Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İnşaat Yapı

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31-01-2007, 16:19   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
İnşaat Sektöründe Finansal Kiralama

Finansal Kiralama (Leasing) Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

Leasing, İngilizce “lease” kelimesinden gelemekte olup, sözcük anlamı taşınmaz, bir malın uzun vadeli olarak ve belirli bir kira bedeli karşılığında bir başkasına kullanılmak üzere devredilmesidir. İngilizceden gelen bu deyimi dilimiz dahil diğer tüm dillerde de aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak, ilgili yasal düzenlemede 1985 yılında (3226 sayılı yasa) “Finansal kiralama” deyimi ile kullanılmış, zamanla bu kavram leasing ile eş anlamlı olarak kullanılır hale gelmiştir. Bugün finansal kiralama kavramına taşınmaz mallar yanında, makine teçhizat gibi mallar da girmiş ve anlamı genişlemiştir (Uludağ, Arıcan, 1999, s.5).
Son yıllarda dünya, araştırma ve buluşlar sonucu hızlı bir değişimin içine girmiş bulunmaktadır. Bu hızlı değişim nedeniyle birçok ürün, çok kısa süre içinde, geri teknoloji ürünü durumuna gelerek, daha ekonomik yaşamını doldurmadan demode olmakta yada teknolojik olarak verimliliğini yitirmektedir. Bu nedenle, özellikle teknoloji ve sermaye yoğun yatırım yapan girişimcilerin riski artmaktadır. Ayrıca, piyasada ürün çeşitlenmesi nedeniyle, birçok işletme, ürettiklerini satmakta güçlük çekmektedir. Büyük teknolojilere ve ileri donatılara dayalı yatırımda bulunmak ise, gerçekten yüklü bir parasal kaynağı gerektirmektedir. İşte tüm bu sorunların çözümlenmesinde başvurulan bir yöntem leasing yada ülkemiz uygulamasındaki kavramı ile finansal kiralama olmaktadır.
Günümüzde büyük yatırımların büyük parasal kaynaklara gereksinim göstermesi nedeniyle girişimciler, kaynak bulma sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunun çözümünde finansal kiralama, para bulma ve kaynak sağlama yöntemi olarak devreye girmektedir. Finansal kiralama yönteminin dünyada yaygınlaşmasının en büyük nedeni, bu noktada sağladığı kolaylıktır.
Demode olma riskinden kurtulmak, ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak, kaynak yaratmak isteyen girişimciler, finansal kiralama sözleşmesiyle bu isteklerine kavuşmaktadırlar. Finansal kiralama anlaşmasında, finansmancı (leasing veren), kullanıcı (leasingi alan) olmak üzere iki taraf ile finansal kiralamaya konu olan mal ve bu malın üreticisi söz konusudur. Çoğu zaman malın üreticisi devrede yer almaz. Genellikle kiralayan (finansal kiralama şirketi) ile kiracı (kullanıcı şirket), anlaşmayı oluşturur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:19   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Kiralayan (lessor), kendi malını kiraya verebildiği gibi, başkasından satın aldığı bir malı da kiraya verebilir. Birinci durumda, yani anlaşmaya konu olan malın kiralayanın kendisine ait olması durumunda, anlaşma daha kolaydır. Çünkü, anlaşmanın tarafları karşı karşıyadır. Kiralayanın başkasına ait bir malı kiraya vermesi durumunda, anlaşma süreci biraz daha uzamakta ve anlaşma kapsamı genişlemektedir. Uygulamada daha çok görülen ikinci durumda ise, kiralayan şirket ile mal sahibi şirket aynı olmamaktadır. Burada kiralayan, kaynak sağlama işlevini üstlenmektedir.
Kiracı, gerçek yada tüzel kişi olabilir. Kiracı, belirli bir tutar karşılığında gerek duyduğu malı alır ve kullanır. Yapılan anlaşma türüne ve anlaşmaya konulacak bir maddeye göre, kiracı belirli süre sonunda kiraladığı malın sahibi de olabilir. Bunun için, malın tutarı olan parayı taksitler biçiminde öder. Bu taksitlerin kapsamı da faiz + anapara oluşturur. Böylece, kiracı sıkıntıya ve kaynak darlığına düşmeden, istediği malın yada tüm bir işletmenin sahibi olabilir
2. Finansal Kiralamanın Avantaj ve Dezavantajları

2.1. Finansal Kiralamanın Avantajları

2.1.1. Kiracının Avantajları

2.1.1.1. Az Formalite

Finansal kiralama işlemlerinde kredi süreci banka kredilerine oranla daha kolay ve hızlı sonuçlandırılmaktadır. Bu sayede kiracı, enflasyon, kur artışı, faiz değişimleri gibi olumsuz faktörlerden korunmuş olmaktadır (Köteli, argun, 1991, s.46-48).

