Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Bæsın Yayın

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 08-02-2007, 14:32   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Spor ve Medya

SPOR
VE
MEDYA


ÖZET


Medya toplumun aynası yani yansımasıdır. Medyanın görevi kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma olduğuna göre topluma karşı sorumludur. Sporunda kitleler arasında yayılmasında medyanın rolü göz ardı edilemez. Bu durumda medyanın görevi zordur. Hızla değişen dünya da çok sık duyduğumuz bir kavramda sponsorluktur. Medya dikkati zorla belirli konulara çeker. Bu konulara çekimde sponsorlukta önemli bir yerdedir. Bu kavramlar arasında televizyonunda unutmamak lazım. Çünkü televizyon ve spor 1950’den sonra hep iç içeydi. Spor sayesinde televizyon bir kitle iletişim aracı oldu.

Anahtar Kelimeler: Spor, Medya, Televizyon, Sponsorluk.

GİRİŞ

Medyanın görevi kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma olduğuna göre topluma karşı sorumludur. Bu sorumlulukları yerine getirirken bazı yardımcı güçlerden yararlanır. Bu güçler televizyon başta olmakla birlikte reklam ve sponsorluktur.
Televizyon – spor birlikteliğinin çıkış noktası ABD’dir. Bunun en önemli nedeni, ABD’deki televizyon yayıncılığının ilk başladığı 1930’lu yılların sonundan itibaren özel sektör tarafından düzenlenmesidir.
Reklam ise liberal ekonomilere ait bir kavramdır. Günümüzde sosyalist ekonomilerde bile uygulama alanı bulmuştur. Ansiklopediler reklamı, “ insan davranışlarını belirli bir yönde etkilemek amacıyla kullanılan kitle iletişim teknikleri” olarak tanımlamaktadır. ( Taş ve Şahım 1996 )
Son olarak sponsorluk ; desteklemek himaye etmek, kefil olmak gibi anlamları taşımaktadır. İngilizce bir kelimedir. Diğer destekleme şekillerinde ayrımını ortaya koyabilmek amacıyla literatürde ticari sponsorluk yada örgütsel sponsorluk olarak anılan
* Öğretmenlik 022101004 (ÇAP)
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:32   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

bu faaliyet bir gösteri, sportif kültürel vb. bir organizasyonun giderlerinin tümünü yada bir bölümünü adının o faaliyetle anılması karşılığında ödemeyi kabul ederek özel yada kamu tüzel kişi veya kuruluşun yaptığı desteklemeleri ifade etmektedir.


