Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İnşaat Yapı

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31-01-2007, 16:16   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Hafif Betonların Dayanıma Arttırılması

HAFİF BETONLARIN DAYANIMININ ARTTIRILMASI

1. GİRİŞ

Hafif yapı malzemeleri elde edildikleri kaynağa göre üç grupta toplanmaktadır.
a) Doğal olarak kullanılan yapı malzemeleri,
Pomza, hafif volkanik tüf, volkanik cüruf, sünger taşı, diyatonit
b) Bir işlem sonucu elde edilen yapı malzemeleri;
Perlit, genleşebilir kil, vermikülit, gazlı beton
c) Yan ürün olarak elde edilen hafif yapı malzemeleri;
Uçucu küller, cüruflar olmaktadır.
Tüm bu malzemelerin, hafif olmaları yanında;
- Isı ve ses izolasyonu
- Basınç dayanımı
- Donma dayanımı
- Kimyasal etkilere dayanım
- Elastisite
- Kolay bağlanabilme, gibi diğer özellikleri de bulunmaktadır.
2. DÜNYADA HAFİF YAPI MALZEMELERİ
Hafif yapı malzemeleri üretimi yıllık 100 milyon ton civarındadır. Hafif yapı malzemeleri üretiminde en büyük pay gelişmiş ülkelere aittir. Örneğin; A.B.D’de yıllık hafif yapı malzemesi 20-22 milyon tondur. Bunun 12 milyon tonu genleşebilir kil ve şeyl, 3,5-4,5 milyon tonu Pomza, 0,75- milyon tonu Perlit, 350 bin tonu vermikülit’dir. ABD’de hafif malzeme üretiminin geleneksel yapı malzemesi üretimine oranı 1/70 civarındadır. Japonya’da; yıllık 20 milyon ton olan hafif yapı malzemesi üretiminin 6 milyon tonu Pomza, hafif volkanik tüf ve cüruf, 1,5 milyon tonu genleştirilmiş kil ve perlit 14 milyon tonu uçucu kül ve cürufdur. Bu ülkede hafif yapı malzemesi üretiminin geleneksel yapı malzemesi üretimine oranı 1/32 civarındadır. Batı Almanya’da ise bu oran 1/25 civarındadır. Dünya pomza tüketiminin yaklaşık yarısı (14,5 milyon ton/yıl) bu ülkeye aittir. Batı Almanya’ya ayrıca yılda yaklaşık 100 milyon ton perlit ithal edilmektedir.

3. TÜRKİYE’DE HAFİF YAPI MALZEMELERİ
3.1. PERLİT; Perlit yatakları Türkiye’nin her yöresinde dağılmıştır ve 8 milyon ton perlit potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye, Amerika ve Sovyetler Birliğinden sonra dünyanın en büyük perlit üreticisi durumuna gelmiştir.
3.2. POMZA; Türkiye yaygın pomza yataklarına sahiptir. Hafif beton üretimi, tekstil sanayiinde aşındırıcı ve tarım sektöründe yaygın olarak kullanılır. Genleşebilir kil ve vermikülit; ülkemizde, bugün üretim mevcut değildir. Fakat reguuler işletme tesisleri kurulmasına imkan verecek düzeydedir.
Bunların dışında büyük kentlerde kömür külü ve curuflardan biriket üretimi yapılmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:16   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