2.1.1.2. Esnek Ödeme Koşulları

Genellikle kira sözleşmesi yapılırken kiralayanın ödeme gücü dikkate alınır ve buna göre ödeme şekli belirlenir. Bu durum kiracı bir işletmeye nakit akımı avantajı sağlamaktadır. Örneğin mevsimlik iş yapan satışları yaz veya kış aylarında canlanan bir işletmenin nakit girdileri bu aylarda daha fazla olacağından ödeme şekli bu aylara göre düzenlenebilir (Toroslu, Vefa, 2000, s.17).

2.1.1.3. Hızla Değişen Teknolojiye Uyumda Kolaylık Sağlanması

Finansal kiralamanın bu yararının işleyebilmesi için geçerliliğini yitirmeye, demode olmaya başlayan teknolojinin yenisi ile değiştirilmesi işlevinin kiralayan firmaca üstlenilmesi gerekir. Bu durumda kiralamanın maliyetinin yükselmesi kaçınılmaz olacaktır kiracı firma açısından, teknolojiye uyumlu çalışmak içinde bulunduğu pazar yönünden yaşamsal bir önem taşıyabilir. Böyle bir durumda, kiracı firma, yükselen maliyet pahasına da olsa, teknolojinin demode olma riskini üzerinden atmayı yeğleyebilir (Erol, Ahmet, 1999, s.78).
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:19   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2.1.1.4. Riskin Daha Sınırlı Olması

Yatırım için kullanılan malların, teçhizatların vb. satınalma alternatifine karşın kiralanması daha az risk taşımaktadır. Kiralamaya tabi mallar, teknik ömürlerini doldurmadan demode olduğu taktirde, risk unsuru makine ve teçhizatın sahibine ait olmaktadır. Kiralama faaliyet kiralanması ise bu taktirde sözleşmeye eklenecek bir madde ile kiralamaya tabi malın ihtiyacı karşılar durumda olmaması gibi durumlarda kiracıya makine değiştirilerek verilmesi hakkı sağlanabilir (Koç, Mehmet, 1999, s.13).

2.1.1.5. Teminat Verme Külfetinden Kurtarır

Malın mülkiyeti kiralayanda kaldığından finansal kiralama işlemi kredilerde aranan ek teminatları gerektirmekte ve bundan dolayı kiralanan maliyeti daha düşük olmaktadır. Oysa yatırımların banka kredisi ile finanse edilmesi durumunda bankalar karşılaştıkları risk nedeniyle, yüksek oranda teminat istemektedirler (Kocaağa, Köksal, 1999, s.36).

2.1.1.6. Kiracının Kredi İmkanlarının Saklı Kalması

Finansal kiralama işlemleri bir kredi türü olmadığı için bilançonun pasif kısmında yer almaktadır. Bu bakımdan finansal kiralama işlemi kiracının borç/özkaynak oranını etkilememekte ve kredi olanaklarını da kısıtlamaktadır. Ayrıca yatırımların finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi sonucunda da özkaynaklardan son ayırma zorunluluğu kalkacağı için özkaynakların tükenmesi önlenebilmektedir (Koç, Mehmet, 1999, s.15).
2.1.1.7. Uygun Olmayan İşletme Yerinin Değiştirilmesine İmkan Verir

İşyerinin satın alınılması durumunda kuruluş yerinin yanlış seçilmesinin sonuçlarına uzun süre katlanmak gerekebilirken, kiralanması halinde kira sonunda o yeri değiştirmek mümkündür (Kocaağa, Köksal, 1999, s.37).
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:20   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2.1.1.8. Yatırımın Başlangıcında Finansman Sağlanması

Yatırıma yönelen firmalar, yatırımlarının %100’e yakınının dahi başlangıçta bu yöntemle sağlanabilmesidir. Halbuki yatırım bankalarının ve Dünya Bankası’nın sağladığı kredilerde yatırımların %50’sinin özkaynaklardan sağlanması gibi bir koşul bulunmaktadır (Koç, Mehmet, 1999, s.14).