GEREÇ VE YÖNTEM


Çağımız iletişim çağıdır ve bu çağda sözlü ve görüntülü iletişim alanında en çok kullanılan araç da şüphesiz televizyonlardır. Büyük ve olağanüstü sıçrayış yapan iletişim teknolojinin bir uzantısı olan uydu aracılığı ile yapılan televizyon yayınları ülkelerin yayın ilkelerini, yasaklarını geçersiz kılmaktadır. Günümüz dünyasında <küreselleşme> yaşanırken, televizyon kanallarının çoğalmasına ve televizyonların kullanımına izin vererek kolaylıklar getiren teknolojik gelişmeler. Örneğin ; magnavox televizyonlara eklenecek olan bir bellek kartı ise spor karşılaşmalarının en heyecanlı 4 ile 8 saniyelik bir bölümünü istenirse tekrar izlenebilecek. Uzaktan kumanda cihazındaki <replay> tuşuna basarak ekranın bir köşesinde topun kaleye girdiği anı yeniden görmek mümkün.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:48   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Değişiklikler sonucunda televizyon yayınlarında sınır ötesi bir yayıncılık hüküm sürmekte, yayınlar ise uluslar arası bir tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Uluslar arası tekellerin yayınlarını ise bir <medya endüstrisi> beslemekte, iletişim süreci bu uluslar arası tekellerin ellerinde şekillenmektedir (Yengin,1994). Bu endüstri para kazanma amaçlı olduğu için kültürel yapılanmadan ve izleyici ne yararımız dokunacak kaygısı gütmeyen, eksik temelli yapımlar TV izleyicisine sunulmakta. Öte yandan yalnız Türkiye de değil bütün dünyada da sanat ve kültür, bunların özellikle belli dalları, ancak ciddi mali fonlarla gerçekleştirilebiliyor ve bu kaynakların bir yerlerden karşılanması gerekiyor, işte burada devreye sponsorlar giriyor. Esasen, karşılıksız maddi yardımlar yoluyla desteklemek sponsorluk anlamına gelmemektedir. Çünkü hayır kurumuna yapılan bağış hayır kurumuna maddi gelir sağlamakta ancak yardımı yapan kişi bu hibe yada bağışın karşılığını da halkla ilişkiler ve pazarlama açısından bir beklenti içinde bulunmamaktadır, zira, yardım yapılan kurumlar, yardım yapanları topluma bir şeyler kazandırdıklarına ikna etmektedirler. Neticede bu kişiler yada kurumlar yardım sever olarak bağışta bulunabilmektedirler. Bazen bu yardımlar daha resmi boyut kazanabilmektedir. Mesela, bir spor kulübünün satışa çıkardığı hisse senetlerini satın alanlar bir taraftan o kulübe maddi destek sağlarken, öte yandan kulübün ortaklık sermayesinin bir kısmını hukuken sahiplenmekle hissedar olurlar, oysa bazı firmalar genellikle iş alanlarına giren hususlarda yardım yaparlarken kurum adının anılmasını arzulamaktadırlar. Mesela bir havayolları şirketi havacılıkla ilgilenen bir derneğe, vakfa resmi bağışta bulunabilmektedir. Hayır kurumlarına veya kamu yararına çalışan derneklere firmaların verdiği bu destek bir bakıma sosyal sponsorluk anlamını taşıyabilmektedir. Bu da kişi ve kurumların geçerli ve değerli gerekçelere dayanarak destek verdikleri anlamına gelmektedir. Nitekim spor, ruh ve beden sağlığına getirdiği denge ve topluma kazandırdığı yararlar bakımından önemli bir sosyal olgudur. Bu bakımdan özel sektördeki ekonomik durumu iyi olan kurumlar spora ve sporcuya bütçe ayırıp, yaşadığı topluma sadece üretkenliğiyle değil, spora yatırım yapmakla sosyal sorumluluğunu yerine getirebilmektedirler (GÖKÇE,1983). İlk bakışta reklam amacı güdüldüğü izlenimi veren bu hareket esasen topluma ödenmiş manevi borçtan ibarettir(Wragg, 1922).
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:48   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Sponsorluk yapmadan önce şirketin amaçlarını belirlemesi gerekir. Bazı durumlarda firmalar belli bir kitleye ulaşmak isteyebilirler. Mesela, Belçika’daki kahve üretici bir firma, yaptığı Pazar araştırması sonucunda kahve tüketicilerinin bayanlar olduğunu tespit ederek, sekiz yıllık bir destekleme programıyla Belçika Olimpiyat kafilesinde yer alacak bayan sporcuları desteklemiştir. Çünkü, ulaşmak istediği kitle bayanlar olduğundan rakiplerinden daha da etkili hale gelmek üzere bu stratejiyi takip etmiştir. Böylece, hem küçük bir ülkenin uluslar arası düzeyde madalya alan bayan sporcu sayıları artmış hem de firma piyasadaki yerini sağlamlaştırmıştır (Eede, 1991).
Sporun bir kamu hizmeti olarak yürütülmesinde devlet sektörü artık ana ve tek gelir kaynağı olmamaktadır. Sporun tek bir gelir kaynağına bağlı kalması, spordaki gelişmeyi engellemektedir ( Eede, 1989). Çünkü, spora ayrılan devlet rekreasyon hizmet ve faaliyetlerini yürüten kamu birimleri zorluklarla karşılaşmaktadır. Sporda sponsorluk piyasası oluşması halinde sponsorluk ilişkileri devlet yardımının yerini alabilecek düzeye getirilebilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:48   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bu bakımdan sporda sponsor ilişkisi sporun, spor organizasyonlarının sportif olaylar veya müsabakaların müşterek çıkarlar doğrultusunda başka kurum yada kişilerce desteklenmesi şeklinde açıklanabilir. Böylece, sponsor spor ilişkisiyle, spora ve spor programı yürüten kuruluşlara, devleti de ilgilendiren bir hizmet sağlamaktadır. Bu ifadeler nedeniyle sponsorluk açıktan para vermekle, yani iş piyasasının cömert bir destek biçimi olarak algılanabilir. Ancak daha öncede belirtildiği gibi destekleyiciler ticari amaç taşımaktadırlar. Sponsor, genellikle reklama sporu desteklemenin amacıyla çelişkili görülmemelidir. Çünkü, sporun maddi ve manevi olarak gelişmesi için sponsorluk önemlidir. Üstelik, sponsorluk işi kuruluşun temel ticari işinin bir parçası da değildir. Bu nedenle sportif aktivitelere sponsorluk yapan firmalardaki sayısal artışın asıl nedeni “ televizyon da spora ayrılan zamanın çoğalmasıyla” ilgilidir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 14:48   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

SONUÇ


Bir anlamda medya, gündem sınırlarını oluşturmada birincil derecede harekete geçiricidir. Medya insanların çoğunluğunun ne hakkında konuşacağına gerçekleri ne olarak düşüneceğine ve sorunlarla mücadele etmede hangi yolu benimseyeceğine karar vermede en büyük paya sahiptir. Bu durumda herhangi bir spor organizasyonu sürekliliği sağlanmak isteniyorsa mümkün olduğu kadar medyanın halkın düşüncesine de itibar etmesi gerekmektedir. O halde spor işletmeleri de hedef kitlesiyle kuracağı iletişim çabalarında < insanların gereksinimlerine cevap vermeli, bu gereksinimlerin farkına vardırmalı, onlarda giderme isteği yaratarak bu doğrultuda davranışa geçmeye güdeleyici olmalıdır.> Halkın düşüncesinin şekillenmeye başladığı yerde şüphesiz televizyonun rolü unutulmamalıdır. Çağımızın vazgeçilmez kitle iletişim aracı, iyi yada kötü bir teknolojik birikimin sonucudur. Daha sonra, spor etkinliklerine ekonomik destek veren sponsorları gelmektedir. Bu bağlamda “ Medya ve sporun temelini ekonomik çıkarlar oluşturmaktadır” diyebiliriz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 17:43   #7
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

teşekkürler
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/b%E6sin-yayin/22097-spor-ve-medya/
Mesaj Yazan For Type Tarih
spor ve medya, SPOR VE MEDYA, spor ve medya, SPOR VE MEDYA This thread Refback 02-12-2007 22:50

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:44 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580