Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İnşaat Yapı

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31-01-2007, 15:54   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Flaşörler ve Merdiven Otomatikleri

Flaşörler ve Merdiven Otomatikleri


İhbar sistemlerinde çok kullanılan flaşörler ile bina içi aydınlatmayı kontrol için yapılan merdiven otomatikleride bir nevi zaman rölesidir.
Şekil 3-25 de bir firmaya ait flaşör rölenin bağlantı resmi ile zaman değişim eğrisi,şekil 3-26 da çok kullanılan merdiven otomatiği baglantı resmi gösterilmiştir.


Kontaktörler ve Röleler
1- Tanım :
Kontaktör,genel anlamda elektrik devresini açıp kapamaya yarayan ve bir tahrik sistemiaracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen bir tür elektrik anahtarıdır. Genellikle alçak gerilimde ve bazı özel hallerde orta gerilimde kullanılır.
Kontaktör,genellikle devreyi çok sık acıp kapamaya elverişlidir. Bir röle aracılıgı ile tüketicileri aşırı yüklere karşı koruyabilir.
Kontaktörün en önemli üç dildeki karşılıkları şunlardır.

İngilizce : The contactor
Fransızca : Le contacteur
Almanca : Dzs schütz

Röleler, küçük akımlı değişik kumanda sistemlerinde, bir devreyi açıp kapama amacı ile, kontaktörler ise motor devrelerinde veya büyük akımlı devrelerde enerji şalteri olarak kullanılırlar.
Kontaktör ve rölelerin bobin çalışma gerilimleri genellikle küçük gerilimlidir. Böylece elektrik enerjisinden koruma önlemi alınmaksızın çok büyük akımlı ve gerilimli devrelere emniyetle kumanda etmek mümkün olur.

2- Özellikleri

Çalışma ve kullanma tarzı bakımından kontaktörü diğer anahtar türlerinden ayıran en önemli özelliği, devreyi çok sık açıp kapamaya ve aynı zamanda uzaktan kumandaya elverişli olmasıdır. Kontaktör, bir termik röle ile donatıldığında jumanda ettiği işletme aracını veya tesis bölümünü aşırı yüke karşı koruma görevinide yapar.
Alçak gerilim tesislerinde kullanılan bağlama cihazlarının ve anahtarların genel sınıflandırılmasıaçısından kontaktörler,

1- İşletme tarzı bakımından bir uzaktan kumanda anahtar,
2- Bağlama kapasitesi bakımından bir kısmı, yük veya güç anahtarı ve motor anahtarı ve bir kısmıda motor anahtarı,
3- Ark söndürme bakımından kuru, yağlı ve vakumlu anahtar,
4- Akım türü bakımından, doğru veya alternatif akım anahtarı,
5- Tahrik sistemi bakımından, doğru ve alternatif akımla çalışan elektromanyetik kumandalı anahtar nadiren motorlu veya pnömatik kumandalı anahtar,
6- Kutup sayısı bakımından doğru akım sistemi iki kutuplu, alternatif akım sistemi için iki, üç veya dört kutuplu ve kumanda sistemlerinde dört, altı, sekiz veya on kutuplu anahtardır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:54   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3-Yapılışı