2.1.1.9. Kaynakların Rasyonel Kullanımınaimkan Verir

Finansman kaynaklarını daha etkin ve rasyonel biçimde kullanmaya imkan vermekte; bu kaynakları üretken alanlara kanalize ederek, sermaye birikimine önemli katkılarda bulunmaktadır.

2.1.1.10. Düşük Maliyet

Finansal kiralama işlemlerinde ticari kredilerde olduğu gibi %5 Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi ile %3 (2001 yılında %6’ya yükselmiştir) kaynak kullanım destekleme fonu bulunmamaktadır.(Koç, Mehmet, 1999, s.15)

2.1.1.11. Teşvikten Yararlanma

Yatırımcının sahip olduğu teşvik belgeleri finansal kiralama şirketine devredilebilmektedir. Bu sayede yatırımcı teşvik belgesinde öngörülen teşviklerden bunların kira tutarlarına yansıtılması sonucu dolaylı olarak yararlanabilmektedir(Köteli, Argun, 1999, s.54).

2.1.1.12. KDV Avantajı

Genel KDV oranı %17 olmasına rağmen, finansal kiralama işlemlerinde bu oran %1 olmaktadır. Bu firmalara önemli bir maliyet avantajı sağlamaktadır(Kocaağa, Köksal, 1999, s.37).
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:20   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2.1.2. Kiralayanın Avantajları

2.1.2.1. Karlılık Oranını Yüksektir

Sözleşme süresi sonunda kiracının hakkını kullanarak malı satın almaması durumunda kiralayan malı devralarak yeniden değerlendirme imkanını elde eder(Kocaağa, Köksal, 1999, s.38).

2.1.2.2. Teşviklerden Yararlanma İmkanı Verir

Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda, kiraya veren kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alması halinde onun tarafından kullanılmasına hak kazanılan teşviklerden yararlanır. Böylece, kiracının yatırımı teşvik belgesine bağlanmışsa, yatırımcının teşvik belgesinde öngörülen teşviklerden kiralayan yararlanabileceği gibi, bunların kiralayan tarafından kira bedeline yansıtılması sonucu, dolaylı olarak kiracı da yararlanabilir(Koç, Mehmet, 1999, s.16).

2.1.2.3. Her Türlü Vergi, Resim ve Harçları Muafiyet Sağlar

Kredi ve ipotek sözleşmeleri Damga Vergisi, Noter ve Tapu Kayıt Harcına tabi iken, finansal kiralama sözleşmeleri bu vergi ve harçlardan istisnadır. Satımda daha cazip bir hale getirilmesi amacıyla, finansal kiralama sözleşmesi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. Ayrıca bakanlar kuruluna dar mükellefiyete yabancı kiralama şirketlerinin finansal kiralama kanununun uygulamasından doğacak kazanç ve ücretlerinden vergi tevkifat oranlarını sıfıra kadar indirme yetkisi tanınmıştır (Kocaoğlu, Köksal, 1999, s.39).

2.2. Finansal Kiralamanın Dezavantajları

2.2.1. Genellikle Ekonomik Yönden Zayıf Firmalarca Tercih Edilir

Büyük firmalar finansal kiralamayı alternatif imkanlarıyla birlikte değerlendirip bunlardan maliyeti en düşük olanını seçmektedir. Bu nedenle finansal kiralama genellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler veya kredi imkanları tükenmiş olan firmalar yönünden çekici olabilmekte bu müşteri grubu ise belirli bir riski beraberinde getirebilmektedir. Bunun sonucu olarak riski artan kiralama şirketleri maliyetlerini de arttırma yoluna gitmektedir. Ayrıca menkul değerlerinin büyük bölümünü kiralama yoluyla sağlayan firmanın zaten zayıf olan kredibilitesini daha da zayıf duruma düşürür, istenen teminatlar karşılanamaz. Yani kredi bulma imkanı azalır(Kocaağa, Köksal, 1999, s.42).
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:20   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2.2.2. Kira Ödemelerinin Dövizle Yapılması Durumunda Kur Riski

Hem kiracı, hem de kiraya veren açısından, söz konusu olabilecek bir diğer risk, enflasyonla birlikte ortaya çıkabilecek kur riskidir. Kiraya veren açısından kur riski, temin edilen fonların ödendiği para birimi ile kira ödemelerinin yapıldığı, para birimi; kiracı açısından ise kira ödemeleri için cari olan para birimi ile kiralanan malın sağladığı gelir için geçerli olan para birimi arasındaki farklılık nedeniyle ortaya çıkmaktadır(Toroslu, Vefa, 1999, s.20).

