilik işleri, zamanla yerini değişik konularda ilginç bilgiler verme ve oyalayıcı konuları işlemeye bıraktı. Bazıları aile, kadın ve çocuk gibi belirli kesimlere seslenen bu dergilerde resimlere bolca yer verileye başladı. Aynı zamanda, kolay okunan, hafif edebiyat dergileri de yaygınlaştı. Fiyatların düşmesine paralel olarak artan satışlar, reklamların bu alanda da boy göstermesine yol açtı. Avustralya, Hindistan ve Çin gibi batı etkisine açılan ülkelerde ilk dergiler 19. yüzyılda çıkmaya başladı.
Aile ağının idealleştiği bu dönemde kadın dergileri başlı başına bir tür olarak gelişmeye başladı. Giderek ev işleri, mutfak ve giyim konularında yararlı bilgilere ağırlık veren bu dergiler göğü ve moda alanında yol göstericilik üstlendi. The Lady (1865) Harpers Bazar (1867-1929’den sonra Harper’s Bazaar) ve Vogve (1892) gibi nitelikli dergiler köklü yayınlar olarak öne çıktı.
17. yüzyılda yayımlanmaya başlayan bilimsel uzmanlık dergileri, 19. yüzyılda yeni araştırma alanlarının açılmasıyla daha yaygın bir tür durumuna geldi. Aynı zamanda edebiyat ve düşün dergileri çeşitli güncel sorunların tartışıldığı forumlar olarak büyük önem kazandı. Bu arada bilimsel düşünceleri yaymayı amaçlayan Nature (1869) ve İngiliz yaşam biçimi alaycı bir yaklaşımla ele alan Punch (1841), yayın dünyasında seçkin bir yer kazandı.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:10   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