Genel olarak bütün anahtarlarda olduğu gibi, her kontaktörde her bir akım yolu veya faz başına bir çift kontak takımı vardır.Bunlardan birincisi sabit ve ikincisi hareketli kontaktır. Kontaktörün esas özelliklerinden birisi, devreyi çok sık açıp kapamak olduğundan, kontaktörlerde ana akım devreleri üzerinde bulunan ana kontakların önemi çok büyüktür. Akım devresinin kapanması söz konusu olduğu zaman, hareketli kontaklar, bir tahrik sistemi aracılığı ile sabit kontaklar ile temas haline getirirler. Söz konusu tahrik sistemi nadiren pnömatik ve genellikle elektromanyetiktir.
Elektromanyetik tahrik sistemi bir demir çekirdekten, bir bobinden ve bir yaydan oluşur. Demir çekirdek iki parçalıdır. Bunlardan birincisi sabittir ve kontaktör devresine monte edilmiştir. Hareketli kontaklar ise, hareketli demir çekirdek parçası aracılığı ile, ya doğrudan veya bir tahrik kolu üzerinden hareket ettirilirler. Sükünet halinde hareketli parça yay tarafından çekilmiş olduğundan, kontaklar açık durumda bulunurlar. Kontaktörün kumanda ettiği cihazın devreye sokulması arzu edildiğinde manyetik bobin, dışarıdan bir kumanda gerilimine bağlanarak uygulanır. Böylece elde edilen manyetik çekme kuvveti, yay kuvvetini yenerek hareketli kontakları sabit kontaklar üzerine bastırır ve akım devresini kapatır.Bobin uyarıldığı sürece de devre kapalı kalır .Şu halde manyetik kuvvet, hem kontakları kapatır ve hem de kapalı kalmasını sağlar. Kontaklar arasında iletimin iyi olması, aşırı ısınmayı önler ve ömürleri uzun olur. Bu sebepten kontak temasının iyi olması şarttır. Onun içinde belirli kontak basıncının bulunması gereklidir. Kontak basıncını manyetik çekme kuvveti oluşturur.Şu halde manyetik kuvvet bir taraftan yay kuvvetini yenecek ve diğer taraftan belirli bir kontak basıncını oluşturacak kadar büyük olmalıdır.
Kontaklarının kapanması, burada açıklandığı kadar kolay ve basit değildir. Zira bobinin uyarılması ile meydana gelen büyük manyetik çekme kuvveti etkisi ile kontaklar birbirine çarptıktan sonra geri sıçraması ve bu olayın mili saniye mertebesinde küçük zaman aralıkları ile tekrar ederek titreşimlerin baş göstermesi tehlikesi vardır. Her bir çarpma ve geri sıçrama küçük çaplı bir kapama ve tekrar açma arkı oluşturur. Ark, kontakların kısa zamanda harap olmasına yol açar. Çarpma ve titreşme olayına meydan vermemek için yay kuvvetinin manyetik çekme kuvvetini ve hareket eden kitlelerin dinamik kuvvetinin tam bir uyum içinde olmaları gerekir. Sıçramayı önlemek için kontaklar, yaylanabilen kontak taşıyıcılar üzerine oturtulurlar. Ayrıca nüvenin ön yüzünde küçük bir plastik pulcuk yapıştırılır. Böylece çekme anında artık mıknatısıyet etkisi ile paletin demir çekirdeğe yapışık kalması önlenir. Alternetif akımda çalışan kontaktörlerde, alternatif akımın değer ve yön değiştirmesi sonucu yön değiştirmesi sonucu çekme kuvveti değişimlerinin yaratacağı titreşimleri ve gürültüyü önlemek için, demir çekirdeğin ön yüzüne açılmış kanala bakır halka yerleştirilir.
Hareket eden manyetik devre parçasının hareket ekseni üzerine ayrıca bir çok yardımcı kontaklar daha yerleştirilir. Bunlar çeşitli yardımcı devrelere kumanda etmeye yararlar. Bu kumanda kontaklarından normalde açık kontaklara, kapatıcı kontak veya kapayıcı kontak, normalde kapalı kontaklara, açıcı kontak veya açar kontak denir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:54   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Kontaktör bobinine uygulanan gerilim kesildiğinde manyetik çekme kuvveti sıfır olur ve serbest kalan yay kuvvetinin tesiri ile hareketli kontaklar geri çekilerek kontaklar açılır ve ana akım devresi kesilir.
Kontaktörlerde hareketli kısımlar az ve bunlarda aşınma önemsiz olduğundan, kontaktör ömrü uzundur. Ancak fazla yıpranan kısım kontaklardır. Dayanıklılığı arttırmak ve ömrü uzatmak için kontaklar özel gümüş alaşımdan yapılırlar. Açma veya kapama esnasında arkın yıpratıcı etkisini azaltmak için beher akım yolu başına seri bağlı çift kontak sistemi uygulanır.
Açma esnasında meydana gelen arkı söndürmek için belirli bir güçten sonra kontaktör, erk söndürme hüçresi ile donatılır.
Kontakların ömrü yüke ve çeşitli işletme şartlarına bağlıdır. Yükün artması halinde veya ağır işletme şartlarında, örneğin cihazların kısa aralıklarla sık sık devreye sokulup çıkarılmaları ile kontakların ömrü kısalır. Kontaklar o şekilde yapılmıştırlar ki, harap olan kontaklar gerektiğinde kolayca yenileri ile değiştirile bilirler. Bu sayade kontaktörün ömrü uzamış olur.
Kontaktörler birbirleri ile paralel bağlanarak akım kapasitesi büyütülebilir veya kontak sayısı arttırılabilir. Fazla kontakları boş bırakmayıp kullanmak yararlıdır. Ayrıca kullanılmayan kontakların bağlantı vidaları mutlaka sıkıştırılmalıdır.
Şekil: 3-31 de üç kutuplu bir kontaktörü oluşturan ana elemanlar şematik olarak gösterilmiştir.(Şekil: 3-31) üç kutuplu kontaktörün prensip şeması
a-b Bobin gerilim uçları
1-2, 3-4, 5-6, Ana kontaklar (kapatıcı kontak tipi)
13-14 Yardımcı kontak (kapatıcı kontak tipi)
21-22 yardımcı kontak (Açıcı kontak tipi)