4. HAFİF BETONLAR
Normal beton inşaat mühendisliğinde çok yaygın uygulama alanı bulunan bir malzemedir. Bu beton iyi bir taşıyıcı olmasına karşın birim hacim ağırlığı büyüktür. Bu durum inşaat sektörünün önemli sorunlarından biridir. Buranın zati/kendi ağırlıklarının azaltılabilmesi içi çok çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin hafif olmasının yanısıra, bu malzemelerde izolasyon, basınca, donmaya aşınmaya, kimyasal etkilere mukavemet, elastikisite ve kolay bağlanabilme gibi özellikler aranmıştır. Bu özelliklere yanıt veren ve inşaat sektörünün temel elemanı haline gelen tuğla yerine, inşaat sanayinin gelişmesi ve modern tekniklerin ortaya çıkması ile günümüzde yüksek dayanım, büyük boyutlu hafif bileşenlerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Modern teknikler; bina elemanlarının yüksek mekanizasyon ve otomasyonla iklim şartlarına bağlı kalmaksızın, inşaat bölgesindeki işlemlere gerek duyulmayacak şekilde yüksek verimlilikte üretilmesini gerektirmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak, günümüz inşaat sektöründe, hafif malzemelerin kullanılmasında giderek bir artış görülmektedir. Hafif malzemelerin ucuz olmaları, teknoloji ithali ve büyük yatırımlar gerektirmemeleri, ısı yalıtımından sağlayacağı enerji tasarrufu ve işçilik, demir, kereste tasarrufu bu konuda önemli avantajlardır.
Hafif malzemeden imal edilen pomza, perlit, alçı, gaz beton olarak ytong ve kil mamüllerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri teknik kapasiteleri, ekonomik durumları incelenmiş ve uygulamada kullanılan ağır blok elemanlara göre olumlu yönleri olduğu görülmüştür.
Hafif betonlar genellikle hem birim ağırlık hem de dayamm koşuluna göre birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Hafif betonların yerli ve yabancı standartlarında görülen sınıflandırmaları aşağıda verilmiştir.
Taşıyıcı hafıf beton TS 2511 standardına göre, ha.vada kurumuş haldeki birim ağırlığı 1900 kg/m3'den az olan ve en az B 160 dayamm sınıfindaki betondur. TS 3234’de ise bimsbeton için alt sınır 1000 kg/m3 ve üst sınır 1300 kg/m3 olarak verilmekte, TS 2823 Eylül 1986'da bimsbetondan mamul yapı elemanları için, yapı elemanının tipi, türü ve cinsine bağlı olarak en büyük birim ha.cim ağırlığı, basınç dayanımının minimum ve ortalama değerleri verilmektedir. Bu değerler, boşluklu bloklarda 600 kg/m3 (ortalama dayamm 2,5 N/mm2) ile statikçe çalışan asmolen bloklarda 1600 kg/m3 (ortalama dayanım 20 N/mm2) değerleri arasında değişmektedir.
ASTM C-330-69'a göre birim ağırlıkları 1840 kg/m3'ü geçmeyen ve silindir basınç dayanımı 17 N/mm2'yi aşan betonlar hafif beton olarak kabul edilmektedir.
DIN 1045'e göre betonlar birim ağırlıklarına göre şöyle sınıflandırılırlar .
Hafif betonlar: Birim ağırlık < 2000 kg/m3
Normal betonlar: 2000 kg/m3< Birim ağırlık < 2800 kg/m3
Ağır betonlar: Birim ağırlık >2800 kg/m3
İtalya’da pomza taşından UNI 6556 standardına uygun E-450 sınıfında taşıyıcı özelliğe sahip hafif beton üretilmektedir. Ayrıca UNİ 6135 Standardına göre üretilen E-350 Hafif Betonunda doğal kum kullanılarak basınç dayanımı 19000 kN/m2 olarak belirlenmiştir. Pomzataşı, volkanik tüf ve genleştirilmiş cüruflarla orta derecede dayanımlı betonlar üretilebilir. Genellikle pomza ile 1.04-1.44 kN/m3 birim ağırlıkta 3500-24000 kN/m2 dayanımlar arasında beton üretmek mümkündür.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:16   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Pomza taşı hafif agregasıyla üretilen betonlar, taşıyıcı betonun dışında, ısı yalıtımı ve ses emme amacıyla blok olarak kullanılabileceği gibi bunlarla duvar panoları da üretilebilir. Pomza taşının öğütülinesi ile elde edilen puzzolanlar çimento haınmaddesi olarak kullaııılabilirler. Ponza taşııun yurdumuzda yaygın olan özel kullanımı da beton duvar blokları ve asmolen blok şeklindedir. Oysa pomza taşı agregasıyla üretilen farkli nitelikteki betonlar yapının taşıyıcı sisteminde kullanılabileceği gibi ısı ve ses izolasyonu açısından yapı fiziği sorunlarının çözümünde sağlayabilirler.
ASTM C 330 standardına göre, taşıyıcı beton 28 günlük silindir dayanımı 170 kg/cm2 değerinden küçük olmayan betonlardır. Aynca birim ağırlığı 1.85 kg/cm3 değerinden küçük olmayan ve birim, ağırlığı 1.85 kg/cm3 değerinden büyük olmayan betonlar olarak da kabul edilmektedir.
4.1. Hafif Beton Yöntemleri
Hafif betonların imalat yönteınleri aşağıdaki gibidir.
a)- Normal agregaların yerine boşluklu olan doğal ve yapay hafif agregaların kullamlmasıyla üretilen hafıf agregalı betonlar olup hafif agrega olarak ponza taşı, genleşıniş perlit, genleşmiş kil, plastik köpüğü veya **** talaşı gibi çok hafıf ve çok boşluklu agrega belirli granülometride ve uygun oranlarda çimento ile karıştırılarak kullanılırlar. Yalıtım veya taşıyıcı yapılma özelliklerine göre birim ağırlıkları artırılır veya azaltılabilir. Memleketimizde Isparta ve Nevşehir'de pomza taşlı briket ve hafıf taşıyıcı elemanlar üreten hafif yapı elemanları fabrikaları mevcuttur.
b)- Beton içinde fiziksel veya kimyasal yolla büyük miktarda boşluk oluşturarak üretilen gaz ve köpük betonlar: Çok ince kum ile yapılmış sulu bir harç içine alüminyum tozu gaz çıkartıcı ve kabartıcı, yahut da çalkalandığı vakit köpürtücü maddeler katılmak suretiyle elde edilir. Bu harç sertleşince sünger gibi boşluklu bir yapıya sahip olur. Gaz veya köpük betonu fazla sulu yapıldığı için rötre ve sünme değerleri yüksektir. İyice kurumadan kullanılmaz.
Birim ağırlığı 0.8 kg/cm3, yalıtımı yüksek, çivi çakılabilen, testere ile kesilebilen, basınç mukavemetine göre 25-50 kg/cm2 gibi sınıfları olan hafif beton türüdür. Memleketimiz de üretilen gaz betonundan duvar blokları, izolasyonları ve çatı, döşeme ve bölmeleri için donatılı plakalar üretilmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:16   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