2.2.3. Kredi Darboğazına Sebep Olur.

Büyük fonlara ihtiyaç duyan finansal kiralama şirketleri bu fonları sağlayabilecekleri kaynakların sınırlı olması nedeniyle önemli sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Örneğin önemli ölçüde banka kaynaklarına dayanan bir finansal kiralama şirketi kredi imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerde, yeterli seviyede ve uygun şartlarda kaynak temin edememe sorunuyla karşı karşıya kalabilir(Kocaağa, Köksal, 1999, s.43).

2.2.4. Uzun Vadeli Kiralamalarda Rekabet Şartlarını Bozar.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ihracatın yapısı genellikle düşük teknolojiyle üretilen tüketim mallarından oluştuğundan finansal kiralama işlemleri de daha çok ihracat değil, ithalat yönüyle işlerlik kazanmaktadır. Bu şekilde gerçekleştirilen ithalat ise kısa vadede finansman ve yatırım imkanı sağlarken, uzun vadede kiralanan malların niteliğinden kaynaklanan iki önemli sakınca ortaya çıkarmaktadır. Birincisi, kiralanan mallar çoğunlukla bilgisayar, tıbbi cihazlar, haberleşme araçları gibi teknolojisi hızla değişen ve gelişen mallar olduğundan yurt içi imalat sanayinin bu alanlarda dışarının rekabetine ayak uydurulabilmesinin ve gelişmesinin imkansız olmasıdır. İkinci sakınca ise bu yolla ülkeye modası geçmiş makine ve teçhizatın girmesidir(Kocaağa, Köksal, 1999, s.44).
2.2.5. Kiracının Kredibilitesinin Düşük Olması

Bir işletmenin menkul değerlerinin büyük bir bölümünün kiralanmış olması o işletmenin finansman kurumları tarafından kredibilitesinin düşük olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurur ve kredi bulmasında sıkıntılara yaratır(Koç, Mehmet, 1999, s.17).
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:20   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3. Finansal Kiralama Türleri

3.1. Tam Ödemeli Kiralama (Full-Payout Lease)

Sadece kira bedelleri toplamının, kiraya verenin kiralanan varlığı satın alış bedeli, yapılan yatırımın finansman maliyeti, yönetim ve diğer giderlerini karşıladığı ve kiraya verene uygun bir miktarda getiri sağladığı kiralamalardır. Kiralanan varlığın hurda değeri, hurda değerin miktarına ilişkin garantiler veya kiracıya varlığı kiralama dönemi sonunda satın alma imkanı veriyorsa, kiracıya satış bedeli hesaba katılmalıdır. Tam ödemeli kira sayılabilmesi için hesaba katılan kira bedellerinin iptal edilmeyen süredeki kiralar olması gerekmektedir. Bu tür kiralamanın kiracıya cazip gelebilmesi için (i) kiraya verenin vergi avantajlarının, kiracıya kiralamanın satın almadan daha ucuza gelmesi şeklinde yansıtılmış olması (ii) kiracının sermayesini bir başka yerde çok daha yüksek getiri sağlayacak şekilde kullanma olanağının olması (iii) kiracının varlığı satın alabilmek için bankalarda borç alabilme imkanının az olması, veya (iv) kiracının varlığa acil olarak ihtiyacının olması gerekmektedir(Uyanık, Senan, 1990, s.23).
3.2. Tam Ödemesiz Kiralama (Non-Payout Lease)

Kira sözleşmesinin iptal edilmeyen dönemi içindeki kira bedelleri toplamının, kiralanan varlığın kiraya verene maliyetini karşılayamadığı kiralamalardır. Örneğin, kiraya veren A, değeri 10.000 dolar kira ile bir yıllığına kiralamıştır. Kiraya veren A’ya varlığın maliyeti üzerinden belirli bir sermaye maliyeti kullanılarak hesaplanan aylık eşdeğer maliyetinden, varlığın hurda değerinin aylık eşdeğer getirisi ve varlığa sahipliğin sağladığı vergi tasarruflarının aylık değeri çıkartılarak, hesaplanan miktar 400 dolardan daha az ise, kiralama kiraya verene yarar sağlıyor demektir. Kiracının fotokopi makinesini tüm ekonomik ömrü boyunca kiralamak niyeti yoksa bu tür bir kiralama tam ödemesiz kiralama sayılabilir. Kiracı için (i) kiralanan makinenin işletmenin faaliyetlerine uygunluğu konusundan belirsizlik söz konusu ise, (ii) varlığın satın alınmasına yetecek nakdi veya banka kredisi imkanı yoksa, (iii) gelecek dönemlerin kar tahminlerinde vergiye tabi gelirlerinin yetersizliği nedeniyle, vergi tasarruflarından faydalanması beklenmiyorsa, veya (iv) makineye ihtiyaç nakit temini için zaman vermeyecek derecede acil ise tam ödemesiz kiralamalar yararlı olabilir (Uyanık, Senan, 1990, s.23).
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:21   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.3. Vergi Kiralamaları (Tax-based Lease)