20. yüzyıl teknik yenilikler ve artan okuyucu kitlesi nedeniyle yüksek tirajlara ulaşan dergiler, maliyetlerini karşılamak için giderek reklam gelirlerine dayanmaya başladı. Bu arada dergilerin, konuları ve ulaştıkları kitleler açısından belirli malların tanıtılmasına elverişli olanaklar sunması, reklamcıların bu alana ilgisini daha çok artırdı. Özellikle ABD’de popüler dergiler, pazarlama sisteminin bir parçası durumuna geldi. Reklam ajanslarının çarpıcı görüntüler sunma çabası, dergileri sayfa düzenine daha çekici bir biçim vermeye yöneltti. Renkli baskıya geçilmesinde reklamcıların önemli bir etkisi oldu. Öte yandan reklamcıların mali baskısı zamanla dergilerin içeriğini ve yayın politikasını etkileyecek bir boyuta ulaştı. 1930’larda bazı ünlü süpermarketler dağıtımını doğrudan yaptıkları dergiler çıkarmaya başladı, bazı ticari kuruluşlar yayın dünyasına girdi.
1930’lardan sonra genel dergiler giderek gerileme sürecine girdi. Benzer koşullardan etkilenen kadın dergileri, yeni beğenilere uygun olarak ilgi alanını genişletme yoluna gitti. Genç kızlara hitap eden dergi türleri yaygınlaştı. Aynı zamanda gazetelerde hafta sonu, Pazar ekleriyle bir ölçüde dergicilik alanına girmeye başladılar. Özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı bir siyasal ve toplumsal değişimin yaşandığı Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde dergicilik alanında da canlı bir gelişme görüldü.
20. yüzyılın toplum yaşamına getirdiği hızlı tempo, gündem hakkında kısa yoldan bilgi edinme gereğine uygun yeni dergi türlerinin doğmasına zemin hazırladı. Bunun ilk örneği haber dergiciliğine öncülük eden Amerikan Dergisi “Time” (1923) oldu.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:10   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ABD’de 20. yüzyılın başlarında çıkan ve başka kaynaklardan alınan yazıların özetlenerek sunulmasına dayanan dergiler içinde “Reader’s Digest” (1922) başlı başına bir yer edindi.
Başlıca bir sanayi durumuna ulaşan dergicilik günümüzde çok geniş bir alana yayılmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında uzmanlık alanlarına göre daha da çeşitlenen mesleki, ticari ve teknik dergiler, kendi alanlarındaki en son gelişmeleri aktarır ve teslim ettikleri kesimin çıkarlarını savunur. Sınırlı bir tirajı almakla birlikte, reklamcılara belirli tüketici çevrelere doğrudan ulaşma açısından geniş olanaklar sunar. Konularında uzman yazarların makalelerine yer veren bu dergiler yetkin baskılarıyla da dikkati çeker.[1]
1.1. Türkiye’de Dergiler
İlk Osmanlı Dergileri Tanzimat Döneminde Batılılaşmanın bir uzantısı olarak ortaya çıktı. İlk dergi olan Vekayi-“i Tıbbiye (1849), sağlık ve mesleki olarak iki farklı nitelik taşıyordu. Halkın sağlık konusunda eğitilmesini amaç edinmekle birlikte, tıbbi olayları, ilaç ve tıbbi malzemeleri tanıtan telif ve çeviri yazılara yer vermesi bakımından bir meslek dergisi niteliğindeydi. 1862’de Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olarak yayımlanmaya başlayan Mecmua-i Fünun, fen bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlere ait yazılara da yer vermiştir. Bu dergi çeşitli bilim dallarının tartışıldığı bir forum işlevini üstlenerek bilim dili oluşmasına katkıda bulundu. 1860’larda çıkan Mir’at (1862), Mecmua-i İber-i İntibah (1862), Mecmua-i İbretnüma (1865) gibi dergilerin en çok tutulanı,askeri alanda inceleme, şema ve haritalar yayınlayan Ceride-i Askeriye (1864-1922) oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında direkt olarak bir alana hitap eden yada belli başına konulara ağırlık veren dergiler de yayımlanmaya başlandı.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:10   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Dergiciliğin Anadolu’da yaygınlık kazanması II. Meşrutiyet Dönemi’nde oldu. Belirli bir örgütlenmeyle yada siyasi akımlarla ilintili ilk siyasal dergiler de bu dönemde yayımlandı.
İlk kadın dergisi “İnsaniyet”in 19. yüzyılın sonlarında çıkmasına karşın, kadın dergiciliğinin ayrı bir tür olarak gelişimi 20. yüzyılın başlarında oldu.
Cumhuriyet döneminde 1923’ten önce çıkan kimi dergilerin yayımı sürerken, siyaset, mizah, edebiyat ve düşün dergilerinin yanı sıra yeni tür dergilerde yayın hayatına girdi.
1950’lerde yeni bir tür olarak haber dergiciliği ortaya çıktı. Türkiye’de bu dergi türünün öncüsü, Time dergisini örnek alan Akis (1954-1967) oldu. Belirli akımlarla yada örgütlerle ilişkili dergiciliğin asıl gelişimi de 1960’larda oldu. Siyasal ve toplumsal konuları ön plana çıkaran Gırgır, en geniş okur kitlesine erişen ilk mizah dergisi oldu.[1]
Dergiler bir önceki konuda belirtildiği gibi, her alana göre farklı yayımlandığı için, hangi alana kimlerin ilgisi varsa o kitleye ulaşmayı amaçlar.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:10   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Herhangi bir siyasi kuruluş yada örgütlenmeye ilişkin olan siyasal dergilerde; insanlara bazı konuları öğretme amaçlı tartışmaları ve siyasal etkinliklerle ilgili haberler çok önemli yer tutar. Bilgisayar, elektronik, fotoğraf ve otomobil gibi hobileri ve çeşitli spor dallarını temel edinen dergiler de yaygın bir okuyucu kitlesine hitap eder. Magazin, moda tasarım, alış-veriş gibi konular ise genellikle kadınlara yönelik olarak düzenlenmiştir. Televizyon basılı yayın organlarına karşı üstünlük sağlamıştır. Buna rağmen farklı konuları işleyen macera ve çizgi roman dergileri önemli bir eğlenme ve oyalanma aracı olmayı devam ettirmiştir.
Kimi turizm kuruluşları, kamu kuruluşları, kitle örgütleri, ticari kuruluşlarda kendi etkinliklerini tanıtmak, reklamlarını yapmak amacıyla dergi yayımlanmakta ve dergiciliğin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.[1]
Günümüzün iletişimcileri, geniş kitleleri hedefleyen mesajların her zaman en etkili mesajlar olduğuna artık pek inanmamaktadırlar. Geniş bir okuyucu kitlesine yönelen birçok gazete ve derginin satışı günden güne düşmekteyken, özel bir alıcı kitlesine göre biçimlenen medya daha fazla ilgi görmektedir. Örneğin, özel bir okuyucu kitlesine yönelen “Natiolal Geographic” dergisi şu sıralarda Amerika’da en çok satılan üçüncü dergi durumundadır. İletişim organları, mir mesajın görülüp hazırlanabilmesi için sık sık tekrarlanması gerektiğine inanırlar. Bu yüzden de birçok iletişim aracından aynı anda yararlanma yoluna giderler. Gerçekten de “tekrar” başarılı bir iletişim oluşturmakta anahtar sözcüktür.[2]
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:11   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tekrarlama olgusu basılı yayınlara göre daha etkilidir. Basılı iletişimde önemli bir mesajın veya deyimin vurgulanmasında kullanılan farklı bir yazı karakteri, mesajın etkisini ve akılda kalabilirliğini artırır. Sayfa düzenlemelerinde yer alan grafik elemanlar okuyucu kitlenin bağımsız parçalar arasında daha kolayca ilişki kurabilmesini sağlar.
Alıcı