c)- Betonun ince agregasını çıkarmak yoluyla üretilen betonlardır. Boşluklu iskelet meydaııa gelebilmesi için betonda orta sımf agrega kullamlır. Bu agrega çakıl, kıı-mataş veya tuğla kırıklandır. Bu agrega belli oranlarda çimento ile karıştırılıp plastik kıvamda üretilerek sıkıştırılmaksızm kalıba dökülür. Basmç mukavemetleri 30-50 kg/cm2 olmak üzere sınıfları ayırt edilir. Bu betondan boşluklu bloklar üretildigi gibi, bina davarları ve çepeçevre yekpare olarak da dökülür.
4.2. Hafif Agregalı Betonlar
Kurrı ve çakıl agregaları ile yapılmış normal betonların kuru birim hacim ağırlıkları 2200-2400 kg/m3 civarındadır. Beton yapıınında kullanılan kum, çakıl veya çimentonurı bir kısmı beton yapısında hava boşlukları meydana getirilerek veya geleneksel agregalar yerine lıafif ve çok hafif agregalar kullanılarak betonun birim hacim ağırlığı azaltılabilir. Bu yolla üretileıı, kuru birim hacim ağırlığı 2200 kg/m3'den düşük oian betonlar hafıf beton olarak adlandırılmaktadır. Kuru birim hacim agırlığı 800 kg/m3'den küçük betonları da, yapım yöntemleri ve kullaııım koşulları ve alanları farkli olduğundan, çok hafif betonlar olarak adlandırmak yerinde olacaktır.
Hafif beton üretiminde kullanılan suni hafif agrega üreticilerinin azlığı ve bu malzemenin bulunmasında zorluk çekilmektedir. Bununla beraber hafif agregadan üretilen betonun; düşük yoğunluğu, ısı yalıtımı, yangma karşı dayammı, ısı şoku dayanımı ve deformasyonla ilgili özellikleri önemli avantajlardır.
Hafıf beton yapımmda volkanik silis içerikli çok sayıda camsı küçük zerreciklerden meydana gelmiş perlit ile bafif agregalardan lav artıkları, pomza ve tüflerden de istifade edilir. Beton blok üretiminde bağlayıcı olarak kullanılan çimento yanında ağır agrega olarak soğutulmuş cüruflar, kırma taşlar, kum ve çakıllar kullanılabileceği gibi hafıf agrega olarak da genleştirilmiş tortulu şist, genleştirilmiş kil, kömür madeni artıkları gibi malzemeler yanında ayrıca doğal agrega olarak volkanik artıklar ve pomza gibi malzemeler kullanılmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:16   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