Vergi temelli kiralamalar, vergi kanunları ve işletmelerin vergi tasarrufu olanakları dikkate alınarak hazırlanan kiralama sözleşmeleridir. Kira bedelleri, yenileme veya satın alma koşulları, geçerli vergi kanunlarına göre kiracı veya kiraya veren maksimum masraf sağlayacak şekilde belirlenmiştir ( Güvenli, Orhan., 1998, s.41).

3.4. Net-Lease, Brüt Lease, Net-Net Lease

Kiralanan varlığın kullanımıyla ilgili tüm giderler kiracıya ait ise ve kira bedelleri içinde varlığın bakım giderleri bulunmuyorsa, bu tür kiralamalar net kiralamalar (net-lease) olarak kabul edilir. Net-net kiralamalarda net-lease kiralamalarına ek olarak, kiralanan varlığın hurda değer garantisi de kiracı tarafından kiraya verene verilmektedir. Kiralama dönemi sonunda varlığın satış değeri kiralama sözleşmesi yapılırken kiracı tarafından garanti edilen miktardan düşük olursa, kiracı kiraya verene farkı ödemektedir. Brüt kiralamalar, kira bedelleri ile birlikte kiraya verene varlığın sigorta, bakım, parça giderleri ve gerekli vergilerinin ödendiği kiralama sözleşmeleridir. Kiraya veren, kiraya verdiği makinenin tüm bakım giderlerini kendi karşılamak durumundadır(Aydın, Filiz, 2000, s.20).

3.5. Kapalı-Uçlu Kiralamalar, Açık-Uçlu Kiralamalar

Kapalı uçlu kiralamalar (closed-end veya walk away lease) kiralama dönemi sonunda kiralanan yatırımın kiraya verene devredildiği, hurda değerle ilgili tüm risklerin kiraya verene devredildiği, hurda değerle ilgili tüm risklerin kiraya verene ait olduğu ve kiracının yatırımına sahiplik olanağının bulunmadığı bilinen kiralamalardır.
Açık uçlu kiralamalar (open-end lease) ile önceden bilinen bazı koşullara uyulması halinde kiralanan varlığın mülkiyetinin kiracıya geçtiği kiralamalar kastedilmektedir(Uyanık, Senan, 1990, s.24).
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:21   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.6. Yüzde Kiralamaları (Percenlage Lease)

Kiracıya kira bedellerine ek olarak, bir önceki dönem gelirlerinden belirli bir yüzde ile hesaplanan gelir payını kira olarak ödeme zorunluluğu koyan kiralamalardır. Genellikle kar payı, kiracının karları önceden belirlenen minimum bir miktarın üstüne çıkarsa kiracıdan talep edilir. Bu tür kiralamalar enflasyon riskine karşı korunmak isteyen kiraya verenler tarafından, uzun vadeli kiralama anlaşmaları için hazırlanır.

3.7. Değiş-Tokuş Kiralamaları (Swap Lease)

Swap kiralamaları kullanmakta olduğu makinenin oldukça yüksek maliyetli onarım gerektirmesi nedeniyle kiracının elindeki makineyi yenisi ile değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır(Aydın, Filiz, 2000, s.22).