4- Kullanma Yerleri

Kullanıldığı yerler bakımından kontaktörler;
a) Güç kontaktörü
b) Kumanda kontaktörü
c) Yardımcı kontaktör olmak üzere üç ana guruba ayrılır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:55   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Güç kontaktörü, daha ziyade alçak gerilim tesislerinde motorlara
Aydınlatma devrelerine, kondansatörlere ve elektrikli ısıtma cihazlarına kumanda etmeye yarar. Motorları devreye sokup çıkaran kontaktör için motor gücü sık sık devreyi açıp kapama, uzaktan kumanda ve aşırı yüke karşı koruma özellikleri önem taşır.
Güç kontaktörü, üç fazlı alternatif akımda 660 Volta kadar ve doğru akımda 440 Volta kadar kullanılır.
Motorlarda gerilim arttıkça şebekeden çekilen akım azaldığı halde ısıtma cihazlarında ve kondansatörlerde gerilim arttıkça çekilen akım da artar. Bu bakımdan kontaktör seçiminde çekilen akımın izin verilen işletme gerilimi sınırları içinde kalmasına dikkat edilmelidir. Kondansatörlerde yüksek harmoniklerin baş göstermesi sebebiyle akım değeri arttığından, kontaktör akımı, nominal kondansatör akımının 1.5 katı seçilir.
Pompa, kompresör ve vantilatör tahriki için kullanılan orta gerilim motorlarının ve kompanzasyon amacı ile kullanılan kondansatörlerin sık sık devreye girip cıkmaları gerektiğinden, bu gibi tesislerde vakumlu kontaktör kullanılması tercih edilir. Bunlar uzun ömürlü olup bir saatte 1200 defa açma-kapama yapabilirler ve ömürleri bir milyon açma-kapama yapmaya elverişlidir.
Kumanda kontaktörleri ve yardımcı kontaktörler, kumanda, kilitleme, ihbar ve sinyalizasyon devrelerinde kullanılırlar ve bu devrelerin gerektiği şartlara göre seçilirler.