4.2.1. Hafif Agregalı Betonun Önemi
Yapılan araştırmalar norınal beton yerine hafıf beton kullanılmasının başlıca sebepleri arasında, hafiflikleri nedeniyle kesitlerin küçülmesi, donatı ve malzeme ekonomisi sağlaması, kullanılabilir mekanlaxın artması, ısı ve ses yalıtımı için ikinci bir malzeme kullanımına ihtiyaç göstermemesi, donma çözülme ve ateşe dayanılmalarının yüksek olması, ayrıca depreme dayanıklı olmaları gelmektedir.
Üretim yöntemi, agrega çeşidi, karışım oranları gibi etkenlere bağlı olarak hafif öetonların birim ağırlıkları, dolayısıyla dayanım ve yalıtım özellikleri değişebilmektedir. Uygulama amacına göre değişik özelliklere sahip hafif betonlarla dolu ve boşluklu bloklar, prefabrik, yerine dökülen taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yalıtım elemanları üretilebilmektedir. Hafif betonlar öngerilmeli beton olarak da kullanılmaktadır. İlk uygulamalarda hafif betonun ekonomik yararlarım birim hacim ağırlıklarının ve ısı yalıtımı katsayılarının küçüklüğü teşkil ediyordu. Ancak, dolgu ve yalıtım elemarıı olarak kullanılmalarmdan başarılı sonuçlar elde edilince, bugün yalıtım görevine ilaveten taşıyıcı elemanlarda da kullanılmaya başlanılmıştır.
4.2.2.Hafif Agregalı Betonların Sınıflandırılması
Hafif betonlar birim hacim ağırlığı ve mukavemetlerine göre sınırlaııdırıldıkları gibi, kullandıkları hafif agregalara göre de isim alırlar. Birim ağırlıkları ve mukavemetlerine göre üç grup altına toplanırlar :
l. Yalıtım betonları : Birim ağırlıklaırı, 700- 1400 kg/m3 basınç dayanımları 100 kgf /cm2 den küçüktür.
2. Yarı taşıyıcı hafıf betonlar: Birim ağırlıkları 1400-1600 kg/m3, basınç daya.nımları 100-150 kgf/cm2 civarındadır.
3. Taşıyıcı hafif betonlar : Genel olarak birim ağırlıkları 1850 kg/m3 ve basınç dayanımları 170 kgf /cm2 den fazladır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:16   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

4.2.3. Hafif Agregalı Betonların Özellikleri
1. Kullanım amacına göre hafif betonun birim ağırlığı önemli derece farklılıklar gösterir. Yapı taşıyıcı panolarında bu ağırlık, 1-1.2 t/m3 olabilir. Bu betonun dayanımı , 10-15 N/mm2 civarındadır. Kullanımının en önemli yararı ısı iletkenliğinin düşük 1 olmasıdır. Normal betonarme yapılarda normal betonun birim hacim ağırlığı 2.5 t/m3 mertebesindedir. Dayanımları ise 30 N/mm2’ye ulaşabilir. Sanat yapılarında kullanmak üzere birim hacim ağırlığı 1.7-1.9 t/m3 ve dayanımları 50 N/mm2'ye ulaşan hafif betonlar yapmak mümkündür.
2. Bu betonların çekme dayanımı yaklaşık olarak normal betonun ki kadardır. Ancak bu dayanım kuru havalarda önemli derecede azalır.
3. Sıcaklık genleşme katsayısı yaklaşık olarak normal betonunkinden % 25 daha düşüktür. Dolayısıyla da hafif beton sıcaklık değişimine karşı daha dayanıklıdır. Bu da önemli derecede farklı sıcaklıkların etkisinde kalacak olan hiperstatik yapılarda hafif beton kullanımının yararlı olacağını gösterir.
4. Ani elastisite modülü yaklaşık normal betonunkinin yarısı kadardır. Bu da hafif beton kirişlerin normal beton kirişlere göre çok daha fazla sehim yapacağını gösterir.
5. Isı iletkenliği, birim hacim ağırlığı ve su içeriğine göre değişmekle beraber , bu iletkenlik normal betonunkinden çok küçüktür.
6. Rötresi normal betonundan yaklaşık % 25 daha fazladır. Ancak agregalar daha fazla şekil değiştirmeye yatkın olduğundan rötrenin etkisiyle çatlama ihtimali normal betona göre daha azdır.
7. Sünme şekil değiştirmesi normal betona göre yaklaşık % 40 daha büyüktür.
8. Isı iletkenlikleri ve genleşme katsayıları küçük olduğundan yangına karşı dayanımları normal betona göre daha yüksektir. Örneğin, 12 cm kalınlıklı normal betondan bir döşeme plağın yangına karşı dayanımı iki saat olduğu halde hafif betondan aynı kalınlıklı plağın yangına karşı dayanım süresinin 4 saat olduğu görülmüştür.
9. Önemli miktarlarda su emmesine rağmen donmaya karşı dayanımı yüksektir. Zira suya doygun olmayan çok sayıda gözeneğe sahip olmasından dolayı zarar görmeden buzlanma genleşmesine imkan vermektedir. Bu tür betonlar, ısı iletkenlikleri düşük olduğundan, kışın beton dökümü için de uygundurlar. Çünkü, çimento prizinden doğan ısıyı normal betona göre daha uzun süre muhafaza eder.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:17   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