3.8. Satış-Geri Kiralama (Sale and Leaseback)

Satış ve geri kiralama, nakit sıkıntısı içinde olan bir işletmenin finansal yönden bir takım kolaylıklar sağlamak amacıyla, arazi, bina, makine ve teçhizat gibi sabit varlıklarını bir finans kurumuna satması ve aynı varlıkların kullanımına bir kira sözleşmesi çerçevesinde devam etmesidir. Satış fiyatı, genellikle piyasa değeri üzerinden gerçekleşmekte ve malın bedeli, kiracının eline nakit olarak hemen geçmektedir. Varlığın satıcısı ve kiracısı durumundaki işletme daha önce sahibi olduğu varlığın kullanımına devam ettiği gibi, bu şekilde sağladığı önemli miktardaki fonu, diğer faaliyetlerinin finansmanında kullanarak, sıkıntısını büyük ölçüde gidermekte veya likidite gücünü arttırmaktadır. Ancak, kiraya konu olan malın, mülkiyetinden yoksun olma ve kira süreci boyunca düzenli kira ödemelerinde bulunma zorunluluğu, işletmenin satış ve kiralamaya karar vermeden önce, ayrıntılı hesap yapmasını gerektirmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 16:21   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Satış ve geri kiralama yöntemi, vergi avantajlarından yararlanmak için de kullanılmaktadır. Yatırım yapan bir şirket, yatırımdan dolayı vergi tasarrufu sağlanamayacaksa, yatırımın mülkiyetini bir leasing şirketine devreder ve geri kiralar Leasing şirketi, sadece vergi tasarrufu sağlamak için, malın sahibi görünümündedir. Malın gerçek sahibi ise kiracıdır. Aslında kiracı tarafından, kiraya verene devredilen malın kendisi değil, yatırım nedeniyle doğacak vergi tasarrufudur. Varlığın sahiplik unvanının kiraya verene devredilmesi karşılığında, bir miktar nakit varlığı satın alan tarafından belirli dönemlerde ödenmesi gereken senetler alınır. Aynı zamanda kiracı, varlığı sattığı şirketle, varlığı kiralamak üzere sözleşme yapar. Sözleşmeye göre, kiralama süresi boyunca, kiraya veren işletmeye, kira ödemeleri yapılacaktır. Kira bedelleri kiraya verenin imzaladığı senet bedellerinin miktarları ve ödeme tarihleri aynıdır. Bu nedenle, kira ödemeleri ve senet ödemeleri, sadece defterdeki kayıt işlemleriyle gerçekleşir. Kiracı ve kiralayan arasındaki tek gerçek nakit alımı sözleşme sırasındaki ödemedir (Uyanık, Senan, 1990, s.26).Varlığı satın aldıktan sonra kiraya verene “Satar”. Karşılığında bir miktar nakit ve “senet” alır.

Varlığı bir miktar nakit ve senet vererek “satın alır”. Daha sonra kiracıya varlığı kiralar.
Kira ödemeleri = senet ödemeleri’dir.

KİRACI

KİRAYA VEREN

Kira Ödemeleri

Senet Ödemeleri

Vergi Avantajlarını

kullanma hakkı

Gerçek akım

Gerçek olmayan akım

NAKİT
Şekil 1. Vergi Temelli Satıp Geri Kiralamada Kiracı Ve Kiraya Veren İlişkisi

3.9. Kaldıraçlı Kiralamalar (Leveraged Leasing)

Kaldıraçlı kiralamalar dolaylı kiralamalar, kredili kiralamalar olarak da literatürümüzde yer almaktadırlar. Özellikle büyük sermaye harcamaları gerektiren projelere yönelik kiralama düzenlemelerinde uygulanmakta olup, çok basit olarak kiraya verenin kiraya verilecek varlığı satın alabilmek için gerekli fonlar, bir başka kredi kurumundan sağladığı finansal kiralamalar olarak tanımlanabilirler.
Az miktarda kuvvet yani para harcanarak büyük miktardaki cisimlerin yani paranın harekete geçirilmesi diğer bir değişle yönetilmesi, böylece büyük miktarlarda karın elde edilmesi amacıyla işletmelerde faaliyet ve finansal kaldıraçlardan yararlanılmaktadır. Kiralama sözleşmelerinde de aynı amaçla finansal kaldıraç etkisi devreye sokularak kaldıraçlı sözleşmeler düzenlenmektedir.
Kaldıraçlı kiralamaların özelliği, az miktarda parayı riske atarak, fazla maliyetli bir varlığın sahiplik haklarının elde edilmesidir. Varlığın değerinin tümünü vermeden tüm sahiplik hakları devralınmakta ve riske atılan miktarın çok üstünde bir vergi tasarrufu sağlanmakta, sağlanan tasarruflarla yeniden yatırım yapılması durumunda da büyük karlar elde edilmiş olmaktadır. Kiraya veren vergi tasarruflarından yararlanırken, borç verenler kira ödemeleri almakta, kiracının finansman giderleri borç olarak alınan miktarın azalması nedeniyle düşmektedir. Yatırım birden fazla yatırımcı arasında paylaştırıldığından kredi riski azalmakta, bu da kiracının finansman giderlerini düşük tutarak kiracının daha fazla tasarruf sağlamasına neden olmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 07:25 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580