5- Karakteristik Büyüklükler

Kontaktörlerin seçiminde ve kullanılmasında önemli karakteristik büyüklükleri şöyle özetleye biliriz.
1 Akım cinsi : Devrenin doğru veya alternatif akımla çalışmasına bağlı olarak, kontaktör de doğru veya alternatif akım için seçilir.
2 Nominal Frekans (f) : Kontaktörün bağlanacağı şebekenin frekansı olup Türkiye’de 50 Hz kullanılır.
3 Nominal Gerilim (Un) : Kontaktörün kullanıldığı yerdeki şebeke geriliminin nominal değeri olup daima fazlar arası gerilimdir.
4 Nominal İşletme Gerilimi (Ue) : nominal işletme gerilimi, nominal işletme akımı ile kontaktörün kullanılıp kullanılmayacağını tayin eder. Kontaktörün kapama ve açma kapasiteleri ile kullanma katagorisi işletme gerilimi ile ilgilidir.
5 Nominal İzalasyon Gerilimi (Ui) : kontaktörün izalasyon dayanımını belirleyen gerilim değeri olup izalasyon muayeneleri buna göre yapılır.
6 Nominal Çalıştırma veya Kumanda Gerilimi (Uc) : Elektromanyetik kontaktörlerde bobine uygulanacak gerilim olup, kumanda akım devresinin çalıştırılması için bu gerilim esas alınır.
Kontaktörler nominal kumanda geriliminin %85-110 sınırları arasında kusursuz olarak çalıştırılabilirler.
7 Nominal Akım (In) : Kontaktör devreye girdiğinde sınır ısınmanın ve sınır sıcaklık derecesinin aşılmayacağı akım değeri denir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:55   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1 Nominal İşletme Akımı (Ie) : İmalatcı tarafından bildirilir. Nominal işletme gerilimine, nominal frekansa, işletme cinsine, kullanma kategorisine bağlıdır. Çoğunlukla nominal işletme akımı yerine nominal işletme gerilimi ile motorun en büyük gücü verilir. Buna kontaktörün “Nominal İşletme Gücü” denir.
Bobin Tutma Gücü : elektromanyetik kondansatörlerde mıknatıs çekildikten sonra bobinden geçen akımla bobin çalışma geriliminin çarpımı olan güçtür. Alternatif akımda VA, doğru akımda W olarak verilir.

6- Kullanma Kategorisi

Kontaktör seçiminde kullanma kategorisi büyük önem taşırlar . VDE 0660’a göre kullanma kategorisi şöyle tanımlanmıştır. “Kontaktörlerin kullanma amacı ve yüklenme durumları, nominal işletme akımı veya motor gücü ve nominal gerilim ile birlikte
Kontaktörlerin standart kullanma kategorileri çizelge 11’de verilmiştir.

Kullanma sınırı
Örnek uygulamalar


Alternatif akım
Ac-1
Ac-2
Ac-3

Ac-4
Endüktif olamayan veya çok az endüktif yükler, direnç frınlar
Bilezikli motorlar : yol verme, yön değiştirmeli çalışma1
Sincap kafesli motorlar: yol verme, çzlışmakta olan motorların devre dışı edilmesi
Sincap kafesli motorlar: yol verme, yön değişmeli çalışma1 , aımlı çalışma 2


Doğru akım
Dc-1
Dc-2

Dc-3
Dc-4

Dc-5
Endüktif olmayan veya çok az endüktif yükler, dirençli fırınlar
Şönt motorlar : yol verme, çalışmakta olan motorların devre dışı edilmesi
Şönt motorlar: yol verme, yön değişmeli çalışma1 , adımlı çalışma2
Seri motorlar: yol verme, çalışmakta olan motorların devre dışı edilmesi
Seri motorlar: yol verme, yön değiştirmeli çalışma1 , adımlı çalışma2
1) Yön değişmeli çalışma, motorun durdurulması veya motorun çalışırken primer bağlantılarının aniden ters çevrilerek motor yönünün değiştirilmesi işlemidir.
2) Adımlı çalışma, motorun döndürdüğü düzende küçük hareketler elde etmek için motorun bir kez veya kısa aralıklarla tekrarlanarak enerjilenmesi işlemidir.
Not: kontaktörün rotor devrelerinin açılıp kapanması kondansatörlere veya tungsten filemanlı lambalara uygulanması şartları önceden belirlenmelidir.ÇİZELGE:11
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:55   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 


VDE 0660’a göre nominal işletmede çeşitli kullanma kategorileri için kontaktörlerin kapama ve açma şartları çizelge 12’de verilmiştir.