10. Donatı - beton kenetleşmesi (aderans) konusunda düşey konumdaki dona.tı çubukları için nornıal betondaki kenetlennıe boyunu, yatay konumdaki donatı çubukları içinse aderansı geliştirilnıiş donatılarla kenetlennıe boyunun 1.5 katını kullannıayı önermektedir. Adera,nstaki bu aza.lma beton dökümünde boşluk oluşma ihtimalinin normal betona göre daha büyük olmasından meydana gelmektedir.
11. Hafif betonun korozyona karşı dayammı en az normal betonunki kadardır. Bu betonun özellikle deniz suyuna karşı da dayanımı yüksektir.
12. Hafif betonun aşıııma dayanımı normal betona göre daha da azdır.

5. BETON KATKI MADDELERİ
Beton ve harçların bazı özelliklerini değiştirmek veya tadil etmek için katkı malzemelerinin kullanılması fikri çimento kadar eski olduğu bilinmektedir. Romalılar kendilerinin yaptıkları betonlarda kan, domuz yağı ve süt kullanmışlardır. Romalılar kanın bir hava katkı malzemesi olduğunu bilmeden kullanmışlardır. Ancak bu sayede kullanılan katkı nedeniyle betonlarının sağlamlığının artmasında yararlı olduğu, yapıların günümüze kadar gelmesi göstermektedir. Katkılar ilk kullanışlarında şüphe ile birlikte karşılanmakla beraber değeri beton ve harç teknolojisinin ilerlemesi neticesinde daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Çeşitli gayeler için katkı kullanılması fikrinin gelişmesiyle birlikte kimya sanayisinde gerekli önem verilmesiyle yeni bir endüstri medyana gelmiştir.
Ülkemizde son yıllara kadar hemen hiç kullanılmayan katkı maddelerinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlamış ve günümüzde katlanarak artan bir trendle yaygınlaşmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:17   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