İletişim aracı


Mesaj

Gönderici

Kanala özgü parazit ve gürültüler

Basılı yayınlar vazgeçilmez ve kalıcı bir iletişim aracıdır. Örneğin; ilgimizi çeken gazete ve dergi haberlerini istediğimiz sürece arşivimizde saklamamız mümkündür. Yani tekrarlama olayı açısından da gazete ve dergi vazgeçilmez bir kitle iletişim aracıdır.
1.1. Dergilerde Reklam
Dünyada ve Türkiye’de reklamcılığın ilk adımının ilanla başladığını biliyoruz. Dergi ve gazetelerde yayımlanmaya başlayan ilk ilanlar şu anki reklamcılığın başlangıcıdır.
Basılı medyaların ikinci büyük grubunu dergiler oluşturur. Dergiler değişik merkezlerde basılır. Genellikle, ulusal çapta veya belirli bir meslek dalına dağıtımı yapılır. Dağıtım kanalları çoğu kez gazetelerle aynıdır Yayın frekansları bir yıl ile bir hafta arasında değişebilir. Baskı kaliteleri gazetelere nazaran daha iyidir. Değişik sayfa boyudan vardır. Sayfa sayıları genellikle gazetelere nazaran daha fazladır. Çoğu sayfaları renkli basılır. Dergiler konulan açısından oldukça çeşitlilik gösterirler ve genellikle konulara ayrıntılı ve derinlemesine yer verilir. Bu özellikleri nedeni ile, okuyucu kitleleri gazetelere oranla daha belirgindir. Reklam ölçüsü birimi genellikle sayfadır. Tam sayfa, 1/2 sayfa, 1/4 sayfa, 1/8 sayfa gibi ölçülerde reklam verme olanağı vardır. Reklamlar dergilerin ilan servisleri aracılığıyla kabul edilir. Ülkemizde hazırlama süresi ve baskı teknolojisinden ötürü, genellikle reklam orijinalinin dergiye yayın tarihinden bir hafta önce teslim edilmesi gerekir. Reklam medyası olarak dergiler şu şekilde incelenebilir:
  Alıntı ile Cevapla
Alt 07-02-2007, 13:11   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

- Hedef kitle seçme olanağı: Dergi içeriklerinin belirli konularda ağırlıklı olması nedeniyle okuyucu kitlesi de oldukça belirlidir. Bu özellik reklam medyası olarak dergilere üstünlük sağlar.
- Mesaj taşıma ve mesaja bağlılık: gazetelere oranla dergilerin baskı ve kağıt kaliteleri oldukça iyidir. Bu yüzden özellikle renkli reklamlar, dergide daha iyi sonuç verir ve mesaj istenilen etkiyi yaratabilir. Dergi reklamlarında en büyük sorun yoğun frekansla mesaj iletmedeki kısıtlamadır.
- Çabukluk: Yayın periyotları nedeni ile, dergilerde güncel konulara ağırlık veren reklamların yer alması uygun olmayabilir Güncel konulara bağlı olarak hazırlanan bir reklamın okuyucuya ulaşması oldukça uzun zaman alır.
- Taşınan mesajın kalıcılığı ve etkisi: Dergiler okunma süreleri açısından oldukça uzun ömürlüdür. Çeşitli makaleler, röportajlar ve araştırmaların yer alması, aynı derginin değişik kişilerce okunmasını sağlar. Bir dergi en azından yeni sayısı çıkıncaya kadar, geçerliliğini sürdürür. Böylece dergide yer alan reklamın göze çarpma olasılığı artar.
- Maliyet: Reklam birimi olarak dergide sayfanın temel alındığına daha önce değinilmiştir. Reklama ödenecek bedel de buna bağlı olarak sayfa üzerinden belirlenir. Dergiler arası maliyet karşılaştırması da gazetelere benzer olarak aşağıdaki formüllere göre yapılır.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:18 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580