Kullanma
Sınıfı
Anma Çalışma
Akım Değeri
Kapama
Kesme
I/Ie
U/Ue
Cos2Æ
Ic/Ie
Ur/Ue
CosÆ2
Alternatif Akım
AC-1

Bütün değerler
1.5

1.1

0.95

1.5

1.1

0.95

AC-2

Bütün değerler
4

1.1

0.65

4

1.1

0.65


AC-3


Ie£17A
17A<Ie£100A
Ie>100A
10
10
83

1.1
1.1
1.1

0.65
0.35
0.35

8
8
64

1.1
1.1
1.1

0.65
0.35
0.35


AC-4
Ie£100A
17A<Ie£100A
Ie>100A
12
12
105
1.1
1.1
1.1
0.65
0.35
0.35
10
10
83
1.1
1.1
1.1
0.65
0.35
0.35
Doğru Akım


DC-1 Şönt
DC-é motorlar
DC-3
DC-4 seri
DC-5 motorlarBütün değerler
Bütün değerler
Bütün değerler
Bütün değerler

I/Ie
U/Ue
L/R4
(ms)
Ic/Ie
Ur/Ue
L/R4
-
4
4
4
4
-
1.1
1.1
1.1
1.1
-
2.5
2.5
15
15
-
4
4
4
4
-
1.1
1.1
1.1
-
-
2.5
2.5
15
-
Ie = Anma akımı (madde 0.2.4.4) U = Kapama öncesi gerilim
Ue = Anma çalışma gerilimi (madde 0.2.4.1) Ur = Toparlama gerilimi
I = Kapama gerilimi Ic = Kesme akımı
1) Kapama şartları alternatif akım için etken değerlerdir. Ancak, devrenin güç katsayısına bağlı olaraksimetrik olmayan akımın tepe değeri daha büyük olabilir (madde 1.2.3.5.1 notu)
2) Cos 0 için tolerans = ± 0.05
3) I veya Ic için en küçük değer = 1000A
4) Ic için en küçük değer = 800A
5) I için en küçük değer = 1200A
6) L/R için telorans = ± % 15


ÇİZELGE: 12

  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:55   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

7- Standart Tanımlar (Temel Kavramlar)

Kontaktörlerin kullanılmasında önemli olan temel kavramları şöyle özetliye biliriz.
Kontaktör Kutbu: Ana akım devresinin akım yoluna ait kontaktör kısımlarına kontaktör kutbu denir. Kontaktörler genellikle 3 kutupludur.
Ana Kontak: Bir kontaktörün, kapalı durumda ana akım devresinde akımın geçmesini sağlayan kontaklartır.
Sükunet Konumu: elektromanyetik tahrik sistemi çalışmasken kontaktörün hareketli kısmının konumudur.
Kumanda Akım Devresi: Ana akım devresine ait olmayan ve kontaktörün kapanıp açılmasını sağlayan bir akım devresinde bulunan bütün iletken kısımdır.
Kumanda Kontağı: kontaktörün kumanda akım devresinde bulunan ve kontaktör tarafından mekanik yoldan çalıştırılan kontaklardır.
Yardımcı Akım Devresi: Kontaktörün ana ve kumanda akım devrelerinden başka bir akım devresine ait olan bütün iletken kısımlardır. Yardımcı akım devreleri, ihbar, kilitleme vb. Fonksiyonları yerine getirirler. Başka bağlama cihazlarının kumanda akım devresinin bir kısmı olabilirler.

8- Yardımcı Kontaklar

Kontaktörler bir “Yardımcı anahtar ile”donatılırlar. Bu anahtar, kumanda, ihbar, sinyal, ölçme ve kilitleme gibi işlemlerin yerine getirilmesine yarar. Yardımcı akım devrelerine kumanda eden bu anahtar, kontaktörün yardımcı elemanıdır. Yardımcı anahtar, çeşitli fonksiyonları olan kontakları içerir. Yardımcı kontak tipleri şunlardır.
A) Kapatıcı kontak: Kontaktör açık iken açık ve kontaktör kapalı iken kapalı
Olan kontaktır.
B) Açıcı kontak: Kontaktör açık iken kapalı ve kontaktör kapalı iken açık olan kontaktır.
C) Enversör kontak: bazı kontaktörlerde bulunur. Kapatıcı ve açıcı kontakların bir kombinasyonu olup bir hareketli ve iki sabit kontak elemanından oluşur.
D) Silici kontak: Bazı kontaktörlerde bulunur. Kontaktörün kapanması
esnasında kısa süreli olarak kapanıp sonra açılan kontaktır.
Bu kontak türlerinden başka bazı kontaktörlerde erken kapatan kapatıcı
Kontak veya geç açan açıcı kontak gibi bazı özel kontak türleri daha vardır.
Kontaktörün tipine, gücüne ve kullanıldığı yerdeki işletme şartlarına göre bir kontaktörde yardımcı kontak tiplerinden biri veya birkaçı bulunabildiği gibi, ihtiyaçlara göre çok sayıda da yer alabilir. İmalatçı firmaların kataloklarıda kontaktörlere ait yardımcı kontak türleri ve sayıları bildirilir.
Yardımcı kontak devreleri normal ana akım devresi gerilimine bağlandıkları gibi genellikle kumanda ve sinyal devrelerinin gerektirdiği 12,24,48,110 Volt gibi daha düşük gerilimlere de bağlanabilirler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:56   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Yardımcı devrelerden çekilen güçler küçüktür. Bu sebeple yardımcı kontakların açıp kapama sonucu yıpranmaları fazla olur.

9- Baglama Uçları:

Kontaktörün şebeke tarafından ve tüketici tarafından olmak üzere, kontak sayısının iki katına eşit bağlama uçları vardır. Bunlar bağlama iletkenleri aracılığı ile ana kontakları bir taraftan sigortalar üzerinden şebekeye ve diğer taraftan eğer varsa termik röle üzerinden tüketiciye bağlantı yapmaya yarar.
Bağlama uçlarında yapılan bağlantının çok iyi yapılması gerekir. Eğer sıkı bir bağlama yapılmazsa, büyük geçiş direnci sonucu ısınma olur. Bunun etkisi ile iletken izalasyonu yanar.
Bağlama uçları genellikle yaylı bir rondela ile donatılır ve yarıklı vida aracılığı ile tornavida ile açılıp kapanacak şekilde düzenlenir.büyük güçlü kontaktörlerde altı köşeli vida kullanılır ve bunlara bağlanacak büyük kesitli iletkenler kablo pabucu ile bağlanır.
Bağlama uçları, kontaktör ana akım yolunun nominal işletme akımına uygun boyutlandırılır. Bu sebeple bağlama uçları, nominal işletme akımına karşılık olan kesitte iletkenler girecek büyüklüktedir.
Çizelge 13’de, kontaktörün akım yoluna ait nominal akım değerlerine göre kullanılacak iletken kesitlerini gösteren çizelge verilmiştir. Bağlantı iletkenleri çizelgedeki kesitlere uygun seçilmelidir. Yardımcı devre bağlantı iletkenleri kesiti
1-2.5 mm2 arası kesitte olmalıdır.

ANMA ISIL
AKIM ARALIĞI
(Amper)
İLETKEN
KESİTİ
(mm2)
0 – 7.9
7.9 – 15.9
15.9 – 22
22 – 30
30 – 39
39 – 54
54 – 72
72 – 93
93 – 117
117 – 147
147 – 180
180 – 216
216 – 250
250 – 287
287 – 334
334 - 400
1
2.5
1.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
210ÇİZELGE: 13
10- Doğru Akımla Uyarma:

Tahrik sistemlerinde kumanda ve devir ayarı kolaylıkları yüzünden bazı durumlarda doğru akım motorları kullanıldığından, bu gibi yerlerde kontaktör bobinleri doğru akımla uyarılırlar.
Doğru akımla uyarmada en ekonomik bağlantı, kontaktör bobin devresine seri bir direnç bağlamak suretiyle gerçekleştirilir. Buna “Ekonomik Bağlantı” adı verilir. Şekil 3-32 bu bu bağlantının prensibini gösterir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:56   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bu bağlamada kontaktör açıkken öndirenç kendine paralel bağlı açma geçici bir kontak üzerinden kısa devre edilerek etkisis hale getirilmiştir. Kontaktörün kapanması için bobine doğru gerilim uygulandığında, açma gecikmeli kontak açılıncaya kadar bobinden büyük bir akım geçer ve kontaktör nüvesi kuvvetle çekilir. Kontaktör kapanmadan az önce açıcı kontak açılır ve özdirenç bobine seri olarak devreye girer. Bunun üzerine bobin akımı, sürekli çalışma için gerekli olan “tutma” değerine düşerek normal çalışma sağlanır.(Bir kontaktörün güvenilir bir şekilde kapana bilmesi için, bobine uygulanacak gerilim 0.85-1.1 Uc sınırları arasında olmalıdır. Kapanan bir kontaktör bobin gerilimi çalışma ortamına göre 0.1-1.75 Uc değerlerine düşmesi halinde açılır.)
Doğru akımla uyarmada daha doğru yöntem, bobin devresine bir redresör bağlamaktır. Şekil: 3-33’de böyle bir devrenin prensip şeması görülmektedir.11- Kontaktör Koruyucusu:

Kontaktörlerin ana akım yolları, tahrik sistemi, yardımcı devreleri bir kaide üzerine yerleştirilirler ve uygun bir koruyucu ile dış etkenlere karşı koruma altına alınırlar. Güçlerine bağlı olarak kontaktörlerin ağırlığı 0.1-30 kg, arasındadır. Kaide bu ağırlıkları taşıya bilmelidir. Koruyucu olmassa soğuma çok daha iyi olur. Buna karşılık temas gerilimine, toza, yabancı cisimlerin ve suyun girmesine karşı korumak bakımından koruyucu içine alınırlar.
Kontaktörler, bağlama tesislerinde demir konstrüksiyon üzerine, saç tabloların içine, iş makinaları gövdelerine, duvara ve gereken her yere yerleştirilebilirler. Kaidelerinde bulunan deliklerden vidalarla monte edilirler. Montaj bakımından yön şartı yoktur. İhtiyaca göre düşey veya yatay oturtulabilirler. Bazı tipler yaylı olarak raylar üzerine monte edilebilirler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 15:56   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

12- Etiket:

Her kontaktörün üzerinde bulunan karakteristik değerlerini bildiren etiket bulunur. Etiketdeki önemli bilgiler şunlardır.
İmalatcı firmanın adı,
İmal edildiği ülkenin adı,
Kontaktörün tipi,
Kontaktörün özellikleri için geçerli standart,
Kontaktörün kullanma kategprisi ve buna göre çeşitli gerilimlerde bağlanacakları güçler,
Nominal akım,
Yardımcı kontakların tipleri ve sayıları.
Bu bilgilerden yararlanarak kontaktörler uygun şekilde seçilmeli ve kullanılmalıdırlar.

13- Kontaktörlerin Seçilmesi:

Kontaktörlerin seçilmesi çok önemli bir konudur. Eğer kontaktör işletme büyüklüklerine, işletme ve ortam şartlarına uygun seçilmesse, hem işletme arızalı olur, hemde kontaktörün ömrü kısalır.
Kontaktör seçiminde esas olan önemli büyüklükler şunlardır.
a- Nominal İşletme Gerilimi: Alçak gerilim şebekelerinde çok kullanılan standart gerilim 220/380V. 50Hz. Dir. Bunun dışında kontaktörler ve bağlanan cihazlar için standart gerilim değeri çizelge 14 de verilmiştir.
Doğru
Gerilim(V)

24 60 110 220 440 660 750 1200 1500 2400 3000

Alternatif
Gerilim(V)

24 60 125 220 380 500 660 1000 3000 6000 10000Siyah rakamlar ile yazılan değerler tercih edilir.
ÇİZELGE: 14İzalasyon gerilimi bakımından uygun olduğu sürece bir kontaktör, çeşitli gerilim kademeleri için kullanılabilir. Her bir kontaktörün hangi gerilimlerde hangi güçlerdeki asenkron motorlara kumanda edebilecekleri imalatcı firmaların katoloklarında gösterilir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 15:50 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580