5.1. Beton Katkı Maddelerinin Tanımı
Katkı maddelerini taze veya sertleşmiş betonun bazı özelliklerini değiştirmek amacıyla kullanılan organik veya inorganik kökenli kimyasal maddelerdir. Beton katkı maddeleri, betonun işlenebilme, katılaşma veya donmaya dayanım gibi özelliklerinde değişiklik yapan maddelerdir. Bunların betonun hacmine bir tesirleri yoktur.
Beton katkı maddeleri katı veya sıvı durumda çimento ya da bağlayıcı maddenin ağırlığını %5’ini aşmayan ve fiziksel, kimyasal veya fiziko-kimyasal etkileşmeye giren ve betonun, harcın veya şerbetin taze durumda, katılaşma aşamasında veya sertleşmiş durumdaki bir ya da birden fazla sayıdaki özelliklerini değiştiren maddelerdir.
5.2. Beton Katkı Maddelerinin Kullanımındaki Amaçlar
Genel olarak bilim ve teknikte son yıllarda gözlenen hızli gelişmeler, beton teknolojisini de etkilemiştir. Günümüzde her türlü tabiat koşullarında katkı maddeleri sayesinde beton dökme gerçekleştirilir hale gelmiştir. Beton üretimi arttıkça, betona verilen önemde teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Akışkan ve istenen mukavemet değerlerinde beton imal edebilinek, su azaltıcı ve akışkanlaştırıcı malzemeler kullanılması ile mümkün olinaktadır. Bu nedenle de, katkı maddelerinin etkileri ve fonksiyonları önemlidir.
Kimyasal ve mineral katkıları sayesinde beton özelliklerinde ve teknolojisinde yeni aşamalara yol açmış, 1000 kgf/cm2’yi aşkın dayanımlı betonlar rahatlikla üretilir, taşınır, yerleştirilir olmuştur. Bu denli yüksek dayanımlı betonlara ekonomik olarak ulaşılır olması betonarme yüksek yapılar alanında yeni sıçramalar oluşmuş, en yüksek betonarme yapı 288 metreye ula.şarak betonarme adeta çelikle yarışır olmuştur.
Beton santrallerinin ülke genelinde yaygınlaşması ve sayılarının giderek artması, endüstrileşme ve rekabetin bir sonucu olarak bu sektörde kalite bilinci gelişmekte ve buna paralel olarak da katkı kullanımı artmaktadır.
Beton katkı ıııaddelerinin kullanımındaki aınaçlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:17   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Taze beton, harç ve çimento şerbetinde;
- Su içeriğini artırmaksızın işlenebilmeyi artırmak,
- Priz süresinin hızlandırılması veya geciktirilmesi,
- Bir miktar hacim genleşmesinin sağlanması,
- Terleme kapasitesinin ve hızının değiştirilmesi,
- Segregasyonun azaltılması,
- Pompalanabilirliğin artırılması,
- Slamp kaybı hızının azaltılması,
Sertleşmiş beton, harç ve çimento şerbetlerinde;
- Priz sırasında açığa çıkan ısının azaltılması,
- Erken yaşlarda dayanımın arttırılması,
- Dayanımın (basınç, çekme ve eğilme) arttırılması,
- Dayanıklılığın (durabilite) arttırılması,
- Kapiler su emmenin azaltılması,
- Alkali-agrega reaksiyonunun sebep olduğu genişlemenin kontrolü,
- Permeabilitenin azaltılması,
- Sellüler beton üretimi,
- Donatı - beton aderansının arttırılması,
- Eski ve yeni dökülen betonların kaynaması,
- Darbe ve aşınmaya direncin arttırılması,
- Donatı korezyonunun önlenmesi,
- Renkli harç veya beton üretilmesi.
Katkı maddeleri, taze beton ve harçta; işlenebilmeyi artırma, prizi hızlandırma veya yavaşlatma, ayrışmayı azaltma, terleme miktarını ve hızını değiştirme, hidratasyon ısısını değiştirme vb. gibi sertleşmiş beton ve harçta, erken ve ileri yaşlardaki dayanım artırma, dayanıklılığı artırma, geçirimsizliği sağlama, kapiler su emmeyi azaltma, donatı-beton aderansını artırma gibi amacı gerçekleştirmek için kullanılmaktadır (70).
5.3. Beton Katkı Maddelerinin Özellikleri
Beton inşaat mühendisliğinde en yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir. Betonlarda başlıca üç nitelik aranır. İşlenebilme, dayanıklılık ve mukavemet. Beton taze iken kolay yerleştirilmeli, bu sırada ayrışmamalı ve homojenliğini yitirmemelidir.
Sertleştikten sonra hava, su ve kimyasal çevrenin etkisiyle, donma-çözülme, ıslanma-kuruma gibi fiziksel etkiler ve hatta beton iç yapısındaki agrega ve çimento arasında oluşabilecek reaksiyonlar sonucu beton niteliklerini kaybetmemelidir
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:17   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

TS 3452 Standardına güre katkılar; priz süresini hızlandırıcı (H), geciktirici (G), karışım suyunu azaltıcı (A), karışım suyunu azaltıcı ve hızlandırıcı (AH), su azaltıcı ve geciktirici (AG), karışım suyunu yüksek miktarda azaltıcı (YA) ve yüksek miktarda su azaltıcı ve geciktirici (YAG) olmak üzere 7 gruba ayrılmıştır.
Alınan Standartlarında beton katkı maddelerinin yeni sınıflandırılması ise şu şekilde belirlenmiştir: betonu akıcı hale getirenler (BV), betonu gözenekli hale getirenler (PVL), hava kabarcığı yapan beton katkı maddeleri (LP), betonu sıkı hale getiren maddeler (DM), sertleşmeyi geciktirenler (VZ), sertleşmeyi hızlandıranlar (BE), gergi kanallarına. enjekte edilen basınçlı harç maddesi malzemeleri (EH).
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 07:17